Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 17 september 2015

Satsa på familjehemmen

Vår eminenta styrelse ledamot Johan Schött har fått in en åsikt i DN.
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/satsa-pa-familjehemmen-en-fungerande-vardform/
Det slog mig, när jag stod där och tittade på alla dessa vardagskämpar som kom stretande med slitna barnvagnar och en blandad barnaskara i släptåg, att detta är människorna som gör det som alla andra pratar om. När politiker lägger ut texten om flyktingmottagandet då är det familjehemmen och jourhemmen som dygnet runt står redo att ta emot. När det pratas om solidaritet med de svagaste i samhället så är det familjehemmen och jourhemmen som tröstar och kramar barn som saknat den värme och omtanke som bara en familj kan ge. När debatten handlar om de problem som flyktingmottagandet sägs innebära så är det familjehemmen och jourhemmen som står redo att träna och uppmuntra, fostra och förmana.

Varför satsar då inte Sverige mer på familjehemsvården som ju faktiskt kan lösa en hel del av de utmaningar som vi nu ställs inför, inte minst med tanke på dagens flyktingsituation?
 
Det är en beprövad vårdform med cirka 9000 engagerade familjer, beredda att öppna sin dörr för ett barn eller en ungdom som behöver ett hem. Ingen annan vårdform kommer ens i närheten av de resultat som familjehemmen åstadkommer och detta till cirka en fjärdedel av vad till exempel institutionsvård kostar. Vi är dock alldeles för få.
 
Med en målmedveten rekrytering och med förbättrade och mer flexibla villkor skulle familjehemsuppdrag kunna göras mer attraktiva. Det skulle då inte bara handla om höjda arvoden, vilket i och för sig behövs, utan också om mer förutsägbara villkor, avlösning för vila och ’’batteriladdning’’, mer utbildning, förbättrade villkor beträffande pension och andra förmåner som är självklara för en löneanställd men som inte kommer familjehemsföräldrar till del.
 
Artikeln är längre. Men jag kan bara hålla med och säga underbart. Hoppas att de styrande ser den läser den och agerar.
Han har även skrivit en bok om att driva familjehem. Andras barn- mina ungar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar