Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

söndag 29 maj 2011

Omhänderta socialen

Helgerna är som vanligt tysta och inget händer. Har varit på 50 års kalas och folk känner igen oss och grattar och tror att barnen är hemma. Alla blir lika chockade över tt de inte är det.
GT igår tog upp att även barnens advokat överklagat.


Sedan var det ett litet inlägg där de ifrågasatte hur man omhändertar socialtjänsten eftersom de ansåg att de behövdes.

fredag 27 maj 2011

Ingen inhibition

Fortfarande lugnt.
Fick av en press kille veta att även barnens advokat överklagat beslutet om att barnen skall tillbaka. Han fick den när han begärde mammans överklagande. Hon, barnens advokat, tycker ju inte om mig sedan jag anmälde henne men det skall inte avgöra hur hon försvarar barnen.Men hon hävdar att barnen inte skall tillbaka.
Fick också veta att mamman (eller barnens advokat) hade begärt inhibition dvs att barnen inte får flyttas tills överklagandet är avgjort i rätten. Men det blev avslag. Det kan tydas som att de även kommer att få avslag på resten. Någon trodde att dom kommer senast d 17 juni.
Utskottet igår har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en umgängesplan så får vi se hur lång tid det tar och vad det innebär. De är livrädda att göra fel.

torsdag 26 maj 2011

Borde låta bli

Det är fortfarande ärendet med de tre omhändertagna barnen som figurerar i press och i BT http://www.bt.se/nyheter/mark/aven-ekonomin-i-gungning-i-mark(2793427).gm står det att även ekonomin är i gungning.

I Markbladet igår www.markbladet.se v 21 Sid 22 står det också om att barnen skall tillbaka. Rubriken
Barnen är tillbaka hos fosterfamiljen
får folk att tro att de redan är här vilket inte är fallet. De har klippt in en del av medborgarnas kommentarer. Inte alla är positiva men det var ju inte heller nämnden. Jag anser att det handlar om att antingen förstår du det där med anknytning eller också gör du det inte.
Under Marbomeningar på sid 46 diskuteras det nya faller.

På sidan 44 ger sig Bennie Åkerfeldt återigen ut i debatten. Jag borde inte ens bry mig om att kommentera men kan inte låta bli. Han påstår att Anders Brobergs utredning skulle vara ofullständig. Det är inte dåligt att våga gå emot det tyngsta namnet i Sverige i ämnet. Hans kunskap i ämnet är så stor att han inte behövde träffa barnen för att veta hur det låg till då det gäller anknytningen. Vad som gäller är så forskat i och tydligt. Då han sedan läste vad barnen själva säger så var det klart.

Bennie hänvisar istället till den utredning som en annan expert i uppdrag granskning sågade jäms med fotknölarna och inte ens ville kalla för utredning.
Den som byggde sina åsikter på en psykologs bedömning efter ETT besök hos barnen i sitt nuvarande familjehem. Den som byggde på uppfattningen från 2/3 som tjänade på att barnen var kvar där de var. Den som var så ofullständig så att man var tvungen att begära en ny eftersom de missat det viktigaste. Utredningen som helt ratade och inte tog med barnens egna ord eller uppfattning. När jag sammanfattat alla sakfel och alla fakta fel får jag ihop 22 sidor. Utredningen är på 34.

Han hänvisar även till att Anita Lomander säger att barnen nu har det bra även hon med hänvisning till vad psykologen säger som träffat barnen EN gång. Men det hade de även hos oss och skulle som sagt aldrig ha flyttats från första början.
Sedan har de återigen inte förstått det där med anknytning, att det inte handlar om ytterligare en separation utan om att flytta hem vilket inte är samma sak.
Täönkte på filmer som Cast away och Robinsson Couse där det enda som höll dem uppe var tanken på att lyckas ta sig hem. det spelade ingen roll att åren gick, det var hem de längade och ville.

Han hänvisar till att barnen går i förskola och på dagis och har vänner men det hade de här också. Vänner som inte glömt dem utan fortfarande frågar efter dem som fortfaraden längtar efter dem.

Han undrar om nämnden fattade beslutet på rätt grund eftersom utredarna ansåg att barnen skulle bo kvar. Men han glömmer att det var beslutet att flytta dem från oss från början som var fel. Utredarna som inte träffade barnen, inte heller efterfrågade vad de själva vill och som bara frågade de som tjänade på att barnen var kvar.

Han undrar var omtanken om barnen är men det är ju den som lyst med sin frånvaro ända tills nu och det som man äntligen nu försöker rätta till. Han hänvisar till att de återigen skall ryckas upp ifrån sin trygghet men glömmer att den bara är tillfällig och inte alls lika grundad som den de har hos oss.
Slutligen undrar han vem som ser till mamman. Hon som kastas mellan hopp och förtvivlan. Hopp om vad? och förtvivlan över vad? Det är sedan länge klart att hon inte får hem barnen så hoppet borde vara borta då det gäller den saken. Hon kommer att få ha umgängen även hos oss vilket hon hela tiden haft och de har fungerat bra. Han anklagar återigen mig för att vara orsak till att hon fått flytta och blivit misshandlad då det i själva verket är han som lagt ut både bild och namn på henne vilket jag aldrig gjort. Orsaker som att hon inte betalat hyran, har vandaliserat en lägenhet och mordhotat två nämner han inte.

Jag ser som sagt även mamman som ett offer vilket kommer fram i intervjun med mig på sid 22 där säger jag att hon är den näst efter barnen som lidit mest. Men man kan inte ta hänsyn till den vuxne på barnens bekostnad. Men Bennie har inte rätt fokus och försöker återigen att få hela ärendet till att handla om något annat än det är.

onsdag 25 maj 2011

Väntar

Det händer inte så mycket i vårt ärende. Vi väntar mest. Har haft första kontakten med förvaltningen och det kändes bra. En trevlig, snäll, positiv person.

Utskottsmöte på torsdag och vi har skickat en begäran om att få ha hemma barnen på helgerna tills det juridiska är löst.

Skall försöka få iväg kritiken på utredningen idag. Den som uppdrag granskning kommenterade och Bo Edwardsson sågade. Vi måste åtminstone begära rättelse annars kommer alla dessa felaktigheter att stå där om oss för resten av livet.
Det är så svårt att få bort saker som blivit fel i efterskott.

Hittade även en länk till inslaget med mig i morgonsoffan. Det där jag möter Maria Larsson. http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=tva_barn_tvingades_lamna_sitt_fosterhem&videoid=1648117 Om jag får säga det själv så tycker jag nog att jag gjorde bra ifrån mig. Men jag är ju partisk.

Det som figurerar mest därnere i press just nu är ärendet runt tre barn som omhändertogs i torsdags. Ordförande och vice är inte överens om vad som gäller.http://www.bt.se/nyheter/mark/nytt-markligt-lvu-fall-i-mark-br-tre-barn-omhandertagna(2786157).gm
Det förvånar t.o.m. domstolen. http://www.bt.se/nyheter/mark/turerna-med-omhandertagna-syskonen-i-mark-forvanar-domstol(2789878).gm

Det jag vet (eftersom vi själva råkade ut för det då barnen togs ifrån oss) är att ordförande beslut bara får tas om det är akut. Dvs. fara för barnens liv, grav misskötsel, misshandel eller sexuella övergrepp. Vice som skrev på mot ordförandes vilja säger att beslutet togs för att de inte medverkade till en utredning. Det uppfyller inte kriterierna för ett akutbeslut vilket ordförande heller inte ansåg. Vet inte om det låg mer bakom men det som framkommit räcker som sagt inte.

söndag 22 maj 2011

Inte lärt sig

Då är det helg igen och inget händer.
Flera bloggare är igång.
Katarina Sandström Blyme. http://www.unt.se/kultur/barnens-basta-en-tolkningsfraga-1349063.aspx skriver om att barnens rätt verkar vara en tolkningsfråga.
Hon skriver också:
”Många familjehem måste tvinga i väg sina placerade barn när de ska träffa den biologiska familjen. Efteråt får de trösta och reparera efter besök som spårat ur.
Vem är det socialsekreteraren skyddar? Barnet? Mamman? Sig själv och egna föreställningar om föräldraskap”?
Det är precis vad jag försöker väcka. Varför är det ingen som hör. Lyssnar på oss. Att tvinga barn till något, gång på gång som de mår dåligt av, då måste man fråga sig för vems bästa det är. Jag anser inte att det är för barnens.

En moderat http://lejonroos.wordpress.com/2011/05/21/dessvarre-finns-det-fler-fall-som-fosterbarnen-i-mark/ En tjej som haft en pojke placerad/boende hos sig och som sett hur allt rasade runt honom utan att kunna göra något.Bara för att soc. fatade dåliga beslut.

Rädda barnen debatterar om oss http://svtdebatt.se/2011/05/ny-lag-behovs-som-ger-barnen-mer-att-saga-till-om-vid-omhandertaganden/ och kräver en ny lag som ger barn mer att säga till om vid omhändertaganden. Men många barn, kanske de allra flesta, iallfall äldre barn vil stanna hemma för att ta hand om sina föräldrar eller småsyskon. Störra barn längtar efter sina föräldrar även om det kanske inte är bra för dem.Det man vill och det man behöver är inte alltid samma sak.

En sosse till Martin Moberg http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2011/05/bara-for-att-man-ar-partikamrater.html som kommenterar Sebastians inlägg här om dagen. Har kritiserade Anita Lomander och skrev att han skämdes över att vara sosse. Då blev han uppringd och utskälld.
Martin skriver:
”Jag instämmer med Sebastian till fullo och det gäller att ta ställning för i det här fallet barnen även om det innebär att socialdemokratiska politiker står på den sida som med rätta ska kritiseras”.
De är visst i blåsväder igen därnere i Mark men nu är det inte vårt ärende utan det ärendet som i verksamhetstillsynen fick mest kritik. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4516060 Det största problemet är också att ordförande sa nej till att omhänderta barnen och tjänstemännen då gick vidare till vice som skrev på. http://gt.expressen.se/nyheter/1.2443522/socialtjansten-har-stulit-barnen Vänner till familjen talar om att de inte tillfrågats utan förvaltningen har bara frågat personer som familjen inte umgås med. Vet att 30 dokument som talade till deras fördel varit borta. Utredningen som man nu baserar sig på börjar med att de vare sig talat med familjen eller barnen inte heller besökt dem. Dessa vänner som går i god för dem får ca tre rader i utredninge medan familj som de inte umgås med tar upp resten. Skolan ifrågasätter och om någon skule ha märkt något borde det ara dem. Men de ifrågasätter starkt omhändertagandet och hur det gick till. (se sjuhärads inslag) Det är andra gången de här barnen tas ifrån sina föräldrar. Inte heller förra gången fanns det skäl utan barnen fick komma tillbaka.
Denna gång startas en utredning för att de två sist inte gav något??? Är det en orsak till att starta en ny? Och det faktum att föräldrarna vägrar ställa upp på en ny är det ett skäl att ta barnen på det sätt som skett?
Det mest förvånansvärda är att man inte verkar lära sig av misstagen.

fredag 20 maj 2011

Häktiskt

Ja det har varit ett par häktiska dagar. Igår var jag i TV 4 studion. Tyvärr var ju tiden begränsad men jag försökte få fram så mycket som möjligt. Jag vill ju ha en ändring av helheten. Jag vill inte klanka ner på socionomerna och jag vill heller inte försvåra för bioföräldrar och vill samtidigt förändra synen på och förhållandena för familjehemmen. Jag anser att hela systemet bör ses över. Det handlar om mänskors liv och det får inte bli fel.

På Tv4 http://www.nyheterna.se/tv?videoid=1648154&treeId=5050101 ligger det ett kort inslag som spelades in direkt efter morgonprogrammet.

GP gjorde intervju på morgonen på tåget upp runt att jag skulle träffa ministern och den ligger här. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.630148-fostermamman-traffar-ministerI BT har de fått tag i Anders Broberg experten i anknytningsfrågor. http://www.bt.se/nyheter/mark/expert-varnar-for-nya-separationer(2783387).gm Han varnar för ytterligare separationer. Tyvärr skulle det vid en snabb anblick kunna tolkas som om barnen inte skal tillbaka men det framkommer i texten att han menar att barnen skall hem och sedan inte utsättas för fler separationer.

Även tv 4 har fått tag i honom. http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=skadan_kan_repareras&videoid=1647958

Det ligger en lång intervju med mig på radion Skaraborg http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4512299
Den handlar om vad jag skulle vilja ändra på utifrån vad jag upptäckt under resans gång.

Och det var även en intervju i tv 4 Skaraborg
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_skaraborg?title=tv4nyheterna_skaraborg_19_15&videoid=1647513 och en i Borås http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_19_15&videoid=1647521 Inspelad av samma person men lite olika frågor.

I gårdagens GP skriver Malin Lernfeldt sin ledaren om mig. http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.630294-fostermamman-en-hjaltinna Jag känner mig både hedrad och rörd, Tack Malin.

Fick även en länk till Laila Bagges blogg http://blogg.mama.nu/lailas-blogg/2011/05/18/stackars-barn/ Hon skriver om oss hon också; ”Stackars barn” är rubriken. Mailade henne och tackade.

Sedan ligger det redan ett inslag på sjuhärad att mamman har överklagat. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4515495


En Sebastian bloggade om vad som hänt häromdagen.
http://sebastianstankar.blogspot.com/2011/05/i-dag-skams-jag-for-att-vara-sosse.html han skrev att han skämdes över att vara sosse.

Det fick han skit för,

http://sebastianstankar.blogspot.com/2011/05/anita-lomander-s-och-hennes-vanner-i.html han anklagas för att gått över gränsen och att han till och med skadar (S) i Halmstad lokalt när han så tydligt attackerar sina partikollegor i Marks kommun Inom Socialdemokraterna får man tydligen inte ha en avvikande mening.

onsdag 18 maj 2011

Fler länkar

I Nya Lidköpings tidning en helsida http://nlt.se/startsidan/lanet/1.1218921-fosterbarnen-far-flytta-hem-igen
Han citerar mig:
”Vi gjorde allt de sade, utom att hålla med. Nu är ju de på vår linje. Det är ny nämnd och nya handläggare. Jag ser inga problem”,
vi är ju numera på samma linje, har samma åsikt så det borde inte bli några problem.

Sedan är det bloggar
Catta fick se programmet innan för att skriva om det. http://cattasbubbla.se/2011/05/17/rasmus-och-fann/
http://maukonen.wordpress.com/2011/05/17/rasmus-fanny-far-komma-hem/
http://basfarmor.blogspot.com/2011/05/barnen-i-mark.html
http://tjejaheddin.blogspot.com/2011/05/barnen-i-marks-kommun.html


Sedan hann det in en artikel utifrån en intervju som gjordes när jag satt på tåget http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.630148-fostermamman-traffar-minister

Det ploppar in fler bloggar Ericson i Ubbhult moderat makbo skriver: http://www.ericsoniubbhult.se/visa.lasso?ukat_id=8000000000030054&kat_id=84500000000003222&mall=1-spalt.lasso

Norah skriver i sin blogg http://norah4you.wordpress.com/2011/05/18/valdigt-vad-s-folk-vet/
Tack och lov att fosterbarnen i Mark får komma hem snarast möjligt till det enda hem de känner som hem – att sedan S-politiker har mage att säga:
”– Det har varit många sömnlösa nätter. Jag är skakad just nu. Det var det svåraste beslut jag fattat. Vi ville inte ta risken att det kan gå fel. Barnen har det bra just nu och vi tycker inte det finns någon anledning att flytta på dem igen, säger Lomander.” ”vice ordföranden är Anita Lomander (S).”

Ingrid Carlqvist skriver igen i sin blogghttp://inteutanminasoner.wordpress.com/ Hon skriver:
Jag försökte sälja artiklarna till Aftonbladet – de tackade vänligt men bestämt nej. Jag ringde då Expressen som tackade ja, men när de väl fick artiklarna bestämde de sig för att inte publicera. Trots att de hade betalt en ganska stor summa för paketet och trots att jag hade täckt in de flesta vinklarna.

En Helen skriver http://www.östran.se/bloggar/maenniskor_aer_viktigare_aen_siffror/hur_ska_de_naagonsin_kunna_lita_paa_omvaerlden_igen
Jag blir så frustrerad att kommunen ge vika för den biologiska mammans åsikter där hemmiljön inte alls är bra för dessa barn. Istället för att klart och tydligt tala om för mamman vad som gäller får de små barnen lida. Barns bästa är det inte tal om utan föräldrars vilja går före.

Efter beslutet i går kväll verkar det som att barnen får återvända till fosterfamiljen. Jag hoppas verkligen att händelsen inte satt några men i barnen. Men det är stor risk att detta kommer att kännas för dem i framtiden. Hur ska de någonsin kunna lita på vuxna och omvärlden igen?

Dagen efter.

Dagen efter. Satt i intervjuer til 01.00 sedan började det igen vid 6 i morses. När jag åkte hemifrån var det 90 inkomna grattis mail.

Tack alla ni som stötta och uppmuntrat.

Skall föresten tillägga för alla som undrar. Vi har inte träffat barnen än och vi vet inte riktigt när det blir. Vi vet heller inte riktigt när de kan flytta hem även om beslutet är taget.
Nu är ärendet tillbaka i utskottet och det är de som bestämmer. De har möte på torsdag nästa vecka. Vi får väl också på något sätt ta kontakt med handläggaren.

Just nu är jag i Stockholm. Jag skall ju sitta i tv 4 ´s morgonprogram (7.45)och ministern Maria Larsson skall möta mig. Har gjort fem intervjuer på vägen hit.
Idag hinner jag knappt få in alla länkar men jag lägger ut dem får ni titta själva. Redan i går lades det ut i Bt på nätbilagan. De ville vara först för då är det dem TT citerar. http://www.bt.se/nyheter/mark/barnen-far-atervanda-br-till-fosterforaldrarna(2781149).gm

Sedan är det i http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article13041836.ab De tar upp att Lomander (s) tyckte att det gått för lång tid för att flytta hem barnen. Tänkte på Robinsson Kruse eller filmen om Tom Hanks som hamnar i flera år på en öde ö. De ger aldrig upp hoppet om att få komma hem.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2439598/barnen-far-atervanda-till-fosterhemmet Även de reagerar och skriver att Lomander menar att det vore bäst för barnen att stanna där de är för att det tagit för lång tid. Tänk om man skulle säga det till barn som åker iväg som utbytesstudent. Ni har varit borta för länge så det är lika bra att ni stannar där ni är.

Fick en blogg http://sebastianstankar.blogspot.com/2011/05/i-dag-skams-jag-for-att-vara-sosse.html En kille som idag skäms över att han är sosse på grund av ärendet i Mark. han hade hoppats på en bättre mäsniskosyn av sina partikamrater.

http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1218706-barnen-ska-hem-till-eva-och-anders Här står det att kravet är en fungerande relation mellan oss och biomaman. Den har ju egentligen aldrig funnit eftersom det har varit en skyddsplacering. Vi var inte med på umgängena och hon visste vare sig hur vi såg ut, vad vi hette eller var vi bodde. Under våren precis innan Mark tog över var jag med men bara utifrån att barnen mådde så dåligt. Men hon visste fortfarande inte mer än mitt förnamn.

På sjuhärad http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4509833 ligger det en intrevju med mig. "Vad är din första reaktion?" "Äntligen." Det ligger även en intervju med Kenneth Johansson ordförande i utskottet.

Sedan är det på tv 4 Borås http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=fosterbarnen_i_mark_far_komma_tillbaka&videoid=1646817

I Borså tidning idag är det en intervju med mig http://www.bt.se/nyheter/mark/fostermamman-sluter-fred-med-kommunen(2781602).gm

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13042437.ab
Skriver om det hela som en riktig härdsmälta. Både politiskt och handläggningsmässigt. Hon beskriver hur pojken talade om för min man att han skulle komma hem, när han blev stor nog att bestämma själv. Men han var rädd att det skulle ta så lång tid att pappa kanske skulle vara död då.

GP har tre inlägg
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.629404-far-atervanda-till-familjehem

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.550599-nu-kommer-skandalnotan
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.515424-manga-fel-av-socialtjansten-i-mark

Beslut

Då om äntligen beslutet som vi och så många med oss har väntat på. Barnen skall få flytta hem. Vi fick beskedet per telefon efter att nämnden haft möte 5 timmar med press hängande väntande utanför. SVT hade t.o.m. en buss utanför för att kunna sända direkt.

Det blev en oenig nämnd, sossarna och V gick emot och ansåg att barnen skulle bo kvar bara för att det gått för lång tid. Tänk att resonera så att det är för sent att rätta till trots att barnen nu är bedömda att ha all sin anknytning här hos oss.

Man kan också undra varför man anlitat en expert om man sedan inte lyssnar på honom.

Men majoriteten, alliansen förstod och tog till sig anknytningsexpertens bedömning och barnen skall nu få komma till det de ser och har sett som sitt hem.

Vilken lycka.

Uppdrag granskning var här, satt och väntade hela dagen för att få en avslutning på programmet i kväll oavsett vad beskedet blev.
Vi har nu äran att få vara deras mest aktuella program. Inspelat kvällen innan det sänds.

Sedan gick telefonnen varm. Mailen ramalde in med grattis önskningar, över 80 stycken.
Redan innan jag lade mig låg det på nätbilagan av expressen och aftonbladet. Det var ute i varenda nyhetssänning. Alla frågade hur det kändes. Jag gjorde 9 intervjuer fram till kl 01.00 när jag stöp i säng.
Chockad, glad, lyckligt, sorgsen över att det har tagit så lång tid, allt på en gång.
Då jag fick frågan: "hur känns det? Vad är din kommentar? " Kunde jag bara säga "äntligen".

Vi gjorde ju inte fel det borde inte ha hänt.

Nu hämtade jag in tidningen. Det var med på första sidan även i vår och nästan en helsida inuti. Jag satte mig och läste och plötsligt brast det, all frustration och längtan, all uppdämd förhoppning rannn ur mig och jag satt vid köksbordet och grät. Grät av lycka trötthet, frustration, allt som var uppdämt i mig under 1 1/2 år kom plötsligt ut.
Allt jag inte tillåtit mig känna efter för då hade jag nog inte orkat.

De kommer inte i morgon precis och jag fortfarande lite svårt att tro det innan de är här men jag börjar ändå landa i att det är sant.
De kommer faktiskt hem.
Skall senare under dagen försöka lägga ut länkar till alla nätskriverier som kommer men just nu vill jag bara sitta vid en kopp frukost och njuta lite vid tanken;
DE KOMMER HEM

tisdag 17 maj 2011

Dagen D

Sitter med planeringen för veckan. Alla drar i mig och alla vill ha en kommentar efteråt. Beslut kommer ju idag. Vi har ju i och för sig talat med ”experten” och vet hur han resonerar och tänker och vad han lagt fram inför nämnden men sedan kan de ju rösta hur de vill. Vi vet ju inte vad det blir och har ju svårt att veta hur vi skall hantera det hela.

Hittade en blogg igen http://maukonen.wordpress.com/2011/05/15/pa-tisdag-sa-galler-det/ som skrivit tidigare och skriver igen.

Även på alternativ debatt http://alternativ-debatt.blogspot.com/2011/05/ansvarsfragan-politiker-och-tjansteman.htmlI dagens skörd är det en uppdaterad variant I BT av artikeln sedan innan helgen. http://www.bt.se/nyheter/mark/nu-avgors-barnens-ode(2775128).gm och ett inslag på radio sjuhärad. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4508253

Fick veta att de sänder direkt ifrån väntan inför presskonferensen.

Mail och telefon har börjat gå "varma" av media som vill ha en kommentar eller intervju.
Har blivit ombedd att skriva för svt´s debatt.

Själv är jag inte så ”tuff” idag eftersom jag hade ett njurstens anfall i natt som medförde att jag fick sitta uppe halva natten och fortfarande har ont trots värkstillande. Hoppas i alla fall att dagen slutar bättre än den började…. Hoppas att vi nu får hem dem och kan fortsätta våra liv.

söndag 15 maj 2011

TV 4 torsdag d 19 maj

Då har jag fått en inbjudan att sitta i nyhetsmorgons soffa på torsdag morgon.
Alltså TV 4 d 19 maj antagligen mellan 7-8.
Jag har accepterat om vi inte gräver i vad som hänt oss. Jag orkar inte det längre. Tror heller inte att det påverkar eller tillför något. Däremot talar jag gärna om vad jag upptäckt under resans gång. lagbrister, saker som behöver ändras. Hur det är och ser ut, vilka konsekvenser det får och har fåttför en del och vad som behöver ändras.
Brist på barnperspektivet som så många med mig pekar på.

lördag 14 maj 2011

Väntar igen

I dagens HN är det en notis (ligger inte på nätet) men här är en inskannad variant.

Sedan var det en liten en i GT också

Ja sedan förra veckan är det offentligt det blir ett program till runt vad som hänt på Uppdrag granskning. Det tredje.
http://svt.se/2.2232/uppdrag_granskning Nu ligger både det och länk till det gamla programmet för de som missat det på deras hemsida.

Det är ju på kvällen kl 20.00 på kanal 1.

Hoppas att ni hjälper till att sprida det så att det blir många tittare.


På onsdagen d 18 är det även inslag på lokalradion i flera län.
De flesta har någon typ av ”länet direkt” och det är där.
På eftermiddagen mellan 15-17 tror jag det var.
De skulle även försöka få ut det riks.
Det kommer att handla om lagbrister som jag upptäckt och vad man kan göra för att förhindra att det händer igen. Det blir en fortsättning utifrån alla jag fått kontakt med som också utsatts för omplaceringar utan grund. De har även intervjuat politiker och andra på högre nivå runt vad som händer utifrån vad som kommit fram och vilka konsekvenser det får eller har fått.

fredag 13 maj 2011

Inget fungerar

Idag har det varit strul med bloggen. Har inte kommit in och har inte kunnat skriva. Men nu så.
Gårdagens inlägg var raderat. Minns inte vad jag skrev så det får väl vara.

I dagens BT är det en notis.
http://www.bt.se/nyheter/mark/nu-avgors-barnens-ode(2775128).gm

De mailade mig och bad mig ringa men talade inte ens om att det var en intervju. Talade däremot om att de ville prata med mig efter beslutet. De frågade vad jag trodde och jag svarade att det har jag ingen aning om. Vi har ju hoppats 1 ½ år så det är klart att vi hoppas nu också att det vore skönt om eländet tog slut. Sedan står det i tidningen.

På nyheterna i morse var det också ett inslag på TV 4 Borås. http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_06_34&videoid=1641799 Här hänvisar de till BT´s notis och säger att ett krav för en återflytt är att vi slutar att strida med kommunen och accepterar att det är de som bestämmer.

Det är det ju faktiskt inte så det står. Se länk här ovan.

Det står att striden mellan kommunen och familjehemmet måste upphöra alltså står det inte vem som strider med vem utan det var deras slutsats.

Jag har aldrig stridit mot kommunen utan har protesterat mot deras agerande.

Att ett fungerande samarbete är grunden för att det skall fungera är självklart och det är ju vad vi strävat efter hela tiden.

Vem som bestämmer är och har varit väldigt tydligt hela tiden. Ett av de största problemen som familjehem är ju att familjehemmen inte har något att säga till om. Vi har ju inte haft eller har något alls att säga till om. Att det skulle bli tydligare än det är förstår jag inte alls.

Handlar om att press väljer att tolka som de vill men att det blir galet ibland.

torsdag 12 maj 2011

Nått på gång?

Då var jag hemma igen.
Igår kväll efter uppdrag gransknings program om vårdtagaren som våldtagits av en annan vårdtagare var det en ”jingel” runt nästa veckas program. Återigen ett program om barnen och oss och vad som hänt.
Man hör igen pojken ropa ”jag ha dig, jag vill ha dig och jag vill hem, jag vill hem”.

I går var det nämndemöte och idag var det presskonferens. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4501407 De talar om att det nu skall bli beslut d 17 maj alltså nästa vecka. Det kan bli hur som helst. Oss eller familjen de bor i nu men en sak som påverkar beslutet är om vi kan få ett samarbete till stånd. Sedan måste mamman informeras.

Äntligen har pengarna som vi väntat på kommit och det ser vi som et steg på rätt väg i att försonas.

Sedan har en ny ”skandal” dykt upp. http://www.bt.se/nyheter/mark/ny-skandal-skakar-mark-br-(2773792).gm De har haft problem på ett äldre boende, Lindängen. Det var en sommarvikarie som upptäckt och anmält förra året. Även där var det en mobbingsituation som gick ut över både vårdtagare och personal. En ny chef har anställts och det är på rätt köl igen enligt socialchefen. Även HN hade ett inslag om det. http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1212308-stora-problem-pa-aldreboendet-lindang Likaså radio sjuhärad http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4501441

söndag 8 maj 2011

Rensar, förbereder kanske...

Idag har jag haft sådan energi. Har rensat rabatter och renast i garderoberna. Har plockat bort vinterkläder och fram sommarkläder. Och nu har jag tagit bort allt de växt ur. Hittade en hel del till ”de små” också som jag lagt in i deras garderober. Jag tror ändå att de snart är hemma.

I media är det tyst men jag vet att det är en del på gång.

Själv kommer jag att vara på resande fot under ett par dagar så vi får väl se hur det blir med bloggandet. Om jag kommer åt en dator vill säga. Men kommer åt en senast torsdag om inget oförutsett händer.

lördag 7 maj 2011

Livet rullar vidare

Var ute på en liten resa igår så därför kunde jag inte blogga. Talade med en kompis i telefon som talade om att det varit något inslag om Mark förra veckan. På västnytt. Jag var in och sökte på det och hittade flera inslag jag inte sett.
Vet inte om jag lagt ut detta http://svtplay.se/v/2343578/fortsatt_kritik_mot_mark fortsatt kritik d 29 febr.
D 17 mars denna http://svtplay.se/v/2363433/vastnytt/rycktes_fran_sin_fosterforaldrar
och nu förra veckan http://svtplay.se/v/2409936/vastnytt/svart_hitta_personal_till_marks_kommun att det är svårt att rekrytera ny personal.

Idag skall vi på konfirmation.
Livet rullar ju på som vanligt även om det i vissa avseenden känns som om det står still.
Men känslan blir ändå starkare och starkare.
De kommer snart hem.
Det bara måste vara så.

torsdag 5 maj 2011

En som vann.

I gårdagens markblad. www.markbladet.se v 18 sid 14 står det också om att den gamla nämnden fick ansvarsfrihet.
Här står det att de inte anser att de skall göra annan bedömning än den socialstyrelsen gjort. De menar runt kritiken.

Här säger ordförande i nämnden: ”När skall man vägra ansvarsfrihet om inte nu?”
Ändå var beslutet enigt. Men man hänvisar även här till att Ove och Ann tog sitt ansvar och avgick men det påståendet stämde ju inte.

Det står att det som hänt har orsakat en stor förtroende kris. Jag menar att om det var en förtroende kris då vad blir det för konsekvenser nu om man känner att kommunfullmäktige håller de som gjorde så fel bakom ryggen? Då det känns som om det inte blir några konsekvenser, när det känns som om ingen tar ansvar för vad som hänt. Inge ställs till svars inte ens trots att de fått så grav kritik?

De som satt förra året hade visst inte fått vara med och rösta eftersom de var partiska.
Vi har fått besked om att vi äntligen skall få våra pengar för möten och umgängen under hösten. Vi ser det som ett steg i rätt rikting och hoppas att det skall vara början på något nytt.

Fick föresten en länk runt en mamma som kämpat hårt för att få tillbaka sitt barn. Två år. Nu vann hon. Hon får tillbaka sitt barn och rätten slår fast att ärendet skötts fel.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article7147804.ab Det har gått två år och den lilla tösen har bytt mamma fem gånger.
Hur kan man behandla barn på det viset?
Som jag tidigare skrivit så gjorde akademikerförbundet en undersökning http://www.akademssr.se/rapporter-och-undersokningar (2010-12) och i den kom det fram att en av fyra trodde att de skulle få kritik vid en tillsyn och fyra av tio tyckte inte att deras utredningar klarade inte kvalitet eller rättsäkerhet. Som sagt hur många far illa i den hanteringen.
Här var det en.
Det är en biologisk förälder men för barnen som sagt är det ingen skillnad.
Känner till ett ärende till där socialen förstörde en fullt frisk bebis på åtta månader. Ett av de ärenden jag fått kontakt med utifrån vad vi råkat ut för.

onsdag 4 maj 2011

Återtar mitt liv

Det känns som om jag håller på att återta mitt liv. Så mycket som bara legat i stiltje för att jag inte haft energin eller orken. Jag har gjort det jag måste disk, tvätt, lagat mat osv. Och det jag vill, vara med min son och min man. Jag har gjort allt som står i min makt för att sonen inte skall hamna i kläm. Så det jag gör har jag gjort på tid när han inte är hemma och när han är hemma gör vi saker ihop. Sedan börjar han ju hamna i åldern där kompisar till viss del är roligare än mamma men han vill gärna ha dem här för som han säger mamma du är så rolig och hittar på så roliga saker.
Man får som sagt njuta så länge den inställningen varar.
Men det känns som energin börjar återvända sakta med säkert och jag har så goda vänner som hjälper mig.
En kom och putsade mina fönster och hjälpte mig grovstäda. Hade besök av ett par vi umgås med som stannade några dagar och både rensade och hjälpte till med ett staket som höll på att rasa ihop. Nu har en tredje varit här och hjälpt mig gräva igenom och rensa mina land. De är underbara mina vänner. Har fått en del kommentarer om att jag kan skicka dem vidare. Vet inte om de inte har egna sådana vänner som ställer upp när det behövs eller det krisar tror att det mycket beror på vad eller hur man vårdar relationen. Sedan beror det väl till viss del på den Svenska andan att man inte ber om hjälp. Jag har i alla fall underbara vänner goa underbara, som ställer upp när det behövs eller bara för att man har lust. Självklart återgäller jag när jag kan. Fick ett par kloka ord i ämnet lägger ut dem här:

* En, enkel vän, de kommer till dig, agerar som en inbjuden.
* En verklig vän öppnar ditt kylskåp och serverar sig själv.

* En enkel vän har aldrig sett dig gråta.
* En verklig vän har sina axlar våta av dina târar.

* En enkel vän känner inte till förnamnen på dina föräldrar.
* En riktigt vän vet vilka de är och har träffat dem.

* En enkel vän tar med sig en flaska vin till dina fester.
*En verklig vän kommer tidigt och hjälper dig och stannar sent för att hjälpa dig att diska.

* En enkel vän avskyr när du ringer efter det att du har gått och lagt dig.
* En verklig vän frågar varför du har tagit så lång tid på dig att ringa.

* En enkel vän tror att vänskapen är slut efter ett gräl.
* En verklig vän ringer dig efter ett gräl.

* En enkel vän förväntar sig att du alltid är där för henne/honom.
* En verklig vän är alltid där för dig.
Ett stort tack till alla vänner som funnits och finns där för oss.

måndag 2 maj 2011

Överallt

Idag är det tyst. Har hört att det börjar väckas i andra delar av landet utifrån berättelser som jag fått in. Kalmar, Kristianstad, Dalsland, Linköping. Där vara det 7 anmälningar innan jul och de funderar nu på en verksamhetstillsyn.
De lokala tidningarna där och lokalradion är på hugget och reportage på gång. Kalmar är tydligen under en verksamhet stillsyn nu.

Själv har jag ägnat tiden åt biosonen. Idag har vi varit och ridit. Ett av hans stora intressen. Allt eftersom det blir varmare så är vi mer ute. Har fått upp studsmattan och har hängt upp en stol i ett träd som man kan sitta i och gunga samtidigt som man läser. Den är så skön. Vi har också fått fram hängmattan. I den ligger vi ock slöar, lyssnar på olika fåglar och försöker härma. Trångt men oh så mysigt. Vi gör så mycket vi kan ihop och jag njuter eftersom jag vet att alltför fort kommer det vara kompisar som tar över. Redan nu tycker han om att åka til kompisar och leka men de är lika ofta här. De har ahft övernattningskalas med popcorn och film och mys.
Men än får jag njuta av att höra Mamma jag älskar dig, du är bara bäst eller du är så rolig.
Det går alltför fort innan de blir stora även om den tiden också har sin tjusning.

söndag 1 maj 2011

Stämmer inte

Då är det även i nätbilagan HN http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1199189-socialnamnden-fick-ansvarsfrihet-trots-kritik Socialnämnden får ansvarsfrihet trots kritik.
Även här påstår man att Owe E och Ann H tog sitt ansvar genom att avgå men så var det ju inte. De hade ingen tanke på att avgå utan tvingades mer eller mindre Se vad det stod då Owe hoppade av. http://www.bt.se/nyheter/mark/eglinger-avgar-efter-kritikstorm(2131613).gm Inte ett ord om att han tog ansvar utan han var förd bakom ljuset och klarade inte kritiken.

Även i radion sa han att det var för att han förts bakom ljuset. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4070618
I artikeln runt hans 70 års dag säger han att han hoppade av för att vägrade ta skit.
Inte för att han tog ansvar. Det skulle alltså ha varit oförskyllt. Han skyller på andra och tar inte ansvar för något själv.
I det inlägget står det också om att man i nämnden vill misstroende rösta mot Hjertén ändå satt hon kvar. Hon vägrade flytta på sig.
I http://www.bt.se/nyheter/mark/hjerten-om-avstangda-socialchefer-(2133103).gm
säger hon att hon bara skulle hoppa av om de två avstängda cheferna kom tillbaka. Hon skulle minsann rätta till alla de fel samtidigt som hon menade att de inte gjort några.

Till radion säger hon att hon avgår för att hennes gräns är nådd http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=12422&artikel=4082770&sida=3 men något ansvar för det hela tar hon inte på sig.

Istället för att ta tag i det som var fel anmälde hon http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=3706410 riksdagskvinnan som engagerade sig som talade om att så här gör man inte med barn. Och påstod en massa saker som var tagna helt ur luften.
Även i hennes försvarstal artikeln om henne (Ingen väg tillbaka, BT) står det att hon avgår på grund av hatet och hoten men fel det har de inte gjort.

Så om de tog beslut att ge ansvarsfrihet för att Owe E och Ann H tog sitt ansvar och avgick grundar sig även det beslutet på felaktigheter.
I gårdagens artikel i Hn står det att man även gav ansvarsfrihet för att man tror att den nya nämnden kommer att reda upp det här.
Men faktum är ju att ett flertal av den gamla nämnden även sitter i den nya. Ex Anita Lomander, Ulla Maj Persson, Mona Friberg, Efkan Ustundag, Per Blank, Mia Magné och Henry Sandahl. Med andra ord sitter 7 av 13 kvar det är mer än hälften. Så ny nämnd är det bara till hälften. De enda jag sett i press som opponerat sig och protesterat är Henry och Mia.
Självklart är det mycket svårare att rätta till fel om de som orsakat dem sitter kvar. De har ju orsak att inta försvarsställning och försvara det de gjorde.

Skall man sammanfatta så var den enda som avgick från sitt jobb eller uppdrag faktiskt Agnetha enhetschefen. http://www.bt.se/nyheter/mark/enhetschefen-hoppar-av(2119142).gm Ändå är hon väl fortfaraden betald av Marks kommun?

Så sammanfattningsvis har alltså fortfarande ingen tagit ansvar och avgått, inte har någon heller slutat för att man tagit ansvar, heller är det ingen som stått för vad de gjort.