Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 19 september 2015

Placerade barn utbildar socialtjänsten

Tror att jag tagit upp det tidigare att det var på gång men nu har första utbildnings tillfället varit.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/familjehemsplacerade-utbildar-socialsekreterare
Nu ska familjehemsplacerade barn lära socialsekreterare göra rätt val. Eva-Linn Svensson placerades i familjehem redan när hon var fem dagar gammal. Banaz Omar har bott i 18 olika familjehem. Nu delar de båda tjejerna med sig av sina erfarenheter till socialsekreterare och andra som har med familjehemsplaceringar att göra. Intresset är enormt - i Oskarshamn idag räckte platserna knappt till... 
Både Eva-Linn och Banaz kan numera titulera sig "ambassadörer". De arbetar för en organisation med namnet Knas hemma, ett nätverk för och med ungdomar som har erfarenhet av familjehem och HVB-hem. Nätverket drivs av Barnombudsmannen i Uppsala. 
Och idag var en av samlingssalarna på Oskarshamns folkhögskola fylld till sista plats med socialsekreterare från hela länet.  
Det var tänkt att samla ett 40-tal, berättar John Heyne från Fryshuset. Men det kom 84!
– Jag kan nästan inte hålla reda på alla familjer jag har bott i, säger Banaz. Hon är vuxen idag och bor på egen hand, men bär med sig erfarenheterna från den tuffa barndomen:

– Undrade förstås varför det blev så där. Var det mig det var fel på?
 
En av dem var Charlotta C. Wessman, familjehemssekreterare i Västerviks kommun:

– Vi har en enorm brist på familjehem, som läget är nu med alla ensamkommande flyktingbarn. Och det är naturligtvis av största vikt att vi som jobbar med de här frågorna får ta del av de familjehemsplacerade barnens egna berättelser.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Regionförbundet, Fryshuset och Knas hemma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar