Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 16 september 2015

Stödet fungerar inte

Ännu något som slår mot redan utsatta barn .. eller som slår ut barn
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6209566
Mellan 3 och 6 procent av svenskarna har diagnosen dyskalkyli, att man har svårt för siffror. Bland lärare vet få vad det är, och drabbade Adam får inte rätt hjälp.
Sedan ökar antalet ensamkommande flyktingbarn.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6256054
Enligt Migrationsverkets senaste prognos beräknas 12 000 ensamkommande barn komma till Sverige för att söka asyl i år, vilket är 5 000 fler än året innan. Det här ställer stora krav på landets kommuner att hitta boende till alla ensamma ungdomar, som ofta fått utstå mycket längs flykten.
 
– Det är hemskt men det är bara ungdomar som vågar och som är starka och som fått chansen att överleva som kommer till Sverige. Det som är svaga och inte har något alls de klarar inte att komma hit, säger Muhammed Abdullahi.
Muhammeds resa började i Somalia, gick över Kenya, Libyen, Malta och genom Europa innan han 2010, 14 år gammal kom till Sverige.
Han gjorde sin resa, ensam, utan någon egentlig plan för vart han skulle och han var nära att dö på vägen. Och antalet ensamma ungdomar som kommer till Sverige med liknande erfarenheter ökar. 
Och man saknar förmundare i storstadsområdena vilket ställer till det för ensamkommande barn.
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/svagt-st%C3%B6d-f%C3%B6r-ensamkommande-flyktingbarn-3202453
Fyra av tio överförmyndare tycker inte att systemet med gode män fungerar för de enskommande barn och ungdomar som kommer till Sverige. Det visar en undersökning som Stadsmissionen gjort, och som hävdar att att det är ett rent lotteri vilken god man man får.
Det innebär att de inte får hjälp att starta bankkonto, besök hos tandläkare, sjukvård och andra instanser. Inte får hjälp med skolgång.

Nu efter 10 idag på Malou (tv 4) kommer de att tala om fosterbarn.
Kl.10.23 Veckans tema: Barn på flykt
Ahmad Khan var bara 10 år gammal när han spelade pojken Hassan i filmen Flyga drake. När filminspelningen var klar tvingades Ahmad att lämna sitt hemland Afghanistan och fly ensam hela vägen till Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar