Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 4 september 2015

Flyktingar och konsekvenser

Efter uppdrag gransknings program om ensamkommande flyktingbarn så svarar nu ministern.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/socialministern 
– Jag blir upprörd. Det här är barn som behöver skydd men som inte får det. Just den här gruppen är kanske lite speciell på det sättet att de inte alltid vill ha kontakt med myndigheter eller samhället och har dåliga erfarenheter av det, men då måste man arbeta med nya metoder.

Men i Uppdrag granskning följer vi en kille som faktiskt går till socialjouren och ber om hjälp - ändå lyckas de inte fånga upp honom?
– Jag tror att man behöver hitta metoder att arbeta med den här gruppen. Regelverket är ganska klart och också ansvarsfördelningen.

Ensamkommande flyktingbarn är en allt större fråga. Förra veckan bara kom 700 ensamkommande flyktingbarn, och det här är en del av de barnen. Det gäller också att hitta platser åt barnen. Familjehem också. Det är brist på familjehem. Om man känner sig intresserad av att vara kontaktfamilj eller familjehem, eller god man åt ensamkommande barn, så finns det stort behov av det just nu.
 
Hon bekräftar att det behövs resurser och att det snart är budgett tider. 

Och fler och fler går ut med att man behöver familjehem http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6245366
När kommunen söker familjehem i annonser på sin hemsida och i lokaltidningen är intresset hos allmänheten dock svalt, berättar Birgitta Dahlqvist som är enhetschef på socialförvaltningen i Karlsborg.
– Lite besviken är jag. Jag vet ju att det är svårt för alla kommuner att hitta familjehem, även till svenska ungdomar som behöver det, men jag hade en liten förhoppning om att det skulle finnas någon som ville hoppa på det här. Det är ju helt vanliga ungdomar som bara behöver en familj.

familjeliknande konstellationer med en mamma eller en pappa, syskon, husdjur och fritidsaktiviteter istället för hos personal på institution, är det bästa för de yngre barnen, anser hon.
– Många av de yngre har verkligen en längtan efter att få tillhöra en familj.
 
Och samtidigt visar vi ut familjer som bott här i tio år
http://www.expressen.se/nyheter/familjen-utvisas--efter-nio-ar-i-sverige/
Familjen Arutyunyan har bott i Sverige i nio år. Här har föräldrarna fått jobb och de tre barnen, ett fött i Sverige, går i skola och förskola. Nu ska de utvisas till Ryssland.

Efter en lång process har nu familjen överklagat utvisningsbeslutet till Migrationsöverdomstolen, men har inte särskilt mycket hopp kvar.
– Jag har tappat kraften och barnen mår riktigt illa av detta. Särskilt Jana som är 15 år. De kan inte förstå beslutet och ärligt talat kan inte jag det heller. Vi kräver ingenting. Vi försörjer oss själva och betalar skatt. Kan man inte bara lämna oss i fred?

– Jag vet som sagt inget om detta fall. Men om man fått sitt ärende prövat i tre instanser, men inte valt att följa det beslut som fattats, så kan man inte tillgodoräkna sig den tid man levt här. Det Migrationsdomstolen då säger är att du inte ska kunna ha en fördel i en asylprocess. I så fall förlorar hela systemet
 
Samtidigt lägger polisen i östra Skaraborg ut ett inlägg om en utvisning https://www.facebook.com/552708458105097/photos/a.594381700604439.1073741828.552708458105097/986551008054171/?type=1&theater  Såg att det uppmärksammats i tidningen också men hittar det inte igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar