Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 21 september 2015

Konsekvenser på många håll

Det är klart att få vill jobba i en förvaltning i kris.
Vet förvaltningar som har stående annonser utan att få en enda sökande.
En som känner av det är Karlskrona där Yara dog.
http://www.expressen.se/kvallsposten/efter-yaras-dod--nio-av-tio-anstallda-har-slutat/
Åttaåriga Yara Alnajjar slogs ihjäl av sin morbror och hans fru.
I tidningen Socionomen berättar nu socialchefen i Karlskrona, Anette Gladher, för första gången om tankarna efteråt och hur mordet har påverkat kommunen.
– Nio av tio utredare som jobbade med barnavårdsärenden har slutat. Man orkade bara inte längre, säger hon till Socionomen
Samtidigt ökade inflöden av ärenden som gäller barn som far illa med 200 procent i kommunen.
För att klara hanteringen tvingades kommunen hyra in socionomer och ta hjälp av pensionerad personal.
Dessutom höjdes lönen för barnavårdsutredare med 5 000 kronor.
– De här akuta satsningarna handlar om att folk ska kunna, vilja och orka jobba kvar hos oss, säger Anette Glahder till Socionomen.

Flera satsningar

Utöver det har flera andra insatser gjorts i Karlskrona, säger Anette Glahder, och pekar på nyinrättade tjänster med specialistsocionomer, mottagningsteam och specialistteam för ensamkommande barn, bland annat.
Totalt har socialtjänsten i Karlskrona fått 20 nya tjänster.
Yaras mobror dömdes till 14 års fängelse för mord i hovrätten. Hans fru dömdes till livstids fängelse.
Ja det är svårt nog att orka och hinna med och nu kommer mängder med unga flyktingar.
Skolan har redan slagit larm, de klarar inte att möta upp alla barn med trauma
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6258940
Else-Britt Fjäll jobbar som lärare på Junsele skola som tagit emot många flyktingbarn de senaste åren. Många av barnen har kommit via båt över medelhavet.
– Det kom till exempel en flicka som hade sett många släktingar och vänner drunkna på vägen hit. När hon kom hit släppte hon aldrig vår hand.

Else-Britt Fjäll berättar om flera liknande historier om barn som kommit till Junsele. Hon nämner en 8-årig pojke som var utåtagerande och ofta hamnade i bråk i skolan. Hon försökte prata med honom om det, men det var först när hon läste en bok om båtar som hon började förstå. Pojken ställde sig upp och berättade om vad han varit med om.
– Han berättade om knivar, slagsmål och människor som drunknade.

Det är vid dessa situationer som Else-Britt Fjäll känner en maktlöshet och frustration. Hon säger att det inte finns tillräckligt med kunskap inom skolan för att ge barnen rätt stöd och hjälp.
– Kuratorer och sjuksköterskor har inte alltid den kompetensen. Det här är en speciell situation, säger hon.
 
Jag bävar för hur det dessutom blir med alla ny rekryterade familjehem som man inte hinner utbilda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar