Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 15 september 2015

Barn med egna asylskäl

En underbar kvinna, en folkpartist (jo jag har träffat henne) skriver ett debattinlägg i Expressen och jag kan bara hålla med. Svensk lag måste väga tyngre.
Svensk lag säger nämligen att ett tydligt barnperspektiv skall råda i alla ärenden gällande barn.
Ändå utvisas barn som bott här länge.
Ändå utvisas barn trots att de varit placerade länge.
Ändå utvisas barn till sammanhang där de bevisligen inte har någon framtid vilket press lyft då de besökt familjer med barn som tidigare bott här i Sverige.
De vittnar om barn som inte går i skolan, som inte kan vara ute och leka, som inte passar in eftersom de inte längre kan språket.

http://www.expressen.se/debatt/dags-att-lyssna-pa-barnens-egna-asylskal/  (Inlägget är längre än vad jag kopierat)
Barnperspektivet i utlänningslagen behöver stärkas. ”Barnets bästa” ska inte vara vägledande, det ska vara den främsta principen.
Att bli svensk medborgare för den som är född i Sverige måste bli mer självklart, skriver Christina Örnebjär, riksdagsledamot (FP).

En familj från min egen hemkommun ska utvisas till Libanon efter nio år i Sverige.
Sexåriga dottern Marisol känner inte till något annat än att hon skulle vara lika svensk som sina klasskamrater. I Expressen läser jag om Sara och hennes familj som utvisas till Palestina arton dagar innan preskriptionstiden går ut för en ny prövning. Under utvisningen splittras familjen då pappan inte har något pass.
Ensar utvisas till Kosovo efter att ha levt hela sitt liv i Sverige. Tre exempel och det finns så många fler. Hur kan detta vara förenligt med Barnkonventionen?
Svaret är att det inte är det.

Så många som över hälften av alla utvisningsfall visade sig vid en kartläggning ha barnspecifika skäl men i stället för att ta hänsyn till det gjordes bedömningarna utifrån föräldrarnas berättelser och den generella situationen i landet de flytt från.
Nu kommer snart en ny kartläggning och den visar inte på någon bättring, snarare tvärtom.
Allt för liten vikt läggs vid barnens egna nätverk i Sverige som förskola och skola. Den långa processen gör att många barn hinner rota sig, särskilt de som kommit som mycket små eller som fötts i Sverige. Till det tas ingen eller mycket liten hänsyn, trots lagändringen som kom förra året.

”Barnets bästa” ska enligt lag vara vägledande när beslut fattas i ett ärende som gäller barn. Trots det saknas ofta bedömningar om barnets egna skyddsbehov när domen kommer från Migrationsverket eller Migrationsdomstolen.
Barn kan ha egna asylskäl, skilda från föräldrarnas och till exempel riskera att bli barnsoldater, bortgifta, könsstympas, kidnappas eller helt enkelt bli utsatta för diskriminering som att inte få gå i skolan på grund av sitt kön.
Först när barnens röst verkligen räknas kan vi börja tala om barnperspektiv, eller ännu hellre, barns perspektiv. Då kan det aldrig vara rätt att utvisa en sexåring som levt hela sitt liv i Sverige. Då kan det aldrig vara rätt att splittra en familj.

Det räcker dock inte med att göra Barnkonventionen till svensk lag, den måste inkorporeras med befintliga lagar, samverka med de vi redan har för att alltid kunna vara en del av beslutet. Det gäller inte bara när det gäller asylärenden.
Jag vill att Barnperspektivet i utlänningslagen stärks. "Barnets bästa” ska inte vara vägledande, det ska vara den främsta principen. Asylärenden där barn finns med ska inte få ta så lång tid att utreda, barn rotar sig. Att det dessutom är så mycket viktigare var dina föräldrar kommer ifrån än var du själv är född och uppväxt är märkligt.

Att bli svensk medborgare för den som är född i Sverige måste bli både enklare och mer självklart. Problemet är man inte tar hänsyn till var barn har blivit planterade utan i stället ser till var föräldrarna har sina rötter. Därför är det också så viktigt att Barnkonventionen blir lag och att den samverkar med befintliga lagar.

Christina Örnebjär, riksdagsledamot Folkpartiet, ansvarig för barn- och ungdomsfrågor
 
Håller med skribenten Christina som vill att man skall börja titta på barnens egna asyl skäl 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar