Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 19 september 2015

74 lagbrott på ett år

Att många socialtjänster inte hinner med är väl vid dethär laget ingen hemlighet. Och att det går så långt att man faktiskt ibland bryter lagen är heller inte så chockerande längre men att man får fortsätta trots att man är medveten om det... både ifrån granskarnas håll och utförarna socialtjänsten.
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/09/17/socialen-har-begatt-74-lagbrott--bara-i-ar/
Barn-, ungdoms- och familjeutredningar får pågå längre än fyra månader om det finns särskilda skäl till det.
En hög arbetsbelastning är inte ett sådant. Ändå är det med den motiveringen som socialförvaltningen och politikerna i det sociala utskottet har förlängt utredningar vid 74 tillfällen hittills i år.

Detta bryter mot socialtjänstlagen i samtliga fall. Det betyder också att barn, unga och familjer utan grund får vänta längre på att bli färdigutredda. I många av fallen finns misstänkt våld med i bilden.
– Det skapar en ovisshet för familjer och rättssäkerheten brister, säger Gabriel Olsson, inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i Skåne. 
Han pekar på två risker:
– Att man inte får igång ett underbyggt stöd och hjälp i tid. Att barnen kan fara illa under en lång tid. Insatser under utredningens gång är inte lika väl underbyggda eftersom man inte har en färdig analys och bedömning av barnens och familjens behov.
Socialdirektören Dinah Åbinger medger att man medvetet har brutit mot lagen i de 74 fallen och att detta inte ger rättssäkra utredningar.

Samtidigt menar hon att lagbrotten har varit det minst dåliga alternativet. Hon hänvisar till att det på utredningssidan finns 16-17 vakanser, lika med var fjärde socialsekreterare.
– Vi hade förstås kunnat avsluta utredningarna utan åtgärd efter fyra månader trots att de inte varit klara. Men då riskerar vi att barn far illa på grund av något som vi inte upptäckt. Det är ett värre scenario.

Det bästa alternativet hade ju varit om ni gjort det ni ska; utrett klart i tid?
– Ja absolut. Vi gör inget annat än rekryterar men lyckas inte få in full bemanning på alla stolar. Vi gör så gott vi kan, det är bättre än att inte göra något alls, svarar Dinah Åbinger.

När alla vakanser är lösta kommer det att se betydligt bättre ut, enligt socialdirektören. Till dess är fler sådana här lagbrott sannolikt att vänta:
– Vi har inget annat val ibland, säger hon.
Dinah Åbinger medger också att man i ett 20-tal fall har förlängt en och samma utredning mer än en gång utan lagliga skäl. Utredningstiden för dessa ligger mellan 152 och 296 dagar. Hon säger:
– Det är alldeles förfärligt. Men berätta vad jag ska göra? Du har inte svaret och det har inte Ivo heller.

En sak är i alla fall klar: Ivo tänker inte sitta stilla och se på när socialförvaltningen i Helsingborg bryter mot lagen.

I ett färskt lex Sarah-beslut riktar tillsynsmyndigheten kritik mot att två utredningar kring ett barn förlängts en respektive två gånger utan lagliga skäl.
Ivo överväger nu dessutom att starta en tillsyn mot förvaltningen utifrån de 74 lagbrotten. Med en större mängd fall blir det lättare att ställa krav på åtgärder, enligt Gabriel Olsson. Kraven är i så fall givna:
– Man ska slutföra utredningar i tid i första hand, eller ha särskilda skäl för en förlängning. Socialtjänsten har en tuff situation och svårt att rekrytera personal, men arbetsbelastning är ändå inte ett godtagbart skäl, säger han.

I Helsingborg har det fattats 171 beslut om förlängning av en utredning hittills i år. I 74 av dessa fallen anges "arbetsbelastning" eller "akut arbetsbelastning" som det enda skälet, vilket inte är lagligt. Socialförvaltningen har hittills i år slutfört 1217 utredningar
Jag förstår att man sitter i en rävsax. De söker folk, ingen vill jobba där, ingen söker, ärendena kommer ändå. Något drastiskt måste göras och det måste göras snart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar