Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 30 april 2013

Bra och dåliga familjehem

Kopierar rakt av ett brev från ett tidgare fosterbarn skrivet först sarkastiskt sedan med råd:

Ska du bli fosterhem - Då har vi några tips till dig!


Se på ditt fosterbarn som en ond avkomma. Du får under några som helst omständigheter inte fatta tycke för det ty i detta fall måste placering genast avbrytas.
Ett fosterbarn skall brytas ner med hårda smärtsamma metoder för att ej få utrymme till mognad, läkning eller bearbetning. Skulle detta ändå ske kommer resultatet bli en obehaglig individ som ställer krav och ifrågasätter. OBS! Detta är ingenting som socialtjänsten rekommenderar fosterhemmen att sträva efter då det skulle komma att kosta samhället pengar i form av psykologer och behandling!
Ett fosterbarn ljuger och manipulerar allt.
Ett fosterbarn vet inte skillnad på sanning eller saga och förvränger verkligheten så den skall passa honom eller henne.
Ett fosterbarn har alltid en baktanke med allt den säger eller gör.
Ett fosterbarn gör bara saker som den vinner på själv.
Ett fosterbarn får absolut inte älskas då detta genast kommer att utnyttjas av barnet till dess egen fördel.
Ett fosterbarn kommer att stjäla, missbruka och kosta samhället mycket pengar så se därför till att det redan från början av placeringen börjar betala tillbaka genom idogt arbete.
Ett fosterbarn är van att äta mat ur soporna och nöjer sig med mycket enkel mat. Gärna mögligt, utgången mat eller rester.
Ett fosterbarn letar konflikter – se därför till att det aldrig får möjlighet att träffa någon utanför fosterhemmet.
Ett fosterbarn har inga känslor och saknar därför förmåga att känna skam, skuld och empati.

Nedan följer 8 enkla punkter som du som fosterhem kan följa för att få ditt fosterbarn som du önskar:

1. Det absolut första du måste göra när du får hem ditt fosterbarn är att visa vem det är som är herre i huset. Visa ungen sin plats genom ett rejält kokt stryk redan första dagen.
Du kan med stor framgång slå på följande ställen: Njurar, mellangärde. Ansiktet/ huvud och hals. Slå rejält med hela handen. Ju ondare barnet får ju mindre risk för uppror.

2 Fosterbarnet kommer att fara med osanning i allt det säger så undvik situationer där barnet får utrymme till tal. Om barnet ändå börjar tala: ta då genast detta ur barnet genom slag och inlåsning. Om ej uppnådd effekt ernåtts så kan du med fördel hälla brännande vatten i barnets mun. Detta brukar få till följd stora blåsor och att även att den allra tjurskalligaste unge så småningom börjar tiga.

3 Se till att fosterbarnet vet sin rang genom kontinuerlig aga. Ett fosterbarn måste man slå ofta för att det ska förstå vad man menar.

4 Inlåsning i mörka och trånga utrymmen har visat sej ha god effekt på fosterbarn. Så detta straffmedel används till fördel. Glöm dock ej att barnet måste sitta minst 24 timmar för att garanterat uppnå önskad effekt!
Mat, vatten eller tillgång till toalettbesök är ej tillåtet under dessa sessioner.

5 Det är viktigt att fosterbarnet genast glömmer den biologiska familjen. Detta görs med följande metoder: Neka barnet fotografier, telefonsamtal och möten med ursprungsfamilj. Tala nedsättande om de biologiska föräldrarna. Varje gång ungen talar eller tänker på sin biologiska familj ska detta leda till hårdast möjliga straffpåföljd.
Det är också i detta skede viktigt att ungen tilltalar fosterföräldrarna som ”mor och far, ers höghet och drottningen” eller annat likvärdigt tilltalsnamn.

6 Fosterbarnet måste förstå att den är en belastning för samhället så att det därmed kan vara tacksamt och undergivet. Tala därför förnedrande till ungen och använd mycket våld i uppfostran. Att förnedra ett fosterbarn har visat sig vara en framgångsrik uppfostringsteknik.

7 Gör fosterbarnet förvirrat genom att dela ut uppgifter som skall utföras på ett bestämt sätt men som du sedan bestrider. Slå ungen mycket, så den förstår att den gjort fel.

8 Förneka fosterbarnets rätt till existens genom att aldrig låtsats som att det finns.
Obs! Glöm aldrig bort att straffa ditt fosterbarn. Ju mer slag ju lättare kommer du att få din unge som du vill ha det!


9 Glöm aldrig bort att fosterbarnet är en lägre klassens människa, likvärdig hunden. Detta måste ungen förstå. Tala därför ofta om för ditt fosterbarn vilken belastning han / hon är samt hur tacksamt det skall vara för att just Du öppnat ditt hem för denne.
Det är viktigt att fosterbarnet lär sig vara tacksamt och att arbeta flitigt.

Avslutningsvis vill vi bara upplysa dig om att fosterbarn inte har några rättigheter och som tack för att Du ställer upp och tar emot ett fosterbarn vill vi erbjuda Dig barnets sexuella tjänster. Ett fosterbarn har inget rättskydd så du kan med fördel bruka den för vilka ändamål du vill.Lycka till!

//

Men som fosterbarn önskade jag mej:
när jag är olycklig vill jag ha en kram
när jag skrattar vill jag få vara glad
låt mej tillhöra, vill känna mej behövd och viktig
låt mej få dela ert liv och behandla mej på samma sätt som du behandlar dina barn
låt mej få vara ledsen och sörja min egna familj
hjälp mej bearbeta trauman och att läkas
jag vill gå i skola
jag vill ha fritidsaktiviteter
jag vill ha vänner och kamrater att umgås med
stötta mej i kontakten med mina biologiska föräldrar
låt mej tala
låt mej tänka
låt mej få delta i diskussioner och sammankomster – som om jag vore en del i familjen!


låt mej få växa, frodas och bli en stark, trygg människa
lär mej lösa konflikter och lär mig ta ansvar – genom att stötta och berömma

säg att du tycker om mej, om du gör det - för då kommer att ge dig, all min kärlek tillbaka

Med vänlig hälsning Sofia Rapp Johansson


Jag tror att jag alltid satsat på den sista delen försökt även om man inte är perfekt och gör sina fel. Det fins famliljehem som inte borde vara familjehem men det finns ochså de som är bra som betyder liv och död för de här barnen. Som avgör om de kommer att lyckas eller inte och som tur är väger de familjehemmen över. Men de andra skall bort och det måste vi hjälpas åt med.  Det är allas ansvar.

måndag 29 april 2013

Morgondagens... vaddå

Anne Skåner bloggar om att dagens misskötta barn blir morgondagens misslyckade vuxna.
http://anneskaner.wordpress.com/2013/04/27/gar-dagens-vanvard-kan-bli-morgondagens-missbrukare/
Även om merparten av placerade barn klarar sig hyggligt som vuxna, är de procent som misslyckas den stora kostnaden. Det är morgondagens missbrukare, utslagna, uteliggare, hemlösa, förtidspensionerade, prostituerade, fängelsekunder etc men det är också där som morgondagens omhändertagande av barn finns. Vi måste med andra ord förändra innan vi kommer till den yttersta förnedringen, vi når inte nollprocentmålet, men vi kommer att kunna rädda betydligt fler.
Så sant det måste börjas i tid, innan barn blir trasiga vuxna. Det påminde mig om en artikel som Lisbeth Pippings skrev för ett par år sedan. Den handlade om pedofiler men är lika aktuell vad gäller utsatta barn. Att alla är lika medansvariga om man håller tyst.
http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/01/sma-offer-blir-stora-forovare
Först när de i sin tur förgriper sig på ett barn skriker man "Döda, döda." Men i nästan varje pedofil finns en liten pojke eller en liten flicka som själv blev utsatt för sexuella övergrepp om och om igen utan att någon såg eller vågade ingripa.
När brottet väl är begånget kommer våra "Varför?" och "Hur kunde det ske?" Finns det något svar? Ja, tyvärr. Det sker för att vi inte har civilkurage, vi vågar inte se de utsatta barnen. Vi har inte mod nog att agera då vi ser barn som far illa och därför lämnas allt för många små flickor och pojkar ensamma med dem som förgriper sig på dem. De blir tidsinställda bomber som exploderar en dag då vi minst anar det och vips kräver vi att de skall straffas. Men i själva verket är vi medansvariga för två offer.
Det är vackert att tända ljus och hålla en tyst minut, men räcker det?
Jag tycker att vi alla är ansvariga då ett barn blir utsatt. Våga se och agera medan det finns tid så att barn inte ska behöva bli utsatta för övergrepp, kanske dödas eller själva bli förövare
 
Hon undrade redan 2010 var skyddet fanns för barn som utsattes för övergrepp i myndighternas namn. http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/19/n-r-socialtj-nsten-misshandlar-barn-vem-finns-d-r-d-som-skydd-f-r-utsatta-barn
Rubriken var

När socialtjänsten misshandlar barn vem finns där då som skydd för utsatta barn?

Den handlade om oss och hur vi behandlades.
Fallet visar att barn fortfarande utsätts för myndighetsövergrepp. Inget barn ska någonsin behöva uppleva någonting liknande. Det går inte att skylla på okunskap, då vi i dag klart vet behovet av anknytning och trygghet. Något varenda socialsekreterare som arbetar med barn borde se som det viktigaste
Socialtjänsten är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och ska garantera kommuninnevånarna trygghet I en del kommuner är det precis tvärtom, socialtjänsten skapar otrygghet och då kan bli riktigt otäckt för den enskilde och särskilt utsatta är barnen.
 
Även utomlands finns liknande historier En artikel i i SVD som tar upp Schweiz
Alla länder har sina  mörka kapitel. I Schweiz handlar det om ”de stulna barnen”, en plågsam historia som just nu debatteras efter att regeringen gett en officiell och ceremoniell ursäkt.
Det höll på ända fram till 1981. Myndigheterna tog barn från familjer som bedömdes som alltför fattiga eller allmänt odugliga. Barnen placerades i bondefamiljer som satte dem i hårt och obetalt arbete. Inte sällan utsattes de för misshandel, svält och sexuella övergrepp. Flertalet – det handlar om runt hundratusen barn – fördes bort i mitten av 1900-talet men fosterhemspolitiken fortsatte långt senare. 
Systemet breddades till att omfatta ogifta tonårsmammor, skolbusar och personer som ansågs vara lösaktiga, alkoholiserade eller arbetsskygga. De skyfflades undan på mentalkliniker, vårdhem eller fängelser. Undan offentligheten. En del hamnade på hem där de misshandlades och utsattes för övergrepp. Andra tvångssteriliserades eller tvingades ge bort nyfödda barn.
 
Man kan fråga vad det är vi skapar.
Dagens misskötta barn blir morgondagens ... ja vaddå?
 

söndag 28 april 2013

Rapport om socialtjänsten

I Gävle tar man ett ovanligt grepp för att minska på anmälningarna. http://www.expressen.se/nyheter/anmalningar-om-overgrepp-mot-barn-i-gavle-raderade/
Man raderar dem... skämt åsido det är en handläggare som raderat 150 anmälningar men nekar till händelsen och man ser allvarligt på det inträffade och har avstängt personen i fråga.
De kommer, säger de, kanske att polisanmäla. 

Samtidigt kommer en rapport ifrån socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013april/storabristerihalso-ochsjukvardenskvalitetsarbete
Rapporten sammanfattar resultaten av merparten av den tillsyn som genomfördes under 2012. Tillsynens uppdrag är upptäcka och påtala brister i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Till uppdraget hör även att granska om vården och omsorgen uppfyller lagkrav, håller en god kvalitet och är säker för den enskilde.
– Vi ser genomgående brister i vårdens och omsorgens kvalitetsarbete. De som ansvarar för vård och socialtjänst tar inte heller sitt fulla ansvar för att se till att alla medarbetare följer de regler som styr verksamheten, säger Kerstin Hammar, projektledare och utredare.
 
De kommer fram till att:
Ansvariga för hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre på att utreda händelser och arbeta hårdare med systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga skador och missförhållanden. Slutsatserna dras i Socialstyrelsens årliga tillsynsrapport som idag överlämnades till regeringen

Anmälningar håller inte måttet

Under 2012 fick Socialstyrelsen in 2 143 anmälningar enligt lex Maria. Lex Maria-anmälningar är rapporter som vårdgivare är skyldiga att lämna in till Socialstyrelsen om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Under samma år fick Socialstyrelsen även in 1 044 lex Sarah-anmälningar. Lex Sarah är anmälningar som medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är skyldiga att rapportera och som rör missförhållanden och risker för missförhållanden.
– Vi kan konstatera att många av anmälningarna enligt lex Maria och lex Sarah inte håller måttet. Utredningarna saknar en redogörelse av de bakomliggande orsakerna till en viss händelse. Framför allt saknar utredningarna en bedömning av risken för att något liknande skulle kunna ske igen, säger Kerstin Hammar.

Vart tredje klagomål från enskilda ledde till kritik

Antalet klagomål på hälso- och sjukvården från patienter och närstående ökade under 2012 till 7 123, vilket är 400 fler jämfört med året innan. Runt en tredjedel av klagomålen ledde till att Socialstyrelsen riktade kritik. Vanligast var att myndigheten slog ned på felaktiga eller missade diagnoser och behandlingar.

Låg utbildningsnivå vid HVB-hem

Under 2012 genomförde Socialstyrelsen 1 797 inspektioner vid 690 HVB-hem, alltså hem för vård eller boende, 25 särskilda ungdomshem samt 211 bostäder med särskild service för barn och ungdomar.
Ett av de områden som granskades var utbildningsnivån hos personalen. Det konstaterades att hälften av personalen vid HVB-hem, inte når upp till kraven på lämplig kunskap och erfarenhet. För HVB-hem som tar emot ensamkommande flyktingbarn var andelen med tillräcklig kunskap och erfarenhet ännu lägre, 41 procent.
– Vi ser ett stort behov av att förtydliga utbildnings- och kompetenskravet och arbetar med en uppdatering av föreskrifter och allmänna råd. Det är viktigt att man har en adekvat utbildning när man arbetar med de här utsatta grupperna, säger Gunilla Westerdahl, tillförordnad enhetschef.
Tillsynsrapporten för 2012 är den sista som överlämnas från Socialstyrelsen. Den 1 juni bildas en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tar över ansvaret för tillsynen från Socialstyrelsen.

lördag 27 april 2013

Öppet brev till Maria Larsson

Fick in en artikel igår
http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/23/ppet-svarsbrev-till-maria-larsson Ett öppet brev till Mria Larsson . skal bli intressant att se hur eller om hon svarar. Skall också bli intressant att se om media hakar på. Skulle så gärna vilja sitta i en debatt med henne.


Hadille på tapeten igen Advokaten har läst socialens utredning och menar att hon bör få stanna i Sverige. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/#./hadille-bor-fa-stanna?&_suid=136695665084601383568407838361
Advokat Carl-Olof Lindberg menar att rättsosäkerheten för utomäktenskapliga barn i Algeriet, där Hadilles biologiska mamma bor, är så stor att flickan riskerar att bli utsatt om hon utvisas.
Advokaten anser dessutom att Hadilles anknytning till familjehemmet i Broby är så stark att hon bör få stanna.
Migrationsverket väntas besluta om Hadille får uppehållstillstånd i Sverige eller ej inom några veckor.
 
Måtte hon få stanna.

fredag 26 april 2013

Manifestation Igår på Sergels torg

Då är jag hemma igen ifrån Stockholm. Var med där på en manifestation igår. Hela manifestationen gick ut på att göra utsatta barnens röst hörd.

Redan på morgonen var det ett inslag på tv 4 http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2340097

radion var hon också med Sofia Rapp
I dag genomförs en manifestation på Sergels torg i Stockholm för barns rättigheter och för gruppen födda efter 1980 som inte omfattas av regeringens ersättning för vanvård.
 
– Det ska vara ett forum för fosterbarn att träffas. Vi vill visa upp oss och visa att man kan få ett fungerande liv ändå. Vi vill kämpa för de här barnen, säger Sofia Rapp Johansson.
 
Sydnytt var där och följde Joakim som var med på Uppdrag granskning http://www.svtplay.se/video/1182912/25-4-18-10 och även uppdrag granskning där.


Nu reagerar. riksdagsmän
Karlskronabon Joakim Frimans kamp för upprättelse har gett eko över hela landet. I flera SVT-reportage har han och fosterbröderna vittnat om brutala övergrepp från fosterpappans sida, på det skånska hem där barnen placerades på 1980-talet. Men någon rätt till ersättning från staten får pojkarna inte. Orsaken är att de placerades där efter 1980 - på fel sida gränsen i nuvarande lagstiftning. Gränsen kom till som en politisk kompromiss mellan sju riksdagspartier, men nu vill såväl moderater som socialdemokrater öppna för undantag så att också barn placerade efter 1980 kan få rätt till ekonomisk kompensation.
 - Jag tycker att det rimliga vore en individuell prövning, oavsett när man blivit placerad och utsatt för vanvård. Jag tänker lyfta den frågan, säger riksdagsledamoten Gustav Nilsson (M).
 Och han får medhåll från oppositionen.
 - Självklart måste vi få till undantag så att alla drabbade har samma möjlighet. Det finns en oerhörd orättvisa i det nu gällande systemet. Vi ställde oss bakom det, men gjorde det eftersom regeringen först inte ville ge någon ersättning alls, utan bara en ursäkt. Det finns i dag skäl att tänka om, säger Kerstin Haglö (S). 
 
Flera riksdagsmän/kvinnor reagerar  Hillevi Larsson
Den 3 maj ska Hillevi Larsson debattera frågan med ansvarig minister, Maria Larsson (KD). S-ledamoten från Malmö menar att dagens skrivning är orimlig eftersom den exkluderar vanvårdade barn efter 1980.
 - Det blir absurt, säger hon.
 Anledningen till att gränsen satts vid 1980 är att ansvariga gjort bedömningen att senare övergrepp ska kunna prövas rättsligt i svenska domstolar.
 Men Joakim Frimans fall är sedan länge preskriberat, och dessutom utrett av åklagare och därmed är han också rättslös och helt utan chans till kompensation.
 - Vi måste se till att lagen öppnar för undantag, så att Joakim och de andra som drabbats kan få upprättelse. Annars medverkar vi till ett dubbelt svek.
 
Sydnytt var där och följde Joakim http://www.svtplay.se/video/1182912/25-4-18-10 på 1.55
Det var en bra manifestation som fick genomslag.

torsdag 25 april 2013

Kampen för upprättelse fortsätter

Efterdyningar av gårdagens Uppdrag granskning
Sydsvenska dagbladet står det:

Fosterbarn blir utan ersättning

Ersättningen till de vanvårdade fosterhemsbarnen omfattar bara de som utsattes före 31 december 1980. Flera av de som utsattes senare känner sig nu svikna. Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) medger i kvällens Uppdrag granskning att lagen varken är rättvis eller rättsäker.
 
Men det har vi vetat hela tiden men press får inte upp ögonen innan någon lyfter det ordentligt.
Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) säger till Uppdrag granskning att tidsgränsen är satt för att de drabbade inte ska kunna få både skadestånd från förövaren i en vanlig rättegång och skadestånd från staten. 
 
Hur skall det gå till? Mycket få orkar stämma och få ärenden tas upp. Inte ens killarna som var med i UG togs ju upp utan åklagaren lade ner förundersökningen. Inte ens i deras äreden väcktes åtal. Vilka hade Maria Larossn tänkt skulle polisanmäla nu så här i efterskott och hur grova skalll övergreppen vara om inte ens de i gårdagens program togs upp? Sedan är deras ärende för gamla för att ta upp igen de kan inte polisanmäla, de kan inte gå till rätt för att få upprättelse, de har heller inte rätt till ersättnign. .

En riksdagskvinna vill ändra lagen. Det var ju bra. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/kan-liknas-vid-koncentrationslager Hon menar att barnen bodde i något som skulle kunna liknas vid ett koncentrationsläger.
Kan bara hålla med även om stängsel saknades var de lika utsatta, lika försvarslösa och lika plågade. Ingen lade sig i, ingen ifrågasatte, ingen försvarade dem och då de berättade var det ingen som trodde på dem.

T.o.m ministern Maria Larsson erkänner att lagen inte är rättvis
http://www.svt.se/ug/ministern-lagen-ar-inte-rattvis men vad gör hon åt det förutom att beklaga? Det är ju hon som sitter på makten.

Tre syskon som vanvårdades stämmer staten ändå bara för att få det testat. Jag har skrivit om det tidigare men lyfter det igen. Det är Sofia Rapp med sina syskon. Hon var också med i programmet igår. http://www.svt.se/ug/ministern-lagen-ar-inte-rattvis#./vanvardade-stammer-staten?&_suid=136682274416701566176851001746
Men för Sofia och hennes syskon har preskriptionstiden gått ut och de har alltså inte någon chans att få ersättning vare sig från staten eller förövaren. Nu har Sofia och Hanna bestämt sig för att stämma staten.
- Personligen tycker jag att det är de efter 1980 som ska ersättas. Efter 70-talet förbjöds barnagan, vi fick barnkonvention och barns rättigheter stärktes. Att det fortsätter begås våld mot barn i myndigheternas tjänst då, det tycker jag är väldigt allvarligt, säger Hanna Rapp Johansson.
Trots att hon berättade för sin socialsekreterare att hon blivit utsatt för övergrepp fick hon ingen hjälp. Sekreteraren valde att tro på förövaren.

- Hon kunde liksom inte tro att det var sant och han nekade förstås. Det blev ganska kraftiga konsekvenser sen när hon åkte hem – jag åkte på spö. Sen lärde jag mig att man inte pratar med socialen. De tror aldrig på fosterbarnet, de tror aldrig på oss. Det är som att det finns första klassen människor, andra klassens människor, tredje klassens och så finns det fosterbarn, säger Sofia Rapp Johansson.
 
Kampen för upprättelse fortsätter. Ses på Sergels torg i efter middag.

onsdag 24 april 2013

Uppdrag granskning i kväll

Redan nu ligger det ute både i expressen http://www.expressen.se/nyheter/nu-sviker-regeringen-fosterbarnen-pa-nytt/
I kvällens "Uppdrag granskning" träder flera av de drabbade fram.
– Jag förstår inte hur någon politiker kan sätta ett datum på ett barns lidande, säger Joakim Thysell, tidigare fosterbarn, i "Uppdrag granskning" i SVT.
En http://anneskaner.wordpress.com/2013/04/24/ersattningsnamnden-nej-tack-en-krankning-ar-nog/ som borde fått ersättning skriver:
Aldrig att jag sätter mig framför ersättningsnämnden och lämar ut mitt liv, jag tror aldrig jag mått så dåligt efter ett möte som med den sk nämnden och ändå. Det var inte mitt ärende. Man möts i huset av att slussas upp till en reception för att sedan slussas vidare till förhörsavdelningen. Där placeras besökaren i ett väntrum som har allt att önska, tom husläkarmottagningen är varmare.

Därefter inbjuds offret att ta plats i förhörsrummet, i det här fallet ifrågasattes undertecknads ev närvaro under intervjun. Det är inte brukligt förklarades, vilket fick min vän att säga jag vill det. jaha för den här gången då. Alltså offret får själv inte avgöra om han/hon skall ha någon bredvid sig i förhörsrummet.

För det var precis den känslan jag fick. Ett avlångt rum med vita väggar, vitt bord och vita stolar. En kall blå tavla på väggen som enda färgklick. Konferensrummet på jobbet är trevligare skulle jag lätt säga. Den anklagade förlåt, sökande, placeras ensam på ena långsidan omgiven av ett antal tomma stolar för att sitta mitt emot raden av myndighetspersoner som var och en hade ett ansikte lika levande som en stenstaty. Raden idag bestod av 4 män och en kvinna.

Redan placeringen i rummet gav mig magverk, där skall du och jag o vi sitta lämna ut våra liv inför en rad människor som verkade totalt oengagerade eller intresserade av den besökande. Frågorna var ungefär lika djupa som vattnet i en barnbassäng. Jag tänkte för mig själv vilken tur att det inte var sexuella övergrepp med i bilden, undrar vilka frågor man kommit med då. Kanske hur många gånger man våldtogs, utsattes etc. I vilken form skedde övergreppen etc.

Här handlade det om så enkla saker som att aga ett barn under sex år med mattpiskan och känslostörd fostermamma. I slutet av förhöret, förlåt intervjun, frågades från ordförande om det fanns några övriga frågor från de andra i raden av tyngda myndighetspersoner vilket inte fanns.

Efter att vi sluppit ut ur rummet kände jag att jag måste bara ut. Vi vänder oss om och tittar genom glasrutan, det vi ser är svarta ben utan kroppar som nu diskuterar om det blir ersättning eller ej.


De vanvårdade sviks igen.
Det blir sedan, dagen efter alltså på torsdagen kl 16.00 en stor Manifestation på Sergels torg med många musiker och talare bl.a mig. Är ni i krokarna eller vill komma ändå så gör det.

Fler myndigheter gör bort sig

Det är inte bara en myndighet som gör bort sig och orsakar att barn hämnar i kläm.
Vad sägs om kronofogden som är med på en poliskontroll och de stannar en man som har en skuld hos kronofogden. han kör sin arbetsgivares bil- Då tar de den trots att de är på väg till sjukhus med ett av barnen. hela familjen sitter i bilen och de tvingas kliva av för att sedan ringa efter andra som kan hämta och skjutsa dem
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16656209.ab
– Min pappa bor i Västervik, det är 25 mil bort så det skulle ju ta många timmar innan han skulle kunna ta sig dit.
Sambons mamma befann sig utomlands och pappan var på lantstället utanför Norrtälje och inte heller anträffbar. Ingen anhörig kunde hjälpa dem med så kort varsel.

”Det är för jävligt”

– Jag såg på polisernas kroppsspråk att de tyckte det var fel av kronofogden. Så det slutade med att de avvarade två polisbilar, vi var ju fem stycken, och fick skjuts av dem till lasarettet.
– Vi kom dit en kvart försenade men vi fick komma in direkt ändå.
Anders Petersson tycker att kronofogden uppträtt fullständigt hjärtlöst emot dem.
– Det är för jävligt, lite väl magstarkt att bara sätta två små barn på backen. Så här får det väl inte gå till?
Ansvarig enhetschef vid Kronofogden i Västerås har inte varit anträffbar för en kommentar.
 
Konstigt ingen vill uttala sig...
Det finns många orsaker att hamn hos kronofogden. Man kan ha varit sjuk, haft ett företag som gått omkull. Man kan ha gått isär och gått back på hus eller annat och hamnat i obestånd som det heter.
Det behöver inte bero på att man missköter sig medvetet. Det är ingen anledning att behandla folk och framför allt barn på det viset. Sedan var det ju inte ens hans bil.
Göran Erixon, chef för kronofogdens enhet för specialindrivning i Stockholm, säger rent allmänt, utan att känna till ärendets detaljer, att det som beskrivs inte är ett accepterat arbetssätt.
– Jag håller definitivt med, man kan ju inte strandsätta personer! Och det hoppas jag inte heller har varit förättningsmannens avsikt.
– Det säger ju sig självt, så där agerar inte en statstjänsteman! Normalt sett tar man ju ett fordon när inte någon är inne i det
 
Nej det kan ju inte varit tjänstemannens avsikt. Man tror ju inte att en tjänsteman gör fel....

måndag 22 april 2013

Mera back

Det har väl inte undgått någon att situationen inom soc blir alltmer ohållbar.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5510086
Det blir allt tuffare och stressigare att jobba inom socialtjänsten. Köerna för att söka försörjningstöd växer, liksom högarna med anmälningar om barn och ungdomar som far illa. Tiden räcker inte till, berättar Ann-Marie Strömberg. Hon har jobbat som socialsekreterare sedan 1976. Vi träffar henne på ett socialkontor på Södermalm i Stockholm.
 
I reportaget talar de om att en del sitter och får välja ut vilka anmälningar som är mest akuta och ta dem. Det gäller hela landet.

I Borås tidning står det igen om socialen i Mark http://www.bt.se/nyheter/mark/miljonsmall-for-socialen(3742008).gm
Åren 2014-17 kommer det att fattas 216 miljoner kronor - enbart för att driva socialnämndens verksamhet. Det visar en ny prognos från socialförvaltningen.
Nästa år saknas 31,5 miljoner kronor. År 2017 är siffran uppe i drygt 84 miljoner kronor
Hur skall det bli??? Hur blir rättsäkerheten då med tanke på inslaget innan? Vad får det för konsekvenser för de som utsätts?

söndag 21 april 2013

Inget har ändrats på 6 år.

Fick en gammal länk men lika aktuell
http://www.aftonbladet.se/debatt/article2335589.ab den skrevs 2007
Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas.
Vårt intryck är  att medarbetare vid socialtjänsten många gånger inte är medvetna om att de är part i en juridisk process, att en domstol ska pröva deras resonemang och att därför alla uppgifter måste läggas fram, samt vara korrekta.
För att komma åt problemen inom socialtjänsten måste kontrollfunktioner, ansvarighet, rekrytering och utbildning ses över beträffande socialtjänstens befattningshavare. Ett införande av legitimationskrav, en legitimation som kan återkallas vid behov, kan vara ett steg i rätt riktning men det är långt ifrån tillräckligt.
Många av våra klienter berättar att de från socialtjänsten möts med arrogans och ovilja att hjälpa. Tyvärr överensstämmer denna bild många gånger med vår bild.
Att arbeta med  människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.
Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.

De skrev redan då för 6 år sedan men varför händer inget?
Samma saker krittiserades som nu 6 år senare men inget har förändrats.

Då hade just barnuppdraget kommit från socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/publikationerlansstyrelserna/Documents/Barnuppdraget_rapport1.pdf
en utredning enligt vilken mer än hälften av socialarbetarna anser att kommunens ekonomi är minst lika viktig som klienternas bästa. Endast 20 procent av de tillfrågade socialarbetarna hade tagit avstånd från påståendet.
 
Pengarna gick alltså före klienten.
Precis som idag.
Fortfarande har handläggarna för stor arbetsbörda och ekonomin är vad som avgör hur många och vilka insatser som görs.
Att man inte kan lära sig av historian.
På onsdag kommer ett nytt uppdrag granskning http://www.svt.se/ug/vanvardade-sviks-pa-nytt-1 om en del av de som vanvårdats efter 1980. Det är väl ingen som tror att det slutade då.

lördag 20 april 2013

Inte gråtit klart

Skövde kommun är i blåsväder igen. http://www.skovdenyheter.se/nyhet/48786/barn-fick-inte-tala-sitt-modersmal Nu har de placerat två barn i familjehem och de har inte fått tala sitt modersmål, tyska.
Ärendet är anmält till DO som kräver svar på varför senast d 3 maj.
 
Hittade även en blogg med ett brev :
Jag är åtta år och jag kan fortfarande minnas hur det var för mig för fyra år sedan, när jag precis hade börjat på dagis. Då brukade vi ha naturstudier i skogen.
Just den här gången minns jag extra bra. Jag blev stucken av en geting när vi var där. Det var i början av hösten. Sticket gjorde ont och jag började gråta. Sedan kunde jag inte sluta gråta. Efter en stund sa mina fröknar till mig: ”Sluta gråta!”
När jag tänker tillbaka på den här dagen i skogen så gör det mer ont i mig att tänka på hur det kändes när fröknarna sa till mig att sluta gråta, än hur jag kan föreställa mig att getingsticket kändes.
Mitt råd till er vuxna är att låta barnen gråta färdigt. Och den som bestämmer när man gråtit färdigt är barnet själv!
 
Det får mig att tänka på hur en del mäniskor runt oss säger att det gått så långt tid att det vore bättre att låta barnen stanna där de är, att det vore bättre för dem. Men de vill fortfarande hem. De har inte slutat hoppas eller längta. De har inte slutat gråta efter oss. Precis som i brevet sårar det mer med okunskapen oförståelsen runt de här barnen. För dem eller oss är det ingen skillnad på om de skulle varit våra på riktigt. De kommer aldrig sluta längta, önska eller vilja.
 
 
Fick artikeln ifrån i torsdags i engelsk   verion. Lite häftigt.

Prosecutor reviewing the Mark foster child case

Officials and politicians inquired about decision to force removal of children

People all over Sweden became upset over the case from Mark Municipality, where without warning, two small children were removed from their foster families. The children had lived in the family almost their entire lives, and considered the foster parents as their mother and father. When social services intervened to return the children to their biological mother, the children as well as their foster parents were shocked.
Now the Public Prosecutor has opened a preliminary investigation of the officials as well as the politician Ann Hjertén (Social Democrat) who made the disastrous decision to remove the children.
”I believe that the decision to relocate the children without a thorough and professional investigation led to substantial risk for the health and development of the child,” Håkan Johansson said to the regional daily Borås Tidning.
Dispatch International has previously reported about the Mark case, which became known to the public through the television series Uppdrag Granskning (“Operation Investigation”), which in October 2010 featured an hour-long broadcast about the misuse of power by the authorities, a story that was followed up later. But in spite of this, the children have not been permitted to return to the foster parents Eva and Anders – although it has been decided that they should. After some months, social services certainly understood that the biological mother was incapable of caring for her children (which was the reason they had been removed from her in the first place), but they were then placed in a different foster home.
The foster mother Eva has, from day one, been working hard to bring the children home, and at the same time to form an opinion on the rights of foster children. Recently she wrote Maria Larsson, the Minister for Children and the Elderly, addressing the issue of the unlimited power wielded by social services: ”There are two vocations granting more power than any other. The police have the right to detain persons, and social services have the right to take parents from their children, and children from their parents. So, a quite general question – how can you permit that there is not even a mandatory requirement of attendance in education?”
Eva and her husband have been fighting for close to four years to get the children back home. How have they found the energy?
“We have no choice. The children say that they miss us and want to live with us. I have promised to fight for them as long as they want that. If there is any justice in this world, the children will be permitted to move home. This is their desire,” says Eva.
She is disappointed that the Social Democrats have not distanced themselves from Ann Hjertén.
“Rather than fixing what they messed up with, they say that they need to see the results from the preliminary investigation – to see if any mistakes were made. So, they presume that nobody has made any mistake.”
It is Eva’s hope that the Mark case will set a precedent.
“I want that the authorities to realize that children’s voices are not being heard in the court. I want them to understand that the kind of abuse of authority that hit us takes place every week.
“Biological parents may lose their children due to lack of connection, but children are not permitted to stay with foster families where they do have a connection! Foster families are charged with ’problems of cooperation’ without a requirement that the authorities indicate the nature of these problems. Why not swap the administrator rather than swapping the family?”
After suspicions of misconduct, Ann Hjertén has resigned from her political positions.
  • Facts/The Mark case
In October 2009, the two foster children of Eva and Anders were removed by the Swedish authorities. They were 4 and 5 respectively at that time, and had lived almost all their lives with the foster family. The intention of social services was to return the children to their biological mother. After a while they realized that this was not working out, but refused to acknowledge their mistake or let the children return to Eva and Anders. The children are now at a third family’s home after the mistaken removal.

fredag 19 april 2013

Ny film om utsatta barn

Morgon Alling som talade om att han var uppväxt i familjehem i sin bok; Kriget är slut.
Sedan berättade han även i sitt sommarpratar program om sin uppväxt. Det i sin tur medförde att han nu fått en roll i en film.
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article16628552.ab
Nöjesbladet kan avslöja att skådespelaren Morgan Alling, 44, är klar för den kommande långfilmen ”Vi mot världen” som ska regisseras av Jesper Klevenås. Diskussioner förs även med Sverrir Gudnason (”Små citroner gula”).
Rymning
Filmen ska handla om två ungdomar som bor på ett barnhem. Efter ett ­fysiskt övergrepp rymmer de.
– Jag tänkte att den skulle utspela sig i slutet av 1970-­talet när det var som mest aktuellt med barnhem. Men ju mer research jag gjorde förstod jag att tusentals barn lever på HVB-hem nu, säger Klevenås.
I centrum finns ungdomarna, och Morgan Alling gör rollen som en trasig pappa. Alling blev värvad eftersom Klevenås inspirerades av hans bakgrund.
– Jag har haft karaktären i huvudet länge, men har inte kommit på vem som ska spela honom. När ­Alling berättade om sin historia i ”Sommar i P1” så kontaktade jag honom. Han är rätt för ­rollen, säger Klevenås.
Morgan Alling blev ­genast intresserad.

torsdag 18 april 2013

Inhumant

Det är väl konstigt. Vi bor i ett civiliserat land som gärna vill ta åt sig äran att vara ett av de främsta. Ändå behandlar vi barn som ... ja inte människor iallfall.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5507342
En femtonåring som inte fått uppehållstillstånd och mått så dåligt  att han låg intagen.
– Då ropade jag och då kom sköterskan och tog hans hand och nån annan höll honom och försökte ta ifrån honom vad han hade för han hade gjort illa sig både på bröstet och armarna, över allt. Han skar sig, han skar sig djupt genom kläder, det var blod över allt. Han gjorde motstånd, han kämpade ju för sitt liv att någon skulle lyssna på honom, han sa hjälp jag är bara 15 år, jag är bara ett barn.
Den 15-årige pojken från Afghanistan har bott på ett boende för ensamkommande i Tranemo sedan i somras men de senaste två månaderna har han vårdats på BUP i Borås. Han har tidigare försökt begå självmord.
Ändå hämtas han. Han får panik och skär sig för att göra slut på alltihop. Det tar så illa att han får sys på flera ställen. Ändå förs han bort i handbojor och utvisas. Han är så dålig att en läkare får följa med och se till att han inte fullföljer det han påbörjat.

Nu reagerar politiker http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5507935 men de skall ju se till att detta inte kan hända från första början.
– Att skicka iväg ett barn som mår så dåligt att en läkare behöver följa med händer inte i det Sverige jag vill bo i. Jag ser fram emot den aviserade lagändringen om att stärka rättigheterna för asylsökande barn. Det är dags att verkligen se till barnens bästa, säger Anne-Marie Ekström.
Även Henry Ascher, ordförande i Svenska barnläkareföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn, reagerar starkt på utvisningen. Han är kritisk till att utvisningen genomfördes vid det här tillfället, med tanke på pojkens agerande.
– Det här är ett barn, för det första. Ett barn som är oerhört rädd, och som verkar fullständigt panikslagen i och med att han gör den här typen av desperata handlingar. Det väcker väldigt många frågor, till exempel varför han är så rädd för att åka till Danmark - vad har han varit med om där, säger Henry Ascher.
 
Men lite tidigtrae i inslaget säger de:
– Jag vill understryka att redan i det nuvarande regelverk finns möjligheten för Sverige att ta över ansvaret för asylansökan, även om Dublinförordningen säger att personen borde föras tillbaka till det första ankomstlandet, säger Cecilia Wikström
 
Men även här är det alltså en tolkningsfråga och migrationsverket väljer att tolka det på ett annat sätt.


onsdag 17 april 2013

Blodsband inte viktigast

Och så var det barnet som blev utbytt på BB. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16605998.ab det upptäcker de då hon är 9 år.
 
Sophie Serrano fick inte sin biologiska dotter när hennes första barn fötts. Året var 1994 och babyn sov i rummet intill så att mamman skulle få vila efter en svår förlossning. – När sjuksystern kom med babyn kände jag inte igen henne. Jag undrade därför om hon inte blivit förväxlad med en annan baby.
Systern hävdade bestämt att inget misstag skett.
– Hon fick mig att skämmas för mina ”misstankar”. Så jag blev tyst, berättar hon för Aftonbladet.
Med åren blev dock utséende skillnaderna uppenbara och Sophie Serrano lät undersöka saken.
– När resultaten visade att min dotter inte var min biologiska flicka, blev jag chockad och grät hejdlöst.
– Samtidigt älskade jag henne över allt annat, säger hon.
Dottern Manon minns när mamman berättade den dramatiska händelsen för henne. Hon var då 9 år gammal.
Efter viss tid fann Sophie den andra familjen som fått hennes biologiska dotter. Hon har döpts till Mathilde.
De båda familjerna har träffats. Men efter ett tag tog kontakten slut.
– Vi lever i två skilda världar och har inte mycket gemensamt, berättar Manon.
Det har aldrig varit tal om att byta familj för flickorna.
– Nej oh nej. För jag är Manons mamma för alltid, försäkrar Sophie.
Trots den dramatiska händelsen säger Sophie Serrano sig har lärt något av den.
– Blodsbandet är inte det viktigaste. Jag älskar nämligen Manon lika mycket som mina två andra biologiska barn, säger Sophie.
 
Det är ju det jag sagt hela tiden...

tisdag 16 april 2013

BO JO anmäler socialstyrelsen

Barnombudsmannen vill att JO prövar tillsynsmyndigheters ansvar
http://news.cision.com/se/barnombudsmannen/r/barnombudsmannen--vill-att-jo-provar-tillsynsmyndigheters-ansvar,c9400604 Trots att de krittiserar grovt så polisanmäler de inte.
Barnombudsmannen vill att JO prövar i vilka situationer Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet kan låta bli att polisanmäla misstankar om brott mot barn. I några tillsynsbeslut från Socialstyrelsen finns uppgifter som kan tyda på att barn utsatts för handlingar som skulle kunna vara brottsliga utan att någon polisanmälan har dokumenterats i samband med tillsynen.
– Det är angeläget och principiellt intressant att JO prövar i vilka situationer en tillsynsmyndighet kan avstå från att göra en polisanmälan när man får kännedom om situationer där det inte kan uteslutas att brott har begåtts mot barn, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.
 
Det gick ut på TT och idag står det även i SVD http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bo-jo-bor-prova-myndighetsansvar_8089230.svd
 
Och sedan är det ännu ett barn som farit illa.
http://www.expressen.se/nyheter/mamma-och-pojkvan-misstanks-efter-tortyr/
I åtalet växer bilden fram av en närmast ofattbar grymhet mot den ettåriga flickan. Misshandeln ska ha börjat när mamman träffade sin fästman, en tidigare ostraffad man i 20-årsåldern. Allt rullades upp när ett anonymt tips kom till socialtjänsten i Örebro om att något inte stod rätt till i familjen. En socialsekreterare ryckte ut till parets bostad - och fann att den ettåriga flickan hade problem att gå. Kort efter kunde rättsläkaren konstatera varför. På flickans kropp hittades över 100 skador.
Utöver blåmärken återfanns även områden där huden misstänks ha bränts av med en varm sked, bitmärken, samt frakturer på underbenen. Skadorna kopplas till den tre månader långa misshandeln - något som enligt åklagaren kan beläggas med bild- och filmbevis.
I åtalet har åklagaren listat vad han misstänker att mannen gjort. Det hela uppges ha skett på ett systematiskt sätt.
– Jag vet inte riktigt vad han haft för motiv. Killen som är åtalad för misshandeln säger i förhör att han skulle uppfostra barnet, och att han hade någon inre röst som sade att han skulle göra det här, säger åklagare Magnus Oscarsson.
De båda har sedan misstankarna väcktes i februari suttit häktade. Mannen är misstänkt för den grova misshandeln, och även olaga frihetsberövande, eftersom han vid flera tillfällen tejpat eller bundit fast barnet enligt åtalet. Han har sedermera tagit tillbaka sina erkännanden.
Mamman är också misstänkt, men för att ha låtit bli att ta sin dotter till sjukhus.
– Hon säger att hon var rädd för den här killen och att han skulle ha skrämt upp henne med att hon skulle bli fråntagen barnet om hon kontaktade sjukvården, säger Magnus Oscarsson.
Barnet är omhändertaget och placerat i fosterhem. 

måndag 15 april 2013

Dröm eller verklighet

Har ni varit med om att man haft en bra dag och sedan dagen efter känns den som en dröm. Eller man gjort något ännu längre T.ex. man har varit utomlands och kommer hem och så känns det som det var en dröm inte något man varit med om.

Hittade en artikel som jag tänkte blogga om en flicka som utsats för våldtäckt och sedan tog livet av sig. Men nu hittar jag den inte Får återkomma om det.

Hittade en avhandling om hur idealen inte alltid fungerar i praktiken http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2%3A555431 välj ladda ner fulltext.

Dröm eller verklighet

Har ni varit med om att man haft en bra dag och sedan dagen efter känns den som en dröm. Eller man gjort något ännu längre T.ex. man har varit utomlands och kommer hem och så känns det som det var en dröm inte något man varit med om.

Hittade en artikel som jag tänkte blogga om en flicka som utsats för våldtäckt och sedan tog livet av sig. Men nu hittar jag den inte Får återkomma om det.

lördag 13 april 2013

Håll inte bakom ryggen

Det finns familjehem som inte borde vara familjehem precis som det finns politiker som inte skall vara politiker och så kan man säga i varje yrke tror jag.  Ingen tjänar på att vi håller de som inte gör det de skall bakom ryggen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16571299.ab
Här är det en familjehems pappa som haft en tonårstös. Han ger henne en tablett och hon berättar för sina kompisar att hon somnade men då hon vaknar blöder hon. Hon anmäler våldtäckt.
35-åringen säger att han har lidit av erektionsproblem till följd av en depression och att han söndagen den 25 mars 2012 ska ha ”tränat” på toaletten och då fått utlösning.
Sedan påstår man att flickan själv skulle ha vaknat skulle ha lagt beslag på den papperstuss 35-åringen torkade av sig med och sedan arrangerat bevisen mot honom.
Det låter väl osannolikt i mina öron.

Som jag skrev i går Ingen skall ju vara dömd i förväg de kan ju vara oskyldiga  men här låter det lite för långsökt. Ändå går han fri.
I domen skriver tingsrätten att ”det kan vara praktiskt möjligt att dna-spår från honom överförts på målsäganden på annat sätt än genom sexuellt umgänge”.
– Om de anser att den möjligheten inte kan uteslutas så innefattar det att flickan ska ha gjort det här. Hon måste alltså ha stått och lurat där utanför badrummet och förstått att här är något jag kan använda.
 
Och så undar man varför så få anmäler. Om det ändå inte leder till något förutom att man blir offentlig i sitt övergrepp så blir det som ett övergrepp till. Anledningen till att de dömde som de gjorde var att hon berättat två versioner.
– Man avfärdar ofta berättelser från målsägande i våldtäktsmål med att de inte berättar exakt likadant varje gång. De som vet någonting om hur man uppfattar en händelse av det här slaget har en annan tolkning av det här, nämligen att man inte får en klar och entydig minnesbild utan att det kommer fram olika bitar av det här successivt. Så det är väldigt svårt att avfärda berättelsen av den anledningen, men det gör man ofta i våra domstolar.
 
Man minns alltså mer och mer och då ändras berättelsen. Saker man kanske förtränger kommer fram i efterhand.  Ändå dömer inte domstolarna utiåfrån hur forskning ser på det hela utan gör det lätt för sig. och minns man mer så blir det i sig ett skäl att avslå i rätten

fredag 12 april 2013

De får ersättning av staten

Fick en länk igår
Familjen på uppdrag granskning som anklagades felaktigt för sexuellt övergrfepp får nu ersättnign från staten http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.5749021-jennie-och-thomas-far-ersattning-av-staten
Thomas satt anhållen och häktad som misstänkt för övergrepp i en månad. Han får nu ersättning med 75 000 kronor efter beslut av Justitiekanslern, JK. Jennie satt anhållen som misstänkt för medhjälp i ett par dygn. Hon ersätts med 8 000 kronor.
– Inga pengar i världen kan ersätta den skada vi drabbades av. Men det här är ändå en markering av att vi blivit felaktigt behandlade. Det är också skönt att vi nu äntligen kan lägga allting bakom oss och gå vidare, säger Jennie.
Helst hade hon sett att någon företrädare för de inblandade myndigheterna också skulle ha bett om ursäkt med ett enkelt ”förlåt”.
– Vi skulle ha uppskattat ett sådant mänskligt beteende.
 
Drygt hälften av ersättningen som JK nu betalar ut till Sandvikenparet är för det lidande Thomas och Jennie drabbades av. Resten är ersättning för ombudskostnader och förlorad arbetsförtjänst.
Även om ersättningen är av mer symbolisk karaktär har JK frångått praxis och medgett ett högre belopp än vad som är normalt.
Dels för att fallet blev föremål för synnerligen omfattande publicitet både på lokal nivå och på riksplanet, dels för att brottsanklagelserna medförde ett extra stort psykiskt lidande.
 
Har inte tidigare hört om att någon kompenseras som de gjort. Så äntligen säger jag. Man kan trots att någon anklagas för felaktigheter behandla dem med respekt. Ingen skall ju vara dömd i förväg  de kan ju vara oskyldiga.

torsdag 11 april 2013

Time out

Då tar den tidigare ordföranden timeout.
http://www.bt.se/nyheter/mark/politiker-tar-time-out-efter-socialskandalen-i-mark(3727493).gm
Socialdemokraten Ann Hjertén tar en time-out. Efter misstankarna om tjänstefel lämnar hon nu samtliga förtroendeuppdrag
Det var början på den så kallade socialskandalen som väckte eko runtom i landet och som bland annat ledde till att Mark kraftigt kritiserade av Socialstyrelsen.
Ann Hjertén är idag ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i teknik- och servicenämnden. Time-outen innebär att hon inte kommer att delta i det politiska arbetet under tiden åklagarens utredning pågår.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5501405
 Hösten 2009 beslutade socialutskottet i Mark att flytta två barn från den fosterfamilj där de i princip bott i hela sina liv. Beslutet blev en skandal, och nu tar tidigare ordföranden time-out då hon misstänks för tjänstefel.
I måndags delgavs Hjertén misstanke för tjänstefel i samband med den uppmärksammade omplaceringen av de två riksbekanta fosterbarnen. Nu meddelas att hon inte kommer delta i det politiska arbetet alls under tiden åklagarens utredning pågår - hon tar time-out.
Marks (S)-ordförande AnnSofi Tureson tycker att beslutet är bra.
– Det är bra för partiet, men mest för henne själv. Att få lugn och ro under pågående process. Det är helt och hållet hennes eget beslut.

 
Inslaget avlutades med
Kan avskräcka andra
Att en fritidspolitiker nu riskerar åtal för tjänstefel skulle kunna få följden att det i framtiden blir svårare att få folk att ställs upp för politiska uppdrag.
– Det är inte lätt att vara fritidspolitiker idag, alla kan ju göra fel. Om man nu gjort fel här - vi får vänta på utredningen. Sedan får vi hoppas att inte någon blir avskräckt från att vara delaktig och ta ansvar i samhället, säger Marks socialdemokratiske ordförande AnnSofi Tureson.
 
Då Ann Hjerten var ordförande var alla utskottsmöten i snitt under 1/2 timme. På den tiden hanterade man andra mäniskors liv. Under den tiden tog man beslut som fullständigt har raserat andra mäniskors liv och nu menar ordförande att om de skall ställas till svars kommer kanske ingen vill vara politiker.
 Jag tror att hon har fel och jag hoppas att hon har fel. Jag vill INTE ha politiker som inte ställer frågor som inte ifrågasätter som inte vill ha insyn. Jag vill inte ha politier som bara säger Ja och amen till allt utan som vill veta att allt underlag är som det skall, som ser till att rättsäkerheten följs. Jag vill ha politiker som vågar ta ansvar och vågar stå för de beslut de tagit för att de kan stå för dem eftersom de är väl grundade.

Ann har i tidigare reportage sagt att jag orsakat allt detta, hon blev hotad, hon började röka och har fått gå i terapi.  Hon kände sig på grund av allt det tvingad att lämna sin post i utskottet  .
Inget av det berodde på ånger eller självinsikt om att hon på något sätt gjort fel. Inte förrän hon ställs inför eventuellt åtal för tjänstefel, inte förrän hon står inför risken att åka in två år säger hon att hon inte skulle tagit samma beslut, först då tar hon en time out på riktigt.

Tänkte på en sak till. Det var ju faktiskt några som vågade ifrågasätta, som protesterade  och i vissa fall lämnade in skiljaktig mening skriftligt. En av dem den nuvarande ordförande i utskottet JO- anmäldes till och med i vårt ärende. Det ledde inte till någonting men hon borde få en ordentilig ursäkt. Likaså alla de andra som vågat ifrägasätta och har protesterat och talat om att det är fel och vilka de är. Nej istället svartmålas de kränks och skälls ut offentligt och det pågår än.

onsdag 10 april 2013

Debattartiklar och bloggar

Ja att ett antal kommer höras runt tjänstefel slog ner som en bomb. Telefonen gick varm. Gjorde en intrevju med radio skaraborg/ sjuhärad.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5499715
– Man ska inte kunna göra såna här fel ostraffat. Det mest logiska borde vara att rätta till felet. Rättvisa har inte skipats innan barnen får komma hem. Så länge de vill hem är det vad man ska jobba utifrån. Sen hoppas jag att detta blir prejudicerande, vad jag vet har detta bara hänt två gånger tidigare. Det har aldrig varit så många personer som man nu funderar på att väcka åtal mot. Om jag förstått det rätt ledde de båda tidigare fallen till fällande domar
–Processen kommer inte igång förrän i höst och efter det kommer säkert överklaganden, så det kommer dras i rätten nästa år också. Jag hoppas det händer någonting tidigare, att socialdemokraterna tar sitt ansvar och rättar till felet.
 
En riksdags politiker bloggar om det http://www.ericsoniubbhult.se/ under d 9/4
Han skriver:
I dag kommer beskedet att den tidigare ordföranden i Socialnämnden (S) och fyra tjänstemän i Marks kommun har delgetts misstanke om tjänstefel i samband med att två fosterbarn omplacerades hösten 2009. Enligt media väntas åklagaren väcka åtal till hösten. Jag är inte förvånad över detta, med tanke på att socialnämndens beslut allvarligt har skadat de berörda barnen, kanske för hela livet. Det moraliska ansvaret kan ingen domstol i världen kompensera.

Hittade även en debatt artikel på newsmill.
http://www.newsmill.se/node/50116
Att välja ett yrke som socialsekreterare måste i grunden handla om att vilja göra väl.

Att åklagaren i Marks-fallet beslutat att meddela misstanke om brott i fallet kring de familjehemsplacerade barnens flytt till biologfamiljen där de av naturliga skäl inte hade någon anknytning alls, är fantastiskt.
Det är ett stort steg i rätt riktning, mot ett samhälle där besluten skall vara så välgrundade, att brott inte kan konstateras. En enskild människas åsikter om en annan människa kan aldrig ställas framför barnens bästa, och barnens egna önskemål. Detta ansvarsutkrävande måste fungera, för att situationen för de som skall erhålla samhällets stöd i en utsatt livssituation, oftast barn och ungdomar, skall bli rättssäkert för de enskilda.
Barnen i Marks-fallet fråntogs sina trygga vuxna och hela sin anknytning i ett hastigt taget, dåligt utrett, beslut.

Nu har misstanke om brott meddelats och flertalet organisationer som arbetar för barns rätt kommer att följa denna utredning och det eventuella rättsfallet.
Hon avslutar med orden:
Åklagarens ställningstagande välkomnas, att ställa barnens intressen framför de vuxnas åsikter. Organisationen Röster För Barn har detta krav på sin kravlista, liksom flertalet andra organisationer har. Facit är, att när någon för barnens talan, framför barnens egna klagomål eller åsikter, försöker detta tystas eller förminskas i termer av anklagelser för organiserade kampanjer. Det kan aldrig någonsin ses som en organiserad kampanj, när barnen ges en röst och stöds i att föra sin egen talan för tillsynsmyndigheter. Det kan aldrig någonsin ses som en organiserad kampanj, när misstanke om begångna brott och missförhållanden meddelas myndigheter. Det kan aldrig någonsin ses som en organiserad kampanj, när barnens rättigheter till en vardag utan våld och hot om våld sätts i centrum, när den maktlösa i situationen, barnet själv, ges makt i sin livssituation.
 
Även den tidigare ordförande  i samhällets styvbarn tar upp det i sin blogg
http://anneskaner.wordpress.com/2013/04/09/beslut-om-forundersokning-av-markspolitiker-ett-steg-framat/
Jag har tidigare skrivit att ersättning för vanvården faller platt om det inte leder någon vart i dagens sociala barnavård. När regering och ansvariga politiker inte bryr sig om att lagarna inte följs känns det skönt att en kammaråklagare vid Tingsrätten i Borås, Håkan Johansson, beslutar inleda en förundersökning mot socialtjänsten.
I flera år har fostermamman i Mark Kommun fört en ojämn och till synes tröstlös kamp mot politiker o tjänstemän i Mark när beslutet kom att flytta ett syskonpar som bott hos familjen sedan tidig ålder. Uppdrag Granskning tog upp det, tidningar skrev men politikerna har fortsatt att leka och exprimentera med barns liv.
När Håkan Johansson så beslutar att undersöka saken och se om det kan bli en rättslig process kring ärendet, känner jag att det åtminstone finns någon som vill prova vilka rättigheter barn har i förhållande till myndigheter.
Håkan Johansson, säger att åtalet inte är väckt men att en förundersökning inleds, han har meddelat misstanke om brott mot socialtjänstlagen mot 4 tjänstemän och 1 politiker. Detta är unikt, senast det hände var i Göteborg där en socialchef fälldes för att inte gjort ett LVM på en missbrukare vilket ledde till personens död.
 
Med andra ord tjänstemän och politiker är skyddade, och rädslan är stor att inkräkta i deras värld. För Håkan Johansson är det här ett nytt område, säger han när jag ringer upp honom, det är inte enkelt och för honom ett helt nytt rättsområde, socialtjänstlagen och LVU.
 
Det verkar som Förvaltningsdomstolarna tror att socialtjänsten har kunskap om socialtjänstlagen och vet vad de gör och överlåter tolkningsföreträdet till tjänstemän och politiker utan juridisk kunskap. När Håkan Johansson mycket allvarligt talar om att sätta sig in i ett nytt rättsområde
 
Jag vill hoppas att förundersökningen leder till åtal, jag skall själv sitta på första parkett om så blir. Sedan hoppas jag att fall efter fall väcks upp och att därmed kampen för upprättelse inte varit helt värdelös.
 
Den 25 april har Röster För Barn en stor Manifestation på Plattan utanför Kulturhuset, för just de rättslösa barnen. Kom gärna dit, lyssna och delta. Vi startar kl 16.00
 
Har blivit erbjuden att tala får se om jag får ihop det.

tisdag 9 april 2013

Offentligt att det blir åtal

Idag är det offentligt
DET BLIR ÅTAL.
Jag har vetat ett tag men inte fått säga något.
Hon politikern Ann Hjertén som tog det idiotiska beslutet säger att hon skulle ha tagit ett annat beslut om hon vetat det hon vet idag. Hon står inför risken att få två års fängelse. annrs hade de inte väckt åtal det är nämligen den nedre gränsen, vad jag fått veta, för att de skall väcka åtal så det är vad de allihop riskerar.
Innebär det då att de kommer att se till att rätta till och låta barnen komma hem nu då eller?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5498641
Det har bara väckts två sådan åtal i Svergie innan så det är med från TT på västnytt i morses och
Borås tidning har lagt ut en blänkare ifrån TT
http://www.bt.se/nyheter/mark/markpolitiker-misstanks-for-tjanstefel(3724213).gm

Samtidigt går man i Malmö ut med att handläggare på soc där går på knäna.
http://www.sydsvenskan.se/malmo/socialtjansten-gar-pa-knana/
Arbetsmiljön är så tuff att bara två procent av Malmös socialsekreterare upplever att de kan följa lagen. Arbetssituationen är alarmerande i hela landet. I Malmö är det än värre. Det visar en ny rapport från akademikerförbundet SSR.
Socialtjänsten har näst intill oinskränkt makt över enskilda människors liv. Ändå uppger endast två procent av de tillfrågade att de "helt och hållet" har möjlighet att leva upp till socialtjänstlagen. 49 procent av socialsekreterarna i Malmö upplever att de inte klarar "kvaliteten och rättsäkerheten enligt lagens intentioner".
– Det är som om vi skulle säga att vi inte har möjlighet att köra på höger sida av vägen. Vi väljer att åka till vänster och hoppas att vi överlever. Det är en dålig liknelse, men bara så att man förstår att detta är riktigt allvarligt, säger Heike Erkers.

Socialtjänsten har näst intill oinskränkt makt över enskilda människors liv. Ändå uppger endast två procent av de tillfrågade att de "helt och hållet" har möjlighet att leva upp till socialtjänstlagen.
Det är detta jag försökt väck i fyra år. Hur kan man låta det fortsätta vara så?
Samtidigt kommer en rapport:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5498675
Varannan svensk tror att kommunpolitiker och kommunala tjänstemän är korrupta, visar en ny rapport från Finansdepartementets expertgruppI studien från finansdepartementets expertgrupp för studier i offentlig ekonomi har forskarna ställt frågor till 1 500 slumpmässigt utvalda svenskar om hur vanligt det är med korruption i kommunerna, alltså mutor, vänskapskorruption och svågerpolitik. Sex av tio av de tillfrågade svarade att de tror att det är mycket eller ganska vanligt med korruption i kommunerna.
I rapporten har forskarna också gjort internationella jämförelser och där kan de se hur Sverige skiljer ut sig.
– Svenskar misstror sina kommunpolitiker mer än rikspolitikerna, vilket är ett väldigt ovanligt mönster, säger Andreas Bergh.
– Normalt sett brukar folk lita mer på de lokala politikerna, och mindre på riksdagen och EU, men i Sverige är det faktiskt tvärtom.
Hur ska man då göra för att komma åt korruptionen? Forskaren Andreas Bergh har sin idé klar:
– Vårt förslag är att göra det lättare för journalister, medborgare och forskare att granska kommunen om de skulle vilja, genom att mer av ekonomiredovisningen görs tillgänglig på internet i ett standardiserat format, så att det blir lätt att jämföra vad olika kommuner betalar för samma produkt, att det blir lätt att följa hur skattepengar används, vart de går, vem som får olika uppdrag, säger Andreas Bergh.
 
Är det någon som är förvånad? Inte jag...

måndag 8 april 2013

Vad händer nu?

Fick höra på radion att den flicka som utsattes för sexuella övergrepp att en tidigare polischef nu upptäckt att efter programmet om henne i radion har ett stort antal personer varit inne och läst i hennes journal. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16558592.ab Personer som har tillgång till men inte aledning att gå in har suttit och läst om henns gyn besök m.m. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5497276

Det är alltså inte lagligt att få in och läsa i ärenden man inte handhar.
Jag vet att det var så även i ärendet där de hämtade tre barn på en skola. Den familjens akter hade och varit rastläsning för de flesta inom förvaltningen.

Har även fått vetskap om ett nytt ärende. En adopterad flicka som familjens efter ett tag tycker är så jobbig att de lämnar bort. Hon flyttas runt mellan familjehem och institutioner. Hon växer upp och träffar en kille. Hon gifter sig och får tre barn och allt är frid och fröjd.
Sedan rasar hennes liv. Maken dör och plötsligt tar socialen ifrån henne barnen. Det finns hur många som helst som bekräftar att hon är bra förälder allt från sjukhuspersonal grannar, vänner skolpersonal m.m. jag har sett dem, det verkar inte finnas någon anledning.
Det ena barnet vantrivs och missköts och sticker ifrån hemmet hon bor. Nu anklagas mamman för att ligga bakom hennes rymning och anklagas för kidnappning.

Även om hon skulle ha gjort det skall man tvingas sitta brevid då barnen mår dåligt och inte agera för då anklagas man för brott. Myndigherna är  är allsmäktiga och ingen får ifrågasätta deras beslut.
Hon har precis börjat blogga. http://mariahasselgren.blogspot.se/?zx=95084da3dcbe3007

söndag 7 april 2013

Utred varför barn tar livet utav sig

I stockholm ökar man på egen inrådan tillsynen av familjehem. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tillsyn-av-familjehem-skarps_8016684.svd
Stockholms stad skärper tillsynen av jour- och familjehem. Alla placerade barn ska få en egen socialsekreterare och hemmen ska besökas minst fyra gånger per år. Samtidigt visar nya siffror att antalet omhändertagna barn minskar i Stockholm.
Det är bra men samtidigt behöver man ge oss bättre villkor. Som jag skrev igår: varför är ingen intresserad av att kvalitetssäkra det vi gör. Det skall ju göras i alla andra sammanhang.

Samtidigt igår skriver Bo i en debatt artikel att barn som dör t.e.x tar livet av sig borde det utredas varför.  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utred-alltid-barns-sjalvmord_8058412.svd
Det saknas kunskap om situationen för de barn som väljer att ta sitt liv och därför bör regeringen införa obligatoriska dödsfallsutredningar efter barns självmord. Sådana undersökningar genomförs när ett barn dött till följd av brott, enligt den så kallade lex Bobby.
Artikelförfattarna skriver att bland annat FN:s barnrättskommitté har utryckt oro över de höga självmordstalen bland unga i Sverige. De konstaterar också att utvecklingen i Sverige, med ökande antal självmord bland unga, skiljer sig från de flesta andra länder i EU.
- Vi har fått ner självmord i alla andra åldersgrupper utom just bland barn och unga. Det finns ingen självklar förklaring till varför och det är mycket oroande, säger barnombudsman Fredrik Malmberg till TT.
 
I snitt per år begick 124 personer mellan 15 och 24 år självmord mellan 2009 och 2011, enligt rapporten Folkhälsan i Sverige 2013 från Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.
Lex Bobby kallas en lag som infördes efter mordet på tioårige Bobby i Jönköpingstrakten 2006. Den säger att en så kallad barnskyddsutredning ska starta när ett barn dött av våld eller andra brott. Utredarna ska bland annat granska om det finns systemfel i skyddsnätet som kan ha bidragit till dödsfallet.
 
Där var Maria snabb att hänga på. Det gäller ändå bara 124 personer på 3 år. Det var hon med på. tycker inte att det är fel men ibland förundras jag över hur hon räknar. Då jag försökt få henne att titta på alla fel jag hittat (som gäller så många fler) t.ex. vad man gör för att minska omplaceringar säger hon att det är för få. Varför kan hon inte använda samma matematik där? Tänk om man skulle utreda vad man kan göra för att undvika att barn omplaceras. Det skulle skapa  tryggare placeringar, tryggare barn.  Jag tror att placerade barn skulle må bättre.

lördag 6 april 2013

Vad är det som gör att elever lyckas

Äntligen en som tittat på varför man lyckas istället för hur många som misslyckas.
Det handlar i detta fallet om skolan.
http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/31/hur-barn-och-ungdomar-lyckas-i-skolan
Saxar lite som vanligt
Det är givetvis svårt att med några få ord sammanfatta Toughs slutsatser, men många av dem är relevanta för den svenska skoldebatten. Forskningen visar att de personer som lyckas bra i skolan också i anmärkningsvärt stor utsträckning även får ett lyckosamt, värdigt och meningsfullt liv.
Vad gör de som klarar sig hela vägen och når fram till slutexamen trots mängder av hinder? Vad är skillnaden? Skillnad nummer ett är att de som klarar sig ofta har haft en person som de har kunnat knyta an till och som har trott på dem och stöttat dem. I många fall är det någon i familjen, släkten, men det kan likväl vara en lärare som har sett deras potential. "Det behövs bara en", säger Gordon Neufeld, den kanadensiska barnpsykologen som ofta föreläser i Sverige om anknytningsteori.
Paul Tough menar att forskningen visar att ju mer stress man utsätts för som barn, desto svårare blir det att fokusera, koncentrera sig och fullfölja olika mål, men en förtroendefull relation kan motverka en del av denna stress.
Det visade sig att skillnaden inte handlade om intelligens eller begåvning. Det visade sig att det inte handlade så mycket om betyg eller kognitiva kompetenser.
Nej, det handlade om elevernas attityd eller som man kallar det i USA, deras ”character” och ”grit” (närmast geist och "jäklar anamma"). Med andra ord, de elever som klarade sig hela vägen tänkte annorlunda, fattade annorlunda beslut och hade den där extra drivkraften som gjorde att de inte gav upp trots många hinder, svårigheter och stor frustration.
Författarens undersökningar visar att det går att träna upp de personliga färdigheter som krävs för att klara motgångar och stora utmaningar.
Den svenska debatten, och mycket av den amerikanska, för all del, handlar nästan uteslutande om elevernas kognitiva och s.k. akademiska färdigheter. Ju mera man kan, desto bättre går det för en. Nej, säger Paul Tough. Kognitiva färdigheter är givetvis bra att ha, men den avgörande faktorn är förmågan att klara hinder och svårigheter.
 
Underbart. En som väljer att se vad som gör att en elev lyckas. Det är ju det som skall stöttas.  Barn lyckas som blir sedda, som sporras och ser att det finns någon som tror på dem. Det handlar inte om inteligens eller begåvning utan om attityd, hur man tänker kring lärandet. att man itne ger sig vid motgångar och det kan man träna sig till.   Samtidigt om man vänder på det... placerade barn har oftast mött mer motgångar än andra de borde vara vana att möta motgångar men de tappar självförtroendet. De blir inte sedda och tappar tron på att det kan gå, De heller inte i många fall sporrade utan ger upp.
Tänk om vi kunde få undersökingar runt vad det är som gör att många placerade barn lyckas och sedan bygga på det.

fredag 5 april 2013

Fel i systemet

Är det någon som missat mamman som är sjuk och har matat sitt barn med kattmat. Hon är inte sjukare än att hon klarar av att filma det hela och lägga ut det på youtube . Barnet har omhändertagits efter ett flertal anmälningar. Mamman själv förstod visst också att hon inte var bra för sitt barn.

Sedan skall ett tydligt barn perspektiv vara rådande i alla ärenden gällande barn och sedan ett tillägg till lagen 1 januari skall barn höras. Men som jag säger vad hjälper det om ingen lyssnar?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5494921 Här är det en flicka som bott med sin mamma här i Sverige i 2 år. Hon är svensk medborgare Hon är 10 år och vill stanna och hon talar om det t.o.m. i domstol. Ändå bestämmer domstolen att hon skall flytta till sina pappa i
Spanien. Anledningen är att mamman tagit med henne mot pappans vilja från början då de kom för 2 år sedan.
Man kan inte ge någon rätt bara för att de gör fel tillräckligt länge men man måste även lyssna på barnet. Vad barnet vill. Annars är det barnet som utsätts igen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5494921
Tänk om vuxna kunde sluta att sätta sig själva i första rummet.

Hittade ochså en artikel som varit ute i jurist  tidningen för ett tag sedan.
Föräldrar fråntas rätten att vara föräldrar http://www.dagensjuridik.se/2013/02/jag-moter-foraldrar-som-kanner-maktloshet  Om bara en är vårdnadshavare och den fråntas vårdnaden så förlorar den andra föräldern som inte hade vårdnande insyn och har inga rättigheter alls. De lämnas helt rättslösa.
Exempel. En pappa får barn. Han lever inte med barnets mamma. Mamman och familjerätten vid socialtjänsten förklarar att ensam vårdnad för mamman är det bästa. Pappan avsäger sig vårdnaden. Sedan går det några år. Pappan har ibland mer och ibland mindre kontakt med sitt barn.
Relationen till mamman är  inte alltid den bästa men pappan känner sig trygg med att barnet har det bra. Så plötsligt en dag får pappan information om att barnet har omhändertagits av socialtjänsten, placerats i ett jourhem och att det nu pågår en utredning rörande eventuellt omhändertagande av barnet enligt LVU.
Pappan kontaktar direkt mamman, men relationen är dålig och situationen är infekterad så mamman berättar ingenting. Pappan kontaktar skola eller dagis och socialtjänst, men får ingen information från dem heller eftersom han inte är vårdnadshavare.
I detta fall är mamman nu som vårdnadshavare direkt part och har full insyn i ärendet samt rätt till offentligt biträde.
Pappan som inte har  vårdnad får ingen insyn alls, riskerar att bli helt utestängd och saknar rätt till offentligt biträde. Om ärendet blir ett mål i domstol om omhändertagande av barnet så är pappan inte heller part. Förhandlingen sker bakom stängda dörrar.
Det pappan får göra är  nu att stämma mamman och i domstol yrka gemensam vårdnad för att på så vis försöka bli part och få insyn i ärendet/målet rörande eventuellt omhändertagande och placering enligt LVU.
Detta kan ta tid. Snabbyttrande  ska in vilket tar några veckor sedan ska det ske en vårdnadsutredning som tar minst tre månader. En utredning om omhändertagande enligt LVU ska vara klar inom fyra veckor och ett LVU-mål är ett tydligt förtursmål i domstolen.
Och här ser jag alltså ett litet problem. I de fall problemet har aktualiserats så möter jag också ganska frustrerade föräldrar som känner en stor maktlöshet, utan någon insyn eller möjlighet att påverka och vara delaktig som förälder för sitt barn - ett barn som i en sådan situation, högst troligt, har behov av en närvarande och engagerad förälder och ett barn vars bästa juridiken trots allt har att se till och verka för.
 
Barnets bästa ja vad är det? Vem bestämmer eller styr det?  Är det  barnets bästa som sätts i centrum eller är det den vuxnes? Eller ännu värre det som är enklast för de som bestämmer?

torsdag 4 april 2013

Mark soc krittiseras igen

Då är det väsen i Mark igen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5493422
– Uppenbarligen har vi gjort ett tekniskt fel, vi skulle lyft det här ärendet till socialnämnden. Men som jag ser det kunde nämnden inte fattat ett annat beslut än vi gjort, eftersom det här var en utfästelse av en av våra tjänstemän. Det fanns ingen möjlighet att slingra sig ur det, om man vill uppträda hederligt gentemot kommuninvånarna, säger Inga-Maj Krüger, tidigare Kristdemokratisk politiker numera politisk vilde.
 
Socialstyrelsen har i efterhand riktat kritik mot kommunens hantering av ärendet. Och i höstas fattade alltså socialpolitikerna Krüger, Magné och Wichne beslutet att familjen skulle kompenseras. Men det beslutet hade de inte rätt att fatta, enligt Marks förtroendevalda politiker.
 
Även socialnämnden som helhet får kritik för att det finns brister i nämndens interna kontroll när det gäller uppföljning av beslut fattade på delegation av socialutskottet.
När det gäller anledningen till att just detta beslut har granskats av revisorerna menar flera personer P4 Sjuhärad pratat med att granskningen och kritiken mot de tre politikerna är en del i en maktkamp i socialnämnden.
– Jag tror att det här mycket väl kan vara drivet för att plocka bort oss helt enkelt, säger Inga-Maj Krüger.
 
Inslaget var med i går. Idagens Bt är det också artikel
 
 

onsdag 3 april 2013

Det skall kännas att göra fel

Har fått in en ny artikel. http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/12/det-skall-k-nnas-att-g-ra-fel
Saxar in lite av det men läs gärna hela och sprid
Man ser över och konstaterar men det blir sällan ordentliga förändringar. Man tillsätter utredningar och konstaterar hur det är men det får sällan några allvarliga följder. Se t.ex. barnskyddsutredningaen, sammanbrottsutredningen. Gör man något ifrån riksdagshåll är det bara som att sätta ett plåster och hoppas på att det självläker.
 
Det borde vara enklet. Om en tjänsteman tänker fel på tjänstetid så är det tjänstefel. Om de gör det upprepade gånger så är det uppsåtligt. Om man gör fel då man har andras liv i sina händer skall det kännas att göra fel. Men så är det inte i lagens mening.
Jag undrar när makthavarna skall återinföra det personliga ansvaret och fel begågna mot utsatta mänsikor skall bli kännbara? När de skall se över alla dessa ”bör” lagar och se till att det blir konsekvenser för de som gör fel. Det skall kännas och avskräcka att göra fel mot redan utsatta mäniskor i Sverige.
 

tisdag 2 april 2013

Grrr

Det första jag fick upp idag var detta
http://www.expressen.se/nyheter/fler-ensamkommande-barn-tvangsutvisas/
Migrationsverket får mer betalt i bidrag ju fler man utvisar.
Antalet tvångsutvisningar av barn har ökat stort i Sverige de senaste tre åren. Projektet heter The European Return Platform for Unaccompanied Minors (ERPUM) och drivs med EU-bidrag.
För varje barn som utvisas får avdelningarna på migrationsverket 4 500 kronor, då det anses vara "ett avslutat ärende".
 
GGRRR vad jag blir arg.
Sedan öppnade jag mailen och där var ett ärenden till. En pojke på 1 1/2 år som skall omplaceras mot släktens vilja. Mamman väntar ett barn till och familjen som barnet skall omplaceras till har redan erbjudits det barnet också. Men varför inte placerade det hos den familjen där det första redan bor? Sedan ett ärende på bloggen snälla kontakat mig. En mamma (en hel familj) som förlorat ett barn men får behålla två för de är så bra föräldrar för de barnen men den minsta anklagas de för att ha slagit men utan att det blivit märken. Däremot tyder allt på rakitis c-vitamin brist eftersom hon inte fått behålla mat och fått brist på både det ena och andra. Det har de även tre oberoende av varandra har diagnostiserat likadant Rakitis.

Hittar slutligen en artikel att man hittat två pojkar ensamkommande flyktingar som dumpats
http://www.expressen.se/nyheter/pojke-hittad-ensam-vid-resecentrum/ en på 13 och en på 10.

Är trött på att inget händer att man kämpar och kämpar och avslöjar fel efter fel och de ansvariga bara rycker på axlarna.