Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 30 juli 2014

Normarks flickan

Då seglar ett gamalt ärende upp. Flickan som stack hemifrån för att  hon ock brodern utsats men soc valde att tro mamman.
Patrik var en av de första som skrev om det.
http://nyhetsverket.se/nyhet/23198/Historien-om-Nordmarksbarnen
En 10-årig flicka och en 13-årig pojke polisanmäler sin mamma i maj 2005. I förhör berättarflickan och pojken om misshandel som de hävdar att de fått utstå under uppväxten.
Flickan berättar dessutom om sexuella övergrepp. I den utredning som BUP gör berättar även pojken om sexuella övergrepp från mammans sida. Hur han vaknat av att ”mamman sugit på hans snopp”. Under den här tiden har pappan ensam vårdnad men under utredningen söker mamman gemensam vårdnad och tilldelas detta.
Barnen har under flera år haft hemskoleundervisning. Det har bland annat berott på mobbning i skolan och även skolverket har riktat kritik mot barnens skola.
I slutet av 2005 läggs utredningen om sexuella övergrepp och misshandel ner. Socialtjänsten ställer då ett ultimatum till föräldrarna. De får två veckor på sig att komma överens om barnens skolsituation, annars kommer pojken och flickan placeras i familjehem.
Mamman delar socialtjänstens uppfattning och motsätter sig distansundervisning. Pappan anmäler socialchefen för jäv, då hon tidigare varit arbetskamrat med mamman under många år. Anmälan beaktas inte och socialchefen tar aktiv del i ärendet.
Ett tvångsomhändertagande förordas då föräldrarna inte kan komma överens om skolsituationen. Juni 2006 placeras Nordmarksbarnen på ett familjehem varifrån de rymmer första natten. Det beslutas då att placera barnen på en låst institution, Folåsa behandlingshem. Flickan är då 11 år och pojken 14 år.
Folåsas behandlingsplan utgår från att få barnen att försonas med sin mamma. Precis som socialtjänsten intar Folåsa uppfattningen att barnen inte talar sanning om övergreppen.
Nu är hon tillräckligt gammal för att de inte skall kunna ta henne längre. Nu går hon ut och berättar sin historia.
http://nwt.se/filipstad/article1608344.ece?service=refresh
Hon var en späd liten flicka på elva år när hon låstes in på ett statligt behandlingshem för äldre ungdomar med drog- och anpassningsproblem.
I sju år var hon omhändertagen eller på flykt undan de sociala myndigheterna i Filipstad.
Nu berättar Melinda Norberg – Nordmarksflickan – om rymningarna, livet på Folåsa-anstalten, kampen för att få bo hos pappa, rättsövergreppet, och den avslutande tre år långa flykten.
– Mitt liv har tagits ifrån mig. Jag känner ingen riktig livsglädje, säger hon.
 
Fredagskväll i juli 2006 i det lilla samhället Hjortkvarn mellan Örebro och Askersund.
En polisstyrka på mer än tio man närmar sig enfamiljshuset där Melinda Norberg uppehåller sig tillsammans med storebror Daniel och pappan.
– Jag är inne i sovrummet på andra våningen och hör ljudet från en polisradio. Pappa är också i rummet. Han tittar på mig, reser sig upp och går ut i hallen. Där möter han polisen. Sedan efter en stund kommer det två socialsekreterare från Örebro.
Melinda förstår direkt att de kommit för att hämta henne och Daniel. Sedan i slutet av april har de befunnit sig i Norge för att slippa bli omhändertagna av socialen. De senaste dagarna har de bott hos bekanta i Hjortkvarn. Nu har de planerat att resa vidare till en ny adress. Men familjen som äger huset har tipsat socialen i Filipstad om att de efterlysta Nordmarksbarnen finns i huset. Därför är där fullt med poliser.
– Jag står och gråter. Först tänker jag att vi hoppar ut från fönstret, för dom hade en pool där nere. Jag kunde landa i vattnet. Men så kollar jag ut och ser att det står poliser utposterade runt hela huset.
 
Frågan är om det är ännu en socialskandal http://anneskaner.wordpress.com/2014/07/30/folasabarnen-den-stora-rattsskandalen-i-svensk-socialhistoria/ 
Hennes historia är historien om samhället som aldrig lär sig, om socialt system där ramen inför boxen bestämmer barn och ungas livsöden. När Melina vinner sin kamp, 17 år gammal ger inte Sociala myndigheterna upp utan gör ett nytt LVU med stöd av en mamma som barnen avvisat sedan de var små. (hade det varit pappan hade jag skrivet det också). Myndigheter lyssnar inte på barnen, BO dokumenterar det i barn och unga vuxnas vittnesmål om bristen på lyhördhet. Barnminister Maria Larsson lagstiftar om barns rättigheter, lagar som kommunerna ger blanka fan i. Frågan är om de ens vet att lagarna finns.

Samhället kan aldrig ge de barn som förlorar sin barndom densamma tillbaks. Men för socialtjänsten är det ointressant vad som händer de här barnen efter 18-års alt 20-årsdagen. Deras ansvar suddas ut och andra ska ta över. Faktum är att socialtjänsten aldrig behöver tänka i formen av konsekvenser för de omhändertagna barnen som vuxna. O jag tror att de skiter i det allvarligt. Vare sig man låter barn dö i brist på ingripanden eller ingriper urskiljningslöst och oproffsigt, tror jag att man alltid gömmer sig bakom sin roll som just socialsekreterare.
 
Hoppas att någon tar på sig ärendet och hjälper henne och brodern att stämma staten och att en jury kommer att markera att man inte gör så här.  

Utredningen runt LVU lagen.

Fick ett mail att utredningen om LVU lagstiftningen som skulle vara klar nu i oktober har flyttats fram och istället skall vara klar juni 2015.
De har fått tilläggsdirektiv. Återkommer då jag vet mer.
Tycker att det är lite konstigt ändå för det är bråttom. Sedan vet man ju inte vem som sitter vid makten nästa år eller hur de hanterar det hela. Det kanske inte blir något av den alls.

Upprop v 31


Då är det dags för veckans upprop. Ser att nästan ingen öppnat men jag skickar ändå med risk att de slängs. Det förvånar mig ändå eftersom ni är satta som folkets röst för att ansvara för dessa frågor. Dessutom har jag sagt att jag kommer att skicka ett i veckan tills ni erkänner att det inte är enskilda ärenden längre.

Jag vill börja med att lyfta två tidningsartiklar som återigen bekräftar det jag tidigare sagt och fortfarande påstår. En anmälan till IVO ger inte mycket utan kommunerna kan fortsätta att göra fel.


Trots tidigare påpekanden från Inspektionen så kvarstår brister i dokumentation, skyddsbedömningar, men också att det i flera fall tagit för lång tid innan man påbörjat utredningar och att det också tagit för lång tid att utreda.
–Det är så klart inte bra, det är ju information som inte förts fram till ansvariga som det borde ha gjort, säger Mattias Jensen Pettersson, ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Oxelösund.
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg har mellan 2011 och i år handlagt ärenden som gäller vård- och omsorgsnämndens i Oxelösunds kommun hantering av barnavårdsärenden och i flera av dessa konstaterat brister i handläggningen.
– Det handlar inte om bristande kommunikation, utan det handlar om arbetssätt, rutiner och riktlinjer. Vi har gjort en rad olika åtgärder med detta. Sen har vi genomfört stickprovskontroller från politiken, men där har vi inte sett bristerna. Det är svårt att följa varje ärende på politisk nivå, säger Mattias Jensen Pettersson.

Enligt ledningen beror bristerna på en ansträngd personalsituation inom socialtjänsten. Utredningar pågår ofta längre än fyra månader, vilket uppgavs bero på glömska och arbetsbelastning hos handläggare.
– Oxelösunds kommun är inte på nåt sätt unika i att få den här kritiken
De har alltså fått kritik sedan 2011 men har inte lyckats rätta till dem. De har fått kritik i tre år men får ändå fortsätta. Det är arbetssättet, brist på rutiner och dokumentation. Utredningar tar för lång tid.
Inte konstigt då stora delar av detta saknas i deras utbildning. Handläggare kommer ut och har aldrig gjort annat än gått i skolan. De har ingen livserfarenhet och inga egna barn. Ingen samtals kontakt eller avlastning sällan något stöd. En hög av ärenden som tas över som skulle varit klara helst för flera veckor sedan och så besparingskrav
De säger att de inte är ensamma, inte unika utan det är ett landsomfattande problem.
Det bekräftas direkt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5830640 Socialtjänsten brister - i alla Sörmlands kommuner. Det har en granskning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visat.
Men redan 2006-2007 pekade länsstyrelsen, som då var tillsynsorgan, på liknande brister i de sörmländska kommunerna, enligt Tor Nilsson, inspektör vid IVO.

– Vi har varit på samtliga kommuner, och samtliga kommuner har brister. Nästan alla har samma brister. Men under 2006 -2007, när tillsynen låg på länsstyrelsen, kunde vi se samma brister och de fick kritik för dem, men bristerna kvarstår fortfarande, säger Tor Nilsson, inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
En av de brister som IVO upptäckte bland de sörmländska kommunernas socialtjänst, var att barn i anmälningar inte har funnits i nämndens hantering.
SAMTLIGA KOMMUNER I HELA SÖRMLAND och de har granskats och fått kritik ända sedan 2006. Det är åtta år. Granskningsmyndigheterna ser samma saker som man gör fel i trots tidigare kritik och trots att åren går. De får fortsätta och det blir inte mer än mer kritik. Men det handlar ju om människor. Svenska medborgare som i vissa fall tvingars in i socialtjänstens klor. Medborgare som ber om hjälp men inte får rätt hjälp. Barn som både omhändertas på fel grunder och barn som inte omhändertas trots att de borde.
De säger också att man ser brister i att anmälningarna inte ens funnits i nämndens hantering. De som är ytterst ansvariga får alltså inte vetskap om vad som försiggår. De informeras inte. De hålls utanför trots att det är de som har ansvaret. Hur kan man ha ett system med politiker som är ytterst ansvariga för något de inte har insyn i? Som de inte har kunskap om? Inte vet tillräckligt om för att kunna ställa rätt frågor. De är inte ens informerade om ärendena, de har inte funnits i deras hantering. Hur rättssäkert är det?
Och så veckans ärende.
I morgon skall en liten flicka flyttas hem till en pappa som hon tvingats lära känna på bara ett par månader. Hon kom till familjehemmet då hon var 4 månader. Det är ett LVU mot mamman men inte pappan eftersom han inte funnits med tidigare. Nu då hon är 2 år dyker en pappa upp. Han begär vårdnaden. Man startar en utredning men ökar, utan att den är klar, umgänget drastiskt och flickan mår jättedåligt. Han har dessutom ingen förståelse för att familjehemmet är viktiga för henne så de får inte vara med ens i ett inlednings skede. Han talar dessutom om att då hon väl flyttat hem vill han att alla band till dem skall klippas direkt. Flickan kommer hem och gråter, klistrar sig vid familjehems föräldrarna. Hon förstår inte och de kan inte förklara. Efter umgänget för tre veckor sedan sprang hon in på toaletten och drog till sig familjehems mammans morgonrock. Den höll hon sedan krampaktigt i hela kvällen och vägrade släppa där hon satt i ett hörn och på alla sätt visade att hon inte mådde bra. Hon vägrade släppa den nästa dag, och nästa. Då helgen kom och hon skulle på umgänget förra helgen vägrade hon fortfarande släppa den. Det var sista umgänget innan hon skulle flyttas hem vilket sker imorgon. Utredningen är inte ens klar. Varför kan man inte vänta tills den är färdig? Om den visar att det gått för fort kan man ju inte ändra sig. Det är för sent.
Familjehemsmamman skrev:
Usch i morgon flyttar lillfisen
Hade kompisar hos oss hela dagen igår och dom ser också att nåt med henne inte står till rätt.. Hon är inte nöjd med något utan tjuter och gnäller för allt.. Och så här har vi haft det i ett år.. Ska bli intressant att se hur han orkar med henne... Att hon blivit värre är ju inte så konstigt efter att aldrig varit bortlämnad så har hon flackat mellan oss och bio pappan.. Men tycker det är så synd att soc inte lät henne bo kvar till psykolog utredningen var klar.. Nu kan dom ingen göra före fyra års ålder.. Men nu är allt som händer och hur hon mår deras ansvar. Vi har älskat detta barn som vårt eget och gett henne 11/2 års trygghet nu hoppas vi att den grunden ska hjälpa henne att klara en flytt och byta anknytnings personer
Man flyttar inte barn som var så små då de placerades, som bott hela sitt liv på samma ställe, så länge. Men föräldrarnas rättigheter väger än en gång tyngst. Så mycket för att barnperspektivet skall väga tyngst i alla ärenden gällande barn.
Anmälan har gjorts till IVO men det kommer ju oavsett att vara för sent. Och vad händer om han inte klarar upp situationen? Kommer hon att tvingas placeras igen? Kommer han att godta den tidigare familjehemmet eller kommer de att anklagas för att det skulle vara deras fel? och flickan vilka sår skapar det inte hos henne? Och tror ni att det familjehemmet fortsätter och tar nya placeringar? Tvivlar på det.
Men snälla nån är det så här det skall vara? Lagarna skall väl följas eller? Om man gör fel skall man väl rätta till eller? Om man kritiseras för att göra fel skall man väl rätta till inte få fortsätta år efter år eller är det så ni syrande vill ha det? Är dessa frågor inte tillräckligt stora? Är det inte tillräckligt många som drabbas? 20 000 barn omhändertas varje år är de inte tillräckligt många? Jag har lyft ett ärende veckan sedan v 41 de är inte enskilda nej långt ifrån. Men vad gör ni?
Jag vill veta nu inför valet vad du och ditt parti gör i dessa frågor. Vad du gör för att vi skall kryssa in dig. Fostermamman i Mark ärendet

 

Oxelesund och hela Sörmland.

Då har ytterligare en kommun fått kritik http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5924265
Trots tidigare påpekanden från Inspektionen så kvarstår brister i dokumentation, skyddsbedömningar, men också att det i flera fall tagit för lång tid innan man påbörjat utredningar och att det också tagit för lång tid att utreda.
– Det är så klart inte bra, det är ju information som inte förts fram till ansvariga som det borde ha gjort, säger Mattias Jensen Pettersson, ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Oxelösund.
Enligt Inspektionen för vård och omsorg dröjde socialtjänsten en månad med att utreda en anmälan och kommunen fattade inte beslut i tid om att de utsatta barnen behövde skydd.
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg har mellan 2011 och i år handlagt ärenden som gäller vård- och omsorgsnämndens i Oxelösunds kommun hantering av barnavårdsärenden och i flera av dessa konstaterat brister i handläggningen.
– Det handlar inte om bristande kommunikation, utan det handlar om arbetssätt, rutiner och riktlinjer. Vi har gjort en rad olika åtgärder med detta. Sen har vi genomfört stickprovskontroller från politiken, men där har vi inte sett bristerna. Det är svårt att följa varje ärende på politisk nivå, säger Mattias Jensen Pettersson.
Enligt ledningen beror bristerna på en ansträngd personalsituation inom socialtjänsten. Utredningar pågår ofta längre än fyra månader, vilket uppgavs bero på glömska och arbetsbelastning hos handläggare.

– Oxelösunds kommun är inte på nåt sätt unika i att få den här kritiken. Många andra har fått den och får den, och de har kunna åtgärda det och jag är övertygad att vi också ska klara det, säger Mattias Jensen Pettersson.


 
Det står att trots att man fått tidigare kritik...
Det står också att det inte är unikt, det är likadant i hela Sverige.

Sedan har även samtliga kommuner i Sörmland fått kritik. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5830640
Men redan 2006-2007 pekade länsstyrelsen, som då var tillsynsorgan, på liknande brister i de sörmländska kommunerna, enligt Tor Nilsson, inspektör vid IVO.
– Vi har varit på samtliga kommuner, och samtliga kommuner har brister. Nästan alla har samma brister. Men under 2006 -2007, när tilsynen låg på länsstyrelsen, kunde vi se samma brister och de fick kritik för dem, men bristerna kvarstår fortfarande, säger Tor Nilsson, inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
En av de brister som IVO upptäckte bland de sörmländska kommunernas socialtjänst, var att barn i anmälningar inte har funnits i nämndens hantering.
 
Det är konstigt tycker jag att en kommun kan få kritik gång efter gång kritiseras igen och ändå få fortsätta. Frågan är bara när de styrande skall börja lyssna och göra något.

I dagens aftonblad står det om en  flicka som polisen fick larm om i helgen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19290338.ab Hon befann sig i en missbrukar lägenhet. De omhändertog henne men soc ansåg att ärendet kunde vänta tills det blev vardag men då de kom igen och skulle ta henne var hon borta. Ingen vet vart hon är.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2442496-socialjouren-far-kritik-efter-forsvinnande
Det var tidigt på söndagsmorgonen den 27 maj som polisen genomförde en husrannsakan i en lägenhet i Backa.
Där påträffades flickan påverkad, sittandes i bara underkläderna med ett täcke om sig i den mörklagda bostaden som hon delade med en tjugo år äldre släkting.
Både flickan och mannen beskrevs som "låga, sega och tröga" och polisen noterar i sin rapport att ljuset stängdes ute med filtar för fönstren.
De fann också brunt pulver i en plastdosa och brunt pulver inrullat i plast i små bollar, medicinflaskor med rester av metadon och "ampuller med ämne som förhindrar att hjärtat stannar vid överdosering av heroin".
På polisstationen visade både mannens och flickans urinprov "positivt på olika substanser".
I flickans fall rörde det sig om morfin, Benzodiazepiner och Subutex. Hon utreddes redan av sociala myndigheter för tablettmissbruk.
Enligt en avvikelserapport ska polisen i samband med husrannsakan ha kontaktat kommunens centrala socialjour som bedömde att ärendet kunde vänta till det att ordinarie socialkontor i stadsdelen öppnade. Flickan kördes därför tillbaka till lägenheten igen.
 
Dagen därpå beslutade stadsdelsnämnden om ett omedelbart omhändertagande av flickan och hon skulle föras till ett behandlingshem. Men när polisen sökte flickan var hon inte längre kvar och hon kan sedan dess inte hittas.
Två månader senare skriver Barn- och familjeenhetens chef Horjat Rawshani i avvikelserapporten att flickan är "spårlöst borta":
"Förvaltningen i Norra Hisingen anser att socialjouren inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa en minderårig flickas behov av skydd och stöd tillgodosågs".
Enligt Horjat Rawshani har de aldrig gjort någon liknande avvikelserapport tidigare mot socialjouren.
- Den här gången har vi uppmärksammade att det här är något allvarligt. Jag har haft jättebra samarbete med socialjouren och är jättenöjd med socialjourens bedömningar men det kan hända ibland att man inte är överens, säger Horjat Rawshani. 
 
Nu har hon visst varit borta sedan i Maj.

tisdag 29 juli 2014

Kontrakt som stjälper

Vad sägs om tjejen som lades in på behandling på grund av att hon var självmordsbenägen benägen vilket även bevisades flera gånger.

http://www.expressen.se/gt/lexgt/jenny-slangdes-ut-efter-sjalvmordsforsok/
Vid ett tillfälle hade hon fått ett besked som gjorde henne väldigt ledsen.
– Jag grät som en idiot, jag behövde någon att prata med. De sa att jag fick vänta, men jag bad att få prata med någon direkt - jag ville göra mig själv illa. Jag kände bara att nu orkar jag inte mer. Men ingen brydde sig, säger Jenny.

Räddades av patient

Räddningen blev en annan patient.
Den kvällen på avdelningen beskriver hon som fruktansvärd. Hon var helt inställd på att ta sitt eget liv. Då larmade återigen rumskamraten personalen. När personalen kom fick de rädda livet på henne.
Direkt efteråt sa läkaren att hon skulle tvångsutskrivas. Anledningen - hon hade skrivit på ett papper där hon lovade att inte skada sig själv, men nu hade hon brutit mot kontraktet.
– För 45 minuter sedan hade jag försökt ta livet av mig. De lade ju in mig för att jag hade självmordstankar, hur kan man då skriva på ett kontrakt?
 
Hon tvingades skriva på ett kontrakt då hon lades in att hon inte skulle skada sig och då hon gjorde ett nytt självmordsförsök slängdes hon ut ifrån behandlingen eftersom hon brutit kontraktet.
Vad säger man? Nej jag tror jag är tyst jag hittar inga ord. Det är ju inte klokt.

Och så har man kommit på ett nytt ärende där en förskolelärare gripits för våldtäckt av barn http://www.expressen.se/kvallsposten/forskollarare-gripen-misstankt-for-valdtakt/

måndag 28 juli 2014

Mer surrogatmödraskap

Nu börjar frågan komma inför valet
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/surrogatmodraskap-splittrar-mellan-och-inom-partierna_3779662.svd?sidan=1
V, KD och Fi har tagit ställning mot surrogatmödraskap. De andra partierna är antingen positiva eller avvaktande. År 2012 tillsattes en statlig utredning om saken som ska presenteras nästa år. Då kan riksdagen göra sig redo för strid.
Frågan splittrar inte bara blocken – det finns också oenighet inom partierna. Vänsterpartiets partisekreterare Hans Linde är en av de som har en annan uppfattning än partiet.

I vissa länder är surrogatmödraskap enbart tillåtet om det sker ”altruistiskt”, alltså utan ekonomisk vinning för någon part. Men Feministiskt initiativ tror inte heller på en sådan modell.
– I Storbritannien är det tillåtet med altruistiskt surrogatmödraskap utan transaktioner. Men de har varit svårt att kontrollera och har ändå öppnat upp för en handel med kvinnors kroppar, säger Linnea Bruno.
RFSL har tagit ställning för surrogatmödraskap. Förbundets ordförande Ulrika Westerlund tycker att debatten har haft ett högt tonläge.
– Vi tror att det går att lösa det här och reglera på ett sätt som tillvaratar kvinnors rättigheter, säger Ulrika Westerlund.
– Det här är ett sätt för personer att bli föräldrar som inte kan bli det på något annat sätt. Det är märkligt att det i dag är helt oreglerat. Det innebär att våra medlemmar åker och gör detta i andra länder.
 
Ja utifrån artikeln jag hänvisade till härom dagen så kanske man inte skall kämpa så mycket för att få till det där med surrogatmammor. Tycker att man ofta missar att det finns så många barn som behöver föräldrar. tror att om man skulle förändra situationen för familjehem skulle många fler vilja jobba eftersom det blir ett sätt att få barn om man inte kan själv. Känslan är ju faktiskt den samma trots att man inte fött dem själva.  Jag menar inte att man skall bli familjehem för att få barn men för dem som inte kan få egna kan det vara ett sätt att få ha barn i familjehem och samtidigt göra skillnad.

Är det konstigt?

Hittade en gammal artikel runt placerade barn
http://hd.se/inrikes/2013/03/07/placerade-barn-mar-samre/
Högre dödlighet, sämre skolresultat, mer självskador och mångdubbelt vanligare med psykofarmaka. Samhället har misslyckats grovt med att ta ansvar för de barn och unga som samhället tar hand om, menar Socialstyrelsen.
 

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) håller med om problemen, men påpekar att mycket ändå görs.
— Vi håller på att vända en valross. Tidigare visste vi väldigt lite om hur det såg ut. Därför har vi gjort ett förbättringsarbete som gör att vi i dag har en helt annan kunskap än när jag tillträdde. Men vi är långt ifrån framme, säger hon om Socialstyrelsens utvärdering.
Hon pekar bland annat på den lag som infördes vid årsskiftet, som ger kommunerna ett tillskott på 182 miljoner kronor årligen, och där varje barn ges rätt till en personlig socialsekreterare. Förra veckan beslutade också regeringen om en satsning på 36 miljoner till Statens institutionsstyrelse (Sis) för att ta fram en modell för en sammanhållen skolgång för barn som vårdas hos Sis.
 
Varje år omhändertas drygt 26 000 barn och unga i familjehem eller HVB-hem. I rapporten "Vård och omsorg om de placerade barnen" har Socialstyrelsen studerat deras uppväxt, hälsa och utbildning.
Dödligheten är nära fem gånger så hög bland ungdomar som är eller varit placerade jämfört med andra i åldern 15-24 år.
Tio gånger fler som är placerade på HVB har vårdats för självskadebeteenden än andra unga.
15-19 gånger fler av de HVB-placerade tar regelbundet psykofarmaka jämfört med unga i hela befolkningen.
6 av 10 som placerats före 10 års ålder går ut grundskolan med gymnasiebehörighet jämfört med 9 av 10 i hela ungdomsgruppen.
Det är fem gånger vanligare med långvarigt ekonomiskt bistånd bland unga vuxna som varit placerade i familjehem jämfört med dem som inte varit placerade. 

Artikeln skrevs 2011 och det är likadant idag trots extra pengar.
Utifrån mina brev ÄR DET SÅ KONSTIGT?
Är det konstigt att dessa barn far illa? är det konstigt att de tappar tron på vuxenvärlden? är det konstigt att de tappar tron på sig själva?


söndag 27 juli 2014

Vårt ärende som vallöfte

Tittade in på Markbladet igår hittade en liten notis om domen http://media.markbladet.se/mbred/mbred_pdf/2014/30/16_mb_30_2014.pdf
och en debatt artikel
http://markbladet.se/?artikel=201407231148138830

Rättvisan har talat!


Nu är det belagt av Svenskt rättsväsen att den S-ledda socialnämnden 2006-2010 i Mark, och dess sociala utskotts ordförande, gjorde ett grovt och omoraliskt fel, påhejad av övriga sossar och i synnerhet dess dåvarande ordförande, när de tog barnen från fostermamman Eva.

Det känns skönt för mig och MarkBygdsPartiet och måste vara en dröm för Eva och Anders att med denna domen konstatera sossarnas grymma spel med barn i deras omsorg. Vi har under hela tiden tagit parti för Eva och sakfrågan.
Att det skall ta fyra år att komma fram till insikten av sunt förnuft... (En mördarsnigel rör sig sakta, men tidsperspektivet på detta ärende får mördarsnigelns framfart att framstå som raketfart).


Sådan är socialismens omsorg av barn och det mest märkliga är att vi i dagsläget har ett borgligt gäng som kallar sig Alliansen som tycker att ärendet har behandlats rätt. I synnerhet dagens ordförande som har partibeteckningen (KD).
Med andra ord tycker de och instämmer till fullo med Sossarnas agerande som nu har fällts i rätten, snacka om dubbelmoral


Du vet dina behov, du ställer dina krav, du har ett kommunalt Parti som ställer upp på och för dig även efter valdagen. Övriga Partier har bäst föredatum: Valdagen på sina vallöften (Valfläsk). Efter valet går de ihop och tycker exakt lika och spelar dig under täcket.
Vi har varit din röst i Markpolitiken i 20 år nu. Vi kör på för din skull och ditt välbefinnande i Marks Kommun.

lördag 26 juli 2014

Omplacering under SOl

Fick ett intressant mail. Vet att många familjehem har SOL placeringar och soc vill omplaera deras barn mot både familjehemmens. barmnens och bios vilja. Interssant det kan de inte eller rättare sagt får inte äs själva:
 
Hej,
Generellt sätt gäller enligt 2 kap. 2 § andra stycket SOSFS 2012:11 ska socialnämnden fastställa rutiner som säkerställer att en utredning inleds i enlighet med 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL när ett barn eller en ung person i familjehem kan behöva omplaceras. Är barnet placerat med stöd av SoL kan barnet inte omplaceras till ett nytt familjehem utan båda vårdnadshavarnas samtycke . Är barnet placerat med stöd av LVU är det socialnämnden som bestämmer hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden, det framgår av bestämmelserna i 11 § LVU. Nämndens vårdansvar får dock inte medföra att en vårdnadshavare fråntas allt inflytande. Nämndens beslut i fråga om omplacering kan överklagas enligt 41 § LVU till allmän förvaltningsdomstol.

 Med vänliga hälsningar
Jeanette Zachau
Inspektör

 Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning sydväst
Box 53148, 400 15 Göteborg
Besök: Drakegatan 1, plan 3
Direkt: 010-788 52 41
Växel: 010-788 50 00
www.ivo.se

fredag 25 juli 2014

Upprop v 30

Varje gång jag haft kontakt med någon av er säger ni att ni inte går in i enskilda ärenden. jag har sedan v 41 förra året skickat minst ett i veckan för att visa att det inte är enskilda ärenden.

Fick ännu ett mail ifrån en förtvivlad familjehemsmamma.
Vi har tvillingar, de var 6 månader då de kom på jour till oss.
Stannade i 3 veckor, sen ville mamma ha hem dem men orkade i två dygn så de kom tillbaka till oss. Stannade i 3 månader och sen skulle de tillsammans med mamma in på utredningshem.
Töserna och mamman var tillsammans där i i vecka, sen orkade inte mamma utan stack hem och lämnade töserna kvar, hon åkte tillbaka till barnen på hemmet i någon vecka och stack sen igen. Tillbaka igen efter någon vecka men åkte hem en tredje gång och lämnade barnen på utredningshemmet. Flickorna var alltså ensamma där nästan hela tiden.


I augusti kom beslutet ( utredningen på hemmet visade samma som socialtjänstens, att mamman saknar förmåga ) att de ska familjehems placeras. Handläggarna fick slåss med tre högre chefer för att de skulle få komma tillbaka till oss ( det var mammans önskan också)och det fick de igenom.
Vi fick det samtal vi längtat och hoppats på under de 2 månader barnen varit borta...kan vi tänka oss dessa små barn på uppväxt? OM vi kan svarade jag, maken var på sjön, jag ringde honom som kastade ner fiskespöna i båden och avbröt det han höll på med. Vi åkte de 35 milen och hämtade HEM barnen. Detta var i augusti förra året.
Vi fick jobba hårt för att få barnen trygga igen kan jag lova, i januari köpte vi hus och satte töserna på förskolan här där vi bor nu och de startade där 3 februari, i samma veva begärde mamman hem barnen, soc tänkte ta ett omedelbart lvu men mamman gick med på att de gjorde en hemtagningsutredning först. Soc utredning visar återigen att mamman saknar förmåga så det blir upp i rätten. Nämnden i kommunen ansåg att det skulle bli lvu MEN inte rätten så på en vecka raserades hela barnens tillvaro IGEN. , de ansåg att barnen ska hem så dessa barn flyttas EN GÅNG TILL från den enda trygga punkt de haft! Förskolan och barnens läkare har gjort orosanmälningar pga anknytningen men inget händer. Barnen hade just blivit trygga med oss igen, på förskolan och med kompisar som de skaffat sig med mera. Flickornas barnläkare ( de har luftrörsbekymmer så vi hade gått hos samma läkare hela tiden och därför visste han om alla barnens flyttar ) gjorde omedelbart en orosanmälan pga oro för deras anknytning, förskolan gjorde samma sak men det verkar inte ha blivit något av dessa anmälningar. Detta är 5 veckor sen. HUR får man behandla barn egentligen? Flickorna har inte ens fyllt 2 år och har bytt miljö 6 gånger!

Mamman ringer mig flera ggr/veckan och kommer aldrig sluta, jag vet inte varför. Mamman har 4 andra barn som är LVU-ade men dessa små ville de inte ge den trygghet som de kände under hela uppväxten, ni kan tro att vi fått kämpa för att få barnen trygga en gång till efter alla miljöombyten....och precis när vi lyckats så flyttar man de små IGEN! Detta ÄR Sverige tyvärr, lagarna och rätten står på föråldras sida fört i detta fall har man ABSOLUT INTE sett till de som allt handlar om, BARNEN!! JAg lider mer er, det ÄR en fruktansvärd känsla det ni och många andra går igenom just nu och man är så förbannat maktlös :( Det gör ont i hela mig att det får gå till såhär :(

2012 kom sammanbrottsutredningen. Den konstaterade att 30 % av alla placerade barn mellan +-10 år omplaceras. Enligt handläggarna är det för att vi familjehem ger upp. Kan säga att jag har inte ett enda sådant ärenden.
Såg en tråd på facebook i en familjehem grupp. Inför en planerad hem flytt. Kopierar en del av det hit:
den 23 juli kl. 19:42

· Mitt hjärta blöder när jag lägger vår minsta, 2år. När hon säger; min mamma, min pappa också. Tycker om dig. Jag älskar dig. Sen somnar hon lyckligt ovetande om att hon ska flytta "hem" till sin biomamma. Jag älskar henne av hela mitt hjärta. Hon har bott hos oss sen hon var 4 mån. Det är vi som har matat, tröstat, lekt, skojat och älskat henne den största delen av hennes liv. Vi är hennes föräldrar.

· Är i precis samma situation. Bara det att vår lilla är något yngre och redan har flyttat, med löftet från biom om att vi aldrig skall få se liten igen, känns hårt och tungt.

· Fy! Lider med er också.
Vi hämtade vårt lilla hjärta när hon var 4 timmar. Skulle hon lämna oss skulle jag dö! Får rysningar bara jag tänker på det.

· Förlorade vår lille i våras... lider med er

· Vad jag lider med er! Det är min stora skräck också. Jag anade aldrig att kärleken till ett placerat barn skulle bli lika stor som till ens egna, men de känslorna kom på bara några dagar.
Anade ni detta när ni tog emot henne, eller var det en tänkt uppväxtplacering?

· Vi är precis i samma situation. Vår lilla var 4 mån och fyller två i augusti och flyttar 31 juli.. Idag kom hon tillbaka efter två nätter hos bio pappan och när vi skulle åka iväg på kalas så vägra hon utan min morgon rock.. Helt hysterisk.. Mitt hjärta blöder så jag förstår precis..

· Så kände vi oxå

· Det var tänkt som uppväxtplacering men LVU överklagades och mamman fick rätt. Förstår inte hur vårt rättssystem resonerar. Jag bor i X men våra två små kommer från en annan kommun. Vill inte skriva vilken, det kanske kan användas mot en.

· Men om nu det är taget ett lvu och barnet varit borta från biosarna i två år så ska dom inte flyttas.. Det är inte till barnens bästa.. Dom har knutit an och får men för livet

· Kramar till er...... Vet hur det känns!

· Fy, jag är så tacksam för att vi hade en MYCKET duktig och proffsig socialsekreterare i alla år.. Vi fick våran lilla tjej när hon var nästan sex månader.... LVU.
Vi har sen fått hjälp och stöttning att hålla nere umgänget under alla år, då det varit ganska självklart att hon skulle bo kvar hos oss(missbruk+övergrepp) och vi har inte behövt befatta oss med några rättegångar under alla år, och när hon var 13 år så fick vi adoptera henne till sist.
Jag hade ALDRIG överlevt om vi skulle förlorat henne. Och jag tycker det är FRUKTANSVÄRT att det får hända barn som placeras som bebisar.. Anknytningen är ju SÅ viktig!
HUR KAN DET FÅ VARA SÅHÄR GÅNG PÅ GÅNG?!

· ..den som tröstat, matat, lekt och älskat sedan hon var 4 månader. Förlåt men blir så jäkla förbannad när man inte tar hänsyn till barnen.

· Känner med dig Har själv upplevt ett barn på uppväxtplacering men ändrades för ett år sedan. Barnet har nu bott hos sin mamma i ett år och ser oss som föräldrar och längtar hem. Barnet bodde hos oss i nästan tre år. Från 2,5 år till 5 år + ett år som kontakt varannan helg. Nu är all kontakt bruten och mamman och barnet står inte längre under soc. Från början var det LVU som efter 6 mån blev SoL.

· Har precis genomgått samma som du. Men i mitt fall har bio familjen lovat vi ska få ses ändå ibland. Dom har sagt att dom gärna har oss som extra familj med tex barnvakt eller vid födelsedag o jul. Vi får se hur det går. Hen e som ett plåster på mig när vi ses fast ja kan tycka att hen tagit till sig sin bio mamma med. Men tufft e det vid separation både för barnen o oss.

· Anledningen att vi inte har kontakt är att soc har uppmuntrat mamman till att bryta all nätverk kring barnet för barnet har för stark anknytning till oss :(

· Det här med Barnens rätt o Barnens bästa är bara tomt prat...det låter bra. Men återigen...oftast sätts föräldrarna först.
Egentligen borde sånt här få STOOOR uppmärksamhet....men alla vi älskar våra jobb o vill framförallt finnas för alla barn/ungdomar...så ingen av oss vill vara obehaglig,för risken att inte få några placeringar.

· Fy och fy
Vi har oxå gjort denna resa, hujeda mej
Förstår verkligen din känsla och lite med dej
Styrkekram till er alla

· Jag har oxå några berättelser att dela med mig. En tjej var hos oss från fyra mån ålder och innan hon fyllde sex ville biomamma vara mamma så på två dagar flyttade den stackars lilla flickan. Hon kände inte sin mamma utan vi var hennes familj, trygghet mm mm. Hon skrek så hon kräktes o svimmade men dom tog henne framför våra tårfyllda ögon .

DET ÄR INTE ENSKILDA ÄRENDEN men vad gör du i styrande ställning? Vad gör ditt parti? Förstår du varför det är svårt att hitta familjehem? Varför skulle vi kryssa in dig igen? Det här måste ta slut för barnens skull. Det handlar ju inte om att ta barn ifrån fungerande föräldrar utan handlar om barn man redan tagit. Barn som man sedan behöver se till att de får behålla sin trygghet och dem de ser som sina. De har inte valt. De valde inte att komma till välden och inte heller kunde de påverka beslutet att fråntas sina föräldrar. Föräldraskap är ingen kappa man tar på när man har lust och av sig då man inte känner för det och har man inte förmågan att behålla kappan på så skall man inte ha några barn och barnen skall ges den trygghet någon annanstans men skall också ha rätt att behålla den. De skall inte tvingas ge upp allt gång på gång för att föräldrar ändrar sig gång på gång.

Så än en gång vill jag har svar. MVH Eva fostermamman i Markärendet

 

torsdag 24 juli 2014

Surrogatbarn

För många år sedan var det väldiga diskussioner om surrogatmödraskap. En kvinna föder en annan kvinnas barn.  Ibland med hennes man som pappa ibland med någon okänd.
Ibland är det gaypar som väljer en surrogatmamma, ofta i ett annat land. Det har varit tv serier om det.
Nu har dessa barn växt upp och längt ifrån alla känner sig så älskade, välkommna efterlängade som man trott.
http://www.etc.se/ledare/nu-borjar-surrogatbarnen-att-tala-ut
Många mår riktig dåligt.

Det är väl som med adoptera barn. de flesta mår nog bra men det finns de som inget gör det.

Grejen är bara att man aldrig riktigt tänkt på hur barnen de, barnen skulle reagera.
Den vuxner längtar ju så, vill ju så mycket och tanken på ett biologiskt barn är så stark att jag tror att man sätter det och sig själv först.
Man tror att det räcker med att älska att man har längtat och ville så gärna.

Det är lika osant som när man träffar en ny partner och man tror att det räcker med att man älskar varandra tillräckligt högt. Det är en massa andra saker som skall fungera också.

onsdag 23 juli 2014

Dagens juridik

Då hittade jag även en artikel i Dagens juridik.
http://www.dagensjuridik.se/2014/07/fosterhemsbarn-omplacerades-tjansteman-och-politiker-doms-tjanstefel
Två tjänstemän och en politiker döms i tingsrätten för tjänstefel i ett uppmärksammat fall som rör två fosterhemsplacerade barn i Mark. Ingen utredning tillsattes nämligen när misstankar dök upp om att barnen for illa - istället omplacerades barnen plötsligt.


Borås tingsrätt dömer nu två tjänstemän och en politiker för tjänstefel efter deras inblandning i fallet med de två omhändertagna barnen, rapporterar TT. Även en tredje tjänsteman åtalades men skrevs ur målet under rättsprocessens gång.

Tjänstemännen och politikern gjorde fel när de inte tillsatte en utredning trots att det fanns misstankar om att barnen for illa i fosterhemmet. När man sedan omplacerade barnen skedde detta alltför abrupt, utan att den tidigare fosterfamiljen ens fått veta något innan barnen redan hade flyttats, uppger TT.

tisdag 22 juli 2014

Flera vårdnadshavare?

Hittade en blogg som tar upp ärenden inom socialtjänsten som gått fel.
Jag vet inget om en som skriver och har heller inte hört om ärendena tidigare men blev ändå förvånad över berättelserna där.
http://noboytoy.wordpress.com/category/hur-gor-socialtjansten/
Vet ju hur galet det kan vara så samtidigt blev jag inte förvånad.
Ni får läsa själva och göra er egen bedömning.


Sedan är det partier som vill att det skall kunna vara fler vårdnadshavare än två.
http://www.svt.se/nyheter/val2014/flera-partier-vill-tillata-fler-an-tva-foraldrar
Pia Tallgren stred under flera år för att få för att få behålla kontakten med sin icke-biologiske son som hon fått tillsammans med sin flickvän. Men efter separationen för 10 år sedan hade hon ingen laglig rättighet att kalla sig mamma längre, eftersom hon inte juridisk förälder till barnet.
– Jag lade ner min kamp för mitt barn 2010. Det var inte bra för någon, och jag höll på att gå under. Det var väldigt jobbigt att inte få stöd, och att inte få förståelse från samhället, säger hon.

En enkät som SVT Rapport gjort visar på ett visst politiskt stöd för en lagändring. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ ställer sig positiva till att tillåta fler juridiska vårdnadshavare. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna svarar nej, och Socialdemokraterna är tveksamma.

Ett av de främsta skälen som uppges är att flera vårdnadshavare skulle innebära mer komplicerade familjeförhållanden för barnet:

– Det kan handla om underhållsskyldighet och arvsrätt som konkreta exempel, men det är även detta med att som vårdnadshavare är du rättsligt ansvarig för en person som ännu inte är myndig. Då gäller det att kunna komma överens när konflikter uppstår, och det är inte säkert att barnet gagnas av ha alltför många vårdnadshavare, säger Olof Lavesson HBTQ-politisk talesman för Moderaterna.

Henne hade jag kontakt med för länge sedan och har försökt stötta. Hon hade varit sambo länge då de valde att skaffa barn tillsammans med ett kill par. När de nu gick isär efter 10 år nekas hon kontakt med pojken. Hon hade ingen laglig rätt till honom.
Har full förståelse för att det kan bli ännu jobbigare för banren men varför skall man göra det så svårt. Om man följer lagen som säger att barnperspektivet skall väga tyngst. Att barn skall ha rätt till de som betyder något så är det inga problem men det följs ju inte.
Jag har sagt det hundra gånger och säger det igen se till att lagarna kopplas till konsekvenser så att de måste följas så hade även detta barn haft rätt till sin anadra mamma.

måndag 21 juli 2014

Mår allt sämre

Svenska ungdomar mår allt sämre slår man fast.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5917949
– Man måste vara perfekt, det är för höga krav och vissa bryter ihop, säger Anton Saiegh.
Och det är inte bara pressen på utseendet som är problemet, det menar Anna Östling. Även skolan bidrar till den psykiska ohälsan.
– Det nya betygssystemet är jättekrävande, säger Anna.
Vad tror du man kan göra åt det här?
– Lyssna på de unga istället, inte bara säga "det blir bättre", säger Anna Östling.
 
Så är det i många sammanhang. Situationen inom soc. Försvarstala som det är inte vårt problem, det är nog inte så farligt, man gör inte det man skall...

Håller med om att det blivit sämre på många plan. skolan, vården, socialen, polisen.
Vet inte om ett makt skifte skulle göra saken bättre.

Har alltid sagt att det vore det bättre att sätta sig ner och diskutera vad som är bäst för Sverige än att bestämma vilken hälft som skall få bestämma. I valtider handlar det mer om att svärta ner varandra än att tala om vad man själv kommer att göra eller har gjort, prata skit om varandra som partier. Sedan skylla på att det är den andra sidans fel som gjorde si eller så.  Eller att rycka upp saker som äntligen fungerar bara för att det är "de andra" som kommit på det...

Man borde samarbeta istället.
OK jag vet att de inte är överens om vad som är bäst för Sverige eller på vilket sätt det skall styras men jag tycker att det borde bättre att alla samarbetar och att man röstar om antal platser i olika utskott. Att även ministerposterna på något sätt skulle delar ut på partierna efter antal röster. Att de sedan får ta hand om de områden de är intresserade av på riktigt.
Även om de kommer på saker som alla andra tycker är vansinniga så skall det ju redan röstas igenom i hela församlingen så att säga, det är ju inte så att ett ensamt parti kan driva igenom saker bara för att en av deras har en ministerpost.  men det är min åsikt.

Har röstat blankt ett par gånger eftersom jag inte tycker att något parti står för mina åsikter. Var ett tag engagerad i KD eftersom de påstod att det var deras frågor men så var det ju uppenbarligen inte. Nu "lobbar" jag på alla som är villiga att driva de frågor som är viktiga för banren och oss som familjehem.

söndag 20 juli 2014

En ledare

En ledare som tar upp domen och tycker att det är bra.
http://www.bt.se/ledare/fallande-domen-ar-befriande(4370769).gm

 
Han hoppas att fler skall polisanmäla.  Det gör jag med och jag hoppas att fler fälls och det får genklang i hela Sverige.

Första vallöftet

Nu börjar vallöftena http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5917626
(S) lovar nu mer resurser och fler anställda inom socialtjänsten i Stockholm vid ett maktskifte
Roger Mogert (S) är vice ordförande i socialnämnden i Stockholm. Han säger att en kortsiktig lösning, och ett vallöfte från socialdemokraterna i Stockholm, är fler anställda och mer resurser.
– Det kommer behövas mer resurser till sjukförsäkring och till socialt arbete i Stockholm. Det kommer vi som samhälle att tjäna på i det i förlängningen, både socialt och ekonomiskt, säger Roger Mogert (S).
Han menar att människor som borde ha fått hjälp på andra håll, till exempel genom försäkringskassan, nu hamnar hos socialtjänsten.
– Idag tvingas man prioritera fel. Det blir större sociala problem och större kostnader, säger han.
– Vi ser att det inte är ett problem begränsat till Stockholm. Regeringen har sagt att man inte är villig att ta i frågan och det hoppas vi att de vill göra, annars kommer situationen att förvärras, säger han.
Han tror att lösningen är en annorlunda styrform för socialtjänsten, mer tid och resurser för att kunna arbeta individuellt med människorna som kommer till socialsekreterarna och ett bättre skyddsnät i samhället. 
– Många som söker i dag söker stödet för att de inte får hjälp någon annanstans, säger Samuel Svan.
 
Tycker ändå att det är bra med vallöften för det blir något att hänvisa till. Ni lovade. hur blev det än att inte få något alls.

lördag 19 juli 2014

Nu blickar vi framåt- pytsan

I radio Sjuhärad är det också ett inslag med intervju med socialchefen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5917565
– Det är skönt att rättsprocessen är avklarad för alla inblandade. För kommunens del innebär det slutet på en lång process som har varit jobbig, men även nyttig och nödvändig, säger Bahman Alami, socialchef i Marks kommun

Efter att skandalen briserade har socialstyrelsen riktat kritik mot kommunen, det fanns brister i en stor mängd ärenden, inte bara i det som handlar om de nu rikskända familjehemsbarnen. Bahman Alami säger att kommunen nu blickar framåt och att rättssäkerheten är större i handläggningen idag.
– Jag hoppas att domen kan vara vägledande även för andra kommuner eftersom fel och brister kan förekomma i alla verksamheter och man får lära sig av egna och andras misstag.
 
Visst låter det bra? Och så stänger de av umgängena med barnen och oss.
talade igår med IVO som skickat ner ett anatal frågor rörande bl. a. barnens umgänge med oss. Mark har begärt uppskov. Hävdar att de inte har nämndemöte förrän i augusti tror jag det var.

Upprop v 29


I veckan kom då domen i åtalet mot de tjänstemän och den politiker som tog beslutet om omplacering av ”våra” barn. De fälldes och skall betala böter. I domen står det:
Tingsrätten skriver vidare i sin dom att de bedömer tyngden i straffet med de påfrestningar som de dömda redan utstått i åtanke. En av tjänstemännen har dessutom slutat på arbetsplatsen och den andra arbetar inte längre alls
Det får mig att undra hur det skulle vara om man gjorde så i alla andra fall ger lägre straff eller böter för att den dömde har dåligt med pengar. Nej i de allra flesta fall spelar det ingen roll hur lite pengar de har böter får de ändå.
Förmodligen kommer de väl att överklaga så det är väl inte sista ordet sagt i detta
Jag anmäler och skickar med bevis för vad jag påstår och Ivo skickar hela min anmälan med bevis ner till Mark. . Vad gör förvaltningen jo de fortsätter att göra fel och straffar oss genom att stänga av alla umgängen mellan oss och barnen ett år framåt eftersom barnen inte anpassar sig i sitt nya hem. Man påstår att de mår för dåligt för att träffa oss men vill inte göra en utredning om det är så eller vad det beror på.
Efter inslagen i radio och på tv har jag fått flera ärenden.
En mamma hörde av sig igår. Hon är ensamstående med två barn en flicka och en pojk. Pappan har anmält henne och man har utrett henne och hon var mer än väl godkänd i sin mamma roll. Han har misshandlat henne. Det finns över 120 anmälningar och ca 8 risk bedömningar ca 30 oros anmälningar mot honom. 3 IVO anmälningar från olika och en jo anmälning från skola.
Dokumenterade mord hot från pappan, sonens kläder sittande sönder brända i dörren och själv mords sms mot pojken. Hon begär ensam vårdnad och i väntan på rättegången bor hon på ett skyddat boende med barnen. En kväll bra ett par dagar innan rättegången stormar soc. tillsammans med polis in i det skyddade boendet, river upp pojken ur sängen och tar med honom och lämnar över honom hos pappan som han knappt sett eller träffat. Sedan dess har mamman inte sett honom. Det är 27 veckor sedan. Rättegången läggs ner. Hon får ingen hjälp vare sig ifrån soc. eller andra håll. Pappan hotar henne. Har stenkol på vart hon är när och med vem. Hon får sms om att hon glömt släcka i köket och annat och hot om att om hon lämnar lägenheten skall han döda pojken. Hon vet inte vart de befinner sig. Hon för förtvivlad.
En annan mamma hörde av sig. Hon var också ensam med en pojke. Det hade gått några år och hon hade en ny sambo som hjälpte henne med pojke. Hon har en ryggskada. Hon opereras och då hon ligger på sjukhuset kommer soc. till dagis och tar pojken och placerar honom hos pappan som inte fungerat. Man sätter ett LVU mot mamman utan orsak. Umgänge med pojken begränsas och då hon överklagar påstår man att hon skulle ha förgripit sig på honom under ett övervakat umgänge med övervakning. Helt omöjligt. Hon får tala med pojken ibland och pappan står alltid bredvid och lyssnar. Någon gång har hans mobil telefon ringt samtidigt och då berättar pojken när han inte lyssnar hur han låses in i ett uthus, inte får vara med resten av familjen. Han gråter och vill att hon skall hämta och hon är maktlös.
Sedan hörde en kompis av sig. Hon hade fått kontakt med en tjej som slogs för sina små bröder. Socialen vil ta ifrån hennes mamma vårdnaden för att pappan anmält dem.
Hon skriver:
Socialtjänsten i X kommun borde skämmas.
Speciellt utredare på Familjerätten och Barn och Familj!!

Här går de hänsynslöst slår sönder en familj baserat på lögner och efterkonstruktioner av en pappa som handlar i ren affekt och hämnd utan förstå vad handling och konsekvens innebär. Hämnd för att han ej var välkommen hem till mig mer då jag fått nog av övergrepp både psykiska och fysiska. Jag skulle jävlar få hette det bla och detta finns noterat hos socialtjänsten hur han hotat mig. Övergrepp mot mig och barnen finns dokumenterat bla med läkarutlåtande, även detta återfinns i socialtjänsten akter.
Utredare har selekterat bland uppgifter, dolt fakta, styrt utredningar så det ska passa in i deras hypotes att mamman är totalt olämplig och en fara för barnens utveckling och hälsa.
Utredare har givit en pappa fritt utrymme för lögner, förtal och efterkonstruktioner och utredare har hjälpt till förstora upp dessa lögner och förtal till oanade vidder.

En utredning ska enligt lag vara opartisk samt saklig.
En beteendevetare har anlitats som förkastar hela vårdnadsutredningen som starkt partisk i redan tidigt skede mot mig som mamma. Så här får ej utredningar bedrivas.
Personalens kompetens att utreda både barn och vuxna har ifrågasatts och sagts av denna beteendevetare saknas helt. Denna beteendevetare har lång erfarenhet av bl.a. analysera utredningar.
Utrymmet som givits pappan är bla att han beskrivit mig som att jag blir totalt galen och kapabel till vad som helst tom med ta livet av mina barn. Det ni!!! Inga dåliga beskrivningar...

Jag finner det verkligen märkligt hur jag, som beskrivs av pappan som totalt galen, mordisk mm kan ha så trygga fina underbara barn som får lovord överallt från förskola, BVC, alla som träffar och känner dom.
Jag har vårdat, fostra, väglett dessa underbara barn i 6.5 år med all kärlek som finns i ett mamma-hjärta. Med högsta betyg från förskola mfl utom från socialtjänsten i Ronneby Kommun med en hämndlysten pappa i spetsen som inte kan acceptera ett nej till mig och mitt hem. Det nej:et kommer kvarstå i all evighet.

Undra hur stort mörkertalet är av misshandeln av barn och föräldrar på socialtjänsten i Ronneby. Dessutom rekommenderar utredare i detta fallet ensam vårdnad till en pappa man ej har tillit till utan ifrågasätter förldrarförmågan hos, samt rekommenderar stöd i sin föräldraroll bl.a med utbildning i soc's regi och på HVB-hem! Fantastiskt! Snacka om förstöra två underbara barn. En sund förälders värsta mardröm!!!!
Ni går inte in i enskilda ärenden men jag har gång på gång, vecka efter vecka visat att det inte är enskilda fall. Långt ifrån. Jag får ju fler än en i veckan nu. Det är samma systemfel vilken sidan man än sitter på.
Som en skrev till mig på facebook: Om en minister ser att en myndighet missbrukar sin ställning kan en del av lagen gälla automatiskt pga av vad Sveriges grundlag säger. Just därför har en del fällt sig själva förr. I grund och botten i Sverige får inga utöva ett missbruk mot allmänheten oavsett vem vi pratar om. Det är Sveriges grundsyn, får man väckt politiker där, välter man många. Just därför vore det bra om Justitieministern kunde göra eventuella ändringar om så behövs för att stärka grundskyddet. Alltså kanske vi behöver se över grundlagar i Sverige för att sedan arbeta oss upp till ett bättre och starkare skydd totalt sett. Så har man kolla på grundlagen så kan man stå upp mot något större.
Det är kanske dags nu att se över hur det ser ut och göra något åt det. Inte bara konstatera att det är kris överallt. Kommun efter kommun går på knäna och säger att de inte klarar att av att göra ett rättssäkert jobb längre. Man skriker efter familjehem samtidigt som man behandlar oss så här. Men det viktigaste det är barnen som hamnar mitt emellan som får ta konsekvenserna som får ta konsekvenserna.
Återigen vad gör du och ditt parti? Har du tagit semester och njuter i solen? Det kommer de här barnen inte att göra, inte de här familjerna.
Anmäla till Ivo säger du javisst det kan man göra hörde av en att tror det var Västerås som kritiserats 17 gånger men får ändå fortsätta.
Så vad gör du i styrande position åt det? Mvh Eva fostermamman i Markärendet.

fredag 18 juli 2014

Stockholms social i kris

Då är det inslag om att Stockholms läns socialkontor är i kris. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5916747
Sedan har jag fått tre ärenden till bara sedan i går. Dags för veckans upprop.

I går kväll

Ja i går kväll var det med på alla nyhetssändningar jag såg.
Intervju med socialchefen. Han står och säger att det inte kan hända igen. Samtidigt som man över hela Sverige skriker att det är kris, man inte klarar rättsäkerheten, att det är underbemannat står han och säger men i Mark är det inga problem. Samtidigt har de anmälts igen, inte bara av mig i ett flertal ärenden. Samme man som för tre veckor sedan säger att barnen inte skall få träffa oss på ett år för att de mår dåligt utan  att göra en undersökningar eller utredning om varför.
Samme man som för ett par månader sedan svarade på min fråga: "barn skall enligt lag höras och om banren fortfarande efter 4 år vill hem så borde ni väl göra en utredning om det är möjligt och vilka konsekvenser det skulle få och han svarar det är ingen som ens funderar på det. Jag svarar men barnen skall ensligt lag höras. Han svarar inte i det här fallet. 
De har åtgärdat alla fel och brister men lämnar inte ut handlingar i tid, tar betalt för att man skall få läsa det de har om en trots att lagen säger att du har rätt att se vad de har om dig utan kostnad.
 
I Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19235941.ab
De har tagit det från TT rätt av men det börjar sjunka in att de faktiskt skall få betala runt 50000 kr var.
 
GT/Expressen har förmodligen med det i papperstidningen i dag men det låg redan i nätbilagan igår http://www.expressen.se/gt/tjanstefel-att-ta-barnen-fran-eva-och-maken/ 
 
I GP hänvisar man bara tillbaka till att dom faller under dagen men inte vad den blir. Nu då de förlorar får de ju också betala rättegångskostnaderna. Bengt som gick fri redan på rättgången, han advokat lämnade in en räkning på 363 000:-  
Politikerns advokat Pia Liljeblad tillerkänns ersättning av allmänna medel med 405 860 kr. Av
beloppet avser 81 172 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska hon till staten återbetala 40 000 kr.
Chefens advokat Anna Rösman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 420 863 kr. Av
beloppet avser 84 173 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska den f.d. chefen till
staten återbetala 42 000 kr.
Handläggarens advokat Åsa Ståhlbom tillerkänns ersättning av allmänna medel med 439 495 kr. Av
beloppet avser 87 899 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska den f.d. handläggaren till
staten återbetala 44 000 kr.
Skattebetalarna skall alltså stå för resten. Vet inte om jag räknar fel men jag får det till 1 140 218 kr.
Det är vad deras tjänstefel kostat skattebetalarna. 

Det bloggas om det också. http://www.ericsoniubbhult.se/
Det blev fällande domar för de två tjänstemän och den politiker, Ann Hjertén (S), i Mark som åtalades för tjänstefel i samband med de uppmärksammade omhändertagande av de omtalade fosterbarnen i Mark 2010. Även en tredje tjänsteman stod åtalad men åtalet lades ner i brist på bevis.
Enligt åklagaren har tjänstefelen bestått i att man fattade beslut om att flytta två barn från sitt familjehem med omedelbar verkan utan att ordentligt utreda de misstankar man hade om att barnen for illa i familjehemmet. Vare sig familjehemmet eller barnen informerades om flytten innan den genomfördes och ärendet har kritiserats av socialstyrelsen. De åtalade döms till dagsböter. Ingen av de åtalade finns längre kvar inom politiken eller socialtjänsten i Marks kommun.
Jag har ända sedan det blev känt hur fosterbarnen och deras fosterföräldrar behandlades menat att om det är någon gång som inblandade politiker och tjänstemän ska dömas så är det i detta fall. Så man kan ju säga att rättvisan segrat. Tyvärr hjälper det inte de inblandade personerna - fosterbarnen och deras tidigare fosterföräldrar. Skadan är skedd och har satt djupa spår hos alla inblandade för resten av livet. Men kanske kan domen skicka en signal till andra tjänstemän och politiker i olika socialnämnder runt om i landet att man inte kan hantera människor hur som helst. I så fall är ändå något vunnet. De dömda får för utom bötesbeloppet bära på skammen att ha tagit denna typ av dramatiska beslut på alltför lösa grunder, vilket skadat de inblandade på ett allvarligt och oåterkalleligt sätt.
 
Men det måste gå att rätta till när det konstateras att man gjort fel.
 
Att det är kris inom soc. överallt fick jag en annan artikel som bevis på. http://www.direktpress.se/sv/sodra_sidan/Nyheter/Larm-Uppenbar-risk-att-barn-far-illa/
Många utredningar inom socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp i Skärholmen är mer än 4 månader sena och flera barn som är placerade på hem saknar en handläggare. Samtidigt larmar socialsekreterarna om en hög arbetsbelastning och att de saknar förutsättningar att jobba enligt lagen. 35 utredningar i socialtjänstens ungdomsgrupp och tolv i barngruppen är sena utan giltiga skäl. Hos familjevården och kontaktverksamheten är 19 ärenden försenade. Det finns också tolv barn som är placerade på hem, men som saknar en utsedd ansvarig handläggare.
Nu har familjevård
och kontaktverksamheten anmält sig själva för en Lex Sarah-utredning.
”Barnen har svårare att kontakta socialtjänsten då de inte har en egen handläggare. Det innebär att familjevården i dagsläget inte har god insyn i alla placerade barns situation, vilket medför en uppenbar risk att placerade barn far illa utan att socialtjänsten har möjlighet att ingripa till deras skydd”, står det i anmälan.
Samtidigt vittnar socialsekreterare om en orimligt hög arbetsbelastning och personalomsättning. I en gemensam skrivelse som har skickats till politiker i stadsdelsnämnden skriver socialsekreterarna för barnoch ungdomsenheten att de idag saknar förutsättningar att jobba enligt lagen.
Att rättsäkerheten brister på grund av tidsbrist och okunskap och att barn och familjer riskerar att fara illa. Många mår dåligt av arbetssituationen och har tagit upp det på arbetsplatsmöten och i ledningsgrupper. Nu förväntar de sig åtgärder från arbetsgivaren som förbättrar situationen. Ska fylla på bemanningen Enligt Lena Thorson, chef på socialtjänsten i Skärholmen, finns det mycket att göra.
– Första prioritet är att fylla på bemanningen. Vi har inlett fler utredningar än tidigare och trots förstärkning har personaltätheten inte hängt med. Vi måste få en lägre personalomsättning för att trygga kvaliteten i det sociala arbetet. Många handläggare är nya, vi ska bli bättre på att ge dem stöd så de kan känna sig trygga i arbetet, säger hon.
Men i Mark som ständigt har ute annonser och brist på personal så har man inga problem. Han säger:
Han säger dock att arbetet med att få ordning på organisationen inleddes för flera år sedan och att man nu har ett rättssäkert system.
– Vi har mycket bättre insyn i våra ärenden nu och har mycket tryggare handläggningsrutiner, säger han till Västnytt.
Bahman Alami säger också att det som hände fosterbarnen omöjligt skulle kunna hända igen.
– Det har självfallet varit en jobbig process men nu har vi åtgärdat alla fel och brister
 
De är anmälda igen i minst tre ärenden. Men det lär väl inte hända något.
Någon skrev att Västerås har fått kritik av 5 instanser 17 gånger och ändå händer inget.
 
Såg en insändare på facebook som skrev:
Borde det inte vara fängelse
Handlar om grova övergrepp mot barn?
Är det inte dags att staten börjar titta på grundlagarna..
 
Om en minister ser att en myndighet missbrukar sin ställning kan en del av lagen gälla automatiskt pga av vad Sveriges grundlag säger. Just därför har en del fällt sig själva förr. I grund och botten i Sverige får inga utöva ett missbruk mot allmänheten oavsett vem vi pratar om. Det är Sveriges grundsyn, får man väckt politiker där, välter man många. Just därför vore det bra om Justitieministern kunde göra eventuella ändringar om så behövs för att stärka grundskyddet. Alltså kanske vi behöver se över grundlagar i Sverige för att sedan arbeta oss upp till ett bättre och starkare skydd totalt sett. Så har man kolla på grundlagen så kan man stå upp mot något större.

Ja nog vore väl dags att se över grundlagarna.