Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 25 september 2015

De som har vårdnadsbidrag

Föräldrar som har eller betalar vårdnadsbidrag får nu mer pengar.
Regeringen beslutade den 27 augusti 2015 om prisbasbeloppet för 2016. Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.
Det förhöjda prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 45 200 kronor (2015: 45 400 kronor). Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler

Inkomstbasbelopp och inkomstindex

Inkomstbasbeloppet för 2016 är fastställt till 59 300 kronor (2015: 58 100 kronor) och inkomstindex till 162,14 (2015: 158,91).
Den högsta inkomst som ger rätt till ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för år 2016 en månadsinkomst på 39 879 kronor (2015 en månadsinkomst på 39 072 kronor).
Inkomstindex används för att för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspensionen.
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/08/prisbasbeloppet-for-2016-fastallt/
Vad betyder det? Jo

De som har barn med underhållsstödkommer att få en höjning med 300 kronor, det vill säga från 1 273 kronor till 1 573 kronor med början den 1 september 2015 och påverkar underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser tiden efter den 30 september 2015.
Det  påverkar det belopp som betalas ut för oktober 2015
 
Har den betalningsskyldige föräldern barnen 6 dagar per månad eller 5 dagar i sträck så finns det möjlighet att ansöka om umgängesavdrag. Är det så att den föräldern som får underhållsstödet inte skriver under blanketten kan man skicka in den ändå och sen utreder vi var barnen har bott.

Bor barnen växelvist så ska man ringa in till kundcenter på 0771- 524 524 för att meddela detta annars kan underhållsstödet betalas ut felaktigt.

Du kan läsa mer om detta här:
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/59f3fdd7-b187-479e-80a3-f1ca1c7ef6de/ff_us_4079c_underhallsstod_avdrag_nar_barnet_bor_tillfalligt_hos_dig1509.pdf?MOD=AJPERES

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/46d10aae-a65f-492e-8758-4fe7fae93988/ff_us_4079b_underhallsstod_vaxelvis_boende1509.pdf?MOD=AJPERES

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar