Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

söndag 13 september 2015

Trots på Gotland

På Gotland träffade jag en kvinna som startat en ny kvinno jour. Trots. Nu är hon på radion. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6250775
På Gotland har det saknats ett boende med personal där barn och vuxna kan bo en längre tid, säger Li Grebäck som är ordförande för Trots Kvinnojour som driver boendet.
- De vet inte vart de ska ta vägen, de kanske inte har sovit och ätit på länge. Här ska vi ge en god stund att vila upp och stötta, säger Li Grebäck.

En grusgång leder fram till huvudbyggnaden till gården som Trots Kvinnojour nu hyr på den gotländska landsbygden. Ännu är det ganska tomt då bara en hyresgäst hunnit flytta in, men det finns plats för sex vuxna med barn.
Det är inget behandlingshem även om det finns personal på plats, säger Li Grebäck, utan målet är att skapa en lugn miljö för återhämtning för kvinnor och barn, men också för utsatta män, efter ofta åratal av misshandel, säger Li Grebäck på Trots Kvinnojour.

- Många år kan det ha tagit innan de har tagit beslutet, när det har gått för långt. Kanske barnen är hotade. De som bor här ska inte behöva gömma sig mer.
För kvinnor som måste fly livshotande våld i nära relationer finns redan ett hemligt boende i kvinnojouren Amandas regi, men det här är ett skyddat boende med personal dygnet runt där vuxna med barn ska kunna bo en längre tid för att komma på fötter igen säger hon.

Just nu pågår diskussioner med Region Gotland om ett framtida avtal där Trots kvinnojour hoppas att Regionen ska hänvisa våldsutsatta personer till det nya skyddade boendet och vid behov även stå för hyran. Tanken är annars att de boende ska betala för sig själva och flytta till ett eget boende när de kommit på fötter igen. Och Li Grebäck tror att behovet är stort av ett skyddat boende på Gotland.
- Det är otroligt många som hört av sig. Flera gånger i veckan.
 
Sedan är Tomas Ardenfors på TV igen, De talar om att vara familjehem.synd bara att det inte framkommer att de "bara" är jourhem. Det är lite skillnad på att bara ta emot en kortare tid och för stadigvarande vård. 
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/de-har-haft-30-barn-boende-hos-sig-3201783 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar