Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 31 oktober 2014

Första gången vite

För första gången vad jag vet har en kommun dömts till vite.
Det är Kiruna kommun som fick 500 000kr men IVO anser att det är för lite och överklagar.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6003889
Förvaltningsrätten bedömde att kommunen skulle betala 500 000 kronor men IVO tycker alltså att det är för lite med tanke på att kommunen sparat pengar på att inte ordna boendet. Enligt IVO överstiger besparingen redan 1,5 miljoner kronor.
 
Hoppsan. Det blir intressant

Hur många är utbildade?

Tierp får kritik http://www.unt.se/uppland/tierp/socialtjansten-brister-i-barnarenden-3426292.aspx
När socialnämnden får in larm om barn som far illa ska en första bedömning göras inom två veckor enligt lag. Men i många fall drar det ut på tiden och ibland uteblir utredningar helt. Det visar en rapport från IVP, inspektionen för vård och omsorg, som har granskat 24 nämnder i 7 olika län. I genomsnitt överskrider 31 procent av förhandsbedömningarna 14 dagar.
– Vi ser väldigt allvarligt på de här bristerna, särskilt eftersom det gäller barn som kan vara utsatta. Det kan gälla brister i omsorgen, sexuella övergrepp, misshandel och psykisk ohälsa, säger Anna Öström, utredare på IVO och författare till rapporten.

Och Östra Göinge http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/article2276264/IVO-kritiserar-socialtjansten.html
IVO tycker det är anmärkningsvärt att kommunen inte uppmärksammat eller ens övervägt att händelsen skulle kunna vara ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah. Inspektionen gör bedömningen att individutskottet behöver öka sina kunskaper och se över sina rutiner beträffande lagstiftningen om lex Sarah.
Kommunen får också bakläxa för att man lagt ut vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på entreprenad. Kommunen har i och för sig rätt att ta hjälp av utomstående för att ta fram olika underlag. Men måste själva se till att hålla samman utredningen genom att göra en egen bedömning och ett eget ställningstagande.
All myndighetsutövning ska ligga hos kommunen och går inte att överlämnas till ett privat bolag.
 
Och i Blekinge kommun slår man larm då många handläggare inte ens har socionom examen. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/manga-i-socialtjansten-utan-socionomexamen
Av Blekinges fem kommuner är det endast i Sölvesborg som alla socialsekreterare har en socionomexamen. Det visar en rapport från Socialstyrelsen som släpptes i dag. I resten av länet varierar andelen socialsekreterare med socionomexamen mellan 25 och knappt 93 procent. Sämst är läget i Olofström där endast en av fyra har en sådan examen.
 
Blev nyfiken och kollade Mark  Det står nej för rutiner för hur man arbetar med barn och ungdomsvård, vuxenvård och arbetsmarknads verksamhet. Det står också nej för rutiner då barn misstänks fara illa likaså för våld i nära relationer. Inga rutiner för hur man skyddar personuppgifter. De har en överenskommelse med arbetsförmedlingen men inte försäkringskassan, inte heller primärvård eller psykiatrin. De har heller ingen mall för hur de jobbar utifrån ett barnperspektiv.
Bara 90% av handläggarna har socionom examen och bara 40 % har jobbat mer än 2 år. Med  andra ord 10% har inte examen och 60 % har nästan ingen erfarenhet.

När jag bläddrar ner i listan blir jag förvånad över hur många kommuner som inte har utbildade handläggare. Och så känner jag igen namnen på de kommunerna för det är många av dem som fått kritik Bla. Tierp,

Vill ni kolla er egen kommun följ länken http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/ekonomisktbistand välj tabeller och sedan finns det tre sidor som man bläddrar mellan längst ner.

torsdag 30 oktober 2014

Får inte se sitt eget svar

Att nämndeledamöterna inte skall få se det de själva svarat tycker Ordförande att det är rätt. Vem som helst skall inte se vad nämnden skrivit, INTE ens de själva.


Sekretess hindrar

En av nämndeledamöterna har försökt få se svaret de skall ha lämnat till Ivo men  ser det fick han inte

Det har han nu överklagat.onsdag 29 oktober 2014

Skillnad på killar och tjejer

Hittade en bra debatt artikel skriven av en fjortonårig tjej. http://www.bt.se/debatt/killar-ar-kungar---tjejer-horor(4505060).gm Hon skriver bl.a.
En kille i Paradise Hotel sa att han hade legat med 300 personer, det tyckte ingen var konstigt. En tjej sa att hon hade legat med 30 personer, då sa alla andra att det var slampigt. Hur kan det vara okej för en kille men inte för en tjej, det är väl ändå samma sak, skriver Alma Bonander.

Ett annat exempel när tjejer blir orättvist behandlade är fotboll. När Zlatan gjorde sitt 50:e mål i landslaget uppmärksammades det något enormt. När Hanna Ljungberg gjorde sitt 72:a mål i landslaget skrevs det knappt en rad. I en artikel från 2012 i Svenska Dagbladet skriver Fredric Karén att Zlatan tjänade 50 000 kronor bara för att vara med i landslaget, medan Lotta Schelin tjänade 180 kronor efter att de dragit av alla kostnader för mat. Hur kan det vara så att två riktigt skickliga fotbollspelare, Zlatan Ibrahimovic och Lotta Schelin, tjänar så olika? Detta var 2012 men siffrorna mellan lönerna har inte ändrats än. Nu kanske vissa tänker, men Zlatan är ju en skickligare spelare och så vidare. Men jag lovar er att Zlatans och Lottas skicklighet inte är den enda anledningen till deras löneskillnader. Det är för att Lotta är kvinna och Zlatan är man.
Även i arbetslivet är det 66 procent manliga chefer och 34 procent kvinnliga chefer, visar en undersökning av regeringskansliet från 2013. Är det så att alla kvinnor har sämre kompetens att styra företag? Varför kan inte 50 procent vara kvinnor? Varför? Ska jag som tjej redan nu ge upp mina drömmar om att få vara mer än anställd, eller få en högre position i det företag jag vill jobba i?
Ska jag redan nu som 14 åring ge upp hoppet om att en dag lyckas? Ska jag som 14 år ung tjej inte välja vad jag vill bli för att jag vet att jag har 30 procents chans att lyckas? Ska jag ge upp mitt hopp för att jag föddes som kvinna och inte som man? Nej, jag ska inte och tänker inte ge upp. Jag kommer att kämpa dit jag vill nå även om jag är kvinna. Men det är inte konstigt att många unga tjejer ger upp när de kan se hur alla andra kvinnor har det i samhället. Vi måste ändra samhället, vi måste ändra Sverige, vi måste ändra världen.
I riksdagen sitter det från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet 162 män och 116 kvinnor, enligt en undersökning jag själv gjort, det är en ganska stor skillnad. Det har verkligen varit större förut i Sverige och vi är absolut på väg mot rätt håll, men det är inte tillräckligt. Det finns bara två partier som är i riksdagen som har kvinnliga partiledare/språkrör, resten är män.

Hon blir så påhoppad att de på bara en timme fick stänga kommenteringen. Ändå har hon ju rätt.

tisdag 28 oktober 2014

Bäddat för fel

Ännu en kommun som får kritik.
http://www.unt.se/uppland/tierp/socialtjansten-brister-i-barnarenden-3426292.aspx

Men i många fall drar det ut på tiden och ibland uteblir utredningar helt. Det visar en rapport från IVP, inspektionen för vård och omsorg, som har granskat 24 nämnder i 7 olika län. I genomsnitt överskrider 31 procent av förhandsbedömningarna 14 dagar.


https://www.dagbladet.se/opinion/ledare/vem-gor-reklam-for-socialtjansten-1


Det är för enkelt att göra hennes död till en resursfråga. Elva handläggare var inblandade i fem olika ärenden som gällde Yara. Men precis som i de flesta kommuner vittnar socialarbetarna i Karlskrona om hur de knäar under arbetsbelastningen. En biståndshandläggare kan ha 90 ärenden, en skolkurator 1 400 elever. Att tjejer inte anses vara lika mycket värda som killar får vi bevis efter bevis för. En tjej skriver en debatt artikel.
Forskaren Pia Tham har gjort en undersökning i Stockholms län som visar att var tredje socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomsärenden är mellan 20 och 30 år.Av dessa har var tredje arbetat högst tre år i yrket. Var femte har mindre än ett års erfarenhet som socionom. Inte sällan lämnas de ensamma utan handledning och stöd med en stor mängd utredningar att ansvara för. De arbetar ofta i en arbetsgrupp där omsättningen är hög och flera tjänster obesatta. Det är inte särskilt förvånande att nästan hälften funderar på att byta jobb.Hur kan en av samhällets tyngsta och viktigaste myndighetsuppgifter läggas på unga socionomer som praktiskt taget är nybörjare i yrket? 

Det är så man förvånas över att det inte blir fler fel.

måndag 27 oktober 2014

Recenserade HVB hem

Nu vill man att alla har hem skall recenseras. Som jag förstår det skall man höra barnen så man får fram hur det var.  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6000357

4 500 barn och unga med sociala problem blir varje år placerade i hem för vård och boende - så kallade HVB hem. Nu vill experter att alla placeringar ska recenseras för att kunna följas upp. Enligt en ny rapport kan socialtjänsten ha svårt att bedöma om det är ett bra HVB-hem för personen som ska placeras där och därför föreslås bland annat ett nytt nationellt register som recenserar Sveriges HVB-hem.
– I dag kan man inte veta på nationell nivå i vilket HVB en tonåring placeras eller hur nöjd socialtjänsten varit med placeringen. Det gör att man inte kan följa upp ungdomarna senare i livet, förklarar han.  

söndag 26 oktober 2014

Synen på brott mot barn

En åklagare protesterar mot en dom där en man begått över grepp mot en sexårig flicka. Han döms till tre månaders fängelse men han döms efter normalgraden för övergrepp istället för våldtäckt av barn. Mannen får tre månader istället för fyra år eftersom han raderat bilderna.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6000146
I måndags dömde Skaraborgs tingsrätt den 39-årige tvåbarnspappan från Helsingborgstrakten till tre månaders fängelse och skyddstillsyn med behandling, men den domen kommer alltså åklagaren att överklaga i sin helhet.
Vid tre tillfällen har mannen förgripit sig på en sexårig flicka. Övergreppen skedde i mannens bostad och i flickans farföräldrars bostad i Lidköping. 39-åringen har erkänt övergreppen.

I förhör har flickan berättat hur hon låtsades sova och att det gjorde mycket ont när mannen förgrep sig på henne. Trots att tingsrätten inte ifrågasätter flickans berättelse så anser man att det handlar om sexuella övergrepp av normalgraden.
Åklagare Karin Lundström Kron yrkade i tingsrätten på att mannen skulle dömas till fyra års fängelse, då handlade det även om två fall av barnpornografibrott.

Även flickans målsägarbiträde, advokat Thomas Ört delar åklagarens bedömning och menar att mannen borde fällts för våldtäkt på flickan samt barnpornografibrott. I nästa vecka beslutar brottsoffrets biträde om även de kommer överklaga domen.
 
Synen på brott mot barn måste förstärkas. Det måste märkas att man begått brott mot barn i större utsträckning. Han har tagit i från henne något hon aldrig får igen. Något hon inte fick välja själv vem och när hon ville ge. Hon har fråntagits oskulden och tilliten till vuxna.

lördag 25 oktober 2014

Styrelse möte

Igår hade vi styrelse möte i BPIS barnperspektivet i Sverige. Det var därför jag inte hann blogga.

Det känns som vi börjar komma igång ordentligt. Skönt.
Det droppar in den ena medlemmen efter den andra.
Skall på träff med en organisation för att diskutera samarbete.
Har två advokater upplagda bland dem vi rekommenderar.
Har ett par föreläsare på gång som vi okcså komer att rekomendera. Vi vill naturligt vis att de skall bli medlemmar för att vi skall rekommendera dem men det är billigt med 100 kr för reklam.

Det har startatas upp en under förening i Östergötland och vi hade med en representant därifrån per telefon.

Jag rekommenderar er att söka er till hemsidan och bli medlemmar.
http://bpis.hemsida24.se/

Kaliber

Hittade ett program som gått för ett tag sedan.
Kaliber i samarbete med Barnaministeriet från UR, granskar barnets status i rättsapparaten och de svårigheter som finns med barnutredningar
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/372575?programid=1316
Hur ser du på kritiken från bland annat domarhåll att många utredningar i barnärenden inte håller måttet?
– Jag tycker nog att rättsväsendet generellt har blivit bättre på att hantera barnärenden, men att det naturligtvis finns mycket kvar att göra. Enligt min uppfattning, och det tycker jag att jag har stöd för allmänt i rättsväsendet, så har beviskraven höjts under senare år. Och det är ju riktigt och rätt och bra från rättssäkerhetssynpunkt, men det innebär ju också att det är svårare att få fram fällande domar.
Så du menar att du anser att man gör tillräckligt bra utredningar som det ser ut idag?
– Nej, det kan jag inte säga, utan här måste ju ske en fortgående utveckling och utbildning. Och förbättra samverkan mellan åklagare, polis och med socialtjänsten.
Kan det vara så att barnärenden generellt har en lägre status?
– Jag tror inte just för att det är barnärenden men jag tror att det är viktigt att man håller fokus på de här ärendena och ständigt ser till att de får den prioritering de ska ha. Därför att, jag tror rent allmänt sett så finns det vissa typer av ärenden som liksom prioriterar sig själva. Det är de allra grövsta brotten. Där är rättsapparaten duktig på att se till att man får tillräckligt med resurser och att man kan utreda dem på bästa sätt. Och det gör att man måste hela tiden se till då att inte barnärenden och relationsbrottsärenden och ungdomsärenden blir eftersatta.
Vad kan du göra för att ge åklagarna bättre möjlighet att göra bra utredningar i barnärenden?
– Vi hade ett metodutvecklingsprojekt som avslutades 2012, med slutsatser som håller på att genomföras både hos oss och polisen. Vi har en barnhandbok som uppdateras fortlöpande med vägledning till åklagaren. Vi har ett utvecklingscentrum i Göteborg som har både de här och en del andra brottstyper som fokus, och som utvecklar och följer upp verksamheten, och kontakt med forskningen på området. Man kan säga så här att det finns inget ”good enough” när det gäller den här typen av ärenden.
– Det här tar tid och jag tror väldigt mycket på kommunikation mellan personer i det rättsliga systemet och andra kunskapsfält alltså beteendevetenskapen exempelvis.
Ann Christine Cederborg, professor vid Stockholms universitet, säger att mycket fortfarande återstår för att stärka barnets roll i rättsapparaten, men att hon ser optimistiskt på framtiden.
– I det tror jag att det finns en potential för utveckling, att kunna analysera barnperspektivet i de här ärendena precis som barnkonventionen förväntar sig vilket inte förändrar att det måste finnas bevis och inte minsta tvivel. Utan det är mer ett förhållningssätt till barn som jag hoppas vara med och påverka
 

Jag behöver väl inte säga så mycket kan bara hålla med.

torsdag 23 oktober 2014

Farligt att vara ensam mamma

Då jag var i Stockholm fick jag en inbjudan till Qrut. En tre årig satsning med stöd från allmänna arvsfonden. De erbjuder stöd för de som  har barn och behöver stöd för att få behålla sina barn. De som fått en orosanmälan på sig, har barn i familjehem eller som skall eller just fått hem sitt barn. De jobbar främst med kvinnor men jag tvivlar på att de slänger på luren om en man ringer.
Vi diskuterade samarbete. Ni hittar dem på http://qrutrfhl.se eller telefon 0705 532470 om ni bara vill ha kontakt men om ni vill ha föräldra stöd 0739 888128 mail info.qrut@rfhl.se Jag rekommenderar varmt för de som är i behov av. Om de behövs Jo det kan ni ge er på.
http://www.aftonbladet.se/debatt/valfard/article19665153.ab
vart sjunde barn till ensamma mödrar omhändertas

Samtidigt slår man larm ang socialtjänsten och deras arbetssituation
http://mobil.dn.se/debatt/socialsekreterares-villkor-har-forsamrats-allvarligt/
en tredjedel av de som arbetar med dessa arbetsuppgifter är mellan 20 och 30 år. Av dessa har nästan var femte arbetat kortare än ett år i yrket och mer än en tredjedel i högst 3 år. Nästan hälften hade planer på att söka nytt arbete och mer än hälften av socialsekreterarna hade övervägt att byta yrke. Många beskriver introduktionen till yrket som kaotisk. Arbetsgrupperna man kom till bestod till större delen av andra oerfarna, flera tjänster var obemannade och hade ofta så varit under en längre tid. Inte sällan saknades någon att fråga om råd och man lämnades ensam med en hög utredningar att ansvara för.
Kanske inte konstigt att det blir fel.
Jag undrar ju när någon skall ta det på allvar. Som en skriver i UNT http://www.unt.se/asikt/debatt/ar-uppsalas-socialtjanst-battre-3424021.aspx
Sköter socialtjänsten i kommunerna i Uppland familjehemsplaceringarna av barn och ungdom enligt socialtjänstlagen, eller sker verksamheten lagstridigt, som i Simrishamn, där en familjehemsflicka avled i brist av vård vid sjukdom?
Uppdrag granskning belyste en mycket viktig fråga, som det inte bara går att gå förbi, med tanke på alla missgrepp som framkom i regeringens vanvårds­utredning – vi lever ju inte förr, utan 2014.
Så rätt han har förutom att det var i kalla fakta inte uppdrag granskning....

onsdag 22 oktober 2014

MIssvisande siffror

Var i Stockholm igår och jag skall sammanfatta vad vi talade om men det tar en stund så jag får återkomma om det.
Man ser vad man vill se och det är lätt att få till vad man vill med statistik. Vissa saker kan se mer negativt ut än vad det är. Sedan beror helt och hållet vad man jämför med. En del vill framhärda att det inte är så bra att placera barn. Att de har högre siffror vad gäller att inte klara skolan, vad gäller självmord osv. Men ingen vet vad som hänt om man lämat dem där de var.
http://evalenaedholm.se/blogg/2014/10/och-i-media-visas-som-vanlig-en-negativ-bild-av-familjehem-upp/
Hösten 2011 skrek media ut att bara 55 % av de barn som placerats av socialtjänsten har gymnasiekompetens, men det var inte hela sanningen 55 % representerar de barn som omhändertogs av samhället efter att de fyllt 12 år.
För de barn som placerades före 10 års ålder är det 71 % som klarar gymnasiekompetensen. Med tanke på att resultatet är lågt hos ”vanliga” svenska barn där det är 86 % har betyg som gör att de får söka in till gymnasiet, säger dessa siffror mer om skolan än placerade barn.
Är det inte fantastiskt att så många av de barn som omhändertagits av samhället och all den problematik som dessa barn har, klarar grundskolan med godkända betyg?
Hade de placerade tonåringarna klarat gymnasiekomptensen om de inte blivit omhändertagna av samhället?
 
Som  sagt man har ju inte att jämföra med. Man kan ändå dra slutsatsen att ju yngre barnen är då de placeras ju bättre går det för dem.  Med det i bakhuvudet är det fruktansvärt tråkigt precis som Eva-Lena skriver att det så sällan visas att vi faktiskt gör ett bra jobb. Att vi faktiskt lyckas i 90 % av fallen.

tisdag 21 oktober 2014

Västerås en kommun till

Då är det Västerås som fått kritik http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5994577
somras larmade socialtjänsten om att ett 60-tal ärenden om barn blivit liggande i upp till två månader på grund av underbemanning. I flera fall handlade ärendena om allvarliga missförhållanden.
Sedan dess har bemanningen hos Socialtjänsten stärkts och rekrytering pågår.
Men IVO är inte säker på att åtgärderna är tillräckliga för att minska risken för att något liknande inträffar igen. IVO kommer nu att följa upp ärendet på nytt.
 
Och trots att alla barnärenden skall behandlas skyndsamt enligt lag så...
http://www.expressen.se/kvallsposten/vardnadstvist-tog-35-ar--domare-kritiseras/ Tog det i det här fallet 3,5 år.
Den uppslitande vårdnadstvisten tog sin början i april 2011 när en mamma begärde ensam vårdad om sina och sin före dettas barn, två pojkar i tioårsåldern. Eftersom det förekom misstankar om missförhållanden beslutade tingsrätten att tillsätta en utredning. I december samma år utsedde domstolen en medlare i målet.
Och det var nu som processen hamnade i långbänk. Inte mindre än fem gånger förlängdes medlarens uppdrag. Under den tid, ett år och fyra månader, som medlingen pågick borde tingsrätten ha tagit reda på hur medlaren tänkte fullgöra sitt uppdrag, menar JO.  

Vårdnadstvisten i Blekinge pågick i 3,5 år. Nu kritiseras domaren av justitieombudsmannen för att han inte hållit koll på hur medlaren i tvisten skötte sitt uppdrag och för att målet inte haft någon handlingsplan.
"Målets handläggning har tagit alldeles för lång tid" skriver JO i sitt beslut.
 
Själv skall jag strax sätta mig på tåget till Stockholm för att återigen träffa de som anvarar för LVU utredningen.  De var särskilt intresserade av att höra min syn på hur socialtjänstens stöd till familjehem bör vara utformat och vad som är viktigast att reglera vad gäller familjehemmens rättsliga ställning. Vem som skall ha och hur bestämmanderätten om barnet ska fördelas mellan familjehemsföräldrar, socialnämnden och barnets vårdnadshavare. Vi skall även diskutera praktiska svårigheter vad gäller bestämmanderätten om barnet, t.ex. vem som får besluta om förskola, skola, hälso- och sjukvård, vem som ska vara med på utvecklingssamtal osv.

måndag 20 oktober 2014

lärarna=socialserketerarna

Nu försöker man få upp socialsekreterarnas situation på agendan precis som man faktiskt lyckats med läraranas http://www.dagensarena.se/redaktionen/socialsekreterarna-ar-de-nya-lararna/
Pia Tham skriver att detta arbete ofta kräver ”svåra bedömningar som inte sällan ska göras under stark tidspress. De beslut som fattas kan få stora konsekvenser för det enskilda barnet eller ungdomen och kan medföra att hela deras tillvaro förändras.”
Det föranleder en utomstående att tro att det är de mest erfarna och rutinerade som tar hand om dessa ärenden. Så är det inte.
I stället är det ofta nyexaminerade och utan specialistkompetens. I en enkätundersökning som Pia Tham gjort med 349 socialsekreterare i Stockholms län framkommer det att en tredjedel är mellan 20 och 30 år. Nästan var femte av dessa har arbetat kortare än ett år i yrket och mer än en tredjedel i högst 3 år. Introduktionen till yrket beskrivs som kaotisk. Ofta saknades någon att rådfråga och man lämnades ensam med en hög utredningar att ansvara för.
Övertid är vanligt liksom en negativ påverkan på familje- och fritidsliv. Stress och akutplanering av arbetet är vanligt. Många beskriver att man utför arbetsuppgifter som borde utföras annorlunda och blir utsatta för hot eller våld.
Misstag i ärendehanteringar känns inte som osannolika med tanke på dessa förutsättningar. Och detta handlar om bland det viktigaste arbete man kan tänka sig. Utredning av barn och unga och deras livsförhållanden.
Yrkeskunniga försvinner från yrket innan de hunnit skaffa sig den nödvändiga erfarenhet som är en förutsättning för att kunna fatta professionella beslut. Eftersom socionomutbildningen är en generalistutbildning är det upp till arbetsgivaren att ställa krav på specialistutbildning. Dokumentationskraven har ökat och stjäl tid från arbetet med klienterna. En dellösning är fler tjänster och mindre administration.
Känns det igen från en annan debatt?

Lärarna har varit den stora vinnaren under årets valrörelse. Varenda parti har lovat att se till att arbetsvillkoren förbättras, att administrationen minskar, att stöd och klasstorlek ska justeras efter behov. Barnen och ungdomarna är det viktigaste vi har. De har rätt till en god utbildning och ett gott framtida liv. Alla är överens om det.
Det tycks vara svårt att hålla mer än en fråga och grupp aktuell i debatten. Det är långt kvar när det gäller skolans situation, men skolan finns uppe på varenda politikers agenda.

Nu är det upp till politisk kamp för nästa yrkesgrupp. Det är mycket bra att det läggs resurser på att lärarkåren kan göra sitt jobb med att forma morgondagens samhällsmedborgare. Nu måste socialsekreterarnas orimliga arbetssituation omhuldas lika varmt av ansvariga politiker och tjänstemän.

 
Nog är det dags.

"Barnen" kanal 1 läggs ner

Radio programmet barnen läggs ner efter 15 år. Varje morgon strax före sju sänder P1 "Tankar för dagen".
http://www.expressen.se/kultur/barnlost-sr/
Det startades av Ylva Mårtens och Johan Torstensson för 15 år sedan för att barn skulle få komma till tals. De var trötta på att det alltid var experter som skulle tala om för vuxna hur de skulle göra med barn. I podcasten "Ligga med Brodrej" (7/11-2013) berättar Mårtens att hon hade upptäckt att den bästa medicinen när det var kris hemma med de egna döttrarna, det var att lyssna på dem.
Hennes driv är och var att vuxna inte förstår barn. Att samhället är barnfientligt. Hur otroligt sällan barn kommer till tals i medierna om de inte är offer, exemplifierar problem eller representerar olika grupper. Det enda barnet jag såg på tv i går var en flicka på nyheterna som hade blivit utsatt för grooming. Hennes röst var av naturliga skäl förvrängd.

När jag hör Sonny, och Linnea, i ett annat avsnitt som inte vill duscha i skolan, eller Kajsa och Ramyar som pratar om valet mellan att läsa och spela, eller Jens-Antonio som inte tycker att han lär sig någonting i skolan, eller Tyra som har asperger eller barnen som väntar på asyl vet jag bestämt att jag inte vill höra ett enda "Tankar för dagen" till av vuxna som använder sina barn som accessoarer för ett mysigt kåseri. Poserar med sitt föräldraskap. Förfrämligar dem. Jag vill lyssna på barnen.

P1:s kanalansvariga Nina Glans, som lägger ner "Barnen" svarar i ett mejl att det är "viktigt att barns röster hörs i många olika typer av program och i nyhetssändningar, att barnperspektivet inte bara finns i nischade specialprogram".
Det kommer inte hända. Vad som finns är en massa nischade specialprogram med vuxenperspektiv
 
Man  lägger ner program med och för barn. Vet inte hur man skall tolka det. Det känns inte som barn och sociala frågor är så särkillt prioriterade. Den nya regeringen har tagit bort socialministern. Barnministern har även hands om sjukvård vilket är ett jätteområde. Hur skall hon hinna sätta sig in i allt? Barn är fortfarande inte prioriterade. Det finns lagar som skall trygga barn men de följs inte. De sätts fortfarande på undantag. Man lyssnar fortfarande inte. Jag blir ledsen och arg.

söndag 19 oktober 2014

Hur man pratar med barn

Att prata med barn som utsats för övergrepp är inte lätt. I Borås  satsar man nu på ett barnahus. http://www.bt.se/nyheter/boras/hur-far-man-utsatta-barn-att-prata(4497088).gm
När barn utsätts för övergrepp finns det ofta inga andra vittnen än barnet själv. Barnets berättelse är helt avgörande.
Men det handlar om svåra saker, det mest skamliga och hemliga man kan tänka sig. Hur får man barnet att berätta?
– Ibland tar det tid att skapa förtroende. Men det är förvånansvärt många barn som pratar redan i första förhöret. Egentligen är det kanske inte så konstigt, barnet får ju fullt fokus från en vuxen som verkligen vill lyssna. Och barnet har oftast en motivation att berätta, och kanske är det skönt att få berätta för en neutral person, säger Eva Häger.
Extra svårt är det med de allra minsta barnen, de som bara är tre-fyra år gamla. Så små barn har svårt att berätta självständigt om en händelse, men det är vad domstolen kräver.
– Sexuella övergrepp är särskilt svåra. Små barn har ju inte ord för att beskriva sådant, säger Jeanette Benediktusson.
Barnförhörsrummet finns längst ner i en av de många korridorerna i polishuset – egentligen är det två rum. Det ena ser ut som ett litet konferensrum med en tv-skärm på väggen. Därifrån kan åklagare, försvarsadvokat och utredare följa förhöret.
I det andra rummet sker själva samtalet. Det känns rymligt och tomt – två stora blå fåtöljer, ett litet bord och en matta på golvet, det är allt. Gardinerna är fördragna. På bordet finns en kanna vatten, plastmuggar och pappershanddukar.
Ingenting här avslöjar att det är ett rum för barn. Så måste det vara.
– Vi vill att det ska vara ett neutralt rum, inte så mycket intryck. Barnen ska inte bli uppspelta eller intresserade av något annat, säger Jeanette.
 
Sedan följer en fin beskrivning runt deras arbete. Mycket läsvärd och man kan lära sig mycket runt att tala med barn även om  man inte jobbar just med utsatta barn. Alla som jobbar med barn har nytta av att läsa hävdar jag.

lördag 18 oktober 2014

En artiklen till om domen

Har bara sett en som lyft att domen står fast, det var radio sjuhärad som jag länkade till igår. Nu kommer det en till http://www.d-intl.com/2014/10/17/fallande-dom-mot-s-politiker-star-fast/
Markfallet är på många sätt en skam för medierna och våra myndigheter. Innan Uppdrag granskning uppmärksammade det felaktiga omhändertagandet, vågade inga mainstream-medier skriva om fallet – troligtvis av rädsla för att kallas rasister med tanke på att mamman är rom.
På nätet drevs en kampanj för mamman och hennes dåvarande man av författarna Bennie Åkerfeldts och Kjell Alexis Andreasson. De såg inget problematiskt i att mammans make var rejält kriminellt belastad och även dömd för sexualbrott. Det viktiga för dem verkade vara att göra ärendet till en politisk fråga. Romer mot svenskar – utan hänsyn till barnens vilja.

Hovrättens agerande väcker hopp inför framtiden. Det finns flera ömmande fall där socialtjänstens beslut skapat irreparabla skador hos de drabbade. Förhoppningsvis innebär Markfallet ett trendbrott som får rättsväsendet att börja utkräva ansvar mot tjänstemän och politiker som tror att de har rätt att ödelägga oskyldiga människors liv. Fostermamman Eva kämpar vidare för att barnen ska få komma hem. Hon har även grundat föreningen Barnperspektivet i Sverige.
 
Det är konstigt att den passerat så obemärkt förbi. Den är den tredje i sitt slag dvs den tredje i svensk historia och det blev fällande dom.

fredag 17 oktober 2014

Ny forskning

Barn skall höras enligt lag, barnperspektivet skall väga tyngst. Ändå är det inte så. Nu vill polisen se till att det blir bättre.
http://www.dagensjuridik.se/2014/10/vi-ska-agera-barnets-basta-i-samrad-med-barnet
Hur rättigheterna som fastställts i barnkonventionen överensstämmer med svensk lagstiftning utreds just nu av regeringen. Konventionen är inte omvandlad till svensk lag och Sverige har flera gånger fått kritik av FN:s barnrättskommitté för att konventionen inte efterlevs.
Enligt konventionen ska barnets bästa komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Att konventionen inte har samma status som svensk lag innebär dock att både myndigheter och domstolar kan avfärda den - även vid beslut som har stora konsekvenser för ett enskilt barn.
Polisen vill nu säkerställa att barnkonventionen efterlevs. På Polisen.se skriver man att barns rättigheter och bästa ska komma i främsta rummet i alla situationer då polisen kommer i kontakt med barn – vare sig de är utsatta, vittnen eller misstänkta för brott.
Polisen påpekar att barn och unga har rätt att få komma till tals och bli lyssnade till, oavsett språk eller eventuella funktionshinder.
Också små barn ska få framföra sina åsikter och myndigheter är skyldiga att utveckla metoder för att de ska kunna höras.

Hur skall de göra då?
http://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/2014/okt/Sa-ska-polisen-oka-barnens-rattigheter--/
Polisen ska bli bättre på att se hur barn och unga påverkas av deras beslut och åtgärder. Rikspolisstyrelsen arbetar just nu fram ett stöd för genomförande av barnkonsekvensanalyser. Syftet är att säkerställa barnets perspektiv i polisens arbete
 
Läs mer i länken.
Sedan familjen jag har kontakt med som kämpat för att få bort shaken baby diagnosen http://www.expressen.se/kvallsposten/paret-om-att-anklagas-for-att-skaka-sin-bebis/ De anklagades själva utan grund. Deras lilla flicka hade vattenskalle och det ger samma symptom som för s.k. shaken baby men diagnosen är borttagen i ett flertal andra länder eftersom man upptäckt att så många som  tror det var 40% som anklagas felaktigt. Det finns andra förklaringar.
Jörgen Olsson från Halmstad tycker att HD-domen är ett enormt framsteg.
- Det är fantastiskt att man nu tagit till sig nya rön, framför allt forskning från USA och England som visar att det kan finnas ett 50-tal orsaker bakom skador som tidigare bedömts som tecken på skakning, säger han till Kvällsposten.

Jörgen och hans fru Malin översatte all dokumentation de hade i sitt ärende till engelska och skickade den till England och USA för att få en annan prövning.
- Vi visste att de kommit längre i sin forskning kring skaknings-fall där, berättar han. När du vet att du är oskyldig har du hur mycket kraft som helst.
Han berättar att i deras ärende aldrig ledde till rättslig prövning. Paret friades redan i förvaltningsdomstolen, där man kom fram till att skadorna kunde bero på något annat.
- Det är tragiskt att det finns familjer som krossats i och med att domstolarna gått efter gamla rön och lyssnat på okunniga experters utlåtande. Jag vet att det redan finns ytterligare två fall som fått resningstillstånd, och det kommer säkert flera.
 
Forskningen har som Jörgen i artikeln säger funnits länge utomlands men de som bestämmer här ligger själva bakom de teorier som  man gått efter hitintills och de har inte varit så intresserade av att ta in ny forskning.

 

torsdag 16 oktober 2014

Domen står fast

Då blev det offentligt att domen står fast. Ann Hjerten får inte prövningstillstånd. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5991838
Ann Hjertén har till november på sig att överklaga Hovrättens beslut
 
Hon kan överklaga men bara att de inte tar upp det och jag har svårt att tro att  hon gör det eller att de skulle ta upp det.
Sedan har ett par vänner vunnit gehör. De anklagades för shaken baby men var oskyldiga till anklagelsen. De fick tag i en expert utomlands och det visade sig att diagnosen tagits bort i flera länder utomlands eftersom över hälften som anklagades felaktigt då det var samma symptom som för flera andra "sjukdomar". Tex vattenskalle som deras barn hade. Det var flera ärenden i Sverige där man anklagade föräldrar för skakvåld och nu kom dom i ett http://www.expressen.se/nyheter/kan-bli-svarare-doma-foraldrar-for-skakvald/
i dag torsdag föll en dom i Högsta domstolen som kan leda till att det blir svårare att döma någon för skakvåld. En pappa dömdes i hovrätten till ett och ett halvt års fängelse för grov misshandel efter att ha skakat sin son. Men han frikändes i dag i Högsta domstolen.

Kan ha dömts felaktig

Anders Eriksson, professor i rättsmedicin, säger att det kan finnas oskyldigt dömda.
– Om de här tre symptomen inte alltid uppkommer enbart efter skakvåld då öppnar sig möjligheten att föräldrar eller vårdnadshavare kan ha dömts felaktigt för att ha skakat barnet när de alltså inte gjort det, säger han till SVT.
 
Grattis säger jag. Visst skall föräldrar som misshandlar sina barn fråntas rätten att ta hand om dem. Men det skall grunda sig på fakta, inte spekulationer eller åsikter som man vägrar ändra på bara för att man bestämt sig för att det är på ena eller andra sättet, trots att det kommer nya rön.

onsdag 15 oktober 2014

Efter gårdagens program

Då är det svall vågor efter gårdagens program BArnombudsmannen bloggar
http://barnombudsmannen.blogspot.se/2014/10/att-ta-ansvar-for-barn-i-familjehem.html
Ikväll visade TV4:s Kalla fakta en dokumentär om sorgliga brister i skyddet av barn i familjehem. Det är inga nyheter, men dessa reportage måste fortfarande göra oss lika förbannade. Inget ansvar är större än när staten griper in och omhändertar ett barn. Det barnet har rätt till trygghet. Och det ansvaret får vi inte svika.
Samtidigt är det viktigt att inte låta vår upprördhet gå ut över alla de många familjehem som varje dag bidrar till att tända nytt hopp i barns liv. Som öppnar sina dörrar, sina familjer, ger trygghet och bidrar till utveckling. Vi måste tala mycket mer om hur vi kan rekrytera fler familjehem och hur vi kan stödja de familjer som finns där för barn som behöver en plats för en kort tid eller för ett helt liv.
Vi måste också tala om de duktiga socialsekreterare som lyssnar på det barn det handlar om, som ser barnets rättigheter och som gör stor skillnad. När det fungerar bra är det unika möten. De barn jag lyssnat på berättar om individer med namn, de fanns där och de kommer aldrig att glömmas bort. Men vilka förutsättningar får den sociala barnavården? När är det en prioriterad politisk fråga? I vår rapport Signaler berättar vi om hur socialtjänsten i grunden måste reformeras för att frigöra den energi och den kraft som behövs i arbetet för barn och unga.
Han utkräver ansvar. och han kommer med ett antal förslag
Placerade barns rättigheter måste tydliggöras i lagstiftningen. Det som LVU-utredningen har i uppdrag att föreslå inom kort
Staten måste ta ett nationellt ansvar för att kommunerna sköter tillsynen av familjehemmen. Barn i familjehem måste ha samma möjlighet att komma till tals som barn placerade på HVB. Vi behöver få en bättre nationell bild av hur barn upplever sin situation och fler verktyg för att säkra en trygg vård. Nationella brukarundersökningar där barn i familjehem kommer till tals behöver genomföras regelbundet.
De företag som ger konsulentstöd till familjehem - det som Kalla fakta tog upp - måste få ett tydligt regelverk. Det ska precis som LVU-utredningen nyligen föreslog krävas tillstånd och kommunerna som anlitar konsulentstöd måste ha tydliga avtal. Det som är kommunens uppgift - själva myndighetsutövningen - får aldrig överlåtas. I tillägg till detta tycker jag också att minst samma krav ska ställas på konsulentfirmorna som på familjehem vad gäller registerutdrag och grundläggande utbildning.
 
Unicef twittrar likaså Rädda barnen, Göran Johansson som gjorde vanvårdsutredningen.
Den nya barnministern öppnar för hårdare kontroller av de företag som har familjehem samt kommunerhttp://www.tv4.se/nyheterna/klipp/barnministern-%C3%B6ppnar-f%C3%B6r-h%C3%A5rdare-kontroller-2989880
Ordförande i Simrishamn menar fortfarande att de inte gjorde fel även om Socialstyrelsen säger att de brustit på nästan varenda punkt. Det som förvånar mig är att de inte väcker åtal.

Nu äntligen efter två år går kommunen hennes mamma till mötes och säger att de kan tänka sig att betala för gravplatsen. Men de måste först få in en ansökan som de sedan får ta ställning till.

Det har tagit två år och det skulle till ett program på TV. Varför skall det vara så svårt att erkänna att man gjort fel och rätta till något man ställt till med?

Socialtjänsten lyssnar inte

Hittade lite info om Filipstads fallet eller Nordmarks flickan som det kallades. Nu är hon tillräckligt gammal för att de inte skall göra något. Nu går hon ut offentligt med sin historia.
Hon skriver själv om hur det började http://www.filipstadsfallet.com
Jag och min bror, Daniel Norberg, hävdar att vår mamma har utsatt oss för psykisk och fysisk misshandel samt sexuella övergrepp, ett beteende som enligt vår mors utsago gått i arv i hennes släkt. När vi berättade om hennes brott mot oss påbörjade hon en motkampanj, en kampanj vilken hon lyckades genomföra tack vare sin f d arbetskamrat, nuvarande socialchef Christina Steijner i Filipstad. Min pappa var helt plötsligt världens värsta människa. Jag och min bror låstes in på ett behandlingshem för kriminella ungdomar, ett behandlingshem vars uppdrag var att sammanföra oss med vår mor och få oss att förstå att den livsupplevelse vi berättat om inte överensstämde med verkligheten. Dvs. vår mors påhittade verklighet. Jag var då elva år gammal, min bror fjorton – två barn från landet som inte passade in i den miljön överhuvudtaget. Våra brott? Vi hade berättat om incest och misshandel och vägrade acceptera vår mors lögn om att vår pappa ”hjärntvättat” oss.
Tre års inlåsning och ständig förföljelse från vår mor följde, en förföljelse som de flesta myndighetspersoner hjälpte till med. Vissa i god tro, andra inte.


Patrik har också lyft det gång på gång precis som med vårt ärende http://www.d-intl.com/2014/10/13/kronika-socialtjansten-och-orattvisan/ och han skrev nu igen en krönika.
Den handlar om hur socialtjänsten inte lyssnar.

KOmmun efter kommun får kritk för att de inte gör ett bra jobb. Nu kritiseras Skara http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5991353 Men som vanligt är det bara dokumentation och formalia man kritiserar.

tisdag 14 oktober 2014

Avtalen du inte kände till

Hittade en artikel med denna rubriken och det var en del matnyttnigs som jag inte visste om så jag delar. Det gäller visserligen bara för kommun- och landstings­anställda (HÖK) samt Kommunals avtal med Vårdföretagarna men det är ju en del.
http://www.ka.se/formanerna-som-du-inte-kande-till

Detta får du ledigt för (med lön):

  • Besöka barnmorskan. Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har anställda rätt till två besök på betald arbetstid. Det gäller även pappor.
  • Om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller dör. Då kan kan du till exempel få ledigt för begravning och bouppteckning. Gäller max tio dagar. Som nära anhörig räknas också svärföräldrar, barnbarn samt mor-och farföräldrar.
  • Läkarbesök. Vid akut sjukdom

Du som jobbar i privat vårdsektor

Detta får du ledigt för (med lön):

  • Om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller dör. Kan beviljas för en eller flera dagar men ges i regel endast för del av dag.

Detta får du pengar för:

  • Om du blir sjuk. Från arbetsgivaren får du tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15-90 i sjukskrivningen. Från dag 91-360 får du samma ersättning från Alecta. Normalt sett behöver du inte ansöka själv, arbetsgivaren ska meddela Alecta.

Detta får du pension för:

  • När du är föräldraledig. Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är helt föräldraledig, i högst 13 månader. Om du sedan går ner i tid för att vara med barnet tjänar du också in pension motsvarande din heltidslön. Det gäller födda 1979 eller senare (ITP1). För de födda 1978 och tidigare (ITP2) är det bara under tid med föräldrapenning som man tjänar in tjänstepension.
  • Du får INTE för sommarjobbet. I avtalet med Vårdföretagarna tjänas pension in mellan 25 och 65.
Det är en del till men ni får följa länken och läsa själva

Nyhetsmorgon inför kalla fakta

Nu på nyhetsmorgon var det ett inslag om kvällens kalla fakta. http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/kalla-fakta-avsl%C3%B6jar-vanv%C3%A5rden-i-familjehemmen-2989081
En flicka med pircing bläddrar förbi och talar om att hon skyllde på att hon ramlat av hästen och inte använt hjälm. Vet att det sista familjehemmet hon var i iallafall inte misskött henne. Inte heller misshandlat henne. Hon ville tillbaka dit efter att hon tvingats flytta därirån. De hade inte plats och jag vet inte om hon på något sätt ger igen eller om det handlar om någon annan  familj hon bott i. Men jag talade med han som gjort programmet. Och han erkände att det är den familjen som hängs ut. Vet delar av vad man kommer att påstå om dem och jag vet att det inte är sant. Det värsta är att då man vet att ett av inslagen saknar grund så börjar man fundera över om det är då i fler fall. Varje misskött barn är ett för mycket men man skall inte påstå att barn misskötts om det inte hänt, bara för att lyfta att det händer. Då faller trovärdigheten.

De berättar även i inslaget om en undersökning för två år sedan. Den visade att 246 barn missköttes. Hur kan man konstatera utan att göra något? Jo de har säkert gjort något just i de ärendena flytta barnen eller nått men ett helhetsgrepp saknas.
vi är många som tjatat och då menar jag verkligen tjata om en förändring. Ingen kan säga att de inte visste.

Eva Lena Edholm

Hittade en artikel om en av mina favorit bloggare. Eva Lena Edholm. Och det får jag säga Det hade jag ingen aning om... ok jag känner henne´inte så väl även om vi haft kontakt lite sporadiskt
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/eva-lena-uteliggaren-som-oppnade-familjehem
Hon har rört sig mellan ytterligheter. Från punkare och uteliggare i London till klasskamrat med prinsessan Madeleine på Stockholms universitet. I dag är Eva-Lena Edholms hjärtefråga att hjälpa barn i utanförskap.

Hösten 2011 skrev Eva-Lena sin magisteruppsats som blev nominerad till Stockholmiapriset 2012. Hon gick på en föreläsning om det salutogena förhållningssättet och systemteori och kände att det var något för henne. I dag föreläser hon om och självbilder, anknytning, relationer och om att starta positiva processer. I första hand hur vuxna kan hjälpa barn och unga i svåra livssituationer.
– Det är jätteviktigt att hitta det som motiverar. Att se varje barn som en individ och hitta just det barnets styrkor.

Sedan är det ännu en kommun som får kritik, Landskrona.
http://hd.se/landskrona/2014/10/06/barnens-perspektiv-saknas-i/
Samma problem som på alla andra ställen.
måndag 13 oktober 2014

Kalla fakta i tisdag

På tisdag skall kalla fakta ta upp situationen inom socialtjänsten. De hörde av sig tidigt i våras så jag vet att intentionen är att lyfta hur socialtjänsten inte följer lagen som säger att de själva skall utreda varje hem som jobbar åt dem. Att socialtjänsten släpper på insyn och ansvar då de istället köper in tjänsterna ifrån organisationer. De ville ha tag i familjehem som ratats av förvaltningar men som sedan får jobb åt organisationer.

Vet utifrån reklamen att de kommer att ta upp Donia ärendet. En 15 årig flicka som dog i sitt familjehem. Hon dog i lunginflammation. Hon låg ensam inlåst på sitt rum och dog. Familjehemmet jobbade åt en organisation så kommunen anmälde inte eftersom organisationen inte gjort fel. Men inte heller organisationen har anmält. Mamman får inte ens veta vem som är ytterst ansvarig. Det är bara att konstatera att det finns familjehem som inte borde vara familjehem och de skall bort. Men det hjälper inte om de utreder sönder oss. Återkommer till det.

Men sedan vet jag att programmet kommer att lyfta ännu ett familjehem. Där tror jag ändå att det blir fel. De vill väl ha fram att en kommun placerade en flicka i ett hem som de inte utrett. Att hemmet var rörigt, de hade skulder hos kronofogden och flickan vantrivdes.
Men det är inte hela sanningen. För det första var de godkända och utredda av flera andra kommuner, de hade fler placeringar så kommunen visste att de skulle komma att godkännas. Att det var rörigt berodde på att de hade en placering som inte klarade av förändringar. Det gjorde att de fått vänta med en renovering och hon kom mitt under den. Visst hade de skuld hos kronofogden men det berodde på ett företag som gått omkull och det kan hända många utan att de gjort särskilt fel. Det kan bero på sjukdom och många andra saker som man inte själva styr över. Skulden är dessutom betald med ränta. Men det har man inte beaktat och har inte heller med. (såvida de inte ändrat sig efter mitt samtal med dem innan helgen) Då skulle de de faktiskt ringa och kolla referenser som talade om det motsatta.
Sedan kommer det förmodligen inte fram att flickan som tvingades flytta därifrån, på grund av en mamma som sedan dog, då ville flytta tillbaka. Hon tiggde och bad men de hade fullt. Nu hävdar hon att hon vantrivdes. Det är tragiskt när man utnyttjar ett trasigt barn för att lyfta ett stort problem om det sedan visar sig att bakgrundsinfo inte stämmer så faller ju hela påståendet. Det är synd eftersom saken i sig är fel och det är bra att de lyfter själva problemet. För det är ett problem att fler och fler kommuner tvingas till att anlita organisationer. De gör därmed inte det de skall, de förlorar insyn insyn och släpper ifrån sig ansvaret. Men jag anser att de valt fel familj att utgå ifrån..

De blir ett dåligt exempel på familjehem som ratats av  kommuner och sedan godkänns av organisationer. De är godkända, utredda av många och kända för att göra ett skitbra jobb. De har specialiserat sig på barn med diagnoser och lyckas vad jag vet i alla ärenden de haft.
De hör inte till de familjehem som skall bort. Behöver jag tillägga att jag känner dem väl?  Vet att mamman där är lite som jag som gör allt för sina placeringar och det är väl därför hon lyckas.

Men de blir alltså ett dåligt exempel för familjehem som missköter sig, ratas och sedan godkänns av organisationer och kan flörtsätta trots att de inte borde få det.

Utredningar då. Det hjälper inte om de utreder sönder oss. Vi blir inte bättre för att 20 kommuner eller organisationer utreder oss. Utredningen som görs handlar nämligen om vårt förflutna, vår uppväxt, familjeförhållanden. De förändras inte. Man borde istället lägga krutet på att se hur det ser ut nu.

Jag skulle vilja e en regional familjehems bank. Där de gör och handhar alla utredningar. De skulle sköta uppdatering av alla utdrag som vi får skicka in varje år från kronofogde, polis och socialtjänst. De skulle kunna hålla koll på vilka kommuner man jobbar åt och hur många placeringar man har. De skulle kunna ha koll på treårsregeln och stöta på när det börjar bli dags. Om en kommun sedan vill jobba med ett familjehem så kan de rekvirera den därinfrån  och sedan göra en tilläggs utredning just för att matcha den placering man tänkt sig. Det skulle spara tid för handläggarna som nu måste skicka två personer till varje familj de tänkt utreda. Själva utredningar tar ca 4 timmar.
De skulle även kunna tillhanda hålla, ansvara för utbildning och annat.
Som en god vän sa vi blir inte bättre, gör inte ett bättre jobb bara för att man utreder sönder oss.

lördag 11 oktober 2014

Armando

Och ännu ett ärende där man saknar barnperspektiv http://www.barometern.se/kalmar/svart-sjuke-armando-ska-utvisas/
7-årige Armando äter inte längre.
Hans muskler håller på att förtvina och han har försvunnit in i sin egen värld utan kontakt med sin mamma.
Nu ska han utvisas.
Peter Baeck, barnläkare på länssjukhuset i Kalmar som engagerat sig i fallet, har hävdat att det i Armandos fall finns skäl för verkställighetshinder. Pojkens prekära tillstånd har förvärrats under hela processen och han måste nu ha hjälp med alla vitala funktioner, som att äta, gå på toaletten och sköta hygienen.
”Han är nu på väg mot sista stadiet av apati”, skriver Baeck i sitt medicinska utlåtande och hävdar att sjukdomstillståndet är livshotade. Om han inte får vård dygnet runt går han ned i vikt och svälter sakta ihjäl.
Ernada Hidanovic försöker få kontakt med sin son och vägrar att ge upp. Hon börjar gråta när hon ska förklara hur dagarna ser ut.
– Armando sover mest och ligger hela dagen i sin säng med blöjor. Då och då vaknar han till och gråter och blir våldsam.
– Då börjar han slå sig själv, bita sig och dra i sitt hår. När jag försöker lugna honom biter han mig.
– Han får lugnande medicin, men det är inte bra för hans muskler. De håller på att förtvina.
Så ofta det går tar familjen ut Armando i en rullstol. Men någon kontakt går det inte längre att få.
– Det var länge sedan jag tyckte att han lyssnade på mig. Nu har han helt gått in i sig själv. Men jag forstätter att prata med honom i alla fall.
Migrationsverket motiverar sitt beslut med att pojken anses klara av resan. Bosnien kommer att ta emot honom och det finns vård i hemlandet.
Dessutom anser de att läkaren Peter Baecks utlåtande är en partsinlaga. Han har antagit vad som kommer hända om familjen skickas tillbaka till Bosnien och baserat sitt utlåtande på det, enligt Migrationsverket.

Djävulsdansen

Efter programserien djävulsdansen, om anhöriga till missbrukare, höjs nu röster att medberoende måste få mer hjälp. 
http://www.svtplay.se/klipp/2378088/socialtjansten-behover-fler-tvingande-atgarder
Nu kommer det också politiska krav på att skärpa socialtjänstlagen så att det inte längre ska vara möjligt för föräldrar, i familjer där det förekommer missbruk, att neka barnen stöd.
Återigen blir det tydligt att föräldra perspektivet vägt tyngst. Missbrukande föräldrar skall inte kunna neka sina barn stöd och hjälp. Lika lite som föräldrar som mördrar sina partners skall kunna fortsätta att förstöra sina barns liv.
Efter aftonbladets serie om barn vars föräldrar  mördat krävdes att man skulle se  över lagen vad gäller det. Jag framförde att det borde gälla alla barn. Ingen förälder skall kunna neka sina barn stöd och hjälp vad det än är för situation.
Det konstiga är att man inte tog ett helhets grepp då utan det skall komma nu. Krav på att  det skall gälla dessa barn också.

fredag 10 oktober 2014

Sossarnas syn på barn-dagis?

Hittade en blogg http://hemmaforaldrar.blogspot.se/2014/10/arrogans-och-brist-pa-forstaelse-nar.html där en mamma som valt att vara hemma länge skriver  till socialdemokraterna. De hade kläckt iden om att det skulle vara obligatorisk förskola från barnen är tre år.
Hon skrev och ifrågasatte och fick till svar:
Svaret från SSU:
"Hej! Tack för ditt mail.

Jag förstår att du tillhör en annan politisk åsikt än den vi representerar, så jag undrar vad det är du vill ha svar på egentligen?

Vi har uppenbarligen olika ingång till vilken miljö som är bäst för barn att formas i. Vi tror på det jämlika samhället och att det börjar med att man redan som liten får kontakt och utvecklingsmöjligheter med andra barn.

Alla barn har dessutom inte som dina en trygg hemmamiljö. Där spelar förskolan en stor roll. Vårt förslag syftar inte till att ta makten från föräldrarna utan att ge alla barn möjlighet att ett par timmar om dagen vara tillsammans med andra barn och få del av förskolans pedagogiskt utbildade personal.

Ursäkta om det här låter hårt, men dina barn har ju trots allt inte fått välja om de ska vara hemma med dig eller inte

Elisabet Lindberg".
Jag får säga att jag reagerade jag med.
1 Näst intill kränkande med kommentaren att de inte förstår vad för svar som förväntas.

2 Menar de att den bästa miljön för barn att formas i är dagis? Håller fullständigt med bloggaren som under skriver att de flesta frågor runt barn på hösten rör att de inte vill vara där, inte vill lämnas osv. Visst de vänjer sig men det verkar som om de fick välja hellre hade varit hemma.

3 man verkar inom S utgå ifrån att barn inte får kontakt och utvecklingsmöjligheter om de är hemma med någon förälder.

4 Dagis verkar enligt S vara den enda möjligheten att fostras till ett jämnlikt samhälle. Det tror inte jag.

5 I alla lagar och alla sammanhang utgår man ifrån att alla föräldrar är bra föräldrar. Det är ett av de största problemen jag mött. Men här är det plötsligt tvärt om. Man skall ha obligatoriskt dagis därför att alla föräldrar inte är bra föräldrar.
6 sist att barnen inte får välja. De allra flesta barn om de hade fått välja hade valt att vara hemma. De hade valt att någon var hemma då de slutade skolan. Hade valt att slippa långa dagar. Valt att slippa gå upp tidigt för att mamma och pappa skall jobba och måste lämna innan jobbet.
Det är nästan så jag undrar om personen som svarade har egna barn för hon verkar inte ha kunskap om hur barn fungerar.

Kunde inte låta bli. Slog upp henne på socialdemokraternas sida. Då man följer länken till hennes facebook sida får man fram en bild av en ung, mycket ung tjej.
Kan det var fördomar?  Men jag har svårt att tro att hon vet så mycket om hur det är att ha barn eller vara hemma med barn.

torsdag 9 oktober 2014

Skyddat boende

Hittade en artikel.
Får en adress till ett skyddat boende röjas till soc? om det är i ett skyddat boende för en skyddad kvinna eller man ?

http://www.roks.se/nyheter/2013-01-14/socialtjansten-placerar-en-tjej-enligt-lvu-lag-med-sarskilda-bestammelser-om-vard
En jurist skriver:
LVU-hem kan ju bara vara hemliga om det finns ett beslut om umgängesförbud i kombination med beslut om hemlighållande av den unges vistelseort. I annat fall så ska ju barnets behov av kontakt med föräldrar och vårdnadshavare tillgodoses. Det räcker inte med att socialförvaltningen och/eller den unge säger att hon/han inte vill ha kontakt med sina föräldrar. Kräv papper på att det är beslut om det och OK hela vägen. Sedan kan just sådana beslut (LVU 14 §) bara gälla i 3 månader i taget och de kan också överklagas – och då måste ni veta hur ni hanterar en sådan situation om beslutet ändras av Förvaltningsrätten eller av Kammarrätten. Det låter för komplicerat att kombinera skyddade boenden med LVU-placeringar, utan att först diskutera och få rättsliga säkerhetsgarantier för det i så fall. Kanske att man kan komma överens om och hitta någon annan adress som man kan använda för eventuellt umgänge, för eventuell utlämning, för eventuell post? Inte lätt, men tänkbart kanske.
 
Det har ju hänt att en skyddad adress lämnats ut till den skyddet är till mot. Just av socialen. I ett fall ledde det til att en kvinna mördades.

Det där med sekretess är en svårt historia. Skyddet är inte så bra som man vill tro. Genom en polisanmälan kan man få fram fram en skyddad adress. Den som letar gör en polisanmälan. Det räcker med att de har barnets personnummer. De anmäler att banrent verkar fara illa utnyttjas sexuellt i sitt hem. Så skall det inte kunna vara. Polisen hör sig för lägger ner eftersom det var en falsk anklagelse, de hittar alltså inget som styrker brott. Då de lägger ner skickas anmälan tillbaka och man talar om att man lagt ner men på anmälan står alla uppgifter på den som "anklagades." Det kan vara en tidigare fru, man eller ett familjehem.

Om ett barn är skyddsplacerat och blir sjukt så går de som alla andra till sjukhus. Där har de ett system så det står inte namn eller adress på barnet eller skyddspersonen. Men en vårdnadshavare rätt att begära ut allt runt de barn man är vårndadshavare till. Det innebär att de ser vilket sjukhus de varit på. Sedan är det bara att ställa sig utan för de närmaste skolorna och snart dyker barnet upp.
Vi såg till att komma runt det genom att gå hos privat läkare.

Likaså var det med apoteken. Hade barnet tagit ut medicin så stod det på vilket apotek. Jag ringde och talade med allra högsta ansvarig som inte ansåg att det var något problem. Vi fick istället lösa det så att vi körde alla kvitton på barnen på ett kvitto jag hade i plånboken så de aldrig registrerades. Nu verkar de ha ändrat sina rutiner.

Ett annat problem som kan spräcka ett skydd är sport. Barn spelar ofta fotboll. Det kan de göra ett par år men sedan skall de registreras och blir då sökbara i hela Sverige.

Det finns alltför många luckor som behöver ses över. Hoppas att det görs nu i den nya regeringen.

onsdag 8 oktober 2014

Ensam vårdnad- bristande engagemang

Det är en jurist som sticker ut hakan och menar att ensam vårdnad tyder på brist på engagemang från motparten.
http://www.mynewsdesk.com/se/juristpunkten/news/ensam-vaardnad-endast-grundat-paa-bristande-engagemang-i-barnet-92987
För nästan exakt ett år sedan skrev jag artikeln ”Långsiktig passivitet ska kunna likställas med aktivt vårdnadssabotage”. Där tog jag upp problematiken som vi jurister ställs inför när en motpart förblir passiv under processens inledande moment gällande rättsskyddsansökan, svaromål m.m. Jag tog också upp att det är mycket svårt att bevisa en långsiktig passivitet, då det likställs med samarbetsproblem och kommunikationsbrister som utgör själva slasktratten i rekvisiten om ensam vårdnad tillsammans med de mer konkreta omständigheterna såsom kriminalitet, missbruk och våld. Min erfarenhet var då att jag tillsammans med min klient kämpande i en ordentlig motvind mot en part som på alla sätt och vis ansågs som lämplig, däremot inte engagerad eller insatt i sina barns liv vilket indirekt påverkade barnen negativt.

Jag blev glatt överraskad när jag satt i en tingsrätt och domaren höjde rösten och bad motparten ”vakna upp och inse allvaret i situationen”. Det var första gången någon tog den diskussionen öppet i tingsrätten. Domaren här informerade motparten om att det inte bara är aktiva handlingar som kan ses som vårdnadssabotage utan även en långtgående underlåtenhet, en passivitet att förhindra ett gemensamt vårdnadsansvar.
Sedan kom ett nytt ärende
I tingsrättens bedömning stod det klart att ingen av föräldrarna var olämpliga i sig baserat på de rekvisit som finns att tillgå. Däremot så måste det finnas ett samarbete och ett engagemang från båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad för att det ska ses som lämpligt för barnen. Tingsrätten menade att det är en rättighet, men också en skyldighet att medverka i beslutsfattande och inte bara skriva under en handling. Att någon som under en längre tid inte tagit någon aktiv del i sina barns liv och då inte i praktiken utövat något vårdnadsansvar inte heller ska ha del i vårdnaden. Tingsrätten dömde slutligen till ensam vårdnad för boendeförälder. Detta är ett stort steg framåt inom familjerätten och jag tror att detta bara är början på en ny tillämplig av begreppet samarbetsproblem och kommunikationsbrister.
Ja det kan ju bli prejudicerande i vårdnadstvister

tisdag 7 oktober 2014

Socialutskottet

Då är det klart vilka som skall sitta i vilka utskott.  I Socialutskottet hamnade:
Veronica Palm (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Margareta B Kjellin (M), Catharina Bråkenhielm (S), Per Ramhorn (SD), Finn Bengtsson (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C) , Jan Lindholm (MP), Amir Adan (M), Kristina Nilsson (S), Hanna Wigh (SD), Barbro Westerholm (FP), Karin Rågsjö (V), Emma Henriksson (KD), Hans Hoff (S)

Anders W Jonsson var ordförande tidigare. Barbro, Margareta satt också där i förra mandatperioden. Har haft kontakt med någon mer. 17 st sedan tillkommer väl suppleanter

Vill ni vara med och stötta oss i kampen om förändring bli medlem i BPIS barnperspektivet i Sverige du hittar oss på bpishemsida24.se som medlem eller skänk en slant. Bankgiro 154-8676. Som medlem får du ett månadsbrev med vad som händer och är på gång. Vi finns även på Facebooks på bpis offentlig grupp.

måndag 6 oktober 2014

Skitsnack

Barnperspektivet skall väga tyngst, jovisst, Vart är barnperspektivet i detta? http://www.expressen.se/kvallsposten/mal-3-riskerar-att-do-i-kosovo--utvisas-anda/
Mal Osmani har precis fyllt tre. Han lider av en svår cp-skada, som gör att han inte kan äta eller andas ordentligt. Mal, som sitter i rullstol, drabbas dessutom av livshotande kräkningar, vilket gjort att han flera gånger varit nära att kvävas.
Mal kom till Sverige för drygt två år sedan. Hans föräldrar lämnade Pristina i Kosovo för att han inte kunde få den avancerade sjukvård han behövde.
– Läkarna i Pristina sa till mig: om du inte tar Mal härifrån kan han att dö. De kunde inte hjälpa honom, berättar mamman Lindita Osmani.
Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen har nekat familjen uppehållstillstånd och hävdar att det finns rätt vård i Kosovo.
Men det stämmer inte, enligt läkarna i Lund och Karlskrona, där Mal Osmani opererats flera gånger.
– Mal är en mycket sjuk lite pojke. Hans tillstånd är livshotande och han behöver verkligen all den vård som han kan få i Sverige, konstaterar Mia Olsson Engman, barnläkare på Blekingesjukhuset.
Eftersom Mal har problem med att svälja mat har han fått en sond inopererad i magen. Han är dessutom beroende av olika näringskoncentrat som – enligt läkarnas intyg – inte existerar i Kosovo.
Familjen juridiska ombud är förvånad över Migrationsöverdomstolens beslut som kom den 19 september i år.
– Helt obegripligt, det lämnas så oerhört kort motivering i avslaget. Det går inte att förklara för familjen varför de inte får stanna, säger Fredrik Ehrnford.
– De har levt under helt omänsklig press och har jobbat dygnet runt med sonen. Dessutom har vi läkarintyg från Sverige och Kosovo som slår fast att det finns risk för hans liv om han skickas tillbaka till Kosovo, säger han.
Fredrik Ehrnford anser att hänsyn borde tas till den lag om ”särskilt ömmande omständigheter” som kom 1 juli och som gör det lättare för barn att få uppehållstillstånd.

Barn skall höras Jo pytsan.
http://www.dn.se/sthlm/stockholm-vagrar-lata-michael-flytta-hem/
Här är grabben som tvingas till ett boende där han inte trivs. Boendet har kursat men han tvingas att bo kvar. Trots att hela hans familj bor på annat ställe och han vill närmare.
Det är 7,5 mil till Husesta. Boendet ligger mitt ute i skogen och det går i bästa fall en buss om dagen dit. Han har rätt till färdtjänst på helger men i veckorna är han ensam där, säger Jana Mistenius, faster och god man
 
I avslaget skriver förvaltningen också att han saknar anknytning till Stockholm i form av dagliga aktiviteter.
– Det är ju i Stockholm hela hans familj, hans mamma, pappa, syskon och hela släkten bor. Det är ju här han kommer ifrån, till Södertälje har han ingen anknytning alls, säger hon.
 
Lagar som inte är kopplade till konsekvenser blir inte mer än fina ord på pappret.

Ingen kommentar

I Munkfors hälsar en holländsk familj på. Plötsligt kommer soc och tar deras fem barn. http://nwt.se/munkfors/article1655655.ece
Sex poliser och två socialsekreterare kom åkande i fyra bilar och svängde in framför familjen Schouten-Ketz stora semesterbostad vid Tallbacksvägen i centrala Munkfors
– De trängde brutalt in i vårt hem och kidnappade våra fem barn. Till och med min äldsta dotter som redan var myndig.
Hjälpligt förstod hon och barnens pappa Christiaan Ketz vilka anklagelser som låg bakom ingripandet. De försökte tala socialsekreterarna tillrätta.
– De kunde ju med egna ögon se att det fanns tillräckligt med mat i huset och att vi hade både vatten och elektricitet. Men det gick inte att argumentera med dem. Vi talar ju inte svenska och ingenting översattes tydligt för oss.
 
– Vi var där bara under semestrar och lov. Annars bodde vi i Holland. Så det här kom som en fullständig överraskning för oss, vi hade inte fått någon förvarning.
Men de tre äldsta barnen – då 19-åriga Yacintha, 16-åriga Myron och 13-åriga Chabeli – lämnades tillbaka till sin mamma och pappa efter tre månader på olika institutioner.
Nu började kampen för att få hem även de två yngsta barnen. Familjen vågade inte längre vara kvar i Sverige.
– Föreställ dig hur det känns att som mamma tvingas lämna två av dina älskade barn i ett främmande land och utan att veta om du någonsin kommer att få se dem igen.
 
Men den 27 juli i år släpptes plötsligt barnen. Och den 28 juli levererades de till familjens hus i staden Putte i Belgien av två anställda från Munkfors socialkontor.
Ingenting nytt hade framkommit, och inga närmare förklaringar gavs.

Efter åtta veckor hemma i Belgien börjar barnen hämta sig. De har börjat skolan och de har hittat tillbaka till sitt gamla språk efter att bara ha talat svenska det senaste året. Men en del av tilliten och tryggheten är borta.

Vad blir kommentaren? http://nwt.se/munkfors/article1655891.ece  Jo Ingen kommentar. De hänvisar till sekretess.
Man gör som man vill eftersom det går. Man skall inte kunna behandla folk så här.

Kommun efter kommun gör fel och det uppdagas. Följ länkar här.
http://www.nyhetspressen.se/4000172.html?fb_action_ids=10152377895910418&fb_action_types=og.comments&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B778257022247085%5D&action_type_map=%5B%22og.comments%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
Men vad händer? Inget än så länge. Det blir lite för den nya regeringen att ta tag i.

Avgifts fri skola

Skolan skall vara avgifts fri. Men om man inte kallar det avgifter utan saker som behövs i undervisningen. http://nyheter24.se/debatt/779024-kevins-mamma-har-inte-rad-med-den-kostnadsfria-skolan Skridskor, skidor, cykel och hjälm.
Det hjäper inte de som inte har råd.


söndag 5 oktober 2014

Flickan i koppel

Fick se en länk till en text. Den handlar om hur en person kommer gående och blir omcyklad av en man med en flicka i koppel. Hur hen chockad har svårt att förstå det hen ser. Är det ett skämt? Nej det verkar inte så. Mannen på cyklen stannar och vänder och de passerar igen och hen får upp telefonen och tar ett kort.
http://pd-online.se/?p=4029
Jag blir både arg och ledsen. Men det är ett så tydligt exempel på hur många reagerar. Hen reagerar på att något är fel hen hinner ta upp telefonen och fota men hinner inte stoppa dem och säga ifrån?

Sedan tråden och diskussionerna efteråt är inte bättre. Många reagerar och ifrågasätter varför hen inte gjorde mer? Men en del avfärdar det som ett försök att se hur många som reagerar eller hur man reagerar. En del förklarar, ursäktar; De kanske tränade för att flickan skall kunna bli idrottare.
Andra menar att det var bra att hen inte lade sig i för mannen kunde ju blivit våldsam.
Andra slår ifrån sig att de gjort likadant att hen är modig som vågar tala om.

Det framkommer inte om hen gjorde något mer efteråt Gick till polis eller socialen.
Men för mig är det bara ett tydligt bevis för hur få som agerar trots att man ser tydligt att något är fel.
Feghet, att personer som ser väljer att blunda, ursäktar sig, låter bli att agera är det som är den största källan till att barn far illa.

tillagt d 27 dec Det fanns en förklaring:

Gott FOLK!
Hon heter Linnea och har Autistisk syndrom F84.0, DSMIV 299.00 och Mentalretardation. Linnea har inget tal och saknar förmågor att kommunisera eller motivera sig. Linnea har genomgått ett intensivt träningsprogram (40 timmar/vecka) med hjälp av en psykolog, en tränare och föräldrar för att skaffa sig basala färdigheter t.ex. att gå på toaletten, torka sig och tvätta händerna.
Jag väljer att ta ut Linnea så mycket som möjligt och göra saker med henne trots att hon är omotiverad och visar motstånd för det mesta.
Jag förstår att det är störande för ER att titta på det avvikande men inga av ER (GOTT FOLK) har någon gång stannat till och fråga. Vill ni att jag låsa in henne i en skrubb och låta henne banka huvud i väggen bara för att NI ska slippa se det obehagliga.
Bilden är äkta och hon håller snören i handen men jag skulle inte dra mig för att sätta det runt hennes median om det behovs. Jag har en extremt mörkt blick p.g.a. arv. D.v.s. jag är mörk.
Jag är ledsen om jag stör eran morgon promenad, med min mörka blick och konstigt barn, men jag kommer att fortsätta att göra allt i min förmåga för att bidrag till Linneas utveckling så ni få vara vänlig och stå ut, gott folk, även i fortsättning.
Jag vädjar till er (BARMHÄRTIGA SAMARIEN) att ställa upp och hjälpa Linnea; samma vädjan jag har gjort till Norrmalm Stadsdelsförvaltning och Särskolan på Kungsholmen utan gehör.
Flickans far

Nya regeringen

Då är det klart vilka som hamnar vart. De som jag tycker är intressanta för våra frågor är
den som tar över efter Maria Larsson är Åsa Regnér. (s)
http://www.svt.se/nyheter/val2014/fakta-asa-regner
Åsa Regnér har lång erfarenhet av att arbeta politiskt med jämställdhetsfrågor. 2013 utsågs hon till landschef för UN Women i Bolivia, där hon i dag bor med sambo och två barn. 
Hon har tidigare varit generalsekreterare för RFSU, samordnare på Sida, tjänsteman och utredare på TCO och arbetsmarknadsdepartementet.
Hon arbetade även tillsammans med den förre jämställdhetsministern Jens Orback, som planeringschef på justitiedepartementet.
Åsa Regnér har ställt klockan på 05.00 nästan varje morgon sedan hon var 19 år för att få tid att springa. Genom många RFSU-resor har hon sprungit på fler ställen än de flesta.
Hon är född i Malmberget och uppvuxen i Östergötland.
Taxerade inkomst 2013: 294.800 kronor.
Enligt Wikipedia:
Åsa Charlotte Regnér, ursprungligen Pettersson, född 26 augusti 1964 i Malmbergets församling i Norrbottens län,[1] är en svensk tjänsteman och socialdemokratisk politiker som sedan 2014 är barn-, äldre- och jämställdhetsminister i regeringen Löfven.[2]
Regnér växte upp i Linköping och Motala. Hon har studerat vid Stockholms universitet där hon tog en filosofie kandidatexamen i spanska, tyska och konstvetenskap i början av 1990-talet.[3] Hon har arbetat vid TCO och Arbetsmarknadsdepartementet som tjänsteman och utredare.[4] Under Jens Orbacks tid som jämställdhetsminister i den socialdemokratiska regeringen Persson arbetade hon hos honom i Statsrådsberedningen, och arbetade därefter som tjänsteman vid Justitiedepartementet. 2007–2012 var Regnér generalsekreterare i RFSU, arbetade därefter en kortare tid vid Sida, och var 2013–2014 landschef i Bolivia för FN-organet UN Women.[5]
3 oktober 2014 utsågs hon till barn-, äldre- och jämställdhetsminister i regeringen Löfven.[2]

Och den som blir ordförande i socialutskottet, Veronica Palm. (s)http://www.socialdemokraterna.se/Riksdagsgruppen/Veronica-Palm/
Hon skriver om sig själv:
Jag är riksdagsledamot, socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson och ordförande i riksdagens civilutskott. Jag är också stolt ordförande för Socialdemokraterna i huvudstaden och suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott.
 
enligt Wikipedia:
Anna Veronica Helén Palm, född 1 februari 1973 i Karlskrona, är en svensk politiker. Hon är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan riksdagsvalet 2002 och ordförande för Stockholms Arbetarekommun sedan 2009. Hon är gift med Roger Mogert, oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Palm och Mogert har emellertid ansökt om skilsmässa.[1] Paret har tre döttrar
Veronica Palm är uppvuxen i Kisa och gick ut gymnasiet i Linköping 1991 och arbetade därefter fem år som barnskötare. Hon läste samtidigt samhällsvetenskap vid en folkhögskola i Linköping[2] och kvinnovetenskap vid Linköpings universitet.[2] 1996 var hon anställd på Finansdepartementet i Stockholm men flyttade ganska snart tillbaka till Linköping och arbetade där för fackförbundet LO till 1998. Då blev hon ledamot i Europaparlamentet där hon satt ett år. 1999 till 2002 jobbade hon på en NGO[förtydliga] i Stockholm. Sedan dess har hon varit svensk riksdagsledamot, invald i Stockholms kommuns valkrets.[2] Enligt egen uppgift är hennes hjärtefrågor barns uppväxtvillkor och rättigheter, jämställdhet i hela världen och mänskliga rättigheter.[3] Veronica Palm var vice ordförande för Socialförsäkringsutskottet 2008-2010 och ledamot av Utrikesutskottet 2002-2008. Hon blev efter riksdagsvalet 2010 vice ordförande för Skatteutskottet. Sedan april 2011 är hon ordförande i Civilutskottet[4]. Hon har även varit ledamot (2006-2007) och förste vice ordförande (2007-2008) för Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen samt är ledamot av Krigsdelegationen sedan 2008. Palm har av författaren och S-kännaren Christer Isaksson beskrivits som tillhörande vänsterfalangen inom Socialdemokraterna.[5] Veronica Palm nämndes som en kandidat till att ta över som Socialdemokraternas partiledare efter Mona Sahlin.[6] Efter att Håkan Juholt blivit partiledare valdes Palm in som suppleant i partiets verkställande utskott.
 
Hitintills i alla intervjuer har jag inte hört en enda av dem ta upp några social frågor. Det har varit hbtq och könsroller som nämnts. Hoppas ändå att de tar tag ordentligt.