Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

söndag 6 september 2015

Lite väl sent

Vad hjälper det om beslut tas men det redan är för sent?
Vad hjälper det om kritik kommer med skadan redan är skedd?
För flickan går det inte att reparera hon har fått bestående skador veckan efter att en handläggare bedömt att det inte var någon risk.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6248604
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är kritisk till att Individ och familjeomsorgsnämnden i Sandviken inte gjorde en polisanmälan i samband med misshandeln av två spädbarnstvillingar i kommunen.

Personal på barnkliniken berättade även att de kände oro över föräldrarnas förmåga att knyta an till flickan och hennes tvillingbror. Dessutom hade pappan sagt att han kände frustration när barnen skrek, och kände en rädsla för att han skulle citat "drämma näven i dem".
Men trots det här bestämde sig socialtjänsten för att int göra en polisanmälan kring händelsen, något som IVO nu ställer sig frågande till.
– Det är ett hemskt fall. Det är två små barn som har råkat illa ut och blivit illa skadade. Vi tar till oss av IVO:s kritik och om det finns några brister hos oss och vad vi eventuellt kan göra, säger Hans-Olov Frestadius (s), ordförande i Individ och familjeomsorgsnämnden i Sandviken.
IVO är även kritiska till bedömningen om att barnens skyddsbehov inledningsvis var uppfyllda när det ena barnet vistades på sjukhus. Det andra barnet kunde ju när som helst tas hem av föräldrarna.
IVO ifrågasätter även att barnens anhöriga i det här läget utsågs till skyddspersoner, eftersom det inte var klarlagt vad som orsakat barnens skador.

Nämnden lät efter händelsen en familjebehandlare utreda familjen i hemmet. Här borde mer kraftfulla insatser än öppenvård ha övervägts, enligt IVO.
Familjebehandlaren kom fram till att barnen inte skulle omhändertas enligt LVU. Bara en vecka efter att insatsen avslutades kom spädbarnsflickan in till sjukhus igen, den här gången med svåra hjärnblödningar. Hennes tillstånd var livshotande, och hon kommer troligtvis få troligen men för livet av sina hjärnskador.
Det upptäcktes då att även flickans tvillingbror bland annat drabbats av en skallfraktur.
– Då fattade jag beslutet om ett omedelbart omhändertagande då, säger Hans-Olov Frestadius.
Men då hade ju redan flickan de här väldigt svåra hjärnskadorna?
– Ja.
Så det känns ju lite sent?
– Ja, men gjorde ju bedömningen i januari att inte polisanmäla och inte göra ett förslag på ett LVU. Det var ett ställningstagande man gjorde då.

Pappan dömdes i tingsrätten till fem års fängelse för två fall av grov misshandel och ett fall av vållande till kroppsskada. Båda barnen är nu omhändertagna.
Nu måste nämnden redovisa för IVO vad de gör så att något liknande inte kan se igen, och de måste även se till att det görs en ordentligt dokumentation kring åtgärder som görs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar