Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 30 juni 2012

Storleken har betydelse

Hittade ett tankvärt ord.
Den som tror att storleken inte har någon betydelse har aldrig haft en mygga i sovrummet.
Så sant jag skulle kunna skriva fluga också.
Finns det något så irriterande som en fluga på morgonen då man bara vill somna om?
Jag önskar att jag kunde vara som en fluga och med en flugas envishet irritera tills makthavarna börjar agera och reagera inte bara lyssna och hålla med om att det är hemskt.

Hittade även en dikt av en tjej som också "förlorat" ett barn. En pojke hon haft  placerad i 9 år.
Hon skriver:
http://www.poeter.se/viewText.php?textId=1487644

Hon skriver om alla fina ord som inte fungerar i praktiken.
Barnperskektivet skall råda, nja det fungerar inte så i praktiken.
Alla har samma värde, nja så är det tyvärr inte.
Alla skall få komma till tals, nja det stämmer inte.
Alla har rätt att bli hörda, nja så är det inte.

Är man för liten, för sjuk, för gammal eller för trött att kräva eller slåss för det man borde ha rätt till så är det svårt att få rätt. Nästintill omöjligt.

fredag 29 juni 2012

Syns man inte finns man inte

En ledare skriver idag om Maria Larssons osynlighet.
http://www.folkbladet.se/opinion/ledare/default.aspx?articleid=6075885#.T-2WTi4uXfI.
Skribenten skriver:
Syns man inte så finns man inte. Så lyder ett talesätt som i vart fall torde vara relevant för många artister och politiker. Enligt en undersökning som företaget Retriever genomfört på uppdrag av TT så är det sålunda tveksamt om barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) finns på riktigt.
Med detta väl sagt så anser jag trots allt att det är anmärkningsvärt att inte fler av statsråden är mer publika personer än vad de är. En stor majoritet av ministrarna har mycket långt kvar tills de ens börjar närma sig riskområdet för att börja betraktas som ?pratministrar? av t ex Björn Rosengrens kaliber. De borde kunna anstränga sig mycket mer för att lyfta sina sakfrågor och därmed indirekt sin regering och sina partier. Barn - och äldreminister Maria Larsson har i sin portfölj samhällsfrågor med mycket stort allmän - och medieintresse. Det är därför märkligt att hon hamnar på synlighetslistans jumboplats. Hennes politiska ansvarsområden - om vi inte begränsar oss till enbart formell lagstiftning och propositionsskrivande - är alltid heta och angelägna. Ändå syns hon så lite att hon knappt finns. Visst är det märkligt


Själv har jag varit lite trött det är nämligen rena barnkammaren hos oss.
Har inte orkat mer än vad jag måste. Här ser ni senaste tillskottet bara några timmar gammal.


Det bekräftar väl bra det jag skrev häromdagen?

onsdag 27 juni 2012

Almedalsvecka

Inför årets Almedals vecka har aftonbladet jämfört de olika ministrarna och sett vilka som synts mest gjort mest.
http://bloggar.aftonbladet.se/politikerkollen/2012/06/har-ar-osynligaste-ministern/
Inte förvånande är det Maria Larsson som synts minst. Det är hon som är mest osynlig.
Man har jämfört hur många gånger de olika ministrarna omnämnts i medier under riksdagsåret 2011/12.
Hon hamnar på sista palts. NR 24.
Som en kompis sa. KD skall ju stå för de mjuka frågorna.
Men hur var det vad gällde äldreomsorgen och skandalerna runt Carema Care? Hur var det med vanvårdspengen som man först avslog och de drabbade nu skall få men det känns näst intill omöjligt att uppnå kraven för att få pengarna. Hur är det med utsatta barn och den kamp vi, jag och många med mig driver? Det händer inte mycket. Hur gick det med avslöjandena att 400 barn är rättslösa vad gäller det de ser som sitt? Ingenting.
Nej hon och KD behöver nog visa lite bättre att det inte bara är prat det man driver utan att  det händer något också.
Vad hjäpler det att sitta i regeringen om man inte tillåts göra något eller om man nu väljer att låta bli.
Man sitter väl där för att påverka och då kan man undra varför de påverkar så lite.

tisdag 26 juni 2012

En till

Då är det fler kommuner som får kritik. Nu är det Landskrona
http://hd.se/landskrona/2012/06/26/skarp-jo-kritik-mot-individ-och/
"Bedömningar som skrivits på post-it lappar, "domstolstrots" och beslut om tvångsomhändertagande som fattats av obehörig, är delar av kritiken mot socialförvaltningen efter en inspektion från Justitieombudsmannen, JO, i maj.
I protokollet från inspektionen får individ- och familjenämnden kritik på flera punkter. Bland annat har personakter varit i oordning, det gick inte att utläsa vilka beslut som tagits och en del utredningstider har varit väldigt långa.
Allvarligast anmärkningar får vården av barn och ungdomar samt familjerätten
I ett fall där ett barn är familjehemsplacerat enligt lagen om vård av unga har nämnden inte gjort någon nytt övervägande av omhändertagandet sedan december 2009, något som den är skyldig att göra minst en gång var sjätte månad.
"Det är anmärkningsvärt att nämnden, som jag förutsätter känner till sitt ansvar för övervägandena, har underlåtit att se till att fullgöra sina skyldigheter", skriver JO.
JO hittade även allvarliga brister vid beslut om omedelbart omhändertagande av unga, enligt lagen om vård av unga. I flera fall har en ersättare i individ- och familjenämnden fattat beslut om omhändertagande, något som han inte haft behörighet att göra.
”Att beslut om omedelbart omhändertagande fattats av en person som inte är behörig är allvarligt”, skriver JO".
Igår kväll blev jag uppringd av en till som var på väg att förlora en pojke. Pappan okänd, mamman missbrukare och har bara träffat pojken en gång, han är nu åtta år. Han har ingen släkt.
Han har flera diagnoser och har ett självskadebeteende. Han är väldigt skadad och har dessutom misshandlats i sitt första familjehem. Han omplacerades och de klarade inte av honom.
Sedan kom han till den familjen där han bor nu och hr bott de tre sista åren.
Familjen har jobbat åt en organisaton och då pojken skulle vårdnadsöverflyttas flyttades ärendet nu över till kommunen istället. Där sänker de arvodet och omkostnadsdelen direkt men jättemycket.
Då familjen ifrågasätter så anklagas de för samarbetsproblem och nu skall pojken plötsligt omplaceras.
Flyttas han tror BUP att han kanske förstörs för livet eftersom han inte klarar omställningar.
BUP har tillsammans med familjen gjort en anmälan till socialstyrelsen.
Har gjort vad jag kan för att stötta och givit de kontakter jag kan. Får hoppas att vi kan rädda honom kvar.
Man flyttar inte ett sådant barn. Han skall inte hem, han har hela sin trygghet där han bor och det finns ingen anledning att flytta honom.
Barnperspektivet lyser igen med sin frånvaro.

måndag 25 juni 2012

Alla mail skall diarieföras enligt JO.

En som reagerat utifrån att mail inte registreras.
Man göra alltså samm fel som man fått kritk för tidigare vilket borde leda till böter med hänvisning till tidigare kritk. http://anneskaner.wordpress.com/2012/06/25/registreras-mail-till-kommunerna-som-inkommen-handling/
Hon skriver om en JO dom http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=519
De kritiserar med orden:
Det nu anförda innebär sammanfattningsvis att om befattningshavare har egna e-postadresser hos en myndighet, måste myndigheten ha rutiner som tillförsäkrar att såväl innehållet i befattningshavarens e-postbrevlåda som e-postloggen är tillgängligt för myndigheten även under befattningshavarens frånvaro. Myndigheters rätt att ta del av vanliga postförsändelser som adresserats direkt till befattningshavare grundas normalt på fullmakt från befattningshavaren. Ett sådant system är lämpligt även beträffande e-post.
När det gäller rutinerna hos Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun kan jag av vad som framkommit konstatera att de i vart fall inte uppfyllde samtliga de krav som jag nyss har redogjort för. Utredningen visar att de e-postmeddelanden som kammarrätten efterfrågade från kommunstyrelsen inte var tillgängliga under flera veckor p.g.a. befattningshavarnas ledigheter. Styrelsen bör därför, om så inte redan har skett, se över sina rutiner i det nu aktuella hänseendet.
Allt skall alltså diarieföras och det skall framföras till nämnden.

Idag har suttit och filat på en hemsida. För barnperspektivet i Sverige. Börjar bli rätt nöjd vill bra ha lite feedback inna jag lägger ut på riktigt.

söndag 24 juni 2012

"Så mycket skit för det där.."


Storhelger är det alltid rätt så tyst.
Hittade en blogg som skriver om ett ärende som varit uppe i Helsingborgs tingsrätt http://maukonen.wordpress.com/2012/06/20/namndeman-avgar-efter-friande-dom/
Ett föräldrapar har slagit sina barn i uppfostringssyfte och en nämndeman (en kvinna)  ansåg att det var OK.
Nu har hon utsats för så mycket påtryckningar att hon avsäger sig sitt uppdrag som nämdneman och avgår.
Det borde hända på fler ställen anser jag.
"Hon hade fått så mycket skit för det där"... 

"det där" är ett brott mot Sveriges rikes lag.
Man får inte slå barn.
När skall barnperspektivet tas på/bli på allvar och inte bara fina ord.
Hon hade inte avgått om hon inte mer eller mindre tvingats, om inte "folk" varit på henne.
Hon ansåg ju att hon röstat rätt.
Man kan undra om hon slagit sina barn också...

lördag 23 juni 2012

Smultron

Plockade midsommarblommor med sonen och gick förbi några av våra smultronställen.
Det var alldeles rött av bär.
Satt där i diket och plockade och mindes hur jag brukade trä dem på strån, ett strå i taget som deturades om att få, tre stycken.
De hann att äta upp dem innan jag färdig med nästa. De var tokiga i smultron.

Nu var det bara en att plocka til så jag fick ju lite själv för en gångs skull.
Jag hade hellre varit utan och plockat åt två till.

fredag 22 juni 2012

Frikort

Härom dagen fick jag svar ifrån socislstyrelsen.
Det var en gammal anmälan mot Mark att de fortsatte att göra samma fel. 
Att de inte lämnar ut handlignar, svarar inte vare sig i telefon eller på mail, diarieför inte osv.
Nu fick jag svar, de tar inte upp anmälan. En kommun som fått massiv kritik och som fortsätter att göra samma fel. Det borde resultera i böter med hänvisning till tidigare kritik.

Jag hade kontakt med Mikael Thörn förra året och sedan i början av året igen och han sa att det verkade som de behövde se till kommunen igen.

Det står då de avslutade granskningen förra gången att Socialstyrelsen skulle fortästta hålla ögonen på dem.

De väljer att ite granska igen.
De avslår anmälan med hänvisning till att de redan granskat och kritiserat kommunen och väljer nu att inte granska igen eftersom de enligt ett JO beslut själva bestämmer om och när man i såfall skall granska.
Om jag fortsätter att kritisera kommer de inte ens att svara utan bara lägga mina anmälningar till handlingarna.

Det innebär ju att en kommun som fått kritik får "frikort".

Om granskningen är avslutad även om en kommun fått massiv kritk så kan en kommun alltså fortsätta att göra samma fel coh fler fel utan att granskningsmyndigheterna bryr sig?
Det är ju inte klokt.
Sedan socialstyrelsen tog över för två år sedan kan man säga att en kommun i snitt har fått grav kritik. Men inte en enda kommun har sedan de tog över för två år ens fått böter.

Då kan man undra hur tungt den väger och vad granskningen fyller för syfte .
Vad är det för rättsäkerhet?
Hur skall den lilla drabbade någon sin kunna få rätt.
Det är ju inte klokt.
Har redan pratat med folk i riksdagen om det och de var chokade och lovade att göra vad de kunde för att påverka/förändra.

torsdag 21 juni 2012

JO anmälda

Då har hela ärendet  runt att man inte diarieförde lett till en JO anmälan. http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1670898-politiker-jo-anmaler-socialforvaltningen
Henry Sandahl (MBP) menar att hade de fått veta hade advokaten bytts ut och då hade det säkert blivit en annan utgång på domen.
Skönt att se att det finns de som strider för det som är rätt.
PerOlov Hermasson (KD) hävdar fortfaraden att han gjort rätt som undanhöll info från nämnden .
Även markbladet tar upp det hela. http://markbladet.se/?artikel=201206201300349775 under rubriken Miss kan ha avgjort barnens öde.

I Borås tidning står det att man nu ändrar alla rutiner och allt skall diarieföras. Det var väl på tiden.

Konstigt detta jag jag väckt i snart två år utan att någon har lyssnat. Vi har haft ett flertal brev som inte kommit fram. Sonens brev om telefonkontakt som strimlades. Vår begäran om företräde som inte om fram men det är ju jag som bråkar. Nu först då press tar det händer något.  

onsdag 20 juni 2012

Hotet I radion

Då var det i radion i går. Hittar ingen bättre länk än denna http://sverigesradio.se/sida/ljud/3995505 det är precis på slutet och det bryter på hälften. Hoppas att det kommer en bättre eller på webben.

tisdag 19 juni 2012

Hot

Igår gick det inte att komma in på bloggen och skriva så det blev inget inlägg.
Gör ett nytt försök nu.

Har fått höra att tjänstemannen som i press erkände att han inte diariefört vilket kritiserades av en politiker, han som upptäckte det, nu har  ringt upp politikern och hotat honom med polisanmälan för förtal.
Men hallå han har gjort fel och det är ett lagbrott och han har ju till och med erkänt i press.
Det är andra gången om jag minns rätt som han isåfall anmäler en politiker.
De som försöker rätta till tystas, man försöker få dem att avgå elelr så anmäls de. Inte konstigt att det är svårt att få en förändring till stånd.

söndag 17 juni 2012

Inte jag som fattar eller...

Upptäckte att det var ett längre inslag av både Per-Olov Hermansson och Henry Sandahl på radion http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5153528
Där säger Hermansson att mail emellan nämnd och förvaltning eller emellan nämndeledamöter inte behöver diarieföras.
Advokaten var anställd, hade fullmakt av nämnden och därför var en del av nämnden därför ansåg han inte att hans mail behövde diarieföras.
Men det är fel.
Tex familjehem är också anställda av nämnden (de har visserligen inte fullmakt)men deras mail till förvaltning måste diarieföras. Mail från politiker till förvaltning måste och skall diarieföras. Likaså brev mellan förvaltning och politiker.

Sedan skall alla brev/mail som har betydels diarieföras. Hur kan man anse att ett mail där advokaten två dagar efter att han fått uppdraget inte kan fullfölja det inte skulle vara viktigt nog att diarieföra?

Fel på fel har gjorts och görs fortfarande och när jag försöker väcka får jag höra att det är jag som har fel.
När det tillsist ändå kommer till ytan, upptäcks skall det inte spela någon roll. Man skall lägga bakom sig, inte bry sig och inte rätta till felaktigheterna.

Någon har i inläggen under inslaget hävdat att domen bygger på fakta och då spelar det ingen roll att advokaten inte var på plats.

Nej advokaten var inte där men det var inte allt han inte gjorde.
Han kallade inte heller vittnen han lovat, han förberedde inte de vittnen han kallat, han lämnade inte in dokumentation som fanns och som visade att motståndarsidan ljög. Han använde inte prejudicerande domar som hade satt vårt ärende i ett annat ljus därför att de var fastställda i Europadomstolen.
Nu i efterskott hävdar han att inget av det spelar någon roll. Andra hävdar att jag överreagerar, det var ju en annan advokat där. Domen bygger på fakta. Men så är det inte. Man undanhöll fakta och använde inte det som fanns.

På radion säger Henry att det antagligen fanns en dold agenda och det ser faktiskt så ut.
I advokatens svar på anmälan skriver han att jag missuppfattat syftet med rättegången.
Min uppfattning om rättegången var att man hade gjort fel vilket var uppenbart efter socialstyrelsens kritik. Med ny nämnd, nya politiker skulle man nu rätta till och barnen skulle hem dit där nämnden ansåg att de skulle må bäst.
Nämnden och vi hade samma åsikt.
Man förlorade i första instans.
Det var ju därför de överklagat och det var vad han skulle driva.
Advokat Olsson skriver att han har drivit nämnden linje och jag har missupfattat syftet och är besviken för att det inte blev som jag ville. Men det var ju även vad nämnden ville.

Om jag missuppfattat syftet och jag har den åsikt som jag just beskrev så undrar jag vad han hade för syfte.
Han skriver att den stora frågan var vart barnen skulle bo utifrån tiden för rättens avgörande men det stämmer heller inte.
Det hade nämnde redan bestämt, att det var hos oss. Det var ju därför man överklagade och det var vad han skulle driva.

Han, precis som så många andra under den här resans gång, hävdar nu att trots att han gjort så fel så spelar det ingen roll.

Han hävdar att det inte spelar någon roll vilka fel jag än med vittnens hjälp visar att han gjort, att han inte var på plats att han skrivit på upprop där det står att familjehem bara är förtäckta adoptionsbyråer, att han drivit Per-Olovs kampanj för att hamna i riksdagen vilket gör att man kan ifrågasätta vems ärende han gick ordförandes eller nämndens, om de överhuvudet taget var det samma.
Han drar nu i sitt försvar till med siffror som inte stämmer för att bevisa något som heller inte stämmer.
Han drar in vittnen som inte bekräftar hans påstående , han trodde väl inte att jag skulle kolla upp det och de hade inte vetat om jag inte kontaktat dem och frågat hur det låg till.
Han hävdar å ena sidan att jag inte förstått min uppgift, att jag bara var vittne medan han å andra sidan säger att han själv har inte gjort några fel utan att det var jag som gjorde att han förlorade. Trots att jag bara var ett av flera vittnen, inte betydde mer än någon annan.

Såhär har det ju varit hela tiden, ända från början.
Först anklagades jag för att vara en hysterisk fostermamma som inte accepterade ett taget beslut. Ett beslut som fortfarande inte är taget. Då vi försöker tala om det för nämnde kommer våra brev inte fram. Då vi går direkt till politikerna och de agerar så anmäls de.

Vi krittiserar att det inte fanns vård och genomförandeplaner sedan får vi skriftligt veta att vi sades upp för att det som inte fanns inte kunde fullföljas. men det är jag som bråkar i onödan, som inte förstått mitt uppdrag, som inte kan släppa taget.
Sedan krittiserar socialstyrelsen gravt att det saknas vård och genomförande planer, men det är fortfaraden jag som bråkar i onödan.

När det väl blir offentligt att vi inte har gjort fel, att det inte var vi som orsakade allt detta så skall det plötsligt inte spela någon roll. All gammal skit skall ändå stå kvar utan att rättas till.
Vi har begärt rättelse vilket vi har rätt till enligt lag. Man skyller på än det ena än det andra för att slippa.
Nu i en av de sista kontakterna hävdar man att det är så länge sedan så det inte skulle behövas. Man har även menat att det räckte med att lägga min begäran om rättelse som bilaga. Jag påpekade att då är det inte säkert att den kom med om dokumenten lämnades ut. Jo lovade man.
Sedan då dokumentet lämnas ut till rätt lämnas inte bilagan med så rättelsen synns inte iallfall. Ändå hävdar en del att rätten fick tillgång till allt, eller.

I något svar jag får hävdar kommunens jurist att man bara kan begära rättelse i rena fel då det gäller personuppgifter. Jag skriver till socialstyrelsen och de säger att nej det gäller allt runt en person. Jag mailar det och får till svar att så tolkar de det inte.
Hon hävdar sedan att jag fått rättelse för det har någon påstått och jag svarar att det har jag inte och undar varför jag då skulle stå på mig och fortsätta kräva något jag redan fått? Då behövs det ju inte.
Jag var på möte med den nya socialchefen och han lovade mig att titta på det sedan har ingenting hänt.

Nu skyller man på att det skulle ta så lång tid för det är ju så mycket.
Med så är det inte heller.
Vår akt som skulle beskriva 6 månader som de påstår var så turbulenta att de fick omplacera barnen är på 8 sidor.
Socialstyrelsen har konstaterat att det inte finns någora belägg för de påståenden man hade från början alltså skall de bort. Ändå står de kvar. Advokaten kallade inte ens någon som kunde tala om hur det var och inte heller bemötte han det eller ifrågasatte det. Rätten påstås ju ändå enlgit en del haft all info som de behövde.

Skolan har begärt rättelse i varenda kontakt som de haft med förvaltningen ändå står påståendena kvar om att skolan skulle ha sagt... och de lämnas utan att det synns att det begärts rättelse till rätten.
De utredningar man påstår sig ha gjort trots att vi vare sig bor i eller arbetar åt kommunen skall egentligen bara strimlas. De är olagliga.
Man får inte utreda någon som inte bor i eller arbetar åt kommunen sedan kan man inte utreda någon utan att ha någon kontakat. Ändå finns de kvar. De lämnas också till rätt och advokaten bemöter dem inte. Men rätten hade ju tillgång till allt underlag eller?

Man påstår att vi fått rätta till för det har någon sagt så det skulle vara nog, det borde räcka i deras ögon.
Nu kommer det fram att man inte diariefört eller informerat som man gjort, vad som hänt eller om det är som man påstår. Ändå är det jag som bråkat under lång tid helt i onödan, eller?
Nu menar man att vi skall lägga allt bakom oss och gå vidare, dvs låta det vara som det är, utan rättelse.
Allt är ju skött som det skall. Socialstyrelsen har ju sagt att de gör det de skall nu.
Då jag talade med M. Thörn sist och kastade det på honom sa han nja vi har bara sagt att det vi tittat på såg Ok ut resten har vi inte uttalat oss om.

Ändå anklagas jag för att inte fatta när jag skall ge mig.
De flesta orkar inte. Ger upp och så får det vara som det är men jag vägrar.

Man skall inte få behandla folk såhär.

Varje sak får jag slåss för och när det upptäcks att det var fel att man har gjort fel hävdar man att det inte skulle spela någon roll och under hela resans gång så är det jag som framställs som boven i dramat, hon som inte inser när det är dags att ge sig som inte förstå när jag skall sluta.
Hon som bara bråkar.
Insändare hävdar att nu har barnen det så bra i sin nya familj i umgänget med sin bio mamma. Vad vet de om det? Ingenting vill jag påstå, de vet ju inte ens om de träffas överhuvudet taget.
Jag bemöter det inte för att inte äventyra det vi äntligen uppnått. Sedan får ni gissa själva vad det innebär.
Det räcker inte i vare sig våra eller barnens ögon men man får vara glad för det lilla.

Men jag blir så frustrerad över alla påståenden och alla lögner.
Allt gick ju rätt till på rättegången eller?
De hade väl tillgång till allt eller?
Nämnden hade ju tillgång till allt för att kunna ta rätt beslut eller?

Nej just det vissa mail eller brev har ju inte diarieförts och inte har man heller informerat om vissa saker för nämnden. Det var likadant vad gäller rättegången. Saker som hade betydelse som hade avgjort om man bytt ut advokaten.
Advokaten som gjorde sitt jobb trots att han inte var där, för det var väl det "enda" fel han gjorde?
Rätten fick ju tillgång till allt?
Det är ju det jag skriker och gapar om och försöker tala om att så inte är fallet ändå anklagas jag för att inte fatta.

lördag 16 juni 2012

Politisk häxjakt nej brott mot komunallagen

Då har de andra media hakat på.
I BT http://www.bt.se/nyheter/mark/marks-kommun-far-kritik---mejl-diariefordes-inte(3316460).gm
säger kommunchefen att informationen gör ont i hjärtat eftersom hon kämpat för öppenhet ända sedan hon började.
Jag vet att hon jobbat hårt för att få rätsida på alla felaktigheter därnere.

Enligt Haleh Lindqvist är det
aktuellt med både mer utbildning och interna stickprov för att kontrollera att anställda följer lagen.
Men jag vet att de haft kurser där båda dessa herrar samt den person som tar emot brev och diarieför varit med.
Haleh Lidqvist:– Det handlar om rättssäkerhet och trovärdighet, medborgarna måste kunna lita på oss. Öppenheten är så grundläggande, gör vi avkall på den försvagas hela den underbara svenska demokratin.

Enligt en expert på förvaltnings- och kommunalrätt borde mejlet ha registrerats.

Kommunchefen Haleh Lindqvist beklagar det som inträffat.
– Det kom som en kalldusch. Ända sedan jag började i Mark 2010 har jag talat om hur viktigt det är med öppenhet.

– Detta är ett fall för mycket, sånt här får bara inte inträffa.
Lindqvist kommer nu att utreda ärendet tillsammans med kommunens jurist och socialchef om något juridiskt fel eller lagbrott begåtts.

I radio sjuhärad http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5153528
Socialnämndens ordförande Per-Olof Hermansson och flera tjänstemän såg meddelandet, men av någon orsak registrerades det aldrig på förvaltningen.
Socialnämndens ledamöter fick heller inte veta något - detta trots att de redan innan velat byta advokat.
För att lugna nämnden på den punkten hade man ett möte strax innan rättegången där detaljerna kring målet diskuterades, men där nämndes heller aldrig att advokaten inte kunde vara med alla dagar.

Enligt Sandahl är det inte en slump att det blev så här.
– Det ligger bakom en stor komplott emot hela det här ärendet från ordförande och förvaltningen. De ville ha det resultatet, att hon inte fick tillbaka sina barn, det är uppenbart att det är på det viset, säger Henry Sandahl.

Det är ju på något sätt vad vi också undrat. Var det sätt det fanns en ”hemlig” agenda? Att advokaten skulle se till att förlora? Han använde ju inte det han skulle, borde och kunde. Och han var inte där.
Ändå hävdar han till advokatsamfundert att han uppfullt sitt uppdrag trots att han förlorade.
Han skriver i sitt bemötande av min anmälan mot honom :
hennes uppfattning om syftet med processen var och är felaktigt.
Min uppfattning var att barnen skulle hem, tillbaka till oss därför att man gjort fel och ville rätta till det.
Om ha menar att jag då hade missuppfattat syftet undrar jag vad syftet var?

Socialnämndens ordförande Per-Olof Hermansson (KD) tillbakavisar allt tal om en komplott. Han förklarar sig med att han hade för mycket att göra och inte heller tyckte meddelandet var så viktigt.
– Det är en politisk häxjakt som några har satt sig för att driva mot mig. Det har de sin fulla rätt att göra och jag har min fulla rätt att tillbakavisa och argumentera emot.
Sandal svarar med att han kommer göra en JO anmälan.
Hermansson svarar:
– Jag har absolut inga problem med om han JO-anmäler det och att revisorerna granskar för vi har helt rent mjöl i påsen.

Hermansson kallar det för politisk häxjakt på honom själv men glömmer att han begått lagbrott. Allt som kommer in till en myndighet eller politiker skall diarieföras, han har inte diariefört.
Sedan har han dessutom tagit ett beslut jag inte tror att han hade befogenhet att göra eller informerat nämnden om advokatens problem att närvara trots att han visste en hel månad. Han som var nämndens kontaktperson och skulle just informera nämnden om vad som hände i ärendet.

Inte konstigt att de politiker som vill ändra på kulturen därnere har så svårt att komma någon vart. Om de inte får den information de behöver, om saker som kommer in till nämnder inte diarieförs. Om några enstaka personer sitter och bestämmer vad nämnden skall få ta del av och inte.
Som sagt undrar hur många kommuner det är så i.
Får nog kontakta uppdrag granskning igen. Det borde vara något för dem att gräva i....

fredag 15 juni 2012

Rättsäkerheten åsidosätts.

Ja då är Marks socialtjänst i press igen.
http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1663802-viktigt-mejl-registrerades-inte
I svallvågorna av anmälan mot advokaten kommer det fram anmärkningsvärda uppgifter.
På mötet inför rättegången ”glömde” de ju att tala om att advokaten inte skulle vara där. Det var ju så turbulent. Nu visar det sig att de två kontaktpersonerna, dvs ordförande Per-Olov Hermansson och deras administrativa chefen, som dessutom är jurist i botten, Måns Åberg vetat en hel månad.
Var det turbulent en hel månad eller? Glömde de båda två en hel månad?
För så lång "glömska" finns det diagnoser...

Sedan har vare sig ordförande Hermansson eller den juridik utbildade administrativa chefen Åberg diarieförde mailet.
Hur kan de låta bli att diarieföra.
Trots att lagen säger att allt skall diarieföras. det är ju lagbrott.

I Hn säger Åberg att de diarieför bara saker av vikt.
Hur kan man anse att ett brev ifrån ett ombud om att han inte kan fullfölja uppdraget inte är av vikt?
Har chefen eller ordförande för den delen, rätt att ta beslut om att advokaten fick anlita en annan utan att fråga nämnden?
Hade de överhuvudet taget uppdraget eller mandatet att ta beslut i ärendet?
De skulle väl bara vara kontakat personer?
Hur kan de två bestämma att det inte var viktigt nog att informera nämnden om, eller kalla dem på möte.

Jag har begärt svar.
Rättsäkerheten sätts helt ur spel.

Undrar hur många kommuner som gör på det viset, har hört att det händer lite varstans.
I artikeln står det att någon borde JO anmäla. Hoppas att någon gör det så jag slipper. För någon måste göra det anser jag.

torsdag 14 juni 2012

Bra men utan effekt

I dagens SVD är det återigen en artikel av Maria Larsson. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skyddet-for-utsatta-barn-forstarks_7274703.svd De lämnar in en lagrådsremiss utifrån barnskyddsutrednigne. De skall :
-jobba förebyggande, genom information och uppsökande verksamhet och tala om vad soc gör
-barn skall få framföra sina åsikter, sin vilja, de skall höras
-det skall bli tydligare när och om man skall anmäla att ett barn far illa
-det skall bli krav på bättre uppföljning och alla skall ha en egen socialsekreterare
-man kräver nu stöd och utbildnign för familjehemmen

skitbra
I avslutningen skriver hon:
Barn, föräldrar och organisationer behöver enkelt veta hur lagstiftning och regelverk kring barn i utsatthet ser ut.

Ursäkta att jag är kritisk men där saknar jag en del, socialtjänsten.

Och en sak till vad hjälper det med lagar, regler och annat om det inte händer något om man bryter mot dem? det blir ju inga konsekvenser.

onsdag 13 juni 2012

Är inte alla lika värda?

Då är det ytterligare en kommun som får kritk för sin hantering av socialärenden. Denna gång Mjölby.
Ett ärende med ett spädbarn som misstänks ha misshandlats och sedan dog.
De skriver:
– Vi ser till exempel att det i minst hälften av de granskade anmälningarna där kommunen inte gått vidare funnits uppgifter som krävt en utredning för att kunna bedöma det enskilda barnets behov av stöd. Men någon utredning har aldrig inletts och det är allvarligt, säger Erik Kangeryd, som är sektionschef på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping.

När socialtjänsten får in en anmälan om att ett barn misstänkts fara illa ska en förhandsbedömning göras för att se om det är nödvändigt att gå vidare med ärendet. Denna bedömning ske ”skyndsamt”.

– Det är anmärkningsvärt att dessa bedömningar tog mer än fyra veckor i sju av de granskade ärenden. I ett fall pågick förhandsbedömningen i två månader och det hölls flera samtal med den yngre personen utan att föräldrarna kontaktades, säger Erik Kangeryd.

Socialstyrelsen konstaterar också att det i samtliga förhandbedömningar helt eller delvis saknats bedömning utifrån barnens perspektiv och eventuella behov. De dokumenterade bedömningarna utgick istället från vuxnas beskrivningar och ibland enbart från uppgifter från en av barnets föräldrar.

I beslutet ställer Socialstyrelsen en rad krav på omsorgs- och socialnämnden i Mjölby:

Att anmälningar som rör barn som kan vara i behov av skydd eller stöd hanteras med den skyndsamhet som lagen kräver.
Att principen om barns bästa beaktas vid handläggning av anmälningar som rör barn som kan vara i behov av skydd eller stöd.
Att anmälningar som rör barn som kan vara i behov av någon åtgärd av nämnden hanteras på ett sådant sätt så att barns behov av skydd eller stöd blir utredda
Socialstyrelsen riktar även kritik mot omsorgs- och socialnämnden i Mjölby för handläggningen av ett ungdomsärende i ett enskilt fall efter en anmälan från en privatperson. Ärendet gäller en ungdom som omhändertagits enligt lagen om vård av unga, LVU.

Senast den 1 november ska Mjölby kommun redovisa för Socialstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits. Om kraven inte uppfylls riskerar kommunen att få ett föreläggande om att betala böter, ett så kallat vite.

Tror inte att det blir något vite. Det räcker väl som vanligt med att de säkerställer att det inte händer igen. hur man nu kan säkerställa det.

Fick artikeln som jag försökte få ut i expressen i Newsmill.
Är inte alla lika värda inför vård och äldre ministern?
Skall poängtera att det inte är jag som satt rubriken. Jag tycker inte alls att man skall rädda barn istället för utan jag anser att det ena inte utesluter det andra . Sedan handlar det om fler barn i det jag tar upp än det hon nu agerar i. Ändå säger hon att hon inte agerar i enskilda ärenden. Det är inkonsekvent. har skickat den direkt till henne med begäran om svar.

tisdag 12 juni 2012

Familjehem är bäst

Idag vill jag lyfta en avhandling om barn på institution och barn i familjehem.
http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/unga-placerade-pa-institution-sarskilt-utsatta-1.84104
De skriver:
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete.

- Framförallt ungdomar placerade i HVB, det vill säga Hem för Vård eller Boende, framstår som en speciellt utsatt grupp, säger Hélène Lagerlöf.
Hélène Lagerlöf har undersökt vardagen när det gäller skolgång, fritid och kamratrelationer för unga placerade på institution, Hem för Vård eller Boende HVB, och familjehem. Resultaten har jämförts med resultat från studier om ungdomar som bor hemma. Bilden som framträder är att placerade unga har en tillvaro som till viss del präglas av resursbegränsningar inom dessa tre centrala områden i ungas liv.
Ungdomar i familjehem har förhållanden som är mer lika de unga som bor hemma och har tillgång till fler resurser än unga i HVB. Men också för unga i familjehem finns skillnader i förhållande till hemmaboende unga.

De får inte heller lika stor hjälp med läxor i sin boendemiljö och uppger i större utsträckning att de ”inte så ofta” eller ”aldrig” får hjälp av lärare i skolan när de behöver det. Unga i familjehem har en större tillgång till skolrelevanta resurser än unga i HVB i förhållande till deras respektive jämförelsegrupp.

Unga i HVB har färre kamratkontakter än de som bor hemma. 72 % av de unga i HVB umgås med en kompis minst en gång per vecka vilket kan jämföras med 97 % av ungdomarna i jämförelsegruppen. Placerade ungdomar är mer utsatta för mobbning och skolkar mer än unga som bor hemma. 26 % av familjehemsungdomarna och 28 % av unga i HVB är utsatta för någon typ av mobbning minst en gång per månad jämfört med 15-16 % i jämförelsegrupperna. Nära en tredjedel av de unga i studien skolkar minst varje månad medan en knapp femtedel i jämförelsegrupperna gör det. Skolket är lika utbrett bland familjehemsplacerade unga som bland ungdomar i HVB.

Utsatta barn är i undersökning efter undersökning mer utsatta än andra barn. och undersökning efter undersökning visar att privata hem s.k.familjehem är bättre än HVB hem eller institution. Varför kan man då inte uppdatera vårt arbete? Göra det mer atraktivt. Uppskatta det vi gör bättre?

måndag 11 juni 2012

En dröm

I natt drömde jag. Jag var tillbaka i Borås för 2 1/2 år sedan.
Jag hade just lämnat över barnen och körde ut bakom dem.
Tösen vände sig om.
Jag såg henne så tydligt.
Hennes glada ögon. Jag hade ju lovat att det bara var en stund. Att jag skulle hämta dem snart. Att de dagen efter skulle få följa med till mitt jobb som de älskade och sedan skulle vi till stuga.
De sista orden från pojken; älskar dig mamma. Du kommer väl sen? Jag skall väl hem till pappa igen?
Tänk om vi vetat att det var sista gången på över ett år som vi skulle ses.
Tänk om vi vetat vilket helvete vi skulle få genomlida.
Tänk om vi vetat vilken sorg, vilken smärta vi skulle få utstå.
Om vi vetat vilka sår vi skulle få leva med.

Men jag är fortfaraden lika övertygad. En dag kommer de. När någon äntligen lyssnar till dem, när de får bestämma själva, så kommer de och vi längtar dit lika hett som man kan längtar efter vatten då man är riktigt töstig, som efter ett bad en varm sommardag. Eller efter varm cholkad en vinterdag då solen gnistrar i snön.

söndag 10 juni 2012

Snart klar

Strax innan helgen hade jag kontakt med socialstyrelsen.
Sammanbrottsutredningen, den som socialstyrelsen fick i uppdrag att göra utifrån vad som hänt oss. De har gått ut till tror det var 60 familjehem i Jönköpings kommun och tittat på hur det är med omplacering av små barn 0-10 år. De har nu fått in alla siffror.

Det var ett antal.
Nu skall man sammanställa siffrorna och titta på orsaker och om man kan se mönster. Undersökningen skall vara klar 1 dec.

I dagens expressen kan man läsa om att Moderaterna vill ha en ny myndighet som kan stänga ner äldreboenden där gamla missköts eller vanvårdas.http://www.expressen.se/nyheter/m-myndighet-ska-syna-aldreboenden/

Bra tänkt men jag undrar när någon skall komma på iden att göra något för att skydda barnen som vanvårdas eller missköts i myndigheters händer.

lördag 9 juni 2012

Debattartikel

Maria Larsson s debattartikel häromdagen fick mig att gå fullständigt i taket bara för att hon är så inkonsekvent.
Till mig säger hon att hon inte går in i enskilda ärenden. Men då det gäller personer som luras på assistanspenagar så gick hon redan efter ett ut och skrev att det skulle stoppas.
Nu är de väl uppe i en handfull.
Det är klart att det skall stoppas men det är inte det jag reagerar på.
Visst kostar det miljoner men jag har över 70 barn och familjer som drabbats av tilsynes omplaceringar utan anledning och där gör hon inget.

Inte heller för de 400 barn som placerades när de var så små att de inte längre har någon anknytning till de biologiska föräldrarna utan ser familjehemmet som sina. Ingen lag tryggar dem.

Igår skrev jag en debattartikel med frågan om alla inte är lika mycket värda för Maria Larsson.
Kontaktade SVT debatt sidan men de ville inte ha något runt Maria Larsson just nu, Expressen krävde att jag gick ut med namn och bild vilket jag av olika anledningar inte vill, likaså alla andra stora tidningar.

Jag fick kontakt med expressens tips avd och de var intresserade.
Under tiden hade jag kontakat med Anne Skåner (tidigare ordf i samhällets styvbarn) Jag läste upp den för henne och hon ställde sig bakom.
Nu tar vi ett nytt varv i såfall med hennes namn och bild.
Hon bloggade lita om innehållet redan igår. http://anneskaner.wordpress.com/2012/06/08/maria-larsson-ar-det-lattare-att-jaga-rullstolar-an-att-skydda-barn/
I sista hand försöker jag lägga ut den på newsmill och så lägger vi den i båda bloggarna.

fredag 8 juni 2012

OK att slå barn?

Det har börjat diskuteras om det är rätt att ha politiker i rätten. Deras okunskap eller ovilja att döma utifrån lagen.
http://www.realtid.se/ArticlePages/201206/05/20120605134508_Realtid875/20120605134508_Realtid875.dbp.asp
Problemet med det synliggörs gång på gång.
Nu är det i ett ärende där föräldrarna erkänner att de hotat och slagit sina barn.
Domaren ville fälla men nämndemännen gick emot.
http://hd.se/helsingborg/2012/06/06/hotade-och-slog-sina-barn-friades/

Och barnperspektivet? Det lyser igen med sin frånvaro. Det budskap man sänder ut är ju att det är helt OK att slå sina barn.
Åklagaren meddelar som tur är att hon kommer att överklaga.

Hittade även en artikel runt att det är så många barn som lever med föräldrar som har problem med alkoholkonsumtion.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14940325.ab
Vad är det barn i den situationen lever med?
• Instabilitet, oförutsägbarhet, brutna löften och avsaknad av bekräftelse från föräldern präglar uppväxten för dessa barn.
• Barnen tvingas ta större ansvar för hemmet och får mindre tid för lek och fantasi.
• De kanske undviker att ta hem kompisar vilket kan leda till ensamhet och utanförskap.
• De känner skuld och skam.
• Ju mer en förälder dricker desto större risk att barnen påverkas nega¬tivt. Risken för psykiska problem ökar. Depressivitet, ängslighet och beteendestörningar förekommer hos en del barn, medan andra klarar sig bra både som barn och vuxna.
• Barnen löper högre risk för egna alkoholproblem som vuxna.

För många år sedan funderade jag på hur det kunde vara så att barn som levde i sådanna förhållanden blev likadana. Det borde vara tvärtom. De ser ju hur det inte skall vara, hur de inte vill bli behandlade som barn. Eller är det så att man gör som man sett, blivit upplärd?

En dag såg jag en pappa med en liten flicka. Han var vad jag skulle vilja benämna som rätt dyngrak. Han satt och gosade med flickan. Hon gosade tillbaka. Kan det vara så enkelt? Flickan älskar pappa, pappa luktar sprit. Lukten av sprit kan då komma att stå för något possitivt.
När pappa luktar sprit är han (iallfall till att börja med) snäll. När sedan den vildfarelsen går ur dricker man tillsist själv för att slippa se verkligheten, för att många barn och ungdomar lastar sig själva, anklagar sig själva och ser det som sitt fel.
Vet inte. Kanske en för enkel förklaring och det finns nog många.

Är det så att vuxna har rätt att till vilket pris som helst att dricka även om andra får ta konsekvenserna. DVS det är något som barn får lära sig leva med?

Tycker inte det. En sak kan man slå fast. Barn skall inte behöva leva under sådana förhållanden.

torsdag 7 juni 2012

Alla inte lika värda

Jag slutar aldrig förvånas.
http://www.expressen.se/debatt/kontroll-ska-stoppa-assistansfuskarna/
Maria Larsson går ut i en debattartikel och säger att nu skall det bli slut på de som fuskar med assistans belopp. Nu skall man öka kontrollerna.
Är jag emot det.
Absolut inte men hur många sådana ärenden finns det?
Har under hela min livstid bara hört om en handfull.
Vad är det då som får mig att reagera? Jo här går man in och ändrar lagar och sträcker upp utifrån information som kom för mindre än ett halvår sedan då går det fort men då det gäller 400 små placerade barn som får hela sin anknytning hos familjehemmet så finns inga lagar som tryggar dem. Det har vi väckt och påvisat under 2 1/2 år. Och vad gör hon åt det? Ingenting.

onsdag 6 juni 2012

Vill ha dig

Är ute på vift och fick inte med laddaren till telefonen. Man upptäcker hur beroende av tekniken man gjort sig.

Då jag väckte sonen idag och tänkte gå ner igen ropade han,
"Mamma vart tar du vägen jag vill ju ha dig"
. Jag fick gå tillbaka och krypa ner och krama honom en stund. Då jag gick ner igen kom jag att tänka på en annan som sa samma sak för två år sedan. Som grät ut sin sorg, saknad, längtan och frustration över att ha förlorat oss, då till min man.
Jag vill ha dig pappa, jag vill ha dig.
Att behöva någon, känna sig beroende av, inte bara vilja vara med utan vilja ha någon helt förbehållslöst är något helt annat. Det är att älska någon på riktigt.

tisdag 5 juni 2012

Barnkonventionen bra javisst

Maria Larsson har skrivit ett nytt debattinlägg.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barns-rattigheter-ska-sjalvklart-starkas_7250267.svd
Hon vill att barnkonventionen skall bli lag. Det borde den ha varit för länge sedan.
Hon har suttit i riksdagen i 5 år och det har visserligen hänt en hel del men det är för lite, går för sakta och är mer ord än handling. Hon hävdar ju nu (och har tillsatt 500 miljoner) för att det inte skall hända igen.

Anne en av de drabbade i vanvårdsutredningen bloggar om att det händer än idag, just nu: http://anneskaner.wordpress.com/2012/06/03/barn-utsatts-inte-for-vanvard-efter-1980-enligt-politikerna/#more-1744272
Hon skriver:
Det finns men ett viktigt men – efter 1980 gäller inte frågan om vanvård i den svenka socialtjänsten – åtminstone inte vad gäller placerade och omhändertagna barn. De finns inte bara och någon vanvård av barn förekommer inte då och inte nu. I utredningarna hänvisas till att preskriptionstiden inte är helt klar. Vidare nämns att förövarna finns i livet, vilket skulle kunna leda till förtalsdiskussion.

Resonemanget är märkligt, ersättningsfrågan är inte ett avgörande mellan enskilda förövare och utsatt, utan en uppgörelse mellan Staten och den utsatte. Med andra ord finns ingen diskussion om att förövarna skulle vara en del i ersättningsfrågan.

Vidare pekar juristerna på Likabehandlingsprincipen, lagstadgad princip som innebär att myndigheter skall beakta allas likhet inför lagen. Genom att exkludera gruppen, åtminstone 1980-2000 görs det.
Utsatta efter 1980 har inte vanvårdats och samhället har inte brustit i sitt ansvar vad gäller tillsyn och omsorg av den här gruppen. Ändå finns det åtskilliga berättelser som såväl sexuella övergrepp som misshandel, som brister i socialtjänstens hantering av omhändertagna mellan 1980-2000.

Som sagt det händer än i dag och skall man förhindra att det inte händer igen måste man ser till att det blir konsekvenser för de som gör det, utsätter barn för misshandel, vanvård eller kränkningar av annat slag.
Det måste bli konsekvenser då man gör fel och kännbara sådanna så att det avskräcker från att göra om det, eller att andra skall göra det.
Det skall inte vara möjligt att begå så mycket, många fel och sedan gå fri utan ansvar då man fördärvat ett barns liv.

måndag 4 juni 2012

Vårdnadsöverflyttning trots fungerande umgänge

Träffade en gammal kompis i helgen som jag inte sett på många år.
Hon hade som så många andra sett oss på uppdrag granskning. Hon som så många andra tror att barnen är hemma.
Det var ju det de sa på programmet.
Nu skulle de komma hem.
Sedan blev det ju inte så. Mamman överklagade och man skickade en advokat som inte brydde sig om att vara där. Som inte gjorde sitt bästa för att försvara ärendet. Som har åsikten att familjehem bara är förtäckta adoptionsbyråer.
det kom föresten en dom i hovrätten ang vårdnadsöverflyttnign.

Går att begära ut :
Hovrätten för Västra Sverige 2012-05-03, mål nr T 4263-11
En femårig pojke hade varit placerad i familjehem sedan han var sex månader gammal. Pojken träffade sin biologiska pappa en gång i veckan och umgänget hade förbättrats de senaste månaderna. Men på grund av att pojken föreföll uppfatta familjehemmet som sitt egentliga hem ansåg hovrätten att det var uppenbart bäst för honom att vårdnaden flyttades över till familjehemsföräldrarna.
gissar att den kommer att bli vägledande i många mål.

söndag 3 juni 2012

Övernattning

Sonen har sovit hos en kompis.
Det är inte första gång, men varje gång så minns jag.
Minns hur det var första mogonen då de var borta. Den förlamande tystnades, som var så man skulle kunna skära i den.
Kylan i hela kroppen den morgonen.
Känslan av maktlöshet.
Det är alltid lika tomt då han sover över någonstans men vi vill inte missunna honom det roliga, kan ju inte neka honom.
Vi är glada att han är så trygg att han vill och vågar.
för honom är det inget, för oss är det påminnelse.
Han har som tur är lika ofta kompisar som sover över här. Nästan oftare.
Då njuter jag av ljuden, skratten och buset, men längtar efter "rätt" röster, "rätt" skratt.
Ingen annan kan byta ut dem.

lördag 2 juni 2012

Lätt förändrat

Hittar inget idag runt ämnena jag är intresserad av och driver men en artikel som jag bara måste kommentera.
http://www.expressen.se/nyheter/pappan-vadjar-vet-du-nagot---tipsa-polisen/
Man har hittat en flicka på 17 år hängande i ett träd. Polisen ser det till att börja med som ett självmord men ingen av hennes närmaste ser någon som helst anleding eller varning som för ett självmord. De tror att något annat ligger bakom.

Det får mig att tänka på en kompis.

Jag sjunger och gjorde en inspelning för många år sedan. På skivan är det med en kille som sedan flyttade till stockholm.
Man hittaade honom under en bro och det avskrevs som självmord.
Jag talade med honom bara någon vecka innan och han visade inga tecken på depression eller andra ledsamheter, livet var på topp.
OK mycket kan ändra sig och fort.
Han var den enda som fått stanna kvar i företaget han jobbade då ett antal andra sakts upp. Han hade fått kontakt med en studiooch skulle nu börja spela där, han hade en grupp han spelade i . Han hade tjej och lägenhet och som sagt allt var bra.

Jag vet inte om han hoppade själv eller fick hjälp men jag tänker ofta på honom och hur lätt livet kan förändras, hur snabbt allt kan försvinna. Hur tacksam man skall vara över de och det man har.

fredag 1 juni 2012

Ner med foten.

I GP står det om socionomer som sätter ner foten och säger att nu får det vara bra.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.961908--vi-orkar-inte-jobba-vidare-
Med hjälp av de fackliga organisationerna SSR och Vision samlade de 400 personer utanför Börsen i väntan på sammanträdet i kommunfullmäktige.
- Vi måste visa politikerna att vi inte kan upprätthålla ett rättssäkert och kvalitetssäkrat arbete om vi inte får mer resurser, säger Petersson.
- Det handlar om mer personal och om bättre arbetsförhållanden och höjda löner så personalomsättningen bromsas. Jag vågar tro på en förändring, det är svårt för politikerna att inte lyssna på oss.
- Bristen på kontinuitet och kompetens drabbar ju de mest utsatta i samhället hårdast, det är de som inte får den hjälp de är berättigade till och så väl behöver.
På ett av socialkontoren i Göteborg har 20 socialsekreterare slutat det senaste året.
På ett av de andra kontoren har den socialsekreterare som är äldst i tjänst två års erfarenhet.
- Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt, säger Jenny Johansson i Vision, fd Kommunaltjänstemannaförbundet.

I Mark fortsätter de ekonomiska åtstramningarna.
http://www.bt.se/nyheter/mark/socialen-far-vanta-pa-extrapengar(3293485).gm de kommer att få extra pengar till socialnämnden där men får vänta tills hösten.