Världsdagen för psykisk hälsa har funnit sedan 1992, men har inte varit så uppmärksammad förrän på senare år.
Motala Fontänhus står som arrangör tillsammans med Motala kommun och Region Östergötland.
– Redan i april bjöd vi in föreningar som ville vara med, säger Magnus Wallman på Motala Fontänhus.
Under fredagen och lördagen har dagen uppmärksammats genom föreläsningar och utställningar i Hallen. På plats har bland andra varit Anhörigcenter, Ulaxvillan och föreningen Shedo som arbetar med att sprida information kring psykisk ohälsa.
I år har fokus legat på medlemmarnas egna berättelser.
– Det har varit mer utifrån det mänskliga perspektivet, säger Magnus Wallman.
Föreläsningarna har varit fullsatta.
Under lördagsförmiddagen höll Johanna Dahlgren sin föreläsning "Min väg tillbaka till livet".
– Jag har mått väldigt dåligt med självskadebeteende, ätstörningar och depression under nästan 15 års tid, säger hon.
Hon har varit frisk sedan fem år tillbaka.
– Det är viktigt att visa att det går att bli bättre, säger hon.