Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 30 november 2011

Det är likadant idag

Det är konstigt hur olika man ser på saker och ting. Hittade i aftonbladet en fotbollspelare som felaktigt satt häktad i en och en halv månad. http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/article14004532.ab
För det fick han 200 000 kr. Han fick för sveda och värk. Helt rätt men andra myndigheter kan göra fel och ta barn på felaktiga grunder och det kan ta både månader och år och trots att man sedan upptäcker och konstaterar att de gjort fel så får de ingen ersättning. Helt galet.

Häromdagen var det även i media att unga förhörs tvärt emot vad lagen säger utan ombud eller någon de känner. Så många som vartannat barn är det. Hörde det på kaliber. Det var bl.a. intervju med Barnombudsmannen som har lagt ut det på sin hemsida. http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2011/11/minderariga-forhors-utan-forsvarare/
det är inte klokt. Det kan ju vara som vittnen av misshandel mellan föräldrar eller andra övergrepp. Barn skall väl inte lämnas i den situationen ensamma.
Det är så många fel som begås mot barn och ikväll står ordförande i socialutskottet i riksdagen i uppdrag granskning och talar om att de inte funderar på att ändra något.

Fortsatte in på BO´s blogg och läser http://barnombudsmannen.blogspot.com/2011/09/vad-hander-nar-staten-sviker-ett.html
Han avslutar med orden:
Vanvårdsutredningen avslöjar ett mörkt kapitel i vår historia. Men låt oss inte bli blinda inför vår egen samtid. Barn i samhällsvård är fortfarande i en mycket utsatt situation.
Kan bara hålla med och undrar när någon i beslutande ställning skall ta det på allvar och börja agera och förändra situationen.

tisdag 29 november 2011

Mark kommunen som försvann

Det första jag hittade då jag surfade runt var att Marks kommun nu av besparings skäl tar bort kommunen från katalogen. Marks kommun går alltså inte hitta längre. Den försvann. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4825541
Visst finns det andra sätt att hitta kommunen men lite märkligt är det.

Bennie Åkerfeldt har börjat skriva på nyhetsverket igen. Vill inte lägga ut länk för han behöver inte få läsare via mig. Där skriver han hur mitt bloggande mot mamman nu var det som fick mig på fall. Först hade han visst lagt ut en bild på mig. Den anmäldes och han fick ta bort den. Som sagt han fattar inget jag bloggar inte mot mamman utan för att lyfta lagbrister och kräver lagförändringar utifrån vår specifika och andras fall.
Lagbristerna lyfts och blir väldigt tydliga i morgondagens program på uppdrag granskning där de än en gång tar upp vårt ärende.

Uppdrag granskning onsdag kl 20.00 kanal 1.

Sedan har han tagit en del ut ett debattinlägg av en kvinna uppåt landet där hade han lagt ut en bild på henne. De hade ju samma tankar och var ju så överens. Jag ringde upp henne och frågade om det var så? Hon ställde sig inte alls bakom honom och blev lite lätt irriterad mild uttryckt. Nu är bilden borta och utbytt mot en tecknad bild av en ilsken kvinna. Slutsats och tolkningen får andra göra.

måndag 28 november 2011

Familjehem Vår tids hjältar

Vissa dagar sliter längtan efter dem i bröstet så man tappar andan. Var det verkligen tänkt att våra liv skulle bli såhär? Kan inte tro det.
Som sagt det vore en sak om vi misskött uppdraget på något vis men det har vi ju inte. Utan de är andra som har gjort fel och då skal det inte vara möjligt att bara låta det bero.
Har sett att mammans förespråkare Bennie Åkerfeldt skriver att jag föll på eget grepp min jakt på maman har nu gett tillbaka. han ser vad han vill se. Jag har inte jagat mamman. jag ser henne ochså som offer.
Och han har inte förstått att det inte är slut än.
Det blir inte lugnt för barn. Han hade visst tagit sig friheten att lägga ut en bild på mig, en blir från SVT men andra såg den, anmälde och till att den försvann. Han är farlig då han tar sig friheter där han sätter andra i skottgluggen, riskerar andra.

Fick en länk till en ny artikel på nyhetsverket. http://www.nyhetsverket.se/nyhet/20524/Alla-har-rätt-till-en-bra-barndom Alla har rätt till en bra barndom.
Det är Patrik Nyberg som skriver om Lisbeth Pippings nya bok: Vår tids hjältar.
Den handlar om familjehem.
Boken riktar sig till alla som är eller funderar på att bli familjehem. Den bygger på frågor, fakta och personliga berättelser.
Lisbeth säger att hon är lite trött på diskussionen runt ekonomisk ersättning till de vanvårdade därför att faktum kvarstår att det är fler som vanvårdas i hemmen än i familjehem eller på institutioner.


Nu har de fått det och man måste se till att det inte händer igen.

I många fall anser Pipping att blod inte är tjockare än vatten och att det i många fall är andra saker som förenar människor än biologiska band.
Det påminner mig om Uppdrag granskning på onsdag som återigen hadnlar om oss och som just heter : om lagen som säger att blod är tjockare än vatten.

”Alla borde har rätt till en bra barndom.
Själv anser hon att familjehem har en viktig funktion och att dessa hem många gånger har inneburit en räddning för många barn. "Familjehem är mina hjältar", uttrycker hon bestämt. Men vad som är viktigt är att alla som jobbar med barn och de som tar olika beslut runt barn måste se barn och unga som jämlika och medmänniskor. Att våga se med barnens ögon tycker hon är en bra utgångspunkt.”

Pipping är starkt kritisk till att familjehemmen inte lyfts fram mer i debatten och menar att det sprids en massa myter om de som erbjuder hjälp till utsatta barn.
– Grunden till varför det talas för lite om dessa frågor tror jag är att samhället i stort ser det som ett nederlag när man inte klarar av föräldrarollen, men det är en felaktig utgångspunkt. Vi ska vara stolta över vårt skyddsnät. Men nu har det utvecklats en debattkultur där det hävdas att de som tar sig an utsatta barn gör det för pengarnas skull. Det är helt felaktigt. Den ekonomiska ersättningen till familjehemmen är låg.

Jag håller så med.

söndag 27 november 2011

Ny utredning i Mark

Det är så synd när de inte lägger artiklar som är intressanta på nätbilagan. I gårdagens tidning var det återigen artiklar om Mark.
En om polisanmälan som enligt tidningen läggs ner.
Gissningsvis nöjer sig inte Krüger med det utan förtydligar den ytterligare. Det är vad jag skulle ha gjort.

Sedan skall man återigen göra en utredning. Den här gången är det politikerna som skall utredas. Men inte förvånande så ställer socialdemokraterna sig inte bakom. De tycker att det bara är ett allians problem och vägrar.
Det går inte i min värld att utreda något om man inte utreder alla.

Hittade även ett bra inlägg i Anne Skåners blogg.
http://anneskaner.wordpress.com/2011/11/26/att-skrika-hogt-hjalper-inte-det-blir-bara-tystare/#comment-695
Hon beskriver hur och varför ohörda barn och ungdomar skriker. Det börjar med att övergivna barn skriker. Hur vi när de äntligen börjar prata tystar dem och hur de återigen börjar skrika. Då anses de vara stökiga.
Varför är det så många som inte vill lyssna på barn?
Varför är det så många som sätter egen vinning före det barn uttrycker.
Jo bara därför att det går.

lördag 26 november 2011

Är blod tjockare än vatten?

Imorgon är det advent. Vi står alltså inför tredje julen utan barnen. Man har manglat, stött, blött ärendet. Man har konstaterat att det har hanterats fel, att de inte skulle flyttats från första början, att fel har begåtts, ja nästan ingenting har gjorts rätt men vad blir det för konsekvenser? Inga. Vi står på samma fläck som vi gjorde för två år sedan.

Hela systemet där man själv skall söka upprättelse vid felbehandling av en kommun som nu anser sig ha fått OK från socialstyrelsen är en omöjlighet vill jag påstå. Jag känner inte till någon som lyckats. I ärendet med Marianne Sigström där man tog hennes pojke och han dog och det konstaterades att det gjorts fel gick hon till rätten och förlorade ändå bara för att man inte kunde bestämma vem som var ytterst ansvarig. Idag har hon 1 miljon i rättegångs skulder.

För ett tag sedan skrev jag om en pappa som gått upp i rätt i Stockholm då socialstyrelsen konstaterade att socialförvaltningen gjort grava fel då de tog hans döttrar ifrån honom och trodde blint på mamman. Trots att han vann i instans efter instans så fortsätter soc. att tro henne. Då han tillsist fick tillbaka barnen och socialstyrelsen kritiserat gravt går han till rätt. Men nu kom domen han förlorade. Han har nu 300 000 i rättegångs skulder.
Som sagt jag vet ingen som fått rätt även om fel har begåtts. Det skall inte vara så svårt att få rätt när man har fått rätt. Det skall inte vara så svårt att få upprättelse när man fått rätt när man blivit felbehandlad.

Om ni går in på uppdrag gransknings sida och läser om nästa veckas program http://svt.se/ug/#20111125140741/30_11_spricka_hela_vagen?&_suid=564
Programmet handlar om hur många spricker i onödan vid förlossningar och vilka problem det ställer till med helt i onödan.
Men längst ner står det:
I samma program: Om familjehemsbarnen i Mark - och om lagen som säger att blod är tjockare än vatten.
Det blir fjärde programmet om oss och vad som hänt.

fredag 25 november 2011

Tar ansvar för det ena men inte det andra

Fick en kommentar bloggen ang. en annan bloggare som skriver om Mark. Jag har skrivit om hans inlägg tidigare. Martinger som skriver för Borås tidning. http://www.bt.se/blogg/martinger/ Hans inlägg d 23 november ”Marks kommun till salu” roar mig.
Han skriver:
Att jag nu så här självsvåldigt föreslår en försäljning har givetvis med tillståndet att göra i denna kommun i vad som förr betecknades Södra Älvsborg.
Vi har ju hört om familjehemsplaceringar som väckt lokal, regional och nationell uppmärksamhet (inte p.g.a. att det hela varit så lyckat utan tvärtom), om konsulter som kostat skattebetalarna inte bara skjortan utan mycket mer, om tjänstemän som inte vågar yttra sig vid risk att drabbas av repressalier, en socialnämnd som sällan synes enig i sitt beslutsfattande samt att nu en lokalpolitiker försöker tystas av sina egna.
Som lök på laxen meddelar Socialchefen att han tänker inte stanna kvar i denna kommun som Gud tydligen glömde. Tro jag det. Nu när kommunen läggs ut till försäljning är det väl lika bra att snabbt lämna det skepp som är i sjunkande tillstånd.
Men även om jag nu inte gjort någon direkt reklam för varan finns det där ute säkerligen någon riskkapitalist som kan vädra morgonluft (möjliga feta vinster) och lägga ett bud. Det är bara att skriva.
Ja dyrt kan det ju inte bli eftersom de ligger back som de gör.

I dagens BT står det om gårdagens budget möte. http://www.bt.se/nyheter/mark/historisk-snalbudget-i-mark(3045323).gm
Plötsligt ville S höja skatten vilket tydligen vänsterpartiet velat bara för några veckor sedan. Då röstade de emot.
Nu föreslår de samma sak och blir osams med vänsterpartiet.
Pelle Pellby försvarade sig och sa:
– För mig ligger det ingen prestige i att ändra sig. Det är vårt sätt att ta ansvar,
Det fick mig att se rött. Konstigt nu passar det att släppa på prestigen men då det gällde de två små barn som bodde hos oss.
Jag skrev ett mail till honom med kopia till press och förväntar mig ett svar.
Jag skrev:
Då undrar jag varför det inte gäller i andra sammanhang. Det var Ni som satt som ansvariga då barnen togs ifrån oss. Det var personer från ert parti som tog de felaktiga besluten och ändå är ni det enda parti som inte bytte ut era ledamöter i Socialnämnden. Lomander tillhör erat parti och går gång på gång ut och visar sin okunskap som nu senast i att samarbetet nu fungerar så bra med den nya familjen och mamman. Det är en skyddsplacering och det finns följaktligen inget samarbete alls.
Hon som är kompis med och låter sig påverkas av Bennie Åkerfeldt som driver hårdast att barnen skall tillbaka till mamman utan att vara insatt själv.
Trots socialstyrelsen kritik som uppstått under er mandatperiod trots att jag ringt dig och påpekat ett antal felaktigheter så kan ni inte ändra er där. Varför? Det är två små barn det handlar om och det var och är till stor del fortfaraden ert ansvar.
Jag skulle vilja ha ett svar på hur ni kan låta prestige råda och vara så hårdnackade då det gäller små försvarslösa barn men kan ändra er och ta ansvar då det gäller ekonomiska beslut?
Varför kan ni inte lägga ner prestigen där och visa att ni tar ert ansvar även där?
Tacksam för svar

torsdag 24 november 2011

Umgängena inställda igen... på obestämd tid

Igår var det ytterligare ett inslag i Krüger affären. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4816738
Det visar sig att man ifrån något håll inte uppskattar hennes rakrygghet utan försöker peta bort henne. Två personer har kommit hem till henne och bett henne att avstå från sin plats. Man kan undra på vems uppdrag? Vems ord väger så tungt att man åker hem till någon och försöker få bort den ohörd?

Sedan har man möte runt henne och hon får inte vara med.
Henns förslag till att få till en förändring är att Magnus måste bort men han har ju sagt upp sig och sedan ordförande i nämnden. Per-Olof Hermansson.
Han har ju också vetat att utredningarna inte håller måttet, att man påstår saker som inte nämnden står bakom och frågan är vad han gör åt det? Han är ju ändå ordförande.
Hon har anmält därför att hon påpekat gång på gång utan att få gehör vad gör han undrar jag… jo försöker peta henne.

Själv har jag sökt handläggaren sedan d 11 nov då jag ringde ca 11 gånger och lämnade säkert 5 meddelanden. han har telefonen i bröstfickan så ingen skall inbilla mig att han inte sett eller hört mina medelanden. Tösen fyllde år och vi vill ha en telefonkontakt för att gratta. D 18 kontaktade jag ledningen jag skrev bl.a :
Jag har fortfaraden nu idag d 18 november fått svar och heller inte några pengar. Enligt lag skall en myndighet höra av sig skyndsamt det innebär vad jag förstått inom 48 timmar. Jag undrar varför vi gång på gång stöter på samma sak? Vi ignoreras och man ringer inte tillbaka. D 11nov ringde jag dessutom handläggaren säkert 10 gånger och lämnade säkert fem meddelanden om att han skulle höra av sig. Han har fortfarande inte hört av sig.

D 21 fick jag mail ifrån förvaltningen om en del av de andra sakerna jag efterfrågat och skriver:
Familjeenheten beklagar att du ej fått det gensvar från handläggaren som du önskat. I det ärende som du och din familj har umgänge i kommer nya handläggare att utses då
handläggaren är en konsult som skall fasas ut.
Inte en ursäkt och man nöjer sig med att konstatera att det är så men verkar inte vara intresserad av att göra något åt det.
Jag svarade:
Sedan tycker jag faktiskt inte att det räcker med att konstatera och beklaga att handläggaren inte hör av sig om han fortsatt inte gör det. Jag ringde honom d 11 nov och kontaktade er d 18. Ni hör av er d 21 och han har fortfaraden inte hört av sig.

Igår först ringde handläggaren upp mig. Fortfaraden ingen ursäkt och han bara talade om att han kommer att försvinna. Men sa jag tills du försvinner är du ansvarig och då skall du höra av dig. Jag undrade hur det blev med umgänget i veckan och får då beskredet att nu har domen vunnit laga kraft och därför blir det inget umgängen. Det är inget planerat och han själv skulle försvinna som handläggare och sa inget om vem det blir.

Vi har haft umgänge med dem var tredje vecka sedan i somras.
I domen konstateras att barnen har hela sin anknytning hos oss, det är oss de ser som sina föräldrar och sedan menar de att barnen skall bo kvar där de bor därför att samarbetet mellan vuxna är vikigare. Domen avslutas ändå med att de som är viktiga för barnen alltså vi skall högprioriteras. Det står också att en förutsättning för att barnen skall bo kvar är att de får ha fortsatt umgängen med oss. Men det första man gör är alltså att strypa umgänget. Utsottet hade möte igår. Gissningsvis blev det inget beslut då det gäller umgägnet då, nästa möte är om tre veckor. Under tiden har båda barnen födelsedag och det blir minst sju veckor innan det ens är möjligt att ha ett umgänge.

onsdag 23 november 2011

Uppdrag granskning igen

Om någon av er ser uppdrag granskning ikväll kommer ni att se vad de tar upp nästa vecka.
Återigen gör de ett program som utgår ifrån oss....
Undrar om det blir likadan tittar storm som de senaste gångerna.
Som någon skrev på newsmill i andra länder hade man demonstrerat och krävt en ändring och hotat att riva regeringsbyggnader om inte de ansvariga ställs till svars. Här nöjer man sig ofta med att konstatera att det var hemskt och det var synd att det blev så här.

Försöker få bort alla som är emot?

Ja, igår blev jag uppmärksammad på att socialchefen sagt upp sig.
Markbladet kom igår och hade med det. http://markbladet.se/?artikel=201111220905388753

På eftermiddagen kom det även ett inslag i radion http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4815012

Bara några timmar senare om ett inslag till.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4815633
En nämndeledamot Ingamay Krüger (KD), polisanmäler både Gryning vård och personer på förvaltningen.
Hon säger:
– Det har varit en mängd fel i de utredningar som legat till grund för två rättegångar, säger Inga Maj Krüger. Felen har påtalats både för Marks kommun och Gryning Vård, men ändå har utredningarna fått ligga till grund för besluten.
I just fallet med de två fosterbarnen så menar Krüger att förvaltningen velat hämnas på fostermamman, eftersom hon har kritiserat förvaltningen och nämnden i media och på internet.
– Familjehemsmamman har haft fräckheten att ha synpunkter på en del tjänstemän och politiker, och därför har man tagit ställning helt subjektivt och är emot henne.
Det var att sticka ut näsan men tack. Jag känner henne inte, men jag beundrar och älskar henne på avstånd för hennes mod.

Även i Markbladet kom det in http://markbladet.se/?artikel=201111221621529536
Det står bl.a.:
Enligt anmälaren är det alla fel i utredningen kring fosterbarnen som ligger bakom polis anmälningen.
– Jag har påtalat det flera gånger, och inget händer, säger hon. Så vad ska man göra.

Då vi tittade på nyheterna vad det även med där. I västnytt både i 20 sändningen och i 22 sändningen. Den tidiga hade längst inslag. http://svtplay.se/v/2614297/vastnytt/oro_i_mark

Redan på kvällen lades en artikel till ut i BT http://www.bt.se/nyheter/mark/kruger-polisanmaler-vardbolag-och-socialtjansten-i-mark(3041677).gm
Det står:
– Jag får förmodligen ta en massa stryk efter detta, men tycker att en politiker måste ha civilkurage och stå för sin åsikt, säger Inga-Maj Krüger.
Samma inställning präglade henne när hon nyligen, tillsammans med några andra ledamöter i socialnämnden, gick ut med massiv kritik mot Per-Olof Hermansson – hennes egen gruppledare.
Det i sin tur ledde till att hon i förra veckan fick besök av representanter för KD:s styrelse.
– De begärde att jag skulle ställa mina platser till förfogande eftersom det är så bråkigt och oroligt i nämnden, och jag saknar förtroende för Per-Olof, berättar Inga-Maj Krüger.
Hon vägrade.

Jag tycker mer och mer om den människan.

Men anmärkningsvärt är att Hermansson i radion inte vill kommentera vad han tycker men bakom kulliserna verkar försöka få bort henne. Det bekräftar bara det jag kände och vad som framkommit ifrån de kvinnliga alliansarna sedan förut. Han går emot och försöker få bort alla som inte håller med honom. är det så man hanterar medarbetare eller ett uppdrag? Hur kan han få sitta kvar?

tisdag 22 november 2011

Socialchefen slutar

Dagens nyhet är att socialchefen på förvaltningen i Mark sagt upp sig.
Han slutar. http://www.bt.se/nyheter/mark/socialchefen-i-mark-slutar(3040778).gm
Rekrytering av en ny har redan börjat.
Även HN har en artikel http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1439930-socialchefen-sager-upp-sig
Jag vet att flera stycken har polisanmält Bl.a. Magnus så han lär inte kunna lägga Mark bakom sig på ett tag.

måndag 21 november 2011

Det hade kunnat vara han.

Maukonen lyfter att Lidköping fått kritik http://maukonen.wordpress.com/2011/11/19/socialtjansten-i-lidkoping-kritiseras-av-socialstyrelsen/
Ursaxat ur artikeln:
Föräldern var kritisk till hur socialtjänsten i Lidköping skött handläggningen som gällde vårdnad, boende och umgänge med barnen.
Kritiken handlar om att socialtjänsten inte träffat eller samtalat med barnen under utredningen för att ta del av deras uppfattning, trots att man haft fyra månader på sig att agera. Man har endast utifrån den ena förälderns uppgifter bedömt att barnen haft det bra när de flyttats från sin hemmiljö, och därefter avslutat utredningen utan åtgärd.
Hon skriver:
Är det någon som känner igen sig i denna kritik mot socialtjänsten?
Det känns som om man hört detta förr, att socialtjänsten utgår från den ena förälderns uppgifter och knappt om ens en endaste gång pratar med barnen för att bilda sig en uppfattning hur de upplever sin vardag.
Att man anser att barnen haft det bra sedan de abrupt blivit upprykta ur sin vardag och flyttade långt bort är märkligt, är det för att de varit med sin mamma som socialtjänsten anser /antar att de haft det bra?
Utan någon skolgång och någon möjlighet att ha kontakt med sin pappa och resterande familj samt vänner?
Är det någon som är förvånad över att det är mamman som undanhåller barnen och det är pappan som anklagas för både det ena och andra?

Sedan fick jag en länk till en ny artikel på Newsmill. Den har varit i BT tidigare. http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/17/advokat-r-ttsos-kert-n-r-barn-omh-ndertas
En advokat som skriver om hur det ser ut inom socialtjänsten.
Tänkt att det kunde varit han som företrädde ”oss” i rätten och så valde de en som inte var där.

Sedan verkar det ha kommit in ytterligare en polisanmälan. En ny nu i förra veckan. Spännande.

söndag 20 november 2011

Vad är en barndom värd?

I Expressen hittade jag en krönika
http://www.expressen.se/kronikorer/brittasvensson/1.2625669/britta-svensson-hon-hade-aldrig-varit-i-ett-riktigt-hem-aldrig-sett-en-julgran-eller-fatt-en-fodelsedags-present
En krönika om en av de utsatta som nu får vanvårdpengen. Hon var fyra månader när hon omhändertogs Hon har flyttats runt på anstalter. Vid 17 års ålder slapp hon ut.
Hon hade ¬ aldrig varit i ett riktigt hem, ¬ aldrig sett en julgran ¬ eller fått en födelsedags ¬ present.

Vad är en barndom värd? En ungdomstid, en familj?
Vad kostar en barndom? En tonårstid, en skolgång? Minister Maria Larsson tänkte först inte ge de bestulna barnhemsbarnen någonting, nu kommer Ingrid att få 250 000 kronor. Och en ursäkt på Upprättelseceremonin i Stockholms stadshus.
- Det blir en guldkant. Jag kan unna mig en resa och fixa mina tänder vilket jag inte kan i dag.
På måndag är det dags för Upprättelse¬ceremonin, där över 1 200 före detta barnhems- och fosterbarn ska få en ursäkt av talmannen Per Westerberg i närvaro av drottning Silvia.
- Jag ska suga åt mig vartenda ord. Det går inte att ersätta det som hänt mig. Men livet kan bli lite lättare att leva.

Ja vad är en barndom värd? I vårt ärende förstör man återigen inte bara ett utan två barns barndom och vi kan bara stå bredvid och se på.

På kvällens nyhetssändning talade de återigen om kommuner som misskött sig. http://svtplay.se/v/2609237/barnmisshandel_utreds_for_daligt
Nu var det Töreboda. Där gjorde man inget åt anmälningarna. Det är det som är vanligast förekommande.
Här resulterar det i beståenden skador för ett barn. Ettt barn till som skadats för livet. Då talar man om kroppsliga skador.
De psykiska talar man aldrig om som jag anser händer oftare kommenteras nästan aldrig.
I inslaget talar man om att det började i Marks kommun. Sedan har det fortsatt med flera.
Halmstad väntar fortfarande på sin ”dom.” Själv hörde jag om ett ärende till därifrån senast idag.
Undrar vad det blir för konsekvenser där när det inte blev några synliga för oss ens i Mark?

Innan helgen skickade jag återigen ett mail med frågan om varför vi inte får svaar eller det vi ber om, varför ingen kontaktat oss trots upprepade telefonsamtal och även mail. Förra fredagsen alltså d 11 nov. ca 11 samtal med flera lämnade medelanden och ingen har fortfaraden hört av sig.
Varför sker fortfaraden det man fått kritik för från socialstyrelsen och varför verkar det inte ha blivit bättre? Varför har det inte åtgärdats än?
Jag fick även veta att min anmälan till socialstyrelsen tagits emot. Den hade inte fått diarie nummer än men väntade på behandling om vem och vad de skulle göra utifrån den.

lördag 19 november 2011

Besöket

Vad sa vi då igår.
Jo att tanken från början nog varit att man trodde att myndigheter alltid gör rätt. Precis vad jag säger.
Därför ansågs inte att man skulle behöva domstolar. Det skulle räcka med ganskningsmyndigheter.
Granskningsmyndigheterna var till för att avlasta domstolarna men många av dessa gör inte vad de skall vilket ökar trycket på andra. JO t.ex.
nu väcks fler och fler röster för att det ändå skall bli domstolar som testar ytterst.

Han berättade även om ett par stora utredningar som pågår just nu bl.a. en runt granskningsmyndigheterna.
Han trodde att den hette tillsynsutredningen. Jag skulle få länk senare. Får återkomma med den.
Har sökt på den men hittar flera stycken och har inte tid att leta just nu. Tror att det kan vara denna (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/31570)

De har ju slagit ihop flera av våra myndigheter http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=bet%c3%a4nkande&bet=2010%2f11%3aKU8
Här kan man läsa mer om tacken bakom, men man har inte riktigt lyckats i sin intention.
Konstitutionsutskottet säger:
Omorganisationen av Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten skulle resultera i att handläggningen blev mer rättssäker och likformig. Men en rapport från Riksrevisionen visar att sammanslagningen av myndigheterna inte har löst alla problem.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=aytdyt7DA_C_E
Ett enigt konstitutionsutskott föreslår därför att riksdagen ber regeringen återkomma med en redovisning av i vilken utsträckning en ökad enhetlighet i rättstillämpningen har uppnåtts.
Sammanslagningen verkar inte ensamt kunna resultera i att besluten fattas på ett mera likformigt sätt som ökar rättssäkerheten. Därför föreslår styrelsen att riksdagen ber regeringen att återkomma med en redovisning av i vilken utsträckning rättstillämpningen blivit mer enhetlig.
De kräver nu att man berättar hur det blev och vd man kan förbättra.
Det är mycket på gång även om det kanske inte syns så tydligt. Han tog med sig alla våra (min man var med) synpunkter och skulle titta på vad som kunde göras.

Det handlar ju även om domstolarna och hur de hanterar olika ärenden. Även LVU.
Kan bara sammanfatta i ett bra möte med en insatt och engagerad man.
Tack för att du tog dig tid och tack för besöket, Lars Elindersson (M) .

fredag 18 november 2011

Inkonsekvensta lagar

Igår han jag inte med att blogga men jag hittade ännu ett inlägg på Newsmill av Mats Gerdau som vi träffade i riksdagen. http://www.newsmill.se/artikel/2011/10/21/inkonsekventa-lagar-om-ofrivillig-barnl-shet-m-ste-tg-rdas
Han skriver om inkonsekventa lagar, och dem finns det gott om. Han nämner flera stycken. Jag kanske inte håller med om att alla bör ändras men det är anmärkningsvärt att ett land som Sverige inte är mer konsekvent. Han skriver även om de 25000 barn som placeerads varje år och att många av dem skulle må bätre av att få adopteras bort.

Det är också en som lyfter ett annat problem. Vissa socialförvaltningar omöjliggör kvalificerade polisutredningar genom sitt agerande.
http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/17/barn-tvingas-umg-s-med-misst-nkta-v-ldt-ktsm-n
Hon skriver:
De (barnen)skyddas inte ens under tiden polisutredning pågår utan tvingas ofta leva med en misstänkt eller redan dömd gärningsman. Polis och åklagare får ofta kritik för brister i förundersökningar som gäller barn. Men bristerna finns inte alltid där. Ibland omöjliggörs en förutsättningslös polisutredning på grund av socialtjänstens passivitet
I vårt fall tror hälften av alla mäniskor som engagerat sig att barnen är hemma. Man beslutade ju så i maj.
Resten som följt med vet att mamman överklagade och vann och att barnen nu inte skall tillbaka och tror att det är ”kört” och då lägger sig allt för det finns väl inget mer att göra eller??
Det konstiga är att alla tycker att det är så fel och det konstateras gång på gång att det har och fortfaradne hanteras fel men ingen verkar kunna göra något. och en del av de som kan vill inte. De går på osanningar som att samarbetat nu funderar bra, trots att det inte finns något samarbete. Att det nu skulle bli lugnt för barnen, baserat på vaddå? Varför skulle det bli lugnare nu då det inte varit det tidigare?

Idag skall jag få besök. En som sitter i konstitutionsutskottet skall komma hit och vi skall diskutera vad som är fel och vad han kan göra för att ändra på det.

onsdag 16 november 2011

Rätt insatser ?

Fick en tänkvärd "dikt" för ett tag sedan. http://peakmotivation.com/Doda_hastar.pdf
En gammal visdom från Dakotaindianerna, som
förts vidare från generation till generation, säger att om
man märker att man rider på en död häst,
är den bästa strategin oftast att kliva av.

I moderna organisationer kan man se många
betydligt mer avancerade strategier, som t ex:

Tillsätta en utredning som skall studera den döda hästen.
Göra studiebesök i andra länder för att se hur man där rider på döda hästar.
Sänka kraven så att den döda hästens prestation blir mer acceptabel.

Köpa in en större piska.
Hota den döda hästen med avlivning.
Göra en arbetsstudie för att se om den döda hästen skulle prestera bättre med mindre tunga ryttare.
Hyra in ett bemanningsföretag för att rida den döda hästen.
Sätta samman flera döda hästar i ett fyrspann för att öka dragförmågan

Argumentera att eftersom den döda hästen är billigare i drift och drar mindre
overheadkostnader, så bidrar den ju egentligen mer till resultatet än många
andra.
Befordra den döda hästen till chef.

Men igen:
Dakotaindianernas uråldriga visdom säger att om man rider på en död häst
är den klokaste strategin ändå oftast att stiga av…

Undrar om man inte skulle resonera likadant då det gäller kommuner eller förvaltningar som inte fungerar? Man gör det ju då det gäller företag.

I går stod det i tidningen att sossarna vill höja skatten. http://www.bt.se/nyheter/mark/s-vill-hoja-skatten-i-mark(3030760).gm
Man kan ju diskutera länge vem som är den största orsaken till att de nu går med underskott. Det är även ett inslag på radion http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894
Vem som är mest ansvarig? Är det alliansen som sitter där nu? det har ju blivit värre än det var från början eller om det bara är efterverkningar av vad sossarna ställde till med från sin mandatperiod?
Gissningsvis det sista.

tisdag 15 november 2011

Carema, vad är skillanden?

Det som är mest i ropet nu är Carema Care. Det är fruktansvärt hur man kan behandla andra mänskor av rent vinstintresse. Men det blev rama skri och nu ändras lagar. Avtal sägs upp och man skal förhindra att det händer igen.

Det jag tycker är konstigt är att man inte reagerar likadant då det gäller barn, utsatta barn. Jag har väckt det i över två år. Andra före mig i över 20. Utredningar håller för dåligt kvalitet. Utbildningen för yrket till socionom är för dålig. Det egna ansvaret måste tillbaka. Personligt ombud för utsat5ta barn, som företräder och bevakar deras intressen. Ombud med dubble utbildning. Personer i socialnämnden kanske inte skal vara vanliga lekmän, politiker utan skall istället bestå av personer som kan ganska underlag, som et hur de skall se ut.

Barn slits ifrån sina föräldrar och andra som betyder allt för dem utan grund ibland och det måste få ett slut. Det skall inte kunna vara så många som det ändå verkar vara som råkar illa ut. Varför är det så få som reagerar?

Fick ett mail med en länk till ett inslag på västnytt. http://svt.se/2.22620/1.2601237/anklagades_for_att_ha_misshandlat_sina_barn
Det är ännu en familj som lyfts och råkat ut för anklagelser trots att de var oskyldiga. Det är familjen som jag har kontakt med i Halmstad. Malin var med och lyfte bristen på forskning runt shaken baby syndrom då vi var i riksdagen.

Brister som medföra tt barn tas ifrån sina föräldrar på felaktiga grunder. Föräldrar anklagas för ett av de värsta brotten, att slå sina egna barn av fel anledning. Istället för att leta andra anledningar så bestämmer man sig för att det är shaken baby trots att diagnosen tagits bort i andra länder därför att över hälften blev felaktigt dömda. Men inte i Sverige.

Som sagt jag förstår inte att så få reagerar och agerar. Igår gjorde jag en ny anmälan till socialstyrelsen. Får se vad de gör åt den.

måndag 14 november 2011

Vem gör vad?

Hittade en artikel på newsmill av min favorit bloggare http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/11/en-egen-socialsekreterare-f-r-barn-som-beh-ver-hj-lp-r-cker-inte
Hon skriver:
Självklart är det bra att de berörda barnen får en egen socialsekreterare, men det är verkningslöst för kvalitetsutvecklingen om inte arbetssättet förändras.
Socialsekreterare som möter de placerade barnen och deras familjehemsföräldrar borde vara välutbildad, ha erfarenhet, trevlig, kunna kommunicera med barnet och de vuxna i familjehemmet så att de förstår varandra och ha barnets perspektiv som fokus. Visst låter det som logiska förväntningar på en socialsekreterare som arbetar för barnets bästa?
Hon fortsätter:
Ett barn som placeras inom familjehemsvården har ofta problem med skolarbetet, det kan vara inlärningssvårigheter eller att de har hamnat så långt efter alla andra elever att allting känns hopplös. Det är familjehemsföräldern som som sitter vid köksbordet och försöker hitta ett sätt som motiverar barnet att göra läxor, det är familjehemsföräldern som behöver hitta alternativa sätt för att förklara när barnet inte förstår uppgiften. Det är ingen socialsekreterare som gör läxor med dessa barn. Dessutom har jag under mina nio år som familjehemsförälder aldrig haft någon från socialen med mig på skolmöten, det är jag som som kämpat med rektorer och lärare för att få till en skolgång som anpassas efter barnets förutsättningar.
Socialsekreteraren är inte den som ser till att det placerade barnet får möjlighet till fritidsintressen, de skjutsar aldrig till fotbollsträningar eller ser teaterföreställningar. Det är inte heller socialsekreteraren som arbetar för att höja barnets allmänbildning, de går aldrig på museum eller åker slalom med det placerade barnet. Socialsekreteraren behöver inte hantera aggressiva utbrott eller tonåringar som skär sig i armarna på nätterna. Det är familjehemsföräldern som är spindeln i nätet. Det är familjehemsföräldrarna som är den stora sambandscentralen som får det att fungera mellan det placerade barnet och socialtjänsten, skola, BUP och de biologiska föräldrarna. Det är de vuxna i familjehemmet som lever med barnet dygnen runt och upplever familjehemsföräldrarna att uppdraget är begripligt, hanterbart och meningsfullt, ökar förutsättningarna för att det enskilda barnet ska få en fungerande skolgång, socialutveckling och må bra
Vad jag håller med. När skall det arbete vi lägger ner börja uppskattas för vad det är? När skall synen på vårt arbete uppdatteras och värdesättas?

söndag 13 november 2011

Fler som upplevt samma sak

Det är helg och inte mycket händer.
Hittade flera debattinlägg.
http://www.bt.se/debatt/skadlig-sexualpanik-i-sverige(3026456).gm
Ännu en som går till angrepp på dåliga utredningar.
Han talar om att experter länge har påtalat brister.
Han har med några förslag i punktform:
* Utredandet ske i en sluten miljö där få har insyn.

* Socialsekreterarna som utreder har begränsad utbildning i utredningsmetodik. Strävan efter objektivitet, hur man undviker tyckande och fastlåsning i tidiga hypoteser, hur man låter alla komma till tals, att analys och bedömningar måste ha grund i utredningsmaterialet och så vidare. Edvardsson berättade vid ett samtal på 90-talet att endast ett fåtal av socionomstudenterna tar 5p-kursen i utredningsmetodik.

* De utredningar som lämnar socialtjänsten är oftast utförda av en person helt efter eget huvud. Socialsekreteraren svarar själv för upplägg, vilka som ska höras och om vad.
Utredningar ”kommuniceras” med berörda, men det fina ordet innebär bara att de får läsa den färdiga rapporten. Att rätta fel och komplettera med väsentligheter som saknas, är det inte tal om.

* Ingen som helst organiserad granskning av utgående utredningar sker, exempelvis av annan, mera erfaren, tjänsteman eller chef. Man kan säga att normal kvalitetssäkring helt saknas. Så sker inte i statsförvaltningen eller i seriösa företag som är måna om sitt rykte.

Eftersom ingen granskning sker får den enskilde utredaren inte någon återkoppling som kan förbättra färdigheten, det vill säga organisationen är inte lärande.
Socialtjänsten består till 99 procent av kvinnor. Utredningarna blir därför enkönade. Socialstyrelsens handbok Vårdnad, boende och umgänge innehåller få råd och regler till hjälp för en utredare. Det mesta lämnas till utredaren.

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta utredningar som görs kommer fram till det resultatet som utredaren bestämt sig för initialt.

Kan bara hålla med.
Det är det många som gör.
En Mats Lindgren http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/04/i-andra-l-nder-reagerar-man-kraftigare-mot-d-liga-myndigheter
skriver att man i andra länder reagerar kraftigare mot dåliga myndigheter.
Han skriver:
Om det är för barnens bästa att de tillbringat 68 dagar i en totalt främmande familj utan någon som helst kontakt med föräldrarna så är det dags för oss vanliga människor att säga stopp! Det är inte acceptabelt att myndigheter kan agera på detta sätt utan att det blir konsekvenser. Om detta skett i Italien eller Frankrike så hade man rivit Regeringsbyggnaden i Rom eller ockuperat gatorna i Paris tills ansvariga myndighetspersoner blivit avsatta och satts i häkte

Även Mars Gerdau (M) som vi träffade i riksdagen har skrivit ett inlägg http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/10/socialsekreterarnas-jobb-f-r-aldrig-g-fel
Det står:
Socialsekreterare måste ha ett av de absolut svåraste jobben. Socialtjänsten får helt enkelt inte göra fel, eftersom människor kan bli mycket lidande. Det gäller i särskilt hög grad ärenden som gäller barn eftersom de inte kan tala för sig själva och insatser kan leda till att barn tas ifrån sina föräldrar. Socialtjänsten får inte låta bli att ingripa så att vi får missöden som vid några tillfällen slutat i rena katastrofer och dödsfall. De får heller inte ingripa och tvångsomhänderta någon på felaktiga grunder, när det inte finns tillräckliga skäl
Vi är medvetna om att det idag finns brister i kompetens, erfarenhet och kunskaper i arbetet och handläggningen av ärenden. Det är också skillnader mellan kommunerna och uppföljningen av verksamheterna är inte alltid tillfredsställande. Lagstiftningen ställer heller inte tydliga kompetenskrav på dem som ska utföra de allra svåraste uppgifterna
Kraven på förändring blir fler och starkare.

Under mitt inlägg igår komer det mer och mer komentarer från andra som råkat ut för samma sak. Alltså inte en ensam företeelse.
Spännande, undrar vad det får för konsekvenser?

lördag 12 november 2011

Ordförande Hermansson

I dagens BT har jag ett inlägg.
Efter beslutet att det inte blev någon överklagan blev det bara tyst. Det var precis som någon stuckit hål på en ballong. Nu är det kört, det finnas inget mer att göra och då rasar intresset. Men så är det inte riktigt. Det är inte helt kört. Barnen kommer inte att bli kvar där det är så länge till, det är min fula övertygelse.

Efter att nämnden röstat och ordförande gick emot alliansens åsikt att överklaga, få det prövat kunde jag inte låta bli att tal om hur det var vid vår sista kontakt, min med ordförande.

Som sagt jag visste inte att man som ordförande kan villkora saker man säger med sin röst. Gör som jag säger så röstar jag för, gör du det inte så kommer jag att rösta mot dig. Hur kan man ha en ordförande som gör på det viset? Han skall agera korrekt. Han skall inte hämnas för att någon inte har samma åsikt eller inte håller med.

Som sagt vi har haft en hel del kontakt. Jag undrar lite över hur många av de närmare 30 sparade mail jag har som han diariefört?
I ett skriver han:
”Det jag skriver på min privata mail och som jag får här räknar jag som en privat kontakt”,
I ett annat:
”Läste din blogg, och ville bara säga att man inte skall tro allt som står i tidningen, Jag vill därför ge dig lite information (men vill inte bli citerad eller namngiven om du använder informationen”).
Jag svarade att jag då inte kunna använda den då anklagar han andra ledamöter för att ge mg info och skriver:
”Fråga till dig: du framför ju saker som du hör från ledamöter i socialnämnden utan att ange vem, varför kan du inte använda information från mig utan att ange att jag är källan”?
Jag tycker att det är ett märkligt beteende av en ordförande.
Sedan informationen han ger mig:
Vi bestämde i juli (när delegationen till SU inte hävdes) att nämnden skulle få hela utredningen, och att vi skulle granska ärendet (dvs. handläggning, utredning och beslut) den 24 aug.

SU har inte motiverat sitt beslut, vilket man är skyldig att göra enligt förvaltningslagen när man avviker från utredningens/förvaltningens förslag. De har heller inte dokumenterat hur de resonerat ur barnperspektiv (det borde ingått i motiveringen). Det är just barnens situation som Socialstyrelsen tidigare kritiserat oss för att inte följa upp och dokumentera (skriftligt visa hur barnen har det). Om man fattar beslut som går mot det förslag tjänstemän lägger fram i en utredning så måste det motiveras utifrån den utredning som tjänstemännen gjort. Saknas underlag för att motivera beslutet måste ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beslutet igår blev att en majoritet av nämnden skriver en protokollsanteckning med kritik mot att det saknas motivering, och att barnperspektivet därmed heller inte dokumenterats, samt att SU skriver en protokollsanteckning där de anför hur de resonerat och med sin motivering, samt att andra ledamöter som inte ingår i SU, men som inte delar majoritetens inställning, får skriva sin egen protokollsanteckning. Så det blir tre anteckningar: majoritetens, SU:s och övriga ledamöter.

Socialstyrelsen kommer granska ärendet och beslutet också.

Vad jag vet är det flera saker här som inte stämmer.
Min uppfattning är att han försökte styra vad jag skrev i bloggen till sin fördel.

Jag har också ett mail där han skriver att min kritik till utredningen är lagd som bilaga till den. Den utredning som mammans försvar använt sig utav och vann på i förra instans. Den Bo Edvardsson kritiserat så hårt.
Ändå är min kritik inte med till rätten inför den dom som kom nu.
Varför om den låg som bilaga?
Trots att advokaten sa att den var så tydligt och det var så viktigt att den var med.

Den var enligt honom orsaken till att Bo E inte behövde kallas och så är den inte inlämnad.
Advokaten sa att det var nämnden som sagt att Bo E inte behövde kallas. Vem i nämnden då? De hade inget möte?
Vet att advokatens kontakt i nämnden var Hermansson.
Är det han som bestämt att Bo E inte skulle kallas?
Han har t.o.m. i press talat om att han inte var så possitiv till Bo E.
Var det orsaken till att han inte ansåg att han skulle kallas?
Skall han avgöra vilka vittnen som skall kallas och inte?
Skall han påverka rättegången och kanske orsaka att vi förlorade?

Trots att ordförande sagt att de skulle överklaga det så långt det gick för att få en prejudicerade dom, för att testa barnperspektivet.
Trots att han sagt att han varit hårdast drivande i detta ock det är fel efter fel i domen och hela domen bygger på en felaktig uppfattning, samarbetet fungerar inte bättre nu för det finns inget samarbetet alls. Det är en skyddsplacering. Mamman vet inte ens vilka familjen är, och det finns inget samarbete dem emellan.
Ändå väljer ordförande att rösta emot att överklaga.
Istället lägger han sig, röstar emot med hänvisning till att det inte skulle vara någon ide.
Som sagt man kan ju undra varför?
Ett möjligt svar är ju i inlägget i dag men då är frågan är om det så en ordförande skall agera?

fredag 11 november 2011

Ärren försvinner inte

I BT igår var det en mamma som är på väg att råka illa ut. http://www.bt.se/nyheter/boras/bostadslos-mamma-nekas-hjalp---anmals-i-stallet(3024707).gm
Hon är på väg att bli bostads lös och då hotar man att ta hennes barn. Varför inte hjälpa henne istället? Hon har jobb och inkomst men får på grund av en psykisk sjukdom råkat i ekonomiska problem och fått betalningsanmärkningar. Därför får hon inte ett eget kontrakt och det är det hon vill ha hjälp med. Men Nej då anmäler man istället oro för hennes barn som skulle fara illa ifall hon inte har bostad. Det är som det står i artikeln huvudlöst.
Pressen blev för stor så hon lades in.
Sjukhuset kontaktade socialen, men fick beskedet att ärendet hade avslagits och ska upp i förvaltningsrätten. Eftersom socialen hänvisade till sekretessen föreslog sjukhuset en vårdplanering. Men socialen meddelade att man inte hade tid för vårdplanering innan patienten blir bostadslös, utan först drygt två veckor senare.

Fick en länk till en liten tankvärd text:
Här beskrivs hur en lärare i New York gjorde det för sin klass. Hon bad dem att göra följande övning: Barnen skulle ta vars ett pappersark. Sedan blev de ombedda att skrynkla ihop det stampa och slå på det och men utan att riva det. Sen bad hon barnen vika bladet, titta på hur smutsigt, fyllt med märken och ärr arket var. Så ombads barnen att säga förlåt till pappersarket. Fast de hade bett om ursäkt och att de hade försökt att släta ut det, var det fortfarande skrynkligt. "Dessa märken kommer aldrig att försvinna, oavsett hur mycket du försöker ta bort dem. Detta motsvarar vad en mobbare gör mot andra. Även om du säger förlåt efteråt, kommer ärren aldrig försvinna." Barnens ansiktsuttryck sade att budskapet hade önskad effekt.
Det gäller inte bara mobbing. Barn som utsätts för det ”våra” utsatts för kommer heller aldrig att glömma. Såren kommer aldrig att slätas ut. Ärren kommer att vara kvar.

torsdag 10 november 2011

Ordförande i blåsväder

Då är ordförande hermansson i blåsväder. I gårdagens BT var det en artikel i pappersbilagan. kollegor rasar mot honom. Det är inte nådig kritik han får.

I BT var det även en debatt artikel http://www.bt.se/debatt/rattsosakert-nar-barn-omhandertas(3022863).gm
I ingressen står det:
Rättssäkerheten borde vara hög vid tvångsomhändertagande av barn, men den sätts ur spel när sociala myndigheter själva utreder, omhändertar, processar och verkställer i samma ärende. Något som är otänkbart vid en polisutredning, skriver Peter Zeijersborger.
Den är bra och jag håller helt med författaren i hela inlägget.

Hittade även ett inlägg i Martingers Blogg d 9 nov
Mäniskor måste vara garanterade en rättstrygghet.
http://www.bt.se/blogg/martinger/
Han har läst debattinlägget och kommenterar det.
Han skriver:
Brister rättssäkerheten, som kan sägas vara den yttre ramen, blir även innehållet deformerat. Människor mot vilka ingripanden görs måste vara garanterad en rättstrygghet. Att från familjer ta deras barn är kanske det värsta som kan drabba familjer och då måste regelverket vara klart och redigt samt följas till punkt och pricka. För att det senare ska kunna bli verklighet krävs regelkunskap såväl på längden som på bredden.

Sedan var det en artikel i Varas tidning NLT
http://nlt.se/startsidan/lanet/1.1422847-domen-om-fosterbarnen-overklagas-inte
runt att domen inte överklagas. Det står bl.a.
– Lagen är inte skriven så att den tar hänsyn till spädbarnsplacerade fosterbarn, och därför finns det inga prejudicerande aspekter att hänvisa till vid ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen, säger nämndens ordförande Per-Olof Hermansson (KD) .
Men det var ju det man skulle försöka få prövat och det var det man skulle försöka få. Varför ändade han sig? han var ju hårdast drivande i detta? Han ville ju har det testat och få en prejudicernade dom?
Har lämnat mina åsikter i detta.
Det borde komma i morgon.

onsdag 9 november 2011

Handläggarens makt

Här är då inslaget på Tv 4 http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_22_35&videoid=2093706

Sedan ringde Västnytt igår och gjorde en intervju. Den ligger här
http://svt.se/2.34007/1.2593916/ingen_overklagan_om_markbarnen?lid=puff_2593916&lpos=rubrik

I Sandviken får de nu en ursäkt efter turena runt det felaktiga anklagelserna. http://svt.se/2.33557/1.2592342/c_och_m_kraver_br_be_om_ursakt
enbart på grund av att ärndet lyfts i media. Det borde inte vara kravet för en ursäkt.

På newsmill lyfter man det faktum att ärendet kommer att följas av fler.
http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/02/skandalfallet-i-uppdrag-granskning-kommer-f-ljas-av-fler

Hittar ett annat intressant inlägg på newsmill en jurist som debatterar om att socialtjänstens makt leder till felaktiga omhändertaganden. http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/05/socialtj-nstens-makt-leder-till-felaktiga-omh-ndertaganden
Hon skriver:
När en utredning initieras hos socialtjänsten är det oftast en eller två socialsekreterare som utreder. Ibland får man känslan att utredare har bestämt sig på förhand hur utgången ska bli, oftast efter en inkommen anmälan. Utredande tjänstemän har en treårig socionomutbildning vilken idag har störst fokus på missbruksproblematik. I utbildningen ges ingen djupare kunskap om barn som utsätts för våld eller övergrepp
När en barnutredning presenteras för socialnämnden är den till stora delar baserad på tyckande snarare än fakta och därefter finns ingen som granskar om den uppfattning som presenteras är rimlig i förhållande till det underlag som finns. Socialnämnden skriver under utan egen granskning. Utredningen hamnar sedan hos domstolen som ska fatta beslut kring vård med stöd av LVU. Om inte socialnämnden tar sitt ansvar och granskar ordentligt innan de skriver under är det svårt för domstolen att fatta ett korrekt beslut
Det är viktigt att poängtera att det blir fel åt båda håll. Det får till följd att barn som behöver beredas vård eller som utsätts för våld och övergrepp inte uppmärksammas. Om en socialsekreterare inte tar en anmälan på allvar finns risken att barn far illa för att utredningen brister.
Alla dessa problem uppstår just eftersom systemet är för skört och att vi inte har nationella regler för hur utredningarna ska gå till och hur socialtjänstens ska tala med barn och föräldrar och under vilka förutsättningar socialnämnden ska underteckna en utredning som gjorts av socialsekreterarna.
Socialtjänstens makt gentemot enskilda är enorm ur detta perspektiv och det är därför dags för en översyn och förändring för att öka rättssäkerheten.
Hon har förslag på vad man skulle kunna göra åt problemet.:
Bättre utbildning inom många områden hos socialtjänsten efterlyses. Förslagsvis ett team med olika kompetenser såsom socialsekreterare tillsammans med en jurist och en barnpsykolog i utredningar som rör barn. Juristens arbete skulle innebära att socialtjänstens omhändertaganden faktiskt har stöd i lag och barnpsykologen kan dra korrekta slutsatser kring barns berättelser. Teamet ska göra en korrekt riskbedömning, något som ofta brister idag
Det är också önskvärt att omhändertagna barn har ett offentligt biträde i alla beslut som rör de omhändertagna barnen, alltså en jurist som tillvaratar barnets bästa även efter avslutad domstolsprocess.
Kan bara hålla med.

tisdag 8 november 2011

Intget överklagande

Igår hade de då haft ett möte om de skulle överklaga eller inte.
De röstade 7 mot 6 emot att överklaga.
Ordförande var emot.
Han som sagt till mig att han varit hårdast drivande i att barnen skulle tillbaka. Om de nu ansåg att barnen skulle må bäst av att komma tillbaka till oss borde de ju driva det i alla instanser de behöver annars trodde de ju inte på det fram början. Sedan var ju tanken att se hur rätten ser på barnperspektivet utifrån anknytning och det var ju inte det som testades i rätten Man ville ha ett prejudicerande fall men överklagar inte.

Med alla de fel som var i domen borde man t.o.m. kunnat hävda att den skulle göras om med hänvisning till att den byggde på felaktigheter men det göra man inte. Man lägger sig ner innan med hänvisning till att det inte är någon ide. Nästa instans kommer nog inte att ta det ändå. Men det vet man ju inte innan man testat. Det var som handläggaren sa på socialstyrelsen att om du inte anmäler så är det ditt fel att inget händer. Om du anmäler och vi hittar fel men inte gör något så är det vårt fel. Men det kan också föra med sig att det blir en förändring. Tänk om jag gett upp från början med hänvisning till att det inte var någon ide? Då hade jag aldrig kommit så här långt.

Media var snabba.
Tv 4 Borås ringde och det var ett inslag på kvällen Lägegr ut länk senare.
http://www.bt.se/nyheter/mark/socialnamnden-overklagar-inte-dom-om-fosterbarnen(3020441).gm Tar upp att de inte överklagar.
Det står:
– Lagen är inte skriven så att den tar hänsyn till spädbarnsplacerade fosterbarn, och därför finns det inga prejudicerande aspekter att hänvisa till vid ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen, säger ordförande Per-Olof Hermansson (KD).
Men det var ju det de ville få testat.

Även i Hallands nyheter
http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1421737-socialnamnden-overklagar-inte

Och på radio sjuhärad.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894
Man prövar inte. Man borde har gjort det Bl.a . Ordförande i utskottet anser att man borde ha överklagat.

Vad säger man? Det är inte klokt.
Man kunde åtminstone försökt om sedan rätten valt att inte ta upp det så hade det inte varit nämndens fel men nu försöker de inte ens. På grund av att de som aldrig velat att barnen skulle tillbaka och dessutom aktivt arbeat för att det skulle bli så röstar emot.

måndag 7 november 2011

Det lyfts överallt

Upptäckte att det är flera i nämnd och utskott som går ut offentligt med vad de tycker. Marmander i kommunfullmäktige (under ser rött över dyr advokatnota) http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4782854
och (under ingenting blir rätt och riktigt) http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4784562
både J-O Gustavsson och Ingamaj Krüger går ut offentligt
Där talar Ingamaj om att Per-Olof Hermansson varit emot att barnen skulle hem tillbaka till oss hela tiden. Ända sedan i maj.
Det var nytt. Han som sagt att han varit den som ar hårdast drivande för att barnen skulle få komma tillbaka. Har han ljugit för mig hela tiden?

I Sydsvenska Dagbladet http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svart-liv-vantar-omhandertagna-barn_563041.svd#after-ad är det en artikel om en undersökning runt omhändertagna barn. De löper större risk än andra att begå självmord och leva kortare. De lyfter att vården försvinner då barnet fyller 18 men behovet av trygghet bra vuxenkontakter gör det inte. Åter en brist i lagen. Det är skillnad mellan att bli myndig och att bli vuxen. Alla uppdrag upphör med några få undantag då barnet fyller 18 år. Tre av fyra av dessa ungdomar tvingas till fortsatt kontakt med kuratorer via socialen. Men det är inte samma sak som en familj även om det inte är deras egen.

Sedan kommer det nu ärenden efter ärende i tidningen. Socialen som felhanterar så att barn kommer i kläm.
Socialen i sundsvall har krismöte. Där hade jag föresten 7 ärenden till med omplacerade fosterbarn. Det måste jag också göra något åt så fort jag får tid. Det gäller familjer som inte själva orkat ellr vill anmäla.

Tidningen lyfter tre ärenden till (i plus varianten) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13892344.ab?teaser=true
Ett barn som hämtades på dagis

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13892347.ab?teaser=true
De anklagades för att ha skakat sitt barn och blev av med tre. Det är Malin som var med upp till riksdagen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13892350.ab?teaser=true
Där är det en mamma som fråntogs sitt barn som hon sedan fick kämpa för ett år.

http://www.aftonbladet.se/ipadoriginal/article13892342.ab
Flera experter lyfter återigen det faktum att utredningar inte håller måttet. Att det är ett klippande och klistrande av åsikter, tyckande och tänkande och alldeles för lite fakta.
Det är vad jag och många med mig försöker ändra på. Vi talade om det både hos BO och i riksdagen.

Något positiv har kommit ur detta, då vi tänker efter så när allt detta började för två år sedan ville ingen media lyfta eller skriva om. Men vårt ärende har fått upp det på bordet. I nuläget går det inte en vecka utan att det står i någon tidning om något fall ibland flera. Det är många och det händer ofta och det måste göras något åt det.

söndag 6 november 2011

Är det därför??

Ordförande i utskottet som var med och bestämde att de skulle anlita advokaten går ut med att hon känner sig väldigt lurad. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4784562 De tog honom för att han framställdes så positivt vilket sedan visade sig inte stämma.

Under inslaget hittar jag ett inlägg som är lite anmärkningsvärt.
Rubrik Marks kommuns växande skamfläck
Det är skrivet av en som sitter i just socialnämnden. Han hävdar att hela agerandet sätter både demokratin och ekonomin i fara.

I inlägget efter påpekar skribenten mycket riktigt att vice ordförande i nämnden Anita Lomander hela tiden motarbetat att barnen skulle få komma tillbaka. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=12422&artikel=4575722 Hon var t.o.m. med i en grupp som aktivt drev att barnen inte skulle tillbaka.
Innan förra rättegången sa hon i media att hon inte skulle gå emot en överklagan http://www.bt.se/nyheter/mark/(2838992).gm men röstade ändå emot då det väl kom upp. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=12422&artikel=4587816

Likadant är det nu. Hon vill inte heller nu, trots att det hanterats fel att ärendet skall överklagas i nästa instans. Hon visar tydligt att on inte har någon kunskap om hur det fungerar utan har gått på lögnerna om det ”mycket bättre samarbetet” mellan biomamman och den nya familjen. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=12422&artikel=4751432 Familjen hon inte ens vet vilka de är. Vice hävdar att samarbetet mellan vuxna är så viktigt så när det nu fungerar så är det bättre för barnen att de är kvar där de är. Hon menar också att de nu måste få lugnt samtidigt som det i domen står att nämnden tror att man kan flytta hem barnen inom två år. Skall man igen börja på en hemflytt så blir det långt ifrån lugnt för dem.
Sedan vad jag förstått så finns det inga sådana planer så den som företrädde kommunen är ute i någon annans ärende än nämndens. det i sig borde vara fog för överklagande. Nämndens åsikt kom inte fram. Men inte ens det verkar hon veta.
Jag har också fått uppfattningen att ordförande egentligen heller inte vill att barnen skall tillbaka och jag vet att många nu ifrågasätter om det är därför det dragit ut på tiden och det nu först blir ett möte efter åtskilliga påtryckningar. Ett möte sista dagen för överklagande trots att man haft tre veckor på sig.

lördag 5 november 2011

Jämför man... stämmer det inte

Då har även HN en artikel runt advokatnotan.http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1419527-socialnamndens-advokatrakning-uppror
Den avslutas med orden :
"Timtaxan är förhållandevis låg, om man jämför med andra advokater, men uppdraget svällde när det blev fler rättegångsdagar än beräknat."

Jag råkar veta att advokaten som de ”ratade” erbjöd sig att ta ärendet gratis.
Han kontaktade nämligen mig från början och erbjöd sig men jag fick ju svara att jag inte var part, inte kunde välja utan hänvisade honom till Per-Olov.
Jag hörde senare av mig bara för att höra hur det gått.
Det visade sig då att Per-Olov inte brytt sig om hans försök att få tag i honom så han vände sig till Ordförande i utskottet som tagit med hans förslag. Han kallades på möte och fick senare veta att PO hade ringt hans kollega för att förhöra sig om honom. Sedan tog de kollegan istället.
På mötet hade han inte ens informerats om att de hade andra förslag.
Har kollat lite runt honom och om jag förstått saken rätt är det samma advokat som har spalten i Markbladet och som tidigare jobbat på försvarsadvokaterna. (Serien som gick på TV) Han är alltså välrenommerad och duktig. Han har t.o.m. specialiserat sig på LVU ärenden vad jag hört. han har ca 50 om året. Advokaten man valde har ca 5. (vad jag fått fram)

Även Borås tidning har med en artikel runt advokatens räkning. http://www.bt.se/nyheter/mark/chocknota-for-advokatarvoden-i-fosterbarnsarendet(3017421).gm
Ordförande försvarar notan även här och säger att timtaxan är förhållande vis låg.
Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) beklagar att fördyringen kommer i en tid när ekonomin är körd i botten, men tycker inte att kostnaden för tjänsten är orimlig.
Jag blir förvånad över resonemanget. Som jag skrev igår om man jämför med vad de andra ombuden i rättegången tog. Som jag skrev igår ombudet för mamman tog ut 75459 kr och barnens advokat tog begärde 69010 kr. Advokaten som kommunen anlitade tog 277 968kr och så var han inte ens där.
Så jämför man så stämmer inte påstående att det svälde och det var orsaken till att det blev en högre kostnad.
Inte heller att timtaxan är förhållandevis låg. Den hade kunnat varit i princip NOLL.

fredag 4 november 2011

Advokatnotan

Ja ha då är det dags igen.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4782854
Advokaten i rättegången runt tillbaka flytten till oss har skickat sin faktura.
De andra ombuden för mamman tog ut 75459 kr och barnens advokat tog begärde 69010 kr. Advokaten som kommunen anlitade tog 277 968kr och så var han inte där.

Vet inte vart gränsen går för lagen om offentlig upphandling men tror att det ligger på gränsen. Man borde i så fall gått ut och erbjudit jobbet offentligt.

torsdag 3 november 2011

Gårdagens program

Ja hoppas att ni såg gårdagens uppdrag granskning. http://svtplay.se/v/2588771/uppdrag_granskning/del_10_av_16__mardrommen?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2588771/sb,p103536,1,f,-1

Det ligger även en debattartikel på Svt debatt sidan. http://debatt.svt.se/2011/11/02/nagon-maste-stallas-till-svars/
Precis vad jag skrev om i mitt inlägg för några månader sedan. Att handläggarna som gjorde detta inte skall få gå ostraffade.

I alla misskötta ärenden är det samma fel.
Inkompetenta handläggare, utredningar som inte håller måttet.
Åsikter som man letar stöd för trots att det inte finns fakta eller annat som stöder det.
Brott mot grundlagen §1 då det gäller saklighet och opartiskhet.
Lagar som inte är straffsanktionernade så inget händer om man bryter mot dem. Vilket tillåter att man fortsätter att göra fel.

Inget personligt ansvar vilket också gör att man kan fortsätta göra fel utan att det blir konsekvenser.
Det är personal som inte har kännedom om hur barn fungerar och därmed misstolkar eller skapar saker som inte finns.
Politiker som tar beslut i saker trots att de inte vet hur en utredning skall se ut. Baserat på saker som presenteras av tjänstemänn som i vissa fall bara letat saker eller tagit med saker som stödjer deras tes. Skapar problem som inte finns.

De ansvariga skyller på varandra gömmer sig bakom sekretess.
Här skyller de ansvariga på tjänstemännen trots att de är ytterst ansvariga.
Ordförande för socialen försvarar sig. http://debatt.svt.se/2011/11/02/vi-har-inte-brustit-i-nagot-avseende/

Om de inte har insyn eller vet skall de inte vara ansvariga, då saknas kompetens. Frågan är om vanligt folk skall sitta i socialnämnden.

Ett annat problem är den omvända bevisbördan i rätt.
Du skall själv som drabbad, anklagd bevisa din oskuld. Här vinner de i instans efter instans men soc. ger sig inte utan fortsätter att trakasera familjen. Här gick det bra, tillsist. men skall det vara så?

Det är sakfel eftersom det kommer igen i så många ärenden.

Konsekvensen blir barn som tror att de lämnas utan förklaring där man skapar barn som inte vet när hela deras verklighet skall försvinna.
Barn vars hela trygghet tas ifrån dem.
Trasiga barn och familjer, skapade av de som skulle stå för stöd och skydd för den utsatta men istället är de som skapar problem.
Familjer och barn som förutom det psykiska lidandet kostar miljoner.

Allt kan inte lagstiftas bort men man måste minska risken för att det skall hända och när vi hittar så mycket sakfel, systemfel så måste det ändras.
Det är inte de som sköter sitt jobb vi vill åt.
Det finns handläggare som gör ett fantastiskt jobb och lägger själ och hjärta i att det skall bli bra för barnen.
Det är de som inte gör det som måste bort eller åtminstonde måste man sätta sådana krav och regler som inte kan misstolkas.
Tyckande, tolkade skall inte avgöra eller orsaka så många eller grova fel baserat på ingenting.

Det kommer en diskussion runt det hela på debatt ikväll.
Se det gärna.

onsdag 2 november 2011

Trött men mycket nöjd

Ja hur var då dagen i Stockholm.
Jag kom hem trött och mycket nöjd.
Jag var ju bara där ock vände.
Det var direkt till kontoret där de väntade med mat och så började vi prata. Det var Barnombudsmannen him self, Fredrik och två mycket kompetenta kvinnor.
Vi pratade om allt jag upptäckt och vi var faktiskt (inte överraskande) överens om allt tror jag. Jag kommer inte på något som vi var oense om. Vi pratade och diskuterade i två timmar och det var väldigt givande. Fick veta att en hel del av det vi talade om hade de redan lyft och ingick i det de drev. Sedan sa Fredrik att det var ju inte så konstigt för det var ju sådant jag skickat sedan tidigare och de tagit till sig.

Skönt att få lite Credit för vad man gör. Få höra att det ger resultat. Att de får effekt. Man sitter här och ringer, lobbar och gör allt jag kan för att det skalla komma upp men vet inte alltid om det ger så mycket. Det är frustrerande. Man skönt som sagt att få höra att det gett något iallfall där.
Vi diskuterade även att det skulle behövas en undersökning runt alla ärenden i rätt där barn är inblandade. Hur många av de ärendena där man faktiskt hör barnen själva. Tror inte att det är så många även om det skall ske enligt lag.

I kväll kommer ett nytt ärende på uppdrag granskning se det. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13873795.ab
Sedan diskuteras det i morgon på debatt om det går som de planerar. Det var visst svårt att få folk som försvarar det de gjort. Konstigt. Eller inte.
Att göra fel är lätt men att stå för det verkar vara näst intill OMÖJLIGT.
Det var en av de sakerna vi pratade om igår. Tjänstemanna ansvaret måste tillbaka. Då kanske de själva börjar kräva bättre utbildning, mer på fötterna, mer stöd än vad de får nu. Socionomerna, handläggarna som har människors liv i sina händer men inte behöver ta ansvar föra vare sig beslut eller felsteg.

tisdag 1 november 2011

Barnombudsmannen

Då åker jag till Stockholm igen. denna gågnen för att träffa barnombudsmannen.
Får återkomma senare.
Tror att ett flertal av partierna i Mark hade möte igår runt om de skall överklaga eller inte. Besked kommer väl antar jag. De har bara veckan på sig för att bestämma sig.