Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 29 april 2011

Fick ansvarsfrihet

Då är det igång igen. Kommunfullmäktige röstade för ansvarsfrihet trots den näst grövsta kritiken.
Både radio sjuhärad http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4479437 och i Borås tidning. http://www.bt.se/nyheter/mark/socialpolitiker-i-mark-klarar-sig-med-anmarkning-efter-kritik(2745165).gm
Alla är lika förvånade över att de fick ansvarsfrihet trots kritiken. Hittade en som sitter i kommunfullmäktige som bloggar om det. http://wp.me/p9Kg4-80
Han kunde inte vara med men skriver att det var flera av allianspartierna som var emot att ge ansvarsfrihet men sedan:
”sent extrautskick från kommunfullmäktiges presidium med ett förslag till beslut där man förordar ansvarsfrihet för hela nämnden”.
Först skall alltså partierna diskutera det själva men presidiet föreslår att de ger ansvarsfrihet och alla ställer upp på det trots att de var tveksamma. Vem bestämmer över vem kan man undra.
Han avslutar med:
”Detta är riktigt illa tycker jag då delar av det gamla presidiet fortfarande har vägrat ta sitt ansvar och sitter kvar! Sen undrar jag hur 3, kanske rent av 4 partier i alliansen som övervägda att inte bevilja frihet ändrar sig så snabbt? Var finns den fria viljan? eller är det partipiskan som viner inom alliansen för att skydda sina egna intressen? ”
Alla skyller på varandra och ingen vill ta ansvar. Hur kan man ta ansvar utan att ta konsekvenserna?
Den gamla nämnden menar att man tog ansvar genom att ordförande och vice avgick men det gjorde de ju inte frivilligt och inte för att de tog något ansvar utan för att de kände sig tvingade och jagade av press och jag vet inte allt de skyllde på. De anser väl fortfarande att man gjort rätt det är ju i alla fall vad Anita Lomander säger.
Är det ingen i Mark som är rakryggad nog och stå för vad man gjort och ta konsekvenserna? Det finns ju iallafall 2-4 ärenden till som är lika dåligt skötta som vårat.

Krav på förändring

I gårdagens BT http://www.bt.se/debatt/barnens-skydd-mot-myndigheter-maste-starkas(2742884).gm var det ett debattinlägg av advokat Peter Zeijersborger. Han i Markbladet. Han skriver om att barnens skydd mot myndigheter måste stärkas.
Han lyfter det jag också påpekat vid ett flertal tillfällen. Barn har inget ombud om inte deras sak går upp i rätt. Det är säkert så som han sa i Markbladet igår att omplaceringen av våra kanske inte skulle skett om de haft ett ombud.
Nu är det ju tyvärr så att det ombudet barnen (hos oss) hade inte var bra. Utan partiskt. Hon har vid tre tillfällen företrätt barnen och varje gång hävdat att de inte behövde vara placerade. Hon har vid ett flertal tillfällen företrätt familjen till mamman vilket jag har sett domar från. Frågan jag ställt är hur eller om hon kan vara opartisk vilket jag inte anser. I viket fall så hade det i ”vårt” ärende antagligen inte hjälpt.

Hittade en blogg om oss och barnens anknytning. http://blogg.expressen.se/tulegatan3/entry.jsp?messid=653096 Bloggaren sitter i kommunfullmäktige i Stockholm och är väldigt engagerad i samhällsfrågor.
Hon skriver:
En ny utredning visar att den första fosterfamiljen var väl lämpad. Varför då omplacera dem därifrån? – Det var absolut onödigt, säger socialnämndens ordförande Per-Olof Hermansson (KD). Märkligt är också att v. ordf. Anita Lomander (S), som var med då förra nämnden beslutade att omplacera barnen, sitter kvarBarnen anses för sköra att flytta en gång till. Tillbaka till sitt hem. Ett svagt argument. Varför är de sköra och skadade? Är det inte för det lidande som socialtjänst och nämnd orsakat dem? Även Lomander.
Att nu låta ytterligare tid förflyta mot återförening, om nu så är avsikten, är ett brott mot barnkonventionen och barnens psykiska hälsa. Nu är tanken förmodligen att barnen ska försöka knyta an till det nya hemmet. Samtidigt som de längtar tillbaka till sitt riktiga hem..

Hon har fler sidor och skriver på Alternativ debatt http://www.alternativ-debatt.se/

Rubriken: "Utsatta barn kan inte vänta".
Hon skriver:
Juridiskt ombud bör finnas t.ex. då föräldrar omkommer i en olycka. Då gäller idag inte ens ett vårdnadstestamente, en upprättad viljeyttring från föräldrarna, om vilka som ska ta hand om barnen om föräldrarna går bort. Eller fall där den ene föräldern dräper den andra. Barnen saknar då vårdnadshavare. De närstående har ingen talan. Eller som i Marks kommun där fosterföräldrarna plötsligt fråntogs sin roll. Och barnen förlorade det riktiga enda hem de haft.
Hon har många läsare. Hon skriver om att socialtjänsten i Sjöbo har fått kritik och trots att det var fel i 21 av 30 ärenden och 40 av 52 anmälningar (från bl.a. polis och skola) lades ner så slår de ifrån sig och man att det inte finns någon anledning att ändra på sitt arbetssätt.

I Expressen igår var det ett fler tal tunga namn som låg bakom ett debatt inlägg runt att Moderaterna och SD var de enda som nu är emot att göra FN´s barnkonvention till svensk lag. http://www.expressen.se/ledare/1.2417586/veronique-lonnerblad-reinfeldt-maste-ta-barnens-parti Reinfeldt uppmanas att ta banrens part.

På något sätt känns det allt som om frågan är brännande och väldigt aktuell. Krav på förbättringar väcks överallt och det pyser lite överallt. Anmälningarna runt socialtjänsten strömmar in och socialstyrelsen har fullt upp. Men räcker deras insatser? Har de tillräckligt med befogenheter för att göra något, ställa krav eller förändra det som är fel?

torsdag 28 april 2011

Brukarenkät

Igår kom Markbladet. www.markbladet.se
Även de tog på sid 14 upp socialens minus men har med lite runt hur var de skall hitta pengarna och hur de skall lösa det.
Där var det även med en liten notis om att de haft en brukarenkät ute för alla som haft kontakt med socialen mellan d 17 okt 2009-17 okt 2010.(den de talade om på stormötet i höstas)

Eftersom barnen togs d 28 okt. borde inte vi också fått en brukar enkät?

Mailade frågan till de andra jag har kontakt med och sju av dem har inte fått den. Är det fler och hur har man plockat ut ”brukare” då? Det står att ALLA som varit i kontakt med soc. under den tiden skal ha fått den men det stämmer ju inte.
Sedan hade en familj fått två ex.
Någon hade ringt kommunchefen som talat om att hade hon vetat om den hade hon stoppat den. Vet inte om det är en missuppfattning och hon trodde att det var en till
I vilket fall hade en ringt upp statistiska centralbyrån och ställt frågor runt den.

Kritiken mot den var berättigad.
• Den var inte vetenskaplig eftersom kuvären eller enkät inte var avkodade. Om någon hade velat skulle man lätt kunnat kopiera av X antal och lämna in utan att någon skulle veta det.

• Det är inte tydligt vilken avvägning man gjort och tydligen har inte ”alla” ingått som man säger. Vilka har fått och vilka har inte fått? Det påstås alla men jag vet ju i alla fall sju och inte fått.

• Svarsfrekvensen var visst bara runt 20 %. Vilket gör att man inte kan dra slutsatser. Ändå fick de kritik. Utav dem var inte ens hälften nöjda De fick i NKI (nöjd kundindex) bara 46 av 100 möjliga.

• Sedan är frågan hur man hanterar PUL Person Uppgifts Lagen. Den säger att ingen info som rör någons identitet får inte samlas i något register.
Hur har valt ut dem de skickat till och vem har skrivit på adresser? Hur har man hanterat frågan om sekretess? De har dessutom skickats i kuvert med Marks logga på. Det medför att man hänger ut människor.

• Hur hanterar man svaren som kommer in? Vem sammanställer dem?

• Vilket syfte den har skall framgå av enkäten och det gjorde det visst inte.
Sedan har jag för mig att svaren skall lämnas in någonstans, det gäller alla vetenskapliga studier. Men eftersom den inte är vetenskaplig så kanske det inte gäller? Men frågan är ändå hur man följt lagar/råd då det gäller vetenskapliga undersökningar enligt rådande vetenskapsstandard?

Ordförande menar att ”brukarna” inte är så missnöjda som man skulle kunna tro. Men de fick 46 av 100 möjliga. Vänd på det så är det 54 NKI som är missnöjda, 80 % som inte svarat alls och X antal som inte ens fått den. Vilket innebär att man inte kan dra slutsatser av den och förljaktligen inte heller kan dra slutatsen att brukarna inte är så missnöjda som man skulle kunna tro.

I Markbladet tar de även upp att man nu skall svara socialstyrelsen och hoppas att det är sista brevet.

PÅ sid 34 är det en intervju med deras egen jurist som man kan ställa frågor till i tidningen. Peter Zeijersborger. Även han tar upp utsatta barns situation och menar att hade de haft ett eget ombud kanske barnen inte omplacerats. Vet att han företräder ett flertal av de drabbade.
Sedan är det på sid 47 ännu en som undrar vad som hände med ”läge för det goda livet”. Han menar att man lekt storstads kommun och mer liknar en av förorterna till Göteborg.

Flera bloggar om enkäten . http://nykommunsloganimark.wordpress.com/2011/04/23/hermansson-ser-ingen-katastrof/ Han hänvisar till en artikel i BT runt siffrorna runt enkäten. Inte i nätbilagan så jag har inte sett den. Även han känner personer som inte fått brukarenkäten.

Och http://vonlocksley.blogspot.com/ undrar över socialchefen Magnus kommentar:
”Vi har blivit bättre på att uppmärksamma utsatta barn, säger socialchefen Magnus Andersson. Och vi väntar inte längre på att få in en anmälan utan agerar direkt."
Tar man barn i förebyggande syfte?

onsdag 27 april 2011

Djupa spår

Fick ett tips om ett radioprogram som var d 21 apr. Det var radio psykologen och människor fick ringa in till programmet på P1. En kvinna ringde och inslaget ligger på http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3637 som var liten när hon först fosterhemsplacerade sina första tre år och sedan fick flytta hem till sin biologiska familj igen. Där fanns det en yngre syster som fick all uppmärksamhet.

Hon beskriver hur hon längtade tillbaka och hur hon känt sig utanför, mindre älskad. Det har hängt med ända upp i vuxen ålder. Att hon trodde att det var över, utagerat men hur programmet hade fått allt att pysa upp i henne. Att hon aldrig fått bearbeta, inte fått tala om. Hon hade ju sin anknytning till familjehemmet. Det var där hon hörde hemma och det var dit hon längtade.

Att leva hela sitt liv och längta efter något man förvägras. Hon var tre och det hade ändå hängt med hela livet ända tills nu. Att höra talas om andra rev fortfarande upp sår.

Det är ju precis som för de barn som bodde hos oss. Hela deras anknytning finna hos oss. Det är där lagen enligt mig behöver ändras. Lagen tar bara hänsyn till större barn som redan har sin anknytning hos de biologiska föräldrarna. Men här är det en som berättar om hur skadad man blir, hur länge det sitter i.
Hon beskriver hur hon som vuxen letade upp familjehemmet och då hon kom dit och fick en kram och direkt efter så många år ändå kände att hon äntligen var hemma.

tisdag 26 april 2011

Toppen av ett isberg

Då är helgen över och det är vardag igen.
Idag har de träff med gamla nämnden utifrån kritiken från revisorerna.

I dagens Expressen har Jan Eliasson skrivit ett inlägg där han kräver att man skall skärpa barnens rätt till stöd och skydd. http://www.expressen.se/debatt/1.2415069/jan-eliasson-skarp-barnens-ratt-till-skydd-och-stod Han skriver att Rädda barnen har föreslagit en ny lag: lagen om stöd och skydd för barn och unga. ”Allt för att sätta barnens bästa i centrum, skapa utrymme för delaktighet från barnens sida, stärka samhällets ansvar för utsatta barn, öka arbetet för förebyggande och klargöra kompetenskraven för personal som arbetar med barn ”


Det är många som kämpat för barnens rätt och vissa saker har man hört i åratal. Hittade ett inslag från TV på youtube. http://www.youtube.com/watch?v=SnwtbqT79xU&feature=player_embedded Det är gammalt och jag vet inte vilket program det var med i. Redan 2008 http://www.aftonbladet.se/debatt/article2335589.ab skrev Peter Althin och hans kollega Anton Strand runt att socialtjänsten ödelägger liv. Så det kan vara sedan dess. Men det skulle lika gärna kunnat vara idag. Inget har ändrat sig.

Hittade även en artikel på sourze. http://www.sourze.se/Socialtj%C3%A4nsten_%E2%80%93_en_totalit%C3%A4r_maktapparat_10729210.asp Skribenten menar att Socialtjänsten en totalitär maktapparat
De skriver att
”De senaste åren har socialtjänsten utsatts för viss granskning, men denna går tyvärr inte på djupet och analyserar inte det grundläggande systemfelet”.
Jag håller med och tror att det som börjat komma upp är bara toppen av ett isberg. Tror att det lika ofta är fel då det gäller då man placerar barn från början. Det visar om inte annat akademikerförbundets utredning runt sina medlemmar som visade att var tredje trodde att de skulle få kritik vid en granskning. Hela socialtjänsten behöver ses över.

söndag 24 april 2011

Kritik från revisorerna

Solen skiner och blommorna lyser överallt. Vi har rensat i hallonlandet och det ser ut som alla ”pinnar” klarat sig.

Det är alltid tyst runt helgerna men sjuhärad igår hade ett inslag runt att revisorerna ger hård kritik. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4470303
Ordförande Owe inte ens vill kommentera det hela.
Vice ordförande Lomander som var ordförande de sista månaderna innan valet medger visst ansvar men tycker inte att hon har mer ansvar än någon annan. Under det inslaget har de lagt in gamla inlägg ex runt att Lomander motarbetade granskningen och att hon heller inte gjorde något då hon hade chansen. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&artikel=4134058&grupp=12422&sida=2 Hon var även:
”Vid flera tillfällen i nämnden hör Anita Lomander till de som var mest repressiva, eller förtryckande mot de ledamöter som hade en kritisk uppfattning. Det vittnar flera ledamöter om”.
Ändå ansåg hon sig vara lämplig som ordförande. Det ligger även ett inslag hur Socialdemokraternas ledare Pelle P försvarar de sina. Han har förtroende för hela nämnden sa han så sent som i höstas. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&artikel=4049251&grupp=12422&sida=4
Den kritik de fått är näst allvarligaste och den skall redovisas för de inblandade på tisdag.

Hörde med en som är insatt vilka konsekvenser det skulle kunna bli. Om de inte skulle få ansvarsfrihet skulle de som satt i nämnden få ställa sina platser till förfogande såvida de inte protesterat. Det har ju en del gjort men tystats. Det är 9 som är kvar. Sedan är det en med samma efternamn som en som satt förra året. (Makan kanske) tre har protesterat. Det innebär fem-sex som har orsak att försvara det de gjort sedan tidigare.

lördag 23 april 2011

Påsk igen

Då är vi mitt inne i påskhelgen. Det är fint väder och vi försöker vara ute så mycket som möjligt. Rensar upp efter vintern. Vi fick upp studsmattan igår, rensade rabatter och fick undan lite gamla lövhögar som blivit liggande. Maken harvar och sår och sonen som älskar att vara med njuter. Han börjar föresten vara rätt duktig på att köra själv.

Jag själv har svårt att hitta inspiration att blogga. Vet inte om det bara är en ”fas” eller om jag snart lägger ner. Jag börjar komma så långt jag kan den vägen.
Hittar inget att skriva om. Surfar runt bland nät tidningarna och letar något men det är rätt tyst. I radio sjuhärad har de uppmärksammat att socialförvaltningen i Mark kommer att gå back http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4462930
Rejält minus. Det kommer att handla om så mycket som 15 miljoner räknar de med. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4468407 då är inte det eventuella kommande vitet med.
De tvingas nu göra indragningar.
För en vecka sedan gick de ut med att de skulle ge en extra julklapps peng till de som är beroende av socialbidrag. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4458121 Tanken är god tycker jag. Det är fasansfullt att inte kunna unna barnen något extra till jul men 600 kr? Så mycket är det nog många som inte har råd att ge.
I vilket fal som helst är de nu kanske tvungna att ta tillbaka löftet. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4469404 De har inte råd såvida inte kommunen går in med stödpengar.

För vår del händer det inte så mycket. Har genom advokaten fått ut en del av det jag begärt. Akterna igen. Men det var bara för pojken och oss flickans saknades. Men jag väljer att se det positivt, det tar sig. Vi fick ju ut utredningen och nu akterna (två av tre är inte dåligt) det kanske finns hopp ändå … vi väntar spänt på pengarna.

torsdag 21 april 2011

Jobbigt värre

Ja de har nog att göra nere på socialkontoret i Mark. Igår var det nämndemöte och presskonferens som vanligt idag. Får se vad som kommer fram där. Sedan nästa vecka har de ett möte redan på tisdagen utifrån att den tidigare nämnden fått kritik av revisorerna. Onsdag är det dags för nästa möte utifrån att de skall redovisa till socialstyrelsen på fredagen. De har fortfarande vad jag vet inte hävt delegationen i något ärende (förutom vårt under en dag) så de har ingen insyn utan förlitar sig fortfarande på förvaltningen som gjort så gruvliga fel.

De fortsätter att förlita sig på socialchefen som säger att det mesta är fixat trots att det inte
blivit konsekvenser i ett enda ärende och de båda anmälande konsulterna skriver att allt krackelerar, att allt är kaos.

De häver inte delegationen och begär insyn trots att förvaltningen fortsätter att göra fel även i nya ärenden. Drabbade hör av sig och begär företräde men nekas. Ingen vill höra dem. Man hänvisar till att deras ärende inte är uppe men de skall ta upp det häva delegationen på det så de får insyn ifall de får indikationer att något är fel.

Förra veckan LVUas en tös som redan var placerad i fosterhem. Mamman har inte lagt sig i vården men protesterade mot placeringen som de kallade för SoL (frivillig) mot hennes vilja. Hon har begärt företräde men nekas med hänvisning till att ärendet inte skulle upp. De har utskottsmöte förra veckan och ärendet var inte uppe. Dagen efter tar vice ordförande beslut om LVU trots att det bara får tas ensam av ordförande eller vice om det är akut. D.v.s. fara för barnets liv. Vad var det som var så akut? Hon var redan placerad. Varför fanns det inget att ta upp dagen innan? Vad hade hänt på natten som skulle innebära fara för hennes liv? Ingenting. Med andra ord en sosse till som tar ett akut beslut som inte är akut. Har de inte lärt sig något alls kan man undra?
Hon hade begärt företräde inför nämndemötet igår men nekades.

Som sagt de skall redovisa till socialstyrelsen nästa fredag, de får även kritik ifrån revisorerna, Jag vet också att konkurrensverket tittar på deras hantering av att ta in konsulter utan offentlig upphandling. Sedan är det polisutredningarna där de har, (10 tror jag det är uppe i) anmälningar. Som sagt de borde ha och har nog mycket att göra och inte lär det bli mindre när de fortsätter att göra fel. Men varför häver inte nämnden delegationen och ser till att de får den insyn som uppenbarligen krävs? Varför får de drabbade inte företräde för att lyfta alla fel? Då får de ju inte veta vad förvaltningen gör. Varför vill de inte veta?

Jag är helt övertygad om att det kommer att bli fortsatt kritik och även vite från socialstyrelsen. Frågan vad som händer mer. Varför kan ingen sätta ner foten?

onsdag 20 april 2011

Utredningen

Idag har jag suttit med utredningen som jag ju lyckades få ut. Den är så full av fakta fel och annat som inte stämmer att jag blir mörkrädd.
Det står att pojken först skulle varit jourplacerad hos oss. Det har inget av barnen varit. Det står att tösen skulle varit på jourhem då hennes ärende var i regeringsrätten och att vi då hälsade på henne där. Det stämmer heller inte. Ärendet var i regeringsrätten 2007 och hon var två år och hade bott hos oss sedan hon var knappt 2 månader.

Återigen står det att jag skulle börjat blogga innan de tog barnen att det skulle vara en anledning till att de tog dem. Stämmer heller inte.
Jag började på familjeliv d 25 nov 2009. Sedan flyttade jag den till blogger oktober 2010. Då jag upptäckte att jag på blogger kunde välja datum på inläggen alltså lägga in inlägg bakåt var min intention att kopiera alla inlägg från familjeliv. Jag började men slutade eftersom det tog för lång tid. Inte förrän nu upptäckte jag att jag klickat i oktober istället för november och det ser alltså ut som om jag i den bloggen skulle börjat blogga tre dagar innan omplaceringen, men den bloggen var inte ens startad då.
Läser man sedan inläggen faller det på sin egen orimlighet då alla inläggen finns på familjeliv d 25 nov 2009 och alla handlar om saker som hänt efter omplaceringen. Ändå hänvisas det till det i utredningen.

Det påstås att jag har flyttat en träff med dem och att det på något sätt skulle vara anledningen till att de inte varit hemma hos oss. Det skulle vara mitt fel. Det stämmer heller inte utan det besöket och platsen bestämdes redan i maj. Det påstås att folk som inte varit med på möten har varit närvarande. Det påstås att jag vägrade medverka till umgänge då Mark tog över när det i själva verket var så att jag blev tillsagd att min medverkan inte var önskvärd. Det står att Gryning försökte övertala mig och hade talat om vikten att medverka och samarbeta.

Man hänvisar till saker som hänt under hösten men skriver att det hände under våren inte bara en gång utan flera gånger. Till exempel skulle vi på umgängena på våren -09 varit personal ifrån Gryning vård som stod för skyddet, anknytningsexperten, fostermammor och socialpedagoger ifrån Mark… Innan de tog över?

Det står att vi fick en inbjudan två dagar efter omplaceringen. Lögn. Vi fick en kallelse en vecka senare med en muta att kanske få träffa barnen för att vi skulle komma. Två dagar efter omplaceringen hade vi själva begärt företräde men kom ju inte inför de vi trodde. I vår akt står det att vi var där för att träffa politiker.

Det påstås att skolan modifierat det de sagt när de i själva verket begärt rättelse i samtlig dokumentation runt deras kontakter. Jag har sett det själv hos polisen. Modifiering handlar om att ändra, ta tillbaka sådant man sagt men det var inte det som det handlade om utan det var fel i varenda kommentar runt deras kontakter med socialen i Mark.

Det påstås att jag skulle varit så ointresserad av barnen att jag vid en överlämning skulle låtit dem springa ut på en starkt trafikerad gata? Vi överlämnade vid Borås järnvägsstation var är den starkt trafikerade vägen? En gång på parkeringen på Willys. Det var sent och knappt en bil där.

Det som var värst var att det stod ur de behandlat barnen efter omplaceringen. För den oinvigde ser det bra ut om man inte tänker efter.
Man jobbade med anknytningen genom att låta barnen träffa biomamman tre timmar två dagar i veckan. Sedan ökade man till tre timmar tre dagar i veckan för att slutligen låta dem sova över sista helgen i november.
Men barnen omplacerades d 28 oktober det hade alltså inte ens hunnit gå en månad. Både jourhemmet och biohemmet var nytt. Då får de sova över inte bara en natt utan hela helgen. Sedan ökar de ytterligare och lämnar barnen där över hela julen, sedan hela nyår och nästan hela januari. Under den tiden flyttar mamman två gånger, vräks ifrån en lägenhet, vandaliserar i lägenheten och mordhotar två. Och det lämnar man barnen i oövervakat.

Sedan är de där 16 av 28 dagar i februari och 20 av 30 dagar i mars. Under den tiden flyttar hon ytterligare en gång. Grannar ringer och anmäler.

Det står i utredningen att t.o.m. jourmamman slog larm och att det inte är någon där när hon hämtar och lämnar. Barnen lämnas alltså oövervakat trots att de menade att de hade kontroll så är det ingen där och kontrollerar. Sedan upphör plötsligt umgängena
Då är det plötsligt inte så viktigt.
Det skär i mig vid tanken på vad de fått gå igenom. Jag visste ju att de varit där trots att man förnekat det. Jag vet att hon sökte en lägenhet med tre barn varav en tös i mellandagarna. Hon har bara en tös. Jag vet att hon vräktes i slutet av januari och att lägenheten var vandaliserad. Inga umgängena var dokumenterade i barnens akter men barnen var där.
Och så påstår de att de har barnperspektiv.

Det konstiga är att även den nuvarande fostermamman har kritiserat Mark. Vi är alltså tre familjehem som kritiserat men Mark har inget gjort fel utan hanterar det rätt?
Tre familjehem kritiserar men det är vi som inte kan samarbeta?

Det värsta med utredningen är att vi inte fått eller får bemöta alla felaktigheter. Att alla felaktigheter i grunden får så mycket utrymme trots att man slagit fast att de inte stämde och inte heller stämmer nu. Jag förstår inte hur de kunnat betala för den eftersom uppdraget var att utifrån ett barnperspektiv komma med förslag på vart barnen skall bo men de missat det så grovt att det krävs ännu en utredning. Då den sedan är full av så mycket faktafel att jag skrivit kommentarer nästan på varenda sida blir jag stum av förvåning.

Enligt utredningen är Gryning de främsta kritikerna av oss och det stämmer inte med vad de sagt till oss tidigare. Barnen skulle varit smutsiga, jag skulle varit ointresserad, självupptagen och uppfylld av min egen oro för att bli av med barnen. Det har aldrig hänt, till oss sa de att det var en fröjd att se så välskötta och välmående barn. Skulle de sagt det som påstås har de ljugit om massor trots att det finns andra ”vittnen”. De var positiva till oss tidigare och jag tror inte att de egentligen är så positiva till Mark och deras hantering av ärendet. Men jag vet inte längre. Vi har även nu fått besked om att de skulle sagt saker senast runt umgängena i höstas som inte stämmer.

Men det är klart ingen frågar hur det egentligen är så det lär väl inte komma fram.
De skall ha pratat mycket med mig och varnat mig men jag undrar när eftersom jag inte känner igen det de skulle ha sagt och jag undrar när eftersom jag inte var med på umgängena. Sedan efter att Mark tog över var det bara ett i Borås djurpark, Ett i slottsträdgården i Göteborg.
Då var de andra fostermammorna med och kan intyga hur det var. Sedan ett till när jag samtidigt blev kallad på ett möte på förvaltningen och jag hade med en representant från FACO som stöd. Det kan ha varit ett till, de nästa två ställdes in och sedan var det umgänget då de tog barnen.

Ingen verkar bry sig eller så är de så oinsatta att de inte ens ser hur mycket eller vilka fel det är. Men varför verkar de inte intresserade av att veta? Och varför skall vi bedömas utifrån den? När det är så mycket som inte stämmer? Varför skall man ta beslut runt barnen på en grund som inte stämmer? Och varför såg de inte till att fakta stämde innan de lämnande ifrån sig?

Problemet är att eftersom det är så mycket fel när det gäller oss kan det ju faktisk vara lika mycket fel då det gäller andra och vad de sagt.

Jag ringde den ena av utredarna idag och frågade hur de kunna skriva så mycket som var fel, varför de inte kollade upp. Hon sa att då hade väl de som de intervjuat som ljugit för dem. Hon sa att de efter intervjuerna fått läsa vad de skrivit och godkänt. Ja visst fick vi det men utredningen är sedan deras sammanfattning av alltihop och den har ingen av oss fått läsa. Sedan menar de att flertalet av de intervjuade anser att barnen skall stanna där de är men då är alla inte tillfrågade och det är 13 av 24 (tror jag det var orkar inte räkna igen) som tjänar på att barnen är kvar där de är, exempelvis handläggarna, både de nu och då, Grynings personal och
Familjehemmet. (Sedan anser familjehemmet enligt utredningen att barnen måste få träffa oss, vilket hedrar dem)

Nu blir de väl sura igen och menar att jag bloggar om barnen, men det gör jag inte. Jag bloggar om en utredning som inte stämmer och vad skall jag göra? Ingen vill ju höra. Jag skulle vilja komma inför nämnden och de får ställa vilka frågor de vill för jag är så trött på alla förvrängningar av fakta och sanning. Jag vill att de talar till oss istället för om och runt oss. Jag vill bli bedömd för den jag är inte för den jag påstås vara. Jag vill att man tittar på orsaken istället för konsekvenserna. Jag önskar att man tar bort orsaken så kommer konsekvenserna att försvinna också.

söndag 17 april 2011

Det blir bättre

Har just tittat på kanal 3 nya satsning, en serie DET BLIR BARA BÄTTRE. http://tv3.se/detblirbattre
Den första var Morgan Alling. Han var fyra år då han togs ifrån sin mamma. Lika gammal som de små som togs ifrån oss. Han berättar om det i sin bok och minnena är knivskarpa. Under sina första åtta år har han flyttats runt i fyra fosterfamiljer och tre barnhem .

Han berättade att när socialtjänstens personal ljög för honom var det något som gick sönder i honom.
Han har engagerat sig i vårt ärende och har både skrivit debattartiklar och medverkat i debatt program och talat om hur skadade barn blir då de utsätts på det här viset. Han avslutade med att säga att något av det viktigaste är att se och höra barnen. Önskar så att någon i Mark skulle förstå det. Vad barnen sagt finns redan utifrån både uppdrag gransknings program, men också i dokumentationen ifrån barnpsykolog som övervakat och dokumenterat deras umgängen med oss. Har kontakt med Morgan och har skickat på hans begäran över alla de berättelser som jag har med kontakt uppgifter. Han är inne på att göra något av dem får se vad det blir.

Serien kommer att fortsätta och handlar om kända svenskar t.ex. Jonas Gardell, Peter Jöback, Magdalena Graaf, Morgan Alling, Ara Abrahamian och Linda Lampenius som på olika sätt varit utsatta men ändå vill skicka vidare att det blir bättre.

Önskar så att de två små som varit placerade hos oss skall slippa den karusellen. De hade det bra hos oss och vi gjorde inte fel. De ser oss som sina föräldrar och då finns det ingen anledning att de inte skall få tillbaka det som tagits ifrån det för då kan det bara bli bättre även för dem.

lördag 16 april 2011

På gång på radion

Som sagt just nu händer det inte så mycket. Har fått ett brev till rekommenderat ifrån Mark. Vet inte vad det är.
Fick också en länk där det står att socialchefen skall ha varit ute och talat till andra socialchefer http://www.socialchefer.se/?id=1742 om hur man skall hantera media.

I dagens sändning på radio sjuhärad http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4458121 talar de om att man nu skall ge extra pengar till jul till de familjer som är i behov av bidrag för sin överlevnad. Det tycker jag är bra.

Igår var jag själv på en radio station som vill göra ett lägre inslag och även kontakta politiker och riksdagsmän för att se hur man hanterar frågan i Sverige. De vill ha ut det riks vilket jag är tacksam för.

Sedan fick jag en länk till en artikel http://www.skanskan.se/article/20110416/LUND/704159758/1012/-/lagandring-i-sikte-for-pappors-vardnadsratt Det verkar vara på gång att pappor skall höras mer och få bättre förutsättningar i rätt. Det bådar gott då det gäller kommande rättegång då det gäller vårdanden mellan mamman och pappan. KD ligger visst bakom förslaget.

fredag 15 april 2011

Avslöjar sig själv

Fortfarande tyst. Inget nytt i media.
Blev uppringd av BO häromdagen. Vi hade mycket och tala om och han ville träffa mig så vi skall boka datum här så småningom. Fick skicka en mängd materaial til honom runt saker jag hittat som är brister. Tack Fredrik för att du engagerar dig.

Sedan slutar jag inte förvånas över hur elaka mänskor det finns. De dra sig inte för något.
vi har återigen blivit anmälda.
Att göra en falsk anmälan betyder inte bara att man tycker illa om. Att sedan påstå saker som inte är sanna betyder att man verkligen vill illa, hatar.
En myndighets person får inte göra en anonym anmälan, att sedan ljuga är falsk tillvitelse och kan ge fängelse straff. Att göra det runt någon som man vill svartmåla i ett ärende man är inblandad i är ännu mera allvarligt.
Det var info i anmälan som inte så många känner till, inte bara en sak utan flera vilket minskar gruppen betydligt och går att härröra till enbart ett par personer. (egentligen två)
Det bästa är att de i sin iver att förstöra för mig avslöjar sig själva.

Som sagt att myndighets personer kan falla så lågt.
Det är polisanmält och går att spåra. Skulle de som ligger bakom vara lite smarta skulle de träda fram och erkänna innan de blir ställda mot väggen så kanske det ses som förmildrande.

Anmälningarna blev f.ö. nedlagd utan vidare åtgärder. Det finns vettiga mäniskor med sunt förnuft.

onsdag 13 april 2011

Bevis

Var bortrest igår och skall få främmande som stannar några dagar så vi får se hur mycket tid jag får vid datorn.
Hittade en artikel i BT http://www.bt.se/nyheter/valloften-infrias-snabbare-an-vantat(2643686).gm om att regeringen börjar infria vallöftena snabbare än väntat. Jag berättade ju för några dagar sedan om att det var på gång redan i höst runt förslagen i barnskyddsutredningen.

I Värmlands folkblad http://www.vf.se/asikter/debatt/det-lonar-sig-inte-att-klaga-hos-justitiekanslern var den en som debatterar runt att anmälningar till JK inte leder till något. Jag vill lägga till att det gäller de flesta anmälningarna till JO också. Om granskningsmyndigheterna inte tar upp anmälningar mot de som gör fel så händer ju inget.

Annars är det tyst.
Fick ju ett brev som skulle lösas ut. Hade inte tänkt lösa ut det men nu blev det plötsligt bevis för en annan sak så jag hämtade det i alla fall. Det var utredningen. Äntligen rätt sedan var det beslutet från nämnden. Det får de heller inte ta betalt för. Så när de äntligen lyckas göra ett rätt gör de två fel.
Sedan kom det idag ett brev till som skall hämtas ut.

måndag 11 april 2011

Man lär sig inte

I Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article12858384.ab stod att läsa om ännu en som farit illa under sin uppväxt och slutat lita på vuxna. George Scott boxaren är uppvuxen i fosterhem och har fått flytta om kring. Det är konstigt när man vet vilka konsekvenser det får så fortsätter man att göra samma fel.

De två små som bodde hos oss hade det bra, var älskade och väl omhändertagna. Nu bor de i sitt tredje familjehem och de är inte 5 och 6 år fyllda. Vem säger att de kommer kunna få bo kvar där? Så länge de är små och söta är det väl en sak men när de blir tonåringar och revolterar kommer hur blir det då? För oss var de som våra egna vi aldrig skulle drömma om att slänga ut dem. Vi har stridit med näbbar och klor för att de skall få komma tillbaka för att de skall känna sig älskade, känna att det var någon som vill ha dem och gjorde allt, för att de skall få känna tillhörighet.

Ju fler gånger man flyttar ett barn ju trasigare blir de på insidan och ju större är risken att de kommer att få flyttas igen.

Nu går även riksdagen ut med att det är ändringar på gång då det gäller sjukförsäkring och de som är långtidssjukskrivna.
Har även fått höra att det är lite på gång även då det gäller familjehemmens situation. Tidigare har de sagt att dt inte kan prioriteras nu men redan i höst kommer det att tas beslut runt flera frågor som rör familjehem och placerade barn utifrån barnskyddsutredningen.
I GP i helgen var det en artikel om Mark. Tyvärr inte i nätbilagan men här är den eftersom jag bad att få den per mail.

MARK: Anmälningarna mot Marks kommun haglar in. Kammaråklagare Håkan Johansson utreder runt tio stycken. – Väldigt många har kommit in efter tv-programmet, säger han..
Fallet med de fosterhemsplacerade barnen var det första och mest uppmärksammade. Det avslöjades i SvT:s Uppdrag granskning. Efter det anser flera personer i Mark att de blivit felbehandlade av socialförvaltningen.

– Jag har ganska många anmälningar på mitt bord och de duggar in i en hyfsad ström. Sammanlagt är det runt tio. Även om någon har begått ett fel, så är det inte säkert att det är brottsligt. Det återstår att se, säger kammaråklagare Håkan Johansson.
Han räknar med att utredningen kommer att ta våren ut, minst. Brottsrubriceringen är tjänstefel, men ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott.

GP har träffat en av dem som polisanmält socialförvaltningen för tjänstefel. Hon och dottern, som nu är 15 år, kom ihop sig för drygt fyra månader sedan.
Dottern svarade med att rymma hemifrån till sin pojkvän. Mamman larmade socialkontoret och bad om hjälp.

– De satte henne i ett jourhem. Jag ville att vi skulle få hjälp, det var och är mitt önskemål. Det blev precis tvärtom. Man får inte vara på ett jourhem längre än tre månader, men det har min dotter varit, säger mamman.
Magnus Andersson, chef på socialförvaltningen i Mark:
– Det kan hända att man placeras i jourhem längre än tre månader, men då krävs särskilda beslut. Jag vill och kan inte gå in på det specifika ärendet.


Om polisanmälningarna säger han:
– Vi låter polisen utreda sakerna i lugn och ro. De har hämtat in en del papper, men i övrigt har vi inte hört någonting.
Förra veckan JO-anmäldes socialförvaltningen av två medarbetare, som anser att det fortfarande är oordning inom organisationen.
– Det står var och en fritt att anmäla. Jag kan bara hänvisa till det jobb som sker för att förbättra kvaliteten, säger Magnus Andersson.

söndag 10 april 2011

Vakuum

Sol idag också. Vi har haft främmande. Både i dag och igår har vi haft mindre barn. Barn som påminner om de små.
Igår fick jag en kram som kändes igenom i kroppen. Ett par små armar som slogs runt min hals och idag längtar jag mer än vanligt.
Sonen är som en magnet när det gäller de där små. Han dras till dem leker, pysslar, jag kan hämta, han förklarar och plockar fram alla favoritleksakerna. Sådana han vet att de små gillade.
Vi har plockat lite i trädgården och sonen har lekt med kompisar och kört fyrhjuling. Solen skiner och man borde njuta men glädjen infinner sig inte riktigt. Vi försöker men det känns som man på något sätt lever lite i ett vakuum.

Läste om rättegången runt mordet på Elin http://gt.expressen.se/nyheter/1.2395229/elins-systrar-vittnade-i-ratten Den ena systern beskriver det som att man rör sig men man lever inte.
Jag skulle vilja beskriva situationen vi lever i som något liknande. Man lever som i n bubbla. Man gör det man skall. Sköter alla uppgifter som skall skötas. Vi hittar på saker, bjuder hem folk och åker själva bort. Sonen leker med kompisar och de är här men ändå är det en väntan. En väntan på att allt skall bli så vanligt som möjligt.

Självklart förstår vi att det inte är samma barn vi skulle få tillbaka men vi tror och är förvissade om att det först är här där de kände sig trygga som de kan börja bearbeta. Börja bli hela. Kan lägga allt de varit med om bakom sig och börja se framåt.
Jag hoppas och ber att det skall bli ett bra slut. Och för oss är det inget bra slut om de inte får komma hem. För barnen är det hele inget bra slut om de inte får tillbaka det de förlorat.

lördag 9 april 2011

Vår och kalas

Igår var sonen ledig och vi hittade på lite annat roligt. Vi for till ett badhus i närheten. Det har inte blivit av det sista eftersom det var en av favorit sysselsättningarna för även ”de små”. De var som fiskar i vattnet. Hade de bara sådana där uppblåsbara puffar om armarna så tog de sig fram. Nu var det bara sonen och jag. So tur var hittade han snart kompisar. Jag satt i kanten av bassängen och såg på då han lekte. Plötsligt kom en liten flicka i ”tösens” ålder upp med sin mamma. De höll sig i närheten av mig och snart försökte hon dra in mig i leken. Sonen hade dykt efter ringar och jag hade kvar dem bredvid mig och hon drogs till de färgglada ringarna och det var klart att hon fick ta dem. Men det är lika smärtsamt varje gång det händer. Allt påminner och även om tiden går så gör det lika ont.

Även om vi försöker leva om ”vanligt” så är det alltid något som påminner. Just nu planerar vi för en fest för biosonen. Han firade inte då han fyllde. Han hade ingen lust. Inte vi heller. Sedan var det kallt och gick inte att vara ute och tanken att dra in 14 barn tilltalade mig inte nämnvärt får jag säga. Men nu kom vi på att vi kunde ha ett kombinerat födelsedags/påskkalas. Sagt och gjort. Planeringen är i full gång. Det kommer att bli kottgolf, kast med liten kyckling (självklart inte levande utan en bit gult tyg med sand i) Miniälg bygge, norsk brännboll och korv med bröd. Som avslutning får de leta påskägg i höhög.

Jag har alltid älskat kalas och njuter lika mycket som barnen. Minns hur ”de små” såg fram emot sitt första kalas som inte blev av eftersom de blev fråntagna alla vänner samtidigt som de blev fråntagna sitt hem och de som de ser som sin familj. Undrar så om de överhuvudet taget haft något barnkalas än. Tror inte det. De har ju inte bott så långe på något ställe så att de hunnit få så många kompisar än. Varje gång de fyllt år har de bara bott i respektive familj ca två månader.

Just nu skiner solen och våren kommer så sakteligt. Vi satt ute och fikade för förta gången idag och i nu på eftermiddagen skall vi försöka få fram studsmattan. Snödropparna och krokusen blommar och förr var småvasarna fulla av blommor som de kom in med. Vi gör det vi kan för att leva som vanligt men det är med sorg i hjärtat och en saknad som inte går att beskriva för någon som inte varit där.

Det har nu gått fyra veckor och fortfarande inte ett ord.
Det verkar vara svårt att få tag i en barnpsykolog.

torsdag 7 april 2011

Familjehemmens rättsliga ställing

För ett bra tag sedan var det en kille som hörde av sig. Joes. Han var juridik studerande och hade snubblat över vårt ärende. Han ville skriva sin uppsats om familjehemmens juridiska ställning och ta avstamp i vad som hänt oss.

Nu var den klar och jag fick den skickad till mig. Jag tycker (även om jag är partisk) att han satt fingern på de flesta av bristerna. Han hade sammanfattat en del i ett schema som jag lägger ut här.


Hans slutsats var att:
• Det saknas i stort bestämmelser som regleras familjehemmens rättigheter i svensk rätt
• Familjehemmen har ingen rätt till skriftligt avtal med socialnämnden
• Familjehemmen har inte tidsenliga arbetsvillkor som motsvarar det svåra uppdrag som familjehemmet åtar sig
• Familjehemmen har inte någon formell rätt till utbildning och handledning
• Familjehemmen har inte rätt till inflytande på vardagliga beslut kring det placerade barnet
• Familjehemmen har inte rätt till inflytande på det placerade barnets umgänge med de biologiska föräldrarna
• Familjehemmen har inte något inflytande på socialnämndens beslut om hemflyttning respektive omflyttning av det placerade barnet
• Familjehemmen har inte något inflytande på socialnämndens beslut om flyttningsförbud eller vårdnadsöverflyttning och kan inte heller kräva att socialnämnden tar ställning härtill
• Familjehemmen som saknar partställning kan inte överklaga beslut kring det placerade barnet och har inte heller rätt till företräde inför socialnämnden

Ett kort och entydigt svar på den överordnade problemställningen om vilken rättslig ställning familjehemmen har, kan därför ges: Förutom de rättigheter som avtalsenligt kan grundas på uppdragsavtalet med socialnämnden har familjehemmen inga rättigheter alls!

I sin diskussion skriver han:
1. Familjehemmens arbetsvillkor: Förvärvsarbete eller ideellt arbete?
Som beskrivit ovan avsnitt 2.1 finns det en iögonfallande diskrepans mellan definitionen av familjehemsuppdraget som ”inte yrkesmässigt” enligt 3 kap. 2 § SoF, och det faktum att fler-talet familjehemsföräldrar jobbar antigen deltid eller inte alls, medan att bara 28 % jobbar heltid. Den iögonfallande diskrepansen mellan definition och verklighet kan antagligen vara medverkande till att familjehemmen åt ena sidan endast tilldelas begränsade rättigheter i överensstämmelse med uppfattningen av familjehem som vanliga hem som tillhör den pri-vata, icke-reglerade sfären. Och att familjehemmen åt andra sidan själva efterfrågor rät-tigheter som motsvarar den professionalitet som de förväntas ha.

2. Vem tillvaratar bäst barnets bästa?
I samband med långvariga placeringar framstår det paradoxalt att familjehemmen – som är barnens faktiska vårdgivare – inte ges något inflytande på beslut kring barnet. Det framstår således osannolikt att den socialsekreterare som bara har träffat barnet ett fåtal gånger un-der en kortare tidsperiod eller biologiska föräldrar som kanske bara träffat barnet vid umgänge var tredje eller fjärde vecka, ska vara bättra att bedöma vad som är barnets bästa än de familjehemsföräldrar som har gett omsorg till barnet under flera år.

3. En varig eller tillfällig lösning?
Omhändertagandet av barn är som utgångspunkt en tillfällig lösning, som ska upphöra så snart det är möjligt. Detta följer bland annat av återföreningsprincipen och bestämmelsen om övervägande av vårdens upphör enligt 6 kap. 8 § 1 pkt. SoL. För många barn som placeras i ett familjehem är placeringen emellertid av lång varighet och bristen på långsiktig planering kan för dessa barn ge upphov till stor osäkerhet och försvåra anknytningen till familjehems-föräldrarna.

4. Hur skall familjehemsföräldrarna kunna knyta an om relationen inte erkänns som varaktig?
En konsekvens av familjehemmens avsaknad av rättigheter kan vara att familjehems-föräldrarna inte vågar knyta fullständigt an till barnet. För hur förväntas familjehemsföräldrarna att kunna knyta helhjärtad an till ett placerat barn som riskerar plötsligt att omplaceras utan förvarning och utan efterföljande kontakt mellan barnet och familjehemsföräldrarna? Och hur skall man som familjehemsförälder kunna erbjuda en förälderliknande relation om man alldeles saknar inflytande på de beslut som träffas kring barnet?

5. Vilken roll spelar kommunernas ekonomi?
Ekonomi får generellt inte vara avgörande för den hjälp som kommunerna ger till barn som behöver hjälp. Motsatt är omhändertagande av barn ganska kostsamt för kommunerna, som därför skulle kunna förväntas att tillägga ekonomi en viss vikt när beslut ska träffas. Arbetet med uppsatsen har dock visat att frågan om ekonomins roll är nästan frånvarande i de utbredningar som gjorts kring omhändertagande av barn.

6. Vikten av bra socialsekreterare?
En undersökning utfört av Akademikerförbundet SSR har visat att fyra av tio social-sekreterare inte tycker att de klarar kvaliteten och rättssäkerheten i deras arbete. Samtidigt har det från flera håll uppmärksammats att kvalitén i socialtjänstens utredningar inte alltid är så bra som den borde vara. Detta är bekymrande set i ljuset av den stora betydelse som socialnämnderna och därmed socialsekreterarnas arbete har för den vård som ges till utsatta barn inom familjehemsvården

Han avslutar med:
Om syftet med familjehemsvården är att uppnå trygghet och god fostran för några av samhällets mest utsatta barn är det nödvändigt att de beskrivna paradoxerna och olösta frågorna inom familjehemsvården uppmärksammas i högre grad än det än så länga har varit fallet. Enbart härvid vill förhållanden för barn och familjehem kunna förbättras i en sådan grad att familjehemsvården vill kunna erbjuda de utsatta barnen den hjälp och det stöd som de behöver.

Barnskyddsutredningen, SOU 2009:68, föreslår beträffande familjehemsvården en rad förslag som syftar till dels att förbättra villkoren för de placerade barnen, dels att förbättra villkoren för familjehemmen. Det gäller förslag om t.ex. att införa en skyldighet för socialnämnden att tillhandahålla utbildning för familjehemmen, ett förtydligande av socialnämndens ansvar att ge stöd till familjehemmen och en plikt för socialnämnden att upprätta skiftliga avtal med familjehemmen.
Dessa framstår emellertid långt ifrån tillräckligt visionära för att ta itu med de nämnda paradoxerna som finns inom familjehemsvården.

Det behövas därför nya undersökningar som fokuserar på hur familjehemmen och dessas villkor vill kunna förbättras under hänsynstagande till barnets bästa, biologiska föräldrarnas rättigheter och kommunala intressen.

Uppsatsen går säkert att söka nu eller om ett tag. Den heter Familjehemmens rättsliga ställning och är skriven av Joes Bjerg.
Stor Eloge till honom och alla de som vågar och lyfter familjehemmens situation.

onsdag 6 april 2011

Lite konstigt är det

Jag har inte haft lust att blogga.
Känner att det ändå inte händer någonting.

Här om dagen tog de upp vårdnadstvister. http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_skaraborg?title=vardnadstvisterna_okar&videoid=1564494
Att de ökat. Och barnombudsmannen går ut med att de nu önskar ett eget ombud för barnen. Någon som ser till deras bästa när inte föräldrarna klarar det. Det är första steget till ett ombud för alla barn även utsatta. Det har vi drivit länge.

Jag har begärt företräde igen. Fick nej men bara för att ärendet inte skulle upp just nu. Då det skulle upp skulle de höra av sig om de tyckte att de behövde höra oss. Det innebär att det inte stängs helt utan lämnas öppet vilket jag uppskattar.

Sedan kom Markbladet idag. www.markbladet.se
På sidan 14 vecka 14 står det om anmälningen mot förvaltningen.
Det skall vara 8 personal och det är 7 fast anställda. Sedan har de 4 ½ tjänst på konsultbasis. Ändå skall det krackelera fullständigt säger anmälarna. De menar även att de två sista fast anställda cheferna har gått men den nya verksamhetschefen och den nya enhetschefen är väl kvar vad jag vet. De är nyanställda och fastanställda.

Sedan har vi tittat på den ena av anmälarna och hittade honom på http://www.vialin.se/vialin/ där han har eget företag. Han är ”bara” socionom och har gått steg 1 som psykoterapeut. Ändå står det på hans flik under handledning att han ger psykoterapi.
Under öppenvård ger han behandling för beroende problematik och psykosociala problem. Utan specialistkompetens vad det verkar, han vara ju ”bara” socionom och hade gått steg 1.

För att bli psykoterapeut går man först en grundutbildning på universitet. Sedan kan man söka in på steg 1 utbildning som han uppger att han gått. Den är mellan 3-4 terminer.
Efter det kan man ha patienter under godkänd handledning under minst 2 år och måste då tala om att man inte är utbildad. Därefter kan man söka steg 2 utbildning som är minst 3 år Därefter kan man få legitimering som psykoterapeut om man anses lämplig.
Han har bara steg 1 men ger vård som om han vore klar. Man skulle kunna jämföra det med att göra samma jobb som en läkare trots att man bra är undersköterska.

Han har också utbildningar utan att tala om vad man blir, hur länge man skall läsa eller vad det kostar. Under rådgivning ger han råd både då det gäller juridik, personalfrågor och arbetsledning. Han utbildar administratörer och arbetsledare också.
Han har massor av referenser men inte ett telefonnummer eller namn till någon.

Han har tydligen jobbat som chef på ett hem som fick stänga efter massiv kritik då en pojke placerats hos missbrukare http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10261348.ab han försvarade familjen. Det måste vara samma person.
I en intervju står det att han skall ha sagt att personalen på hemmet inte behöver utbildning.

Den andra anmälaren hittar vi bara som chef på ett äldreboende och den tjänsten varade inte så länge. http://www.varnamo.se/download/18.173ee92115eaa137dc8000802/2007-4.pdf På sid 15 Undrar varför. Vet inte om hon jobbat alls på soc. tidigare.

Undrar vad Magnus A säger nu då förvaltningen som han säger nästan är på fötter igen anmäls av de som han själv rekryterat och de menar att det är kaos och allt krackelerar.

måndag 4 april 2011

Inte en gång till...

Då händer det igen.
Jag har fått ett rekommenderat brev som skall lösas ut för 196 kr.

Det kan inte vaar det jag begärde i december för det fick jag ju avslag på att få ut. Trots att jag har rätt att läsa. Då jag överklagade hänvisade de til att jag skulle vara 6 dagar för sen med överklagan. Men jag skall inte ens behöva överklaga.
Sedan har advokaten begärt att få ut det men det borde de isåfall skicka till honom.
För ca. en vecka sedan begärde jag att få ta del av allt som står om oss i utredningen de nu gjort. Det skulle kunna vara det. Men då hjar det gått fort denhär gången. Men eftersom jag begärde4 de delar som hadnlar om oss får de inte ta betalt. Skulle kunna gissa mig till att det skulle kunna vara den men 100 papper om man räknar 2 kr styck?
Ingen förvarning om att de skall skicka något som kostar.

Den här gången löser jag inte ut det. då får de skicka det igen utan kav på betalning.
Att de inte lär sig.
De får inte ta betalt för att jag skal få läsa det de skrivit om mig. Och hade jag begärt ut annat får de bara ta betalat om de förvarnar om det först. Jag förstår inte att det skall vara så svårt att lära sig vad lagen säger och göra så.

Pratade med en av familjerna innan helgen. Frågade hur det gått. Jo ”deras placering” skulle fått flytta till ett ungbo. Han skulle fått hjälp med pengar till möbler och personalen skulle åkt med honom och sett till att det blev så. De skulle även se till att han kom upp på mornarna och till skolan. Men de hade inte sett till vare sig pengar, personal, eller möbler.
Till sist hade han fått en säng av en kompis och flyttade in i alla fall. Men ingen som hjälpte honom att komma up på morgonen så det blev skolk och fester. Tillsist insåg han själv att det inte gick och flyttade tillbaka till fosterfamiljen.
Där bor en tjej till som egentligen är för gammal men inte får hjälp att ta sig därifrån. Skall hon bo kvar skall hon begära det själv men hon har ingen handläggare alltså finns det ingen hon kan begära av.

Det innebär i praktiken att de står med två barn som de egentligen inte skall ha, som de inte vet om de får ersättning för. Ungdomarna själva har vare sig vårdplan, genomförande plan eller handläggare. Familjen känner att de kan ju inte bara slänga ut dem. Man blir bara trött.

Eller mamman som jag berättade om i förra inlägget hon som bloggar på http://vonlocksley.blogspot.com/2011/04/skandalkommunen.html Och så hör man kommunalordförande som säger i TV att det är rättsäkert och att de rättat till alla ärendena direkt efter socialstyrelsens kritik, alla ärendena är tillrättade utom några få. Det stämmer inte, det stämmer inte på långa vägar. Och de fortsätter göra mer fel och samma fel och fler anmälningar blir det.
Det känns som uttröttningsmetoden. De försöker få alla drabbade att tröttna, ge upp så de kan fortsätta som tidigare.

söndag 3 april 2011

Mark nu räcker det

Igår var jag upptagen och hann inte blogga. Men det fortsätter att skrivas på olika håll.

Först är det en bloggare på BT
http://www.bt.se/blogg/sven_martinger/jag-sager-marks-kommun---det-racker(2619294).gm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bt-sven_martinger+%28BT+Sven+Martinger%29
Sven Martinger både domare, politiker och lärare och bloggar på BT´s sidan. Han skriver:
Jag säger till Mark nu räcker det
I Inlägget står det:
Å andra sidan kan Marks kommun knappast tillhöra landets befolkningsmässigt minsta kommuner. Men ändå verkar eländet där aldrig att ta slut, åtminstone inte om man begränsar sig till socialförvaltningen. Visst finns uttrycket att det kan gå troll i saker och ting, men ett sådant begrepp är knappast lämpligt då det gäller att hantera barnavård och andra ytterst känsliga ärenden.

Hittar flera som bloggar om Mark http://bondeliv.se/2011/03/marks-kommun/
Bönder i mark som anser att det är den värsta kommunen att bo och ha företag i.

I västnytt i går kväll uttalar sig Margareta Lövgren Marks kommunalråd, alltså högsta kommunpolitikern. http://svtplay.se/t/103402/vastnytt Margareta menar att det inte är någon fara med rättssäkerheten för de enskilda. Margareta har ingen insyn och hon påstår att de börjat rätta till i de enskilda ärendena direkt efter socialstyrelsens kritik.

En av de drabbade blev så arg att hon skickade ett mail direkt. Jag funderar på att ringa upp henne. Vad vet hon? Ingenting. Hur kan hon påstå att de har koll på läget, har rättat till de enskilda ärendena? När de t.ex. har SoL placerat en flicka mot mammans vilja, utan att informera pappan som har delad vårdnad. Det är ju ren kidnappning. Hon har inte pratat ordentligt med flickan på 5 månader tror jag att det är. Och SoL är ju rena skämtet. SoL är en frivillig placering men det finns inget samtycke. Hon protesterar allt hon kan men får inget avslag så det finns inget att överklaga.

Att de började med att rätta till i de enskilda ärandena är heller inte sant. Fortfarande har ingen av de jag har kontaktat med sett några konsekvenser. JO några men de är inte positiva om man säger så. Det startas utredningar för att andra inte lett till något trots att de inte skulle startats alls från början. Lovade insatser blir inte av. Ärenden som fortfarande inte har vare sig vård eller genomförande planer. Barn som är för gamla bor kvar i familjehem därför att det inte finns handläggare som kan skriva ut dem. Insatser får avbrytas därför att stödet som lovats inte händer något med. Då det gäller oss finns det ju nu ett beslut som togs för tre veckor sedan men inget har hänt iallfalla inte synligt. Ingen har hört av sig. Jag kan fortsätta länge till.

Så länge de blundar och tror att de rättat till det mesta och tror att det snart är klart kommer de inte att kunna rätta till problemet. De måste först inse omfattningen och det verkar de inte göra. De förnekar gång på gång att det är så illa. Sedan måste de inse vilka konsekvenser det har medfört och titta på vad de kan göra för att rätta till och kompensera. Det har heller inte hänt. Just den åsikten, inställningen är den som är den allra farligaste när det gäller deras chanser att rätta till. Utan insikten av vidden och djupet har de inte de viktigaste motiven för att rätta till. Det kommer bara bli skrap på ytan.

fredag 1 april 2011

Förvaltningen JO anmäld

Då är det turbulens igen. Igår blev det känt att två konsulter bl.a. den som sitter som enhetschef Magdalena Elm tillsammans med en socionom Tommy Falk (båda konsulter) Igår kväll var det med på tv 4 Borås http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_22_13&videoid=1554002
Där säger de att de två sista cheferna nu har sagt upp sig. Sedan har två konsulter anmält både förvaltningen och ordförande i socialutskottet till både JO och för kännedom till Socialstyrelsen.

Det var även med i går kväll på radio sjuhärad som fyllde på i morses med kommentar av ordförande i nämnden. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4432297 Det lär väl bli en följetong under dagen.

Det som förvånar mig är att de inte håller ihop. Min åsikt är att han borde ha sagt att det har förekommit så mycket fel och nu gör politikerna allt de kan för att få rätsida på alltihop. De jobbar på olika sätt och man kan ha olika åsikter om det och hans åsikt är att anmälan var som han säger förhastad. Istället går han ut och kritiserar en kollega. Risken är att det tas för att han tar parti för förvaltningen mot ”sina egna” de som skall rätt till alla felaktigheter som förvaltningen gjort och fortfarande gör. Politikerna borde hålla ihop mot förvaltningen annars får de problem i nämnden.

Även HN http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1169706-socialen-i-mark-jo-anmals har med ett inslag om JO anmälan. Här står det att det är två gruppledare sagt upp sig.

Självklart har jag begärt ut anmälan. I den står det att två chefer till har slutat. Det finns alltså inte längre någon fast anställd chef på förvaltningen om jag förstått det hela rätt. Jag förstår att stämningen är jobbig därnere. De skriver att halva förvaltningen består av konsulter.
Och vad gäller konsulterna så har inga offentliga upphandlingsavtal har varit ute. Situationen är ju ohållbar.

Då det gäller Uppdrag granskning så håller de på med en uppföljning.

Det som förvånar mig mest är att Magnus tidigare i press säger att de kommit så långt men i anmälan står det att hela förvaltningen håller på att krackelerar.
Sedan kan man undra varför de anmäler. Efter Ann Hjerténs anmälan mot Maria Kornevik Jakobsson var det väl ingen tvekan om att politiker inte kunde anmälas på det sättet. Vet inte om det är annorlunda om någon sitter i nämnd eller utskott.

Då det gäller anmälan mot ordförande beskylls hon för att ha kontakt med familjehem. Det tvivlar jag på. Hon har inte kontaktat oss iallafall däremot har jag kontaktat henne då det gäller hur vi behandlats och runt rena lagbrott som utförs på förvaltningen. Men hon är inte den enda jag kontaktat jag har ringt många fler. Skall de anmäla allihop? Men vad gör man när man gång på gång möts av rena lagbrott? Man måste ju kontakta de som bestämmer över de som gör fel. Och vad förväntas politikerna göra? Slänga på luren i örat på de som ringer och är både arg frustrerade och ledsna över hur de bemöts?
Jag var tvungen att skriva ett inlägg under nätbilagan på inslaget.

För mig blir det ytterligare ett bevis för hur man på förvaltningen kastar beskyllningar runt sig utan fog eller fakta. Det gör de ju även runt oss.

Även BT har en liten artikel men inte på nätet. Har scannat in den och lägger in den här.

I HN http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1169104-socialens-insatser-skadade-familjen Står det om ytterligare en familj som råkat illa ut. De borde skrivit att det dessutom saknas över 30 dokumentet i deras utredningar. Dokument som styrkte deras berättelse och stödjer dem som familj.

Då det gäller oss och utredningen runt anknytning har ingen ännu hört av sig. Det har gått över två veckor. Så svårt kan det inte vara att hitta en barnpsykolog. Det finns ju redan en som varit med (två föresten) Vi har heller inte fått ut dokumentationen som vi begärt både genom advokat och själva. Heller inte pengarna för umgängena eller mötena under hösten
Som sagt man fortsätter att begå samma fel.