Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 30 september 2014

Att lagstiftning finns räcker inte

Våld mot barn måste utredas snabbare. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vald-mot-barn-maste-utredas-snabbare_3960978.svd
Det handlar inte om lagstiftningen. Den ger nämligen goda förutsättningar för att utreda barnmisshandel snabbt och tar extra hänsyn till barns utsatta situation.
Förundersökningen ska vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske och senast inom tre månader efter den tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. En statlig utredning har dessutom föreslagit att tidsfristen ska kortas ytterligare. Såväl Rikspolisstyrelsen som Åklagarmyndigheten rekommenderar att ett första barnförhör hålls senast inom två veckor efter det att förundersökning inletts. Men att lagstiftningen finns räcker inte. Den måste följas.
Precis vad jag sagt och fortfarande säger vad gäller sociallagarna. Även fortsättningen stämmer
Jag har ägnat mitt yrkesliv åt att arbeta med utsatta barn, främst barn som upplevt våld eller övergrepp. Det är på många sätt en oerhört meningsfull arbetsuppgift. När barn är skyddade från fortsatt våld har de en fantastisk förmåga att läka och att gå vidare. De kan behöva stöd och behandling, men de har också en egen växtkraft som imponerar.
Men så är det de där barnen som inte får skydd, trots att våldet avslöjats. Dessa barns fortsatta utsatthet tär på mig som yrkesmänniska, den gör mig frustrerad och arg. Det skapar ett stort och onödigt lidande, och risken är stor att lidandet kvarstår under uppväxten och till och med under vuxenlivet.

Under en rad år (2010–2013) skrev jag för Rädda Barnens räkning rapporter om polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel. Bristerna var skrämmande. Polis och åklagare följde i många fall helt enkelt inte lagstiftningen. Varje gång en ny rapport om handläggningstider vid barnmisshandel släppts har ansvariga tjänstemän och politiker bett om ursäkt, betonat hur allvarliga missförhållandena är och lovat bot och bättring. Mycket mer än så har inte hänt. Handläggningstiderna har minskat något men är fortfarande olagligt och oacceptabelt långa. Slagna och utnyttjade barn blir kvar i sin utsatthet, med polis och åklagares goda minne.
 
En del åklagarkammare utmärker sig riktigt negativt: Södertörn klarade bara 34 procent av fallen, Örebro 35 procent och Falun 37 procent. Regeln är alltså att man inte följer lagen. Andra lyckas bättre. Jönköping klarar 92 procent av fallen.
 
Jag vill hävda att de långa handläggningstiderna först och främst handlar om bristande ledarskap och om felprioriteringar. Mitt intryck är att de poliser och åklagare som arbetar med brott mot barn ofta är mycket kunniga och engagerade. Det bidrar till att de slutar när standarden på arbetet blir för låg. 

När det inte fungerar handlar det oftast om att det inte finns personal på plats. Så enkelt är det. När poliser blir sjukskrivna eller föräldralediga sätter man inte in vikarier. Ofta uppstår en ond cirkel. Överbelastning och orimliga arbetsförhållanden gör att fler slutar, och att ingen söker sig till just den arbetsplatsen. Det handlar huvudsakligen om frustration över låg status, bristfällig organisation och felprioriteringar när personalomsättningen är stor, inte om att det är svårt att möta de barn som utsatts för våld. Mötena med barn upplevs tvärtom som det mest meningsfulla i arbetet.

Vi har en lagstiftning som förbjuder våld mot barn. Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter och därmed förbundit sig att använda alla tillgängliga medel för att skydda barn mot våld. Gör vi det? Nej.
 
Kan bara hålla med ÅSA LANDBERG leg psykolog, leg psykoterapeut helt och fullt

måndag 29 september 2014

Barns skall höras

Då är Helsingborg i blåsväder igen
Lagen säger två veckor. Men socialförvaltningen har gång på gång överskridit handläggningstiden med råge och kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg.
 
http://hd.se/helsingborg/2014/09/21/socialtjansten-far-kritik/
"Vi är två små barn som behöver hjälp, hjälp oss snälla!." Det var rubriken på ett mejl som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog emot i våras. Det kom ytterligare rop på hjälp från samma avsändare och myndigheten tog kontakt med Helsingborgs stad för att få information om ärendet.
 
Skrev d 21 sept   om ett fall där två syskon nu stämmer Ljusdals kommun för att de inte lyssnade.
 
Barn skall höras men vad hjälper det om ingen lyssnar? Man kan fråga sig varför ingen lyssnar. Det var vad vi dikusterade på bokmässan Malin Lernfelt som var moderator skriver om det i dagens GP http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2502345-malin-lernfelt-alla-barn-har-ratt-att-horas 

söndag 28 september 2014

Boken liten

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en barnbok för att underlätta för barn att berätta om de utsätts för något http://www.mynewsdesk.com/se/brottsoffermyndigheten/pressreleases/liten-stor-hjaelp-till-smaa-brottsoffer-1057574
Boken om Liten handlar om en liten person som är rädd hemma. I Litens familj blir bråken stora, för stora. Vi får följa Litens strategier för att hantera en skrämmande vardag. Till slut berättar Liten för fröken på förskolan om hur hen har det hemma. Litenär anpassad för barn från fyra till sju år och kan läsas för en barngrupp på förskolan eller användas av yrkesverksamma som möter barn som har upplevt våld hemma.
- Det är många barn som är med om brott inom familjen. Därför är det viktigt att prata med barn om hur de mår. Boken om Liten kan fungera som ett underlag för samtal med barn om deras rättigheter och vuxnas skyldigheter, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.
Liten är framtagen inom ramen för ett av Brottsoffermyndighetens regeringsuppdrag och ingår som en del av informationskonceptet Jag vill veta. Jag vill veta riktar sig till barn upp till 18 år och informationen innehåller förutom barnboken också webbplatsen jagvillveta.se, broschyrer, filmer och spel. All information finns samlad på jagvillveta.se.
 
Återigen; men om de anmäler måste det bli rätt.

Efter bokmässan

Då har jag varit på bokmässan. Såg en massa kändisar då jag mer eller mindre sprang både in och ut, hann inte så mycket mer. Jag har aldrig varit på bokmässan så det hade varit kul att strossa omkring lite men jag hade tyvärr annat inbokat, sedan gillar jag inte folkmassor. Att klämma sig fram och varmt och svettigt. Nej det slipper jag faktiskt gärna. Men jag gillar att titta på folk.
Kom på mig själv att titta mer på mäniskorna än böckerna.
I vilket fall så hade vi ett bra samtal. riksdagskvinnan hade fått förhinder. Sedan sitter hon väl inte kvar på samma ställe nu efter valet så det kanske inte var så intressant vad vet jag? Men forskaren var där. En underbar kvinna verkade det som och vi var nog rätt så överens i det mesta.
Det kommer något om det i GP imorgon.
Annars var det inte mycket som handlade om utsatta barn även om en del författare hade skrivit om just barn med olika problem och liknande.
Men jag hittade en http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2501580-dyrt-att-hamna-utanfor
Egentligen låter det bedrövligt, att man måste kunna sätta konkreta prislappar på utanförskapet för att nå fram till cheferna, de som besitter den ekonomiska makten i kommunerna. Det borde ju vara självklart för alla att det kostar mer att hålla en arbetslös ung vuxen flytande med hjälp av bidrag och andra stöd, än att se till att barnet fick den hjälp och det stöd som krävdes i skolan. Ändå hävdar seminariepanelen på Bokmässan att det är först nu när forskarna beväpnat sig med siffror som de verkligen får gehör för sina synpunkter.
På mässan har även Skolinspektionen en monter. Där står rapporter som handlar om de barn som Ingvar Nilsson talar om – barn i behov som nekas stöd. Och på senare år har skolchefer i Göteborg med omnejd sagt upp sig i protest när budgetkraven hamnat i konflikt med skollagen.
Samtidigt har ledande kommunpolitiker vägrat att ta sin del av ansvaret. Men till skillnad från de barn som drabbas, de som löper stor risk att hamna i framtida utanförskap, kommer de politiker undan som borde ha slagit näven i bordet. En del ”belönas” till och med med en riksdagskarriär.
 

Nej barns stöd skall inte får inte avgöras av vad det kostar. Det får inte vara för dyrt att lyckas med de mesta basala sakerna för att klara livet, som att klara skolan.

lördag 27 september 2014

Fler barn omhändertas

I radion lyfts att fler och fler barn omhändertas. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5973241
Under förra året blev drygt 8000 barn och unga tvångsplacerade enligt lagen om vård av unga (LVU). Det är en ökning med 2 000 barn i jämförelse med för tio år sedan.
– Vi ser att det är många fler barn som omhändertas, och det är en ökad press på socialtjänsten. Totalt sett innebär det en ökad belastning på hela systemet, säger Ing-Marie Wieselgren, samordnare på Sveriges Kommuner och Landsting.
Hon tror att en orsak till ökningen kan vara att allmänheten i en ökad grad anmäler till socialtjänsten när barn far illa.

Då måste det bara bli rätt. Vem skall ta hand om alla dessa barn om familjehemmen backar ur? Och det inte går att rekrytera eftersom vi har så dåliga villkor?

fredag 26 september 2014

Bokmässan

I morgon d 27 sept kl 10 på bokmässan skall jag vara med i en debatt om barnperspektivet/barns rätt i myndighets kontakter Väl mött

Ingen kontroll på tio år

Staten har inte kontrollerat hur kommunerna hanterar familjehem på tio års tid.
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bo-familjehem-kontrolleras-for-daligt
Det är BarnOmbudsmannen Fredrik Malmberg som slår larm. Artikeln är sedan i maj men jag har inte sett den innan
SVT rapporterar i dag om den nioåriga pojken som ska tillbaka till det familjehem som underkänts av hans före detta hemkommun Hudiksvall, efter att missförhållanden upptäckts. Trots det vill hans nya kommun Gävle återigen placera honom i hemmet – och splittra honom och hans yngre bror.
Barnombudsmannen Fredrik Malmberg kan inte kommentera enskilda fall, men anser det vara anmärkningsvärt att en kommun underkänner ett hem och att sedan en annan kommun vill återföra pojken dit. Han pekar på att det finns så kallade placeringsförbud som kommuner kan förelägga hem där missförhållanden skett, något många kommuner inte känner till.
– Det allvarliga här är att staten inte haft någon bra tillsyn över hur kommuner sköter familjehemmen på över tio års tid. Det är oacceptabelt, säger Fredrik Malmberg.

En utredning kring familjehemmen och jourhemmen som blev klar i februari ligger just nu på regeringens bord. Där definierar utredaren Håkan Ceder flera problem med familjehemmen. Utöver statens bristande kontroll över kommunernas hantering av familjehemmen, ser han även att det finns för få hem att tillgå, att familjehemmen behöver utbildning och få en stärkt ställning samt att ett Nationellt centrum för familjehemsvården borde inrättas.

Malmberg menar att det är svårt att rekrytera familjehem – och att man behöver göra det lockande för folk att vilja ställa upp som familjehem, genom att stärka deras ställning. Den som tagit hand om ett barn i många år måste också få en möjlighet att få en talan om vad som händer med barnet i framtiden.

– Det finns en risk att kommunerna sänker kraven på familjehemmen eftersom det finns så få att tillgå, det är inte okej, säger Fredrik Malmberg.
Kan bara hålla med och visst låter det rimligt med max tre placeringar så vida det inte är syskon.

Skyddet gäller inte alla

Ett nioårigt barn ut sattes för ett övergrepp under familjens vistelse i Sverige. Socialtjänsten i Landskrona nekade barnet hjälp. Hjälp får de söka i sitt hemland, menade socialtjänsten.
Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tittat närmare på fallet men beslutat att avsluta ärendet.
Trots att nämndens hantering av händelsen inte har "gjorts utifrån barnets bästa" , som de skriver i beslutet.
http://hd.se/landskrona/2014/09/23/nekades-hjalp-efter-overgrepp/

Jag blir bara ledsen. Man känner sig så maktlös. Hur kan man avsluta trots att man kommer fram till att det var fel. Man bara konstaterar men sedan gör man inget. Barnperspektivet skall vara tyngst vägande i alla ärenden gällande barn står det i lagen och det är vad man mässar för mig vid varje kontakt. SKITPRAT säger jag Det är bara ett fint ord på pappret.

Samtidigt kommer kritik mot Malung-Sälen
http://www.dt.se/dalarna/malung/svidande-kritik-for-barnarenden
Dokumentationen av beslut och bedömningar har varit bristfällig. Vårdnadshavare har inte fått information om att utredning inletts.
Barnets inställning har inte inhämtats och nämnden har inte gett barnet relevant information.
Nämnden har inte skyndsamt tagit ställning till uppgifter om oro för att barn riskerat att fara illa. Utredningar har pågått i mer än fyra månader.
Nämndens brister har medfört att nämnden inte alltid kunnat garantera att barn och deras familjer fått det stöd och skydd, som lagstiftaren avsett.
I flera fall har nämndens kontakt med vårdnadshavaren skett först tre veckor efter att anmälan inkommit och det framgår inte av dokumentation att man försökt att få kontakt tidigare.
I ett par fall med anmälningar om att yngre barn bevittnat våld, eller haft skador efter att ha utsatts för våld, har nämndens första kontakt med familjen dröjt uppåt ett par veckor.
I flera ärenden med barn som påträffats berusade av polis har nämnden beslutat att inte inleda utredning exempelvis för att barnet överlämnats till vårdnadshavaren.
I flera fall med anmälningar om att yngre barn utsatts för eller bevittnat våld, har nämnden inte inlett utredning. Det framgår heller inte om nämnden gjort någon bedömning av barnets behov av stöd och skydd.
Barnombudsmannen i Uppsala BOiU slår larm
http://www.unt.se/uppland/uppsala/barnombudsmannen-ryter-till-om-socialtjansten-3378319.aspx
Hög personalomsättning, socialsekreterare som inte hinner följa lagen och kö till många viktiga verksamheter. De här problemen gör att det behövs en haverikommission kring socialtjänsten i kommunen
situationen inom myndighetssidan är allvarlig: ”Att de inte hinner med, att nyanställda får tunga ärenden direkt och att det på framförallt barnsidan knappt finns någon rutinerad personal leder till att de inte klarar lagkrav”,
 
Hela hennes artikel kan läsas här http://www.unt.se/asikt/debatt/barnens-basta-framst-3365201.aspx

torsdag 25 september 2014

För att det skall se bra ut.

Socialtjänsten ramlar sönder http://www.aftonbladet.se/debatt/article19585824.ab Det är ju inget nytt vid det här laget men frågan är varför ingen reagerar? Artikeln är allvarlig.
Visions Socialchefsrapport 2014, som kommer att presenteras i samband med Socialchefsdagarna i Göteborg i nästa vecka, understryker allvaret i situationen. Där svarar hälften av landets socialchefer att de redan har tufft att rekrytera erfarna socialsekreterare. Svårast är situationen inom den sociala barn- och ungdomsvården, där fler än var tredje socialchef anser att rekryteringen är mycket svår.

Vet att en del kommuner som fått kritik  inte ens klarar att ordna upp situationen eftersom det inte ens är folk som söker tjänsterna. De kan helt enkelt inte rekrytera nytt/mer folk.

Samtidigt höjs röster för att man inte får ställa mer krav eftersom man då hävdar att rädslan för att göra fel medför att man inte gör något alls eller för lite. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radsla-att-gora-fel-bor-inte-fa-ta-over_3828870.svd
Ett troligen typiskt exempel är en socialchef vars kommun ett år fick ett 25-tal påpekanden vid en inspektion av Socialstyrelsen. Året efter klarade man sig utan påpekanden vid inspektionen. På frågan om man hade ändrat sitt sätt att arbeta blev svaret ”Nej, men vi har skrivit fram 25 nya rutiner”.
 
Det är min erfarenhet också. Man ändrar inget på djupet utan bara för att det skall se bra ut.  Det måste förändras på allvar annars blir ju inget bättre. Det blir bara ett spel för gallerierna Vi har det ju så rättsäkert, vi har granskningsmyndigheter och man kan anmäla. Men om inget händer så är det verkningslöst. Om man bara ändrar några ord i pappren så det ser bra ut och sedan får fortsätta som vanligt så blir det ingen försändring.

När det sedan visar sig att inte ens granskningsmyndigheterna har koll på läget så blir det kris.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/medberoende/article19550931.ab
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att hjälpa anhöriga till missbrukare.
Men Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är tillsynsmyndighet för att se till att kommunerna följer lagen är osäkra på om lagen verkligen gäller anhöriga till missbrukare. – Vem har sagt det? undrar den IVO-inspektör som Aftonbladet talat med.
En halvtimme senare ringer inspektören tillbaka. – Jag har kollat upp det här nu, och kollat med mina kolleger och vi har inte haft någon tillsyn på detta med 5:10 överhuvudtaget. – Det har inte kommit några klagomål.
Krävs det ett klagomål för att ni ska utföra tillsyn? – Egentligen inte. Men vi har olika områden som vi prioriterar varje år och det här har vi inte tittat på.
 
Hur kan någon ens tro att det skulle fungera?  

Vem bestämmer egentligen?

Det var ju inte så länge sedan soc i fallet med ett åringen skyllde ifrån sig. http://fostermamman.blogspot.se/2014/09/ursakter.html DE sa :
– Vi åker inte runt och kollar oplanerat utan vi agerar ju utifrån signaler från till exempel grannar, förskola, skola och andra som kommer i kontakt med barn.

Nu visar det sig att barnet som rttidgiare varit omhändertaget (det visste vi) men vi visste inte att förvaltningen gick emot domstolen som ville att banret skulel vara fortsatt omhndertaget.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/socialen-lamnade-tillbaka-barn-till-missbrukande-foraldrar/
Men trots förvaltnigsrättens beslut hade socialförvaltningen lämnat tillbaka barnet till de missbrukande föräldrarna, visar DN:s granskning av dokumenten.
Ettåringen som hittades övergiven av polisen tidigare i höstas, när modern blivit gripen misstänkt för stöld, hade tidigare varit omhändertagen efter beslut i förvaltningsrätten. Men trots förvaltnigsrättens beslut hade socialförvaltningen lämnat tillbaka barnet till de missbrukande föräldrarna, visar DN:s granskning av dokumenten.
– Jag begriper inte hur det har gått till och enligt min mening har det begåtts grova fel, säger Anders Engqvist, ledamot i Sundsvalls socialnämnd (Sundsvallspartiet) till DN.
 
Samtidigt kommer nu (vad det verkar befogade) anklagelser om att socialtjänsten försöker mökra vad de gjort http://www.dn.se/nyheter/sverige/socialtjansten-anklagas-for-att-forsoka-morka-missarna/
Varför är någon förvånad? Det är vad många förvaltningar (de som gör fel) gör hela tiden anser jag.
Socialtjänstens hantering av fallet med ettåringen visar stora brister. Trots beslut om hembesök hade man ingen kontakt med familjen på ett halvår. Nu riktas intern kritik från en av socialnämndens ledamöter: Socialen försöker mörka missarna.
Socialtjänstens hantering av fallet med ettåringen visar stora brister. Trots beslut om hembesök hade man ingen kontakt med familjen på ett halvår. Nu riktas intern kritik från en av socialnämndens ledamöter: Socialen försöker mörka missarna.
– De vägrar lämna ut protokoll och underlag för beslutet i socialnämnden, det är sekretessbelagt. Det är fullständigt groteskt och jag kommer att anmäla detta till Justitieombudsmannen, Inspektionen för vård och omsorg och eventuellt kommer jag att göra en polisanmälan också, säger Anders Engqvist, ledamot i socialnämnden i Sundsvall

Hur rättsäkert är det då de som är ytterst ansvariga hålls utanför? Jag känner till många fler ställen där det är likadant. Mark till exempel. Anmälde dem för ett tag sedan Fick nu då jag ringde besked att man avslutat ärendet. Nämnden hade svarat tillfredsställande. Ringde upp en i nämnden och det visar sig precis som jag trodde att ärendet att IVO haft frågor hade inte varit uppe på bordet. Det är alltså inte nämnden som svarat utan tjänstemännen. Frågan är vem eller om någon alls har gett dem uppdraget att svara. Nämnden har heller inte sett svaret.  Och IVO utgick helt sonika som vanligt ifrån att myndigheter alltid gör rätt.

onsdag 24 september 2014

Ta tillbaka makten

Hittade en underbar krönika http://www.expressen.se/gt/kronikorer/frida-boisen/boisen-ta-tillbaka-makten-i-hemmen/
Ja. Svenska skolan kan självklart bli bättre. Men resan mot bättre Pisa-resultat börjar inte i klassrummen. Den börjar i hemmen
 
Förklara hur man uppför sig i klassrummet och mot varandra. Uppenbarligen bör tydliga verktyg införas bums; som betyg i ordning och uppförande. En rak signal till föräldrar och barn, när något inte fungerar. Men viktigast. Föräldrar: sluta att vara dörrmattor åt era barn. Det här är inte längre generation curling. Det här är föräldrar som gett upp makten, föräldrageneration dörrmattor.
Ungarna är hemmens nya kungar. Att plugga, att göra läxan, att komma i tid till lektionen, att sluta gapa i klassrummet; allt är frivilligt. Vill du hellre kolla på din iphone, kolla på SVTplay, uppdatera på insta, låt det gå före. Generation dörrmatteföräldrar böjer sig lydigt för hemmets härskare.
Det handlar inte om att Sveriges föräldrar vill göra fel. Det handlar om ett samhälle där föräldrarna inte orkar. Inte närvarar på riktigt. Utan sitter med näsan i en iphone, samtidigt som hen steker falukorv, lika uppkopplad som ungarna. För jobbet slutar inte kl 17. Det slutar för många, aldrig.
Vi får det samhälle vi förtjänar, den skola vi förtjänar.
För barnens skull, för skolans skull. Gör revolution mot dörrmatteföräldrarna. Föräldrar: ta tillbaka makten i hemmen. Lär barn klassiskt ansvar. Det är dags. Här, börjar resan mot ett bättre Pisa-resultat.
 
Oh vad jag håller med om och tror att det är precis där mycket ligger.

Kvällens program

Igår var det djävulsdansen och ikväll uppdrag granskning som tar upp utsatta barn på olika sätt.

Kaliber och SVT tar upp en flicka som  tvingas in bland kriminella för vård. Där bältas hon på grund av självskade beteende. Programmet sänds onsdag 24 september i SVT Play och SVT1 klockan 20:00
http://www.svt.se/ug/kommande-16
En olaglig tvångsmetod och patienter som får sitta tillsammans med mördare. Vården av unga kvinnor med självskadebeteende har fått mycket kritik för att man blandar kriminella och sjuka personer som inte begått något brott. Anna var 16 år när hon tvångsvårdades med några av landets farligaste brottslingar.

Hon hade inte begått något brott, hon var där för att vårdas för sitt självskadebeteende.
– Jag hade bara varit där 20 minuter, sen bältade de mig, säger hon.
Under sin första dag på rättspsyk blir Anna bältad, fastspänd i en säng under sammanlagt åtta timmar. Bältning är en av de tvångsmetoder som är tillåtna. Men anstalterna använder även en olaglig tvångsmetod, kan Uppdrag granskning avslöja.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/tvangsvardad-kvinna-placerades-med-mijailovi
Svårt sjuka unga kvinnor, som inte dömts för något brott, vårdas på samma avdelning som både våldtäktsmän och mördare. En 24-årig kvinna hamnade på samma avdelning som Anna Lindhs mördare Mijailo Mijailović, och fick dela tv-soffa med en man som våldtagit en 14-årig flicka. Det kan SVT:s Uppdrag Granskning berätta. 
 
Det blir till att bänka sig vid tv´n

tisdag 23 september 2014

Djävulsdansen ikväll

Vill bara slå ett slag för ett program som börjar i kväll Ann­­­ ­Söderlunds och Sanna Lundells tv-program ”Djävulsdansen” i kväll kl 21.00 i SVT1
Det handlar om de som är brevid. Brevid den som missbrukar. De medberoenden.

måndag 22 september 2014

Upprop v 39


Har inte skickat något upprop på ett par veckor eftersom alla verkar så upptagna av valet så att det bara var ett fåtal som läste dem. Men det har dykt upp mer så här kommer ett till. Frågorna behöver lyftas vart ni än hamnar
Fick ett brev ifrån en lärare. Han har lagt ut det på facebook.
Polisen hämtar en familj. Mitt i natten. Kvällen innan hade pappan varit på föräldramöte och varit glad, det gick bra för barnen i skolan. De har gått nästan hela sin skolgång i Sverige. Polisen hämtar familjen kl.4 på natten för då är alla hemma. De ringer inte på, de går bara rakt in i lägenheten, tänder lamporna och placerar vuxna och barn i polisbilen. Nu sitter de på ett chartrat plan på väg tillbaka till ett krigshärjat land. Med på planet sitter deras ...äldste son som lider av grav utvecklingsstörning och autism. Han har inget talat språk. Han har ingen möjlighet att uttrycka sina känslor, ingen möjlighet att förstå vad som händer. Allt han vet är att hans mamma, pappa och syskon är förtvivlade, ledsna och arga. Mina skattepengar går alltså till att chartra ett helt plan till 5 personer för att föra dem tillbaka till ett land de flytt från. Var finns värdigheten? Var finns medmänskligheten? Att behandla människor på det här sättet tycker inte jag är godtagbart. Jag skäms över att mitt land behandlar utsatta människor på det här sättet. Jag har förlorat en elev men en hel familj har förlorat sina liv.
Skulle barnperspektivet väga tyngst som det skall enligt lag hade det inte varit så här.
Två familjehem skriver :
1. Vi har efter dagens möte med vår org och placerande kommun kommit till den punkt då vi kanske måste säga upp vår placering. Vi känner en sån enorm frustration då vår lille och hans behov inte är i fokus. Vi har inte ngn förståelse för att ett litet placerat barn, med en ej möjlig hemgång, ska ha umgänge varje vecka, helg, då det passar biologisk familj bäst. När ska lillen få landa och ladda sina batterier?
Beslut taget av soc trots flera möten med BUP, där man är mycket orolig bl.a. över lillens anknytning. Vi känner att gången är att "placerade barn får må dåligt för att de just är placerade".
Vi är absolut inte emot umgänge men umgänget måste utgå från den placerade inte biologisk släkts viljor!
Det är en morfar som kräver umgänge med ett barn som inte skall hem och inte heller till dem (morföräldrarna) så ofta som varje vecka. Har morfar förhinder så skall det vara på helgen. Familjehemmet har inget att säga till om.
Sedan ett till:
2. Idag har vi sagt upp oss som jourhem för Åtvidaberg, Kinda och Söderköpings kommun. Detta i protest mot hur Åtvidabergs socialförvaltning med Maria Ribbing i spetsen inte arbetar för barnens bästa. Denna brist på handlingskraft slår undan framtiden för bl.a. Vårt hjärtegryn
Det är svårt nog att få tag på familjehem men nu börjar familjehem alltså säga upp sig i ren protest eftersom förvaltningarna har så dåligt barnperspektiv.
Har dessutom just avslutat ett samtal med en god vän. De har precis fått vårdnadsöverflyttning på två barn. Barnen har bott där ett par år så det är precis som det skall men det som förvånar mig är att ingen stans och inte någon gång under hela resan har de fått skriva på något någonstans om att de är med på det eller vad som gäller efteråt. Hur kan domstolen ställa upp på att göra en vårdnadsöverflyttning utan ett enda papper som säger eller bekräftat att familjehemmet som skall få barnen är med på det?
Sedan har jag just avslutat ett samtal med en annan fostermamma. Hon har ett barn som bott till och från hos henne sedan hon var 9 månader. Det är en SOL placering. I sista omgången har hon bott 6 år. Man gjorde ett försök till vårdnadsöverflytt och det gick igenom men avslogs i nästa instans. Nu skall både barn och familj ha varsin handläggare enligt lag så barnet får en ny. Hon ökar direkt umgänge och menar att barnet skall hem. Ibland har banrents inte kunnat lämnas eftersom föräldern är för påverkade. Lägenheten har sett ut som en knarkarkvart och då fostermamman städat för att slippa lämna barnet som det ser ut menar handläggaren som åkt dit efteråt då hon anmält att det såg väl bra ut. Ja eftersom fostermamman städat. De är livrädda för att bråka men känner att de måste även om risken är att de förlorar barnet.
Jag undrar så över lagen som säger att ett tydligt barnperspektiv skall råda om inte ens domstolen följer det. Tre årsregeln kom till för att skydda barn som bott länge ifrån att ryckas upp igen. Men här avslår andra instans.
Fick igår veta att även runt Våra barns lillebror som bott 7 år i sitt familjehem blev det avslag i rätten på vårdnadsöverflytt eftersom mamman skött umgängena. Det innebär i praktiken att han skall hem eftersom hon van en sådan rättegång i våras men man begärde inhibition i väntan på denna dom. I går kväll hade han sagt att det han var mest rädd för var att tvingas flytta tillbaka till ”mamma”
Det finns ingt barnperspektiv i att flytta hem barn efter så lång tid om de inte har en anknytning till dem de skall flytta till. (som våra som fortfarande efter 5 år längtar efter oss) Vårdnadsöverflytt skall göra s för att trygga barnen utifrån barnen även om ursprungs orsakerna för placeringen har upphört står det i lagen men domstolen bryr sig uppenbarligen inte. Det gjorde de heller inte i vårt ärende. Barnen skulle ju stanna i sitt tredje familjehem istället för att komma tillbaka till oss för att mamman ville ha det så.
Det kan inte fortsätta så här. Hur kan vi ha lagar som inte behöver följas?
Familjehem efter familjehem vittnar om hoten om ni inte gör si eller så tar vi barnet. Om ni protesterar eller opponerar er för mycket så tar vi barnet. Om ni inte ställer upp på det eller det så tar vi barnet. Ingen skall behöva leva så.
Igår fick jag dessutom veta att min anmälan till IVO i vårt ärende där jag anmält att Mark nu plockat bort oss ur barnens liv igen. Var nedlagd. Förts skickar de hela min anmälan med hela mitt underlag direkt till Mark. Tänk er om polisen skulle göra det då man anmäler någon. Nu lägger de ner och jag får veta det då jag ringer dem. Jag har inte fått info skriftligt. Jag har heller inte fått frågan om jag vill komplettera eller om det hänt någon mer. Det avslutades därför att nämnde hade svarat att de hade ett tydligt barnperspektiv. Trots att rätten slog fast att vi skulle finnas kvar, att det var en förutsättning för att barnen skulle kunna stanna där de är, Att de nu dömdes i somras. Efter det försökte de sig p ett kontakt förbud som inte gick igenom för att det inte fanns vare sig fog eller barnperspektiv men Ivo godkänner att nämnden anser att de har det. Ringde ett par i nämnden och ifrågasatte och får då veta att nämnden inte haft vare sig anmälan eller svar på sitt bord. Det verkar alltså som om tjänstemännen svarat i nämndens ställe utan att ha delegation på det. Och det hade inte upptäckts om jag inte bråkat om det. Nu luskar de för att få veta vad som hänt och funderar på att polisanmäla. Det borde väl vara ett brott mot grundlagen eller? Begärde ut handlingarna och underlaget och fick dem. Deras påstående i svaret stämmer inte. I vissa fall är det vill jag påstå ren lögn. Ex säger de att de hörsammat barnen att barnen inte vill men jag vet att det inte är sant och det bekräftar även barnens akter men dem har IVO inte brytt sig om att begära in. De har nöjt sig med ”nämndens” ord. (det var ju inte nämnden) Det står där att tjänstemännen fått ett ok att svara ifrån utskottet men de visste inte vad det var de svarade på utan fick bara info om att IVO begärt svar på lite frågor och svaren satt i en pärm som skickades runt under pågående möte och den var tjock så få bläddrade ens i den.
Jag har ändå inbillat mig att vi lever i ett förhållande vis säkert land. Där rättsäkerheten är stor och man har möjlighet att påverka men vårt ärende är bevis på att det in är så. Hur mycket fel som än hittas och man fortsättar gör fel fel och värre fel så hänvisar alla vidare till någon annan . Ingen vill kan eller får ta ansvar. Jag hade ändå trott att det någonstans skulle vara någon som skulle slå in ett stopp då vi utsätts för fel efter fel men så är det inte.
Det blir på något sätt bara ett spel för gallerierna vi har lagar ja men de följs inte.
Du kan anmäla. Ja men det händer inget
Jo det blir kritik men inget mer.
Man har anmälningsplikt men inget händer då någon låter bli. Lagar utgår ifrån att personer på myndigheter alltid gör rätt är laglydiga men så är det inte och trots att jag avslöjar dem gång på gång så händer inget.
Vårt fall är så prövat och jag har så svårt att förstå hur de kan tillåtas fortsätta göra fel.
Hur kan det få fortsätta? 

Enkelt att skylla ifrån sig

I Hultsfred där (tror det vara samma handläggare som i vårt ärende) gjorde fel skall man nu utbilda personalen.
http://www.barometern.se/nyheter/hultsfred/utbildning-ska-ge-rattssakerhet%284456798%29.gm
Socialförvaltningen förtydligar sin åtgärdsplan efter fallet med tvåbarnspappan som fick sina barn tvångsomhändertagna under tveksamma former. Efter att pappan gjort en anmälan till Ivo, inspektionen för vård och omsorg, uppmanade myndigheten socialnämnden att redogöra för hur vårdnadshavaren alltid ska göras delaktig i ärenden som rör deras barn och att dokumentationen följer lagen. För att undvika liknande problem som i fallet med tvåbarnspappan krävde också Ivo garantier för att ett umgänge mellan barn och vårdnadshavare ska säkerställas.
Socialförvaltningen gjorde redan i slutet av maj en åtgärdsplan som redovisades för Ivo men myndigheten ansåg inte denna tillräcklig och krävde en komplettering. I kompletteringen pratas bland annat endagsutbildningar men också problem med hög personalomsättning.
– Det är enkelt att skylla ifrån sig på att personal slutat, säger tvåbarnspappan, som inte är nöjd med socialförvaltningens svar till Ivo. Det är en dålig ursäkt med tanke på vad de gjort. Barnen lider fortfarande av de upplevelser som tvångsomhändertagandet innebar.
 
Håller med under vår resa är det ingen någonstans som bett om ursäkt eller visat på någon ånger. Alla bara skyller på andra och hävdar att de gjort rätt.

Fler och fler vittnar

Enligt lag sedan 1 januari skall barn höras enligt lag. Fler och fler vittnar om att det inte är så. Att leva med en missbrukare gör att man blir medberoende.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19557187.ab
Hon hade ont i magen, svårt att sova och en ständigt gnagande oro. Hennes självkänsla blev allt sämre.
– Mamma såg det och sa till mig att jag behövde hjälp, men jag förstod inte - varför skulle jag behöva hjälp - det var ju inte jag som var sjuk.
Under de kommande åren ville hon inte, orkade inte, ha kontakt med sin pappa.
– Han ringde mig i snitt 42 gånger om dagen. Han kom till min skola, han till och med gjorde inbrott hemma hos oss en gång.
Gång på gång hamnade pappan på sjukhus, kom i kontakt med Socialtjänsten.
– Men ingen gång var det någon som hörde av sig till mig.


Ok det är några år sedan men barn som lever med föräldrar med missbruk bara ökar. Och situationen är likadan
Hans bortgång blev också en känslomässig vändpunkt.
– Jag kände ingen ilska längre. Nu kunde jag sörja och sakna ”min gamla pappa”, den han var innan.
Hon har, säger hon, inget agg mot sin pappa. Han var sjuk.
När han gick bort hade hon släppt sitt medberoende.
– Men det var inte myndigheternas förstjänst. Jag hade en stark mamma som brydde sig, såg till att jag fick hjälp.

Hjälper andra

Tillsammans med sin mamma startade de bara månader senare Trygga Barnen, en stiftelse som hjälper anhöriga, inte minst barn, till familjer med beroendeproblem.
– Jag ville dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper. Ingen annan skulle behöva gå igenom det jag gått igenom.
Olivia Trygg säger att det är konstigt att Trygga Barnen ska behöva finnas, ansvaret att hjälpa ligger ju hos kommunerna.
– Vårt mål är att inte behövas. Samtidigt växer vi och har en målsättning att finnas i alla kommuner. 
– Många av de som vänder sig till oss har blivit svikna av samhället
Var tredje kommun saknar stöd och hjälp för barn till missbrukande föräldrar http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19537878.ab 
Var tredje kommun saknar rutiner för att hjälpa medberoende anhöriga till missbrukare.
Och sämst är de på att hjälpa barnen.
Nästan hundra kommuner saknar helt rutiner för att hjälpa barn till missbrukare.
– Det finns en stor försummelse här, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och expert på medberoende.

– Barn som växer upp i det här löper själva stor risk att utveckla ett eget beroende, därför är det oerhört viktigt.
Från den 1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd, 5 kap.10§ i Socialtjänstlagen, från att kommunerna bör ge stöd till anhöriga, till att de är skyldiga till att erbjuda anhöriga stöd.
Stödet ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer bland annat ges till "anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik."
”Med stöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation”, enligt Socialstyrelsen.
Men trots att lagen nu har fem år på nacken är det alltså långt ifrån alla kommuner som uppfyller sina skyldigheter.
Adressen till Trygga barns hemsida http://www.tryggabarnen.org/
 

 
 
 

söndag 21 september 2014

Stämmer Ljusdals kommun

Nu är det ett tvilling par som stämmer sin kommun Ljusdal http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19566793.ab
Tvillingarna Linnea och Emil Engblom vill göra Ljusdals kommun ansvariga för en stulen barndom. Han skällde i stället för att prata. Hon målade sina dockor svarta.
– Vi visade hur dåligt vi mådde, men socialtjänsten gjorde ingenting, berättar de.
Nu går syskonen till Europadomstolen med en klagan om brott mot mänskliga rättigheter, då socialtjänsten i Ljusdal vid 47 tillfällen inte ska ha följt lagen om att agera på en anmälan.
Tvillingarna har fyllt 19 år, mycket har de lyckats glömma.
– Men sveken har påverkat min självkänsla, säger Emil Engblom.
– Mest ledsen blir jag av att läsa läkarintygen, säger Linnea Engblom, där står svart på vitt hur vi mådde. Hur kunde de strunta i det?
 
Gå gärna in och läs deras berättelse om hur de bodde hos mamma men av soc placerades hos pappa trots att de på alla sätt visaade hur dåligt de mådde där.
– Ingen trodde på oss när vi var små och vi har haft svårt att tro på oss själva i skolan, säger Emil. Jag har varit arg, och slagit sönder en massa saker.
För tre år sedan stämde deras mamma Ljusdals kommun på skadestånd för barnens lidande. De förlorade i tingsrätten.
– Domen ger oss inga svar, säger Linnea Engblom, och vi behöver svar för att kunna gå vidare.
 
Jag förstår inte varför det skall vara så svårt att lyssna till barnen. Och jag förstår inte att det skall vara så svårt att följa lagen som säger att man skall göra det.

Så gott man kan räcker nte

Jag berömde ju Falköping härom dagen.
Nja inte jag men hänvisade till en som gjorde det. Nu har de fått kritk av IVO efter att inte ha agerat.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5969946
Socialnämnden i Falköping får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att en flicka fick bo kvar med sin mamma trots flera orosanmälningar från bland annat pappan, folktandvården, polisen och skolan.
Trots att flera orosanmälningar gjorts mot att flickan fått bo kvar hos sin mamma löd motiveringen från socialnämnden i Falköping så här:
"Utredarna tänker att modern gör så gott hon kan utifrån sina förutsättningar."
 
Tänk om de räckte med att göra så gott man kan.

Talade härom dagen med en fostermamma vars barn ser ut att vara på väg hem eftersom mamman köper korv till barnet då de är ute. dvs handläggaren ser att hon ser till att barnet får mat. Mewn det är väl stor skillnad å att köpa en korv ute och laga mat hemma tre-fyra gånger om dagen.

Trots att flera umgängena inte kan genom föras på grund av fylla och mamman får byta bostad under umgänget då hon har barnet för att hennes sambo är påverkad och även den andra lägenheten ser ut som en knarkar kvart verkar de inte bry sig om. Barnet 9 år får titta på filmer med 18 års gräns och det är mycket annat som vare sig är lämpligt eller bra.

Fostermamman har tvingats ställa sig och städa för att överhuvudet taget kunna lämna dem där. När hon anmält och de åkt dit har de bara konstaterat att det ser ju fint ut men har inte lagt någon vikt vid att det beror på att fostermamman städat och är anledning till att det är fint.
Man skall öka umgänget och det finns vad jag förstå bara en anledning till det.
Barnet har bott 9 år till och från och sista omgången fast i 6 år. Vårdnadsöverflytt var på gång, gick igenom i första instans men förlorades i andra eftersom umgänget fungerade så väl... Enligt vem undrar jag.  Lagen om överflytt skall göras för att trygga barnet inget annat Det spelar ingen roll att umgänget fungerar eller inte fungerar. Det spelar faktiskt inte ens någon roll om ursprungsorsakerna för placeringen har ändrats så skall överflytt göäras ändå om det är det bästa för barnet. Enligt lag. Varför följs den inte?
Hur kan man ha lagar som inte följs?

Ett till bevis för att så gott man kan inte räcker är Handbollsspelaren Simon Aulén som nu berättar om sitt förflutna. Hur han som 14 åring gick upp till soc själv men ingen lyssnade
http://www.expressen.se/sport/handboll/tragiska-barndomen-ingen-trodde-pa-mig/
I en uppmärksammad intervju på den norska sajten ha-halden.no berättar om han om en uppväxt kantad av alkohol, kriminalitet och död.
– Mina föräldrar levde ett hårt liv, för att uttrycka det milt. Alkohol, gäng, narkotika, trubbel med polisen och slagsmål. Jag bodde hos pappa. Ofta låg det en pistol på matbordet när vi åt. Vi var barn - i dag förstår jag hur sjukt det var, säger han till sajten.
Aulén, som växte upp i Eskilstuna, försökte redan som ung få hjälp av samhället. Som 14-åring tog han kontakt med socialförvaltningen - utan att få något gehör.
– Det är illa att en 14-åring själv måste ta kontakt. Än värre var att ingen trodde på mig. Socialen kom, men då på ett föranmält besök. Mamma var alkoholist, men hon var inte dum. Till det mötet var hon så klart nykter och lägenheten var städad. De som var på besök såg inte några problem, berättar han i intervjun.
– Hon blev 44 år gammal. Drack ihjäl sig. Min lillasyster hittade henne på soffan.
Pappan å sin sida, bar på ett kriminellt register. Han misshandlades till döds samma år som mamman hade avlidit.
– Själva relationen till dem... den var knepig. De ville ju väl, men sedan hade de sina bekymmer som gjorde att de inte hade tid och kunskap för att kunna ta hand om mig och min syster. Jag höll på med träning för att jag inte ville vara hemma. Då visste man att man kunde hitta farsan på golvet, nersupen. Om pappa var hemma så var det med en klump i magen som man kom hem. Det var inte så att jag var rädd för att han skulle göra mig illa, men det var ingen förälder så...

lördag 20 september 2014

Ursäkter

Nu ursäktar sig soc i fallet runt bebisen som hittades då mamman togs av polisen och de efter flera timmar gjort husrannsakan.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5966950
– Jag kan inte gå in på detaljerna men det är oerhört olyckligt när det händer och det har ju uppenbarligen hänt. Det här är något som kan hända på grund av olika olyckliga omständigheter, säger Eva Leijon, enhetschef på socialtjänsten i Sundsvall.
Socialtjänsten kopplades in när barnet hittades, men kan inte kommenetera det särskilda fallet. Eva Leijon säger att socialtjänsten har svårt att ha vetskap om alla barn som far illa.
– Vi åker inte runt och kollar oplanerat utan vi agerar ju utifrån signaler från till exempel grannar, förskola, skola och andra som kommer i kontakt med barn. 
– Det kunde ha slutat hur illa som helst, så i den här situation var det lyckligtvis så att polisen kom dit innan något ännu värre inträffade.
Går det för er att se över rutiner efter en sådan här händelse?
– Vid den här typen av händelser måste vi alltid rannsaka oss själva och se om kommunikationen kunde ha fungerat bättre.
Jag slutar aldrig att förvånas.
Barnet hade ju varit placerat tidigare  men skickades hem igen. De behövde alltså inte åka runt och leta utan kände redan till och borde hållt kontakt och koll.

Fick igår dessutom veta att en familj just fått vårdnadsöverflyttning på två barn. Barnen har bott där ett par år så det är precis som det skall men det som förvånar mig är att ingen stans och inte någon gång under hela resan har de fått skriva på något någonstans om att de är med på det eller vad som gäller efteråt. Hur kan domstolen ställa upp på att göra en vårdnadsöverflyttning utan ett enda papper som säger eller bekräftat att familjehemmet som skall få barnen är med på det?

fredag 19 september 2014

Barn skall höras

Enligt lag skall barn höras och så långt det går skall man gå dem till viljes.
Ändå lyssnar man inte till en pojke som vill flytta. Han är placerad på ett ungdomshem och det slutar med att han för söker sätta eld på det.
http://www.expressen.se/gt/pojke-ville-inte-bo-kvar--forsokte-branna-hus/
Den unge pojken ville inte längre bo på ungdomshemmet i Skaraborg – då försökte han att bränna upp det.
Det står i en anmälan som är gjord till Inspektionen för vård och omsorg. Där kritiseras också boendets personal för att de ska ha lämnat pojken ensam utan uppsikt.
Händelsen är även polisanmäld.
 
Men det de reagerar på är inte att pojken inte hörts utan att han lämnades ensam. Inte att man inte följer lagen utan att han lämnas och får möjlighet att protestera. Det kallar jag dubbelmoral.

torsdag 18 september 2014

Babyn som överlevde

Vad sägs om babyn som överlevde först ett missfall och sedan en abort.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19510082.ab
Mamman hade fått ett missfall och fick beskedet att ta dagen efter piller för att rensa sig. Det visade sig sedan att hon väntade tvillingar och den ena hade överlevt. Helt otroligt.
Barn är överlevare

onsdag 17 september 2014

Fler myndigheter med problem.

Nu får etiknämnden kritk och flera ledamöter tvingas avgå
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5958900
Det stormar åter runt statliga etikprövningsnämnden, som bland annat ska granska forskningen i Sverige. Myndigheten har tidigare fått hård kritik av JK för att medvetet ha feldaterat handlingar, uppgifter som Ekots avslöjade för två år sedan.Nu har fem av nämndens 14 ledamöter hoppat av sina uppdrag, kritiska till hur myndigheten sköts i dag.
 
Centrala etikprövningsnämnden (CEPN), är en självständig myndighet och den högsta instansen i Sverige för etikprövning av forskning på människor. Dessutom har den ett tillsynsuppdrag, den ska alltså granska att forskning på människor sker på ett korrekt sätt.
Efter Ekots rapportering 2012, om att tjänstemän hade förfalskat handlingar som lämnats ut till journalister, inledde justitiekanslern (JK) en granskning som slutade i svidande kritik mot etikprövningsnämnden. Människor byttes ut, ny chef tillsattes, men problemenen har kvarstått.
"Jag använder ogärna ordet katastrof men mycket talar för att läget på kansliet är katastrofalt". Det skriver en av centrala etikprövningsnämndens ledamöter i en mejlkonversation mellan nämndens ledamöter från maj i år som Ekot tagit del av. 

Djurskydd-barnskydd

Vad händer när man tagit ett barn placerat det och sedan  har ett föräldra perspektiv och flyttar hem banren för att föräldrarna vill det? Trots att lagen säger att ett tydligt barnperspektiv skall vara rådande så är det föräldra perspektivet som vägger tyngst. Inte ens i rätten tar man hänsyn till det.
Ett åringen som jag skrev om här om dagen http://fostermamman.blogspot.se/2014/09/fods-inte-till-bra-foralder.html hade varit placerad tidigare.
Hösten 2013 beslutade socialnämnden i Sundsvall att omedelbart omhänderta den då två månader gamla bebisen, mot mammans vilja.
Mamman hade tidigare fråntagits vårdnaden om ett annat barn och hösten 2013 var hon och hennes man samt deras två små hemmavarande barn bostadslösa. Familjen fick plats på ett boende. Där reagerade personal på att föräldrarna inte kunde tillgodose bebisens behov.
Socialnämnden konstaterade att mamman hade hälsoproblem och saknade förmåga att ta hand om bebisen, i perioder var mamman också inlagd på sjukhus.
Pappan ansågs inte heller kunna ta hand om bebisen och föräldrarna hade missat en rad läkartider och möten på socialtjänsten, mödravårdscentralen och barnavårdscentralen.
Bebisen placerades i ett familjehem och förvaltningsrätten delade socialnämndens uppfattning om att bebisen skulle stanna kvar i familjehemmet enligt LVU, lagen om vård av unga.
Mamman överklagade beslutet men innan ärendet kom upp i kammarrätten i vintras beslutade Socialnämnden att vården enligt LVU skulle upphöra och barnet fördes tillbaka till föräldrarna.
 
Men rätten placerade hem barnet. Och man kan undra hur det har haft det under tiden. Varför kunde det inte fått stanna i tryggheten och fått en bra lugn uppväxt?  

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/ettaringen-hade-omhandertagits-forut
När polisen gjorde husrannsakan i hennes hem fann de ettåringen lämnad ensam i lägenheten tillsammans med en vanvårdad hund.
Hunden var så illa däran att den fick avlivas.
Redan i slutet av juli gjordes en polisanmälan om att hunden for illa. Grannar hade sett hunden bli sparkad. Anmälaren hade därför ringt på och bett att få se hunden. Kvinnan ska då först ha varit aggressiv, men lugnades av sin man.

– Hade polisen åkt dit hade de förstått att något var fel, säger anmälaren

– När det gäller barn och djur får man inte vara rädd. Då måste man ta sitt ansvar och göra en anmälan.
 
Men det var ändå hunden man reagerade på. Det är konstigt att djur har större skydd än barn.

tisdag 16 september 2014

Uppdatering

Ja vad gör jag nu?
Var hos BO för ett par veckor sedan och skall upp till LVU utredningen nu i oktober.
Skall vara med på en debatt runt barnperspektivet och barns rättigheter på bokmässan i Göteborg d 27 september. (kl 10 i GP´s monter)
Det blir jag en forskare och en riksdags politiker Eftersom det är GP som ordnar utgår jag ifrån att de gör en grej i tidningen också.

Skickade innan valet ett gäng frågor till press som jag hoppas att de tar i valdebatten. Har fått positivt gensvar ifrån några.
Har skickat frågorna till varje parti med krav på svar. Fick svar ifrån FP, C, KD, MP och Fi. Har lagt ut dem.

Har slutat med mina upprop för två veckor sedan. fick först inte iväg och sedan kände jag att att de läser dem ändå inte just nu och nu då valet gick som det gick kommer vi ändå att få en ny grupp.
vi skall sammanställa breven och försöker nu få ut dem i bokform. Tanken är att de kan ansvändas som diskussionsunderlag. Har fått ett bokförlag som vill trycka och de håller på att räkna på kostnaderna. Boken skulle kunna skickas ut till alla nya social utskottsmedlemmar.

Nytt barnahus i Stockholm

Det har just varit invigning av ett nytt barna hus i Stockholm. Det skall visst vara Europas största. http://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/HM-Drottningen-invigde-Europas-storsta-barnahus-/
I barnahuset kommer Polis, Socialtjänst, Landsting och Åklagare gemensamt arbeta för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättsäkert bemötande.
– Barn ska inte behöva slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera olika personer, sade Anders Forsberg, 
Enbart i Stockholm får polisen in cirka 2 000 barnärenden varje år.
– Det nya barnahuset kommer att ge ännu bättre möjligheter att ta hand om alla barn som utsatts för våld eller övergrepp och Barnahus Stockholm kommer att vara i drift den 15 september, sade Mats Lindström, Polisen och enhetschef för Barnahus Stockholm.

Ett Barnahus kan kort beskrivas som att det har fyra rum. Det handlar om brottsutredning, samverkan/skydd, fysisk hälsa och psykisk hälsa.

 
Visst är det bra men återigen vad hjälper alla insatser om lagarna inte följs?
Man måste se till att lagar runt barn följs, att om de inte gör det blir det konsekvenser.

 

måndag 15 september 2014

Dagen efter valet

Ja vad säger man? Undrar hur det blir nu?

Blev förvånad över hur Gustav Fridolin stod och sa att Svenska folket nu varit tydliga i att de ville ha en ny regering när det var så jämt. Välresultatet var väl snarare ett tecken på otydlighet att ingen riktigt lyckas visa vart de står eller varför de skulle vara bättre att rösta på än någon annan.

Blev också förvånad över att man på V´s valvaka tillå¨ts stå och visa ful finger när det var intervjuer ifrån SD. Det skulle aldrig tillåtas om det var mot ett annat parti. Det är som jag sagt tidigare man får säga eller tycka vad man vill men mobbing utfrysning skall inte vara tillåtet någonstans men här verkar det som det är OK bara det är högt nog i maktens korridorer, bara det riktas mot ett parti som de flesta tycker är fel ute. Man vinner ingen genom att frysa ut eller exkludera dem.

Kan väl bara konstatera att de flesta vanliga partier har missat könsfrågan, de kvinnliga frågorna som Fi lyfter och även invandrar frågorna. Man kan inte vinna genom att tala om hur fel motståndarna har utan att tala om vad man själv skulle göra bättre och på vilket sätt. Nu är det ju så att det är väldigt många som röstat på SD och dem kan man inte inkompetens förklara utan måste ju ta en diskussion vad man själv missat för att det skulle bli så.

Det kanske är så att man måste sätta ett tak för hur många man tar in i taget utifrån att man skall hinna ge dem bra möjligheter då de kommer, både vad gäller språk och jobb och bostäder. Sedan är det nog inte så bra att placera så många på ett ställe vilket sker nu. Vet en liten kommun där det plötsligt kom 40 nya elever i en by skola. Inget extra stöd och inga extra pengar. Inte konstigt  att folk reagerar. Det blir bräk av frustation och både elever och lärare blir lidande.

Tror att det är mycket som i krönikan: Sverigedemokrat jag tror  inte du är rasist.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carinabergfeldt/article19437069.ab
Jag tror att du funderar på SD för att du är missnöjd. För att du är trött på Fredrik Reinfeldt. För att du tycker att sossen, MP-duon, den barske skolministern, den frireligiöse, hon den rödhåriga och vänsterpartisten alla är olika sidor av samma mynt.
Jag håller med.
Jag tror att du känner att det här valet inte handlar om dig. Att de inte ser dig. Jag tror att du kanske tycker att tiggare på gatorna är ett otyg men att när du säger det högt blir det ett jäkla liv.
Jag tror att du funderar på om det verkligen stämmer att äldre svenskar van­vårdas men invandrare får femsiffriga belopp. Kanske har du själv bråkat med Försäkringskassan? De bråkar ju med de flesta.
Jag tror att du har tappat tilltron till politiker och att du vill röra om i grytan. Inte för mycket. Du är inte rasist. Du har flera i din bekantskapskrets från andra länder. Det är inte dem du menar. Utan de som förstör.
 
Problemet i världen är att kloka människor är fulla av tvivel, medan idioter är fulla av självförtroende. Risken är att du kanske har lyssnat på den som gapat högst. Inte den med mest att säga.
Du inte är nöjd. Jag fattar. Men innan du stoppar din viktiga röst i urnan, svara på den här frågan:
Är lösningen på just dina problem att välja det absolut sämsta alternativet?
 
Skall även bli intressant att se vad som händer vad gäller de frågor som jag och många med mig driver.

söndag 14 september 2014

Fler polisanmäler

Vet inte om det är för att det blev fällande dom i vårt ärenden men plötsligt är det många fler som polisanmäler. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5961223
I Munkfors är det ett antal föräldrar som polisanmäler tre handläggare. Det är tio familjer som blivit av med sina barn som tycker att det gått felaktigt till.

Göran Johansson som gjorde vanvårdsutredningen har skrivit ett inlägg i debatten runt en socialtjänst i kris. http://www.stqm.com/social-barnavard-kris/
Varje vecka läser vi om en social barnavård i kris. Vi får beskrivningar av hur utarbetad personal inte hinner med en ökande ström av ärenden. I flera kommuner får socialarbetare med liten eller ingen erfarenhet ta sig an svåra ärenden. Kommunerna har svårt att rekrytera och de erfarna söker sig till andra arbeten.
Snart är det val i Sverige. I år liksom alla år, som jag kan minnas, är den sociala barnavården en icke-fråga i politiken. De flesta väljer att se åt ett annat håll, att locka andra grupper. Social barnavård får politisk uppmärksamhet lokalt, men nationellt bara för sina misslyckanden.

Men han lyfter också att det går. Han har själv undersökt en kommun där det fungerar
http://www.falkopingstidning.se/artikel/75481/ratt-insatser-for-barn
Falköping. Kunnig personal som gör det mesta rätt. Verksamheter som fyller viktiga behov och en bra blandning av förebyggande och vårdande insatser. Utredaren som granskat kommunens arbete inom barn- och familjesektionen ger verksamheten högt betyg.
 
Det går alltså men varför är det då s många som misslyckas?

Svar ifrån FI

Jo jag skickade faktiskt till FI också. De är inte inne i riksdagen och jag vet inte om de kommer in heller men jag ville veta ad de tyckte. Och jag fick svar:
Hej Eva

Tack för ditt viktiga mail! Ber verkligen om ursäkt att vi inte kan besvara era viktiga frågor till fullo. Våra resurser är knappa o alla mail (väldigt många frågor just nu), besvaras på fritiden: kvällar, nätter, helger.

Under sommaren besvarade vi en enkät från Nära Barn, där en del av era frågor återfinns http://www.narabarn.se/utdrag/valet/barns-rattigheter-och-skydd/

En Fi-kandidat som lyfter familjehemsfrågan, är Jessica B Larsson, regionkandidat Fi Skåne, som   http://fijessica.com/familjehemsvard/

Hoppas att ni kan återkomma till oss efter valet, så att vi kan ta del av era erfarenheter och kunskap.

Vänligen

Marita Fi-info


Det jag tycker är märkligt är att ingen ifrån socialdemokraterna inte heller vänsterpartiet har hört av sig. Idag är ju sista dagen om de ville påverka alla oss familjehem.

lördag 13 september 2014

Föds inte till bra förälder

Att alla inte borde ha barn har vi väl konstaterat vid det här laget. Man föds inte till bra förälder och man blir inte heller en bra förälder bara för att man får barn Här är ytterligare ett bevis.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19522177.ab
Flera timmar senare skulle polisen göra en husrannsakan i kvinnans lägenhet.
Då hittade de ettåringen – övergiven av sin mamma.
– Barnet var väldigt ledset och blöjan var full av både bajs och kiss, säger förundersökningsledaren Henrik Blusi till Dagens Nyheter

Polisen tar ett par för stöld. Ingen talar om att de har ett litet barn ensamt hemma. Det upptäcks då polisen flera timmar efter gör husransakan.
Man kan undra vad som hände Glömde mamman att hon hade barn? Trodde hon att hon snart skulle vara hemma igen men hon var ute på en runda och blev tagen av polis och det tog flera timmar. Ingen normalt funtad person lämnar väl en ett åring ensam hemma i flera timmar. Hur tänkte hon? Inte alls förmodligen.

fredag 12 september 2014

Svar ifrån KD

Svar från kristdemokraterna

Kristdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta med alla de delar vi arbetat med de gångna åtta åren i regeringsställning och vi kommer att ta nya initiativ till lagstiftning, samarbeten, tillsyn, ekonomiska insatser, kompetensfrågor, utredningar mm. Allt för trygga och säkra uppväxtvillkor för barn och unga i Sverige.

Samarbetet med SKL

Alla insatser på den nationella nivån är beroende av vad den lokala och regionala nivån åstadkommer. Därför är samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avgörande viktigt.

Genom en överenskommelse mellan regeringen och SKL finns det sedan 2011 regionala utvecklingsledare för den sociala barn- och ungdomsvården. De regionala utvecklingsledarna ska utgöra stöd för implementering av ny kunskap och forskning på området och stimulera ett långsiktigt utvecklingsarbete.

En prioriterad uppgift för de regionala utvecklingsledarna är att stödja huvudmännens arbete med systematisk uppföljning av barn och unga som är placerade i familjehem eller hem för vård eller boende. Under 2014 är en viktig del också att stödja kommunerna i implementeringen av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen som trädde kraft den 1 januari 2013 i syfte att trygga och säkra social barn- och ungdomsvård, samt att sprida den kunskap som Socialstyrelsen och andra normgivande myndigheter tar fram på området. Samarbetet med SKL kommer vi givetvis att fortsätta med även nästa mandatperiod.

Lagförändringarna genom Stärkt stöd och skydd för barn och unga (proposition 2012/13:10, ikraftträdande 1 januari 2013)

· Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa bör anmäla det till socialnämnden (anmälningsplikt). Anmälningsskyldiga som i sin yrkesroll får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska genast anmäla (anmälningsskyldighet). Det är möjligt att få konsultation inför en anmälan och återkoppling efter att en anmälan är gjord.

· Barnrättsperspektivet har stärkts genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.

· Kriterierna för när det finns en skyldighet att anmäla till socialnämnden eller när en anmälan bör göras av allmänheten har förtydligats till när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Socialnämnden bör erbjuda ett möte med barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan, om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Nämnden ska på begäran av den som gjort anmälan, eller får på eget initiativ, informera den som gjort anmälan att en utredning inletts, inte har inletts eller om att en utredning redan pågår.

· Det har införts regler om omedelbar skyddsbedömning när en anmälan kommit in till socialnämnden och en tidsgräns för när ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska ha fattats. Om det inte finns synnerliga skäl ska beslut fattas inom fjorton dagar. Den som berörs av en sådan utredning ska genast underrättas om att en utredning har inletts, såvida inte särskilda skäl talar emot det. När en utredning avslutas utan att någon insats beslutats får nämnden under vissa förutsättningar besluta om uppföljning av ett barns situation.

· Bestämmelser har införts när det gäller vård som ges utanför det egna hemmet. Om det redan finns någon som, efter ett beslut av en annan kommun, vistas i ett tilltänkt enskilt hem ska socialnämnden inför beslut om placering informera och samråda med den kommunen. Socialnämnden ska i samband med ett beslut om placering teckna avtal med familjehemmet om nämndens och familjehemmets åtaganden under placeringen.

· Socialnämnden har blivit skyldig att tillhandahålla familjehemmet den utbildning som behövs för dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem. Socialnämnden ska vidare verka för att de barn och unga som placerats i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB) får hälso- och sjukvård.

· När vård ges i ett familjehem eller i ett HVB ska socialnämnden utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge. Den särskilt utsedda socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet och i den omfattning som är lämplig utifrån barnets och den unges behov och önskemål. Socialsekreteraren ska föra enskilda samtal med barnet eller den unge.

· Som ett led i att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas, följas upp och säkras ska socialnämnden se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden.

· Det har också införts nya bestämmelser som klargör socialnämndens ansvar, i syftet att tydliggöra socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet och ansvaret för uppsökande verksamhet.

· Öppna insatser ska kunna beviljas barn som fyllt 15 år även utan vårdnadshavares samtycke.

  • Uppdrag till Skolverket att utarbeta och sprida ett kunskapsstöd till personal i förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för vägledning i hur anmälningsskyldigheten ska tolkas och tillämpas(delredovisas senast den 1 oktober 2014, slutredovisas i Skolverkets årsredovisning för 2015)

  • Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla kunskapsstödet till socialtjänsten, särskilt om möten med anmälningsskyldiga och återkoppling vid anmälan samt bedömning av barns utsagor (redovisas den 31 mars 2015)

Uppföljning av ny lagstiftning

· Socialstyrelsen har fått i uppdrag att på nationell nivå följa upp de bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga som trädde i kraft den 1 januari 2013. Socialstyrelsen ska analysera konsekvenserna för såväl barn och unga samt deras föräldrar, som för socialtjänstens verksamhet. Erfarenheter ska inhämtas från socialsekreterare, familjehem, jourhem och HVB. Även barn och ungas egna samt deras vårdnadshavares erfarenheter ska inhämtas och synliggöras. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 december 2015.

· I uppdraget ingår att se över hur de nya bestämmelserna som rör placerade barn och unga tillämpas och hur de upplevs av barn och unga. En central del är också att följa upp bestämmelsen att det när vård ges i ett familjehem eller HVB ska finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet och som regelbundet besöker barnet. Regeringen vill få belyst besöksfrekvensen men också hur kommunerna löst frågan organisatoriskt, om det är olika socialsekreterare som har kontakt med barnet respektive det hem där barnet är placerat.

Tillsyn

· Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar sedan den 1 juni 2013 över tillsynen av socialtjänsten.

· IVO ska enligt lag och förordning regelbundet – minst två gånger per år – inspektera boenden för barn och ungdomar. Minst en av inspektionerna ska vara oanmäld. Regleringen avser hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga och de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Både offentliga och enskilda verksamheter. Vid alla inspektioner ska de barn som vill få möjlighet att prata med inspektören från IVO.

· Tillsynens syfte är att granska att barnen och ungdomarna får en trygg och säker vård, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Målet med tillsynen är att problem och brister ska identifieras och rättas till.

· IVO påtalar i sin tillsynsrapport 2013 att socialtjänsten brister vid hantering av anmälningar om barn som far illa och uppföljning av familjehemsvård. Det är samma brister som uppmärksammats i tidigare granskningar av den sociala barnavården. Socialnämnden måste följa upp och säkerställa att socialtjänstens arbete utförs enligt gällande bestämmelser.

· IVO ser även behov av att utveckla metoder i tillsynen för att skapa främjande tillsyn där lärande är en viktig del (tillsynsombud är ett exempel). I dag lämnar IVO råd och vägledning till verksamheterna, bl.a. genom att sprida erfarenheter och goda exempel, lämna upplysningar om gällande rätt, ge råd med utgångspunkt från tidigare tillsynsinsatser och beslut samt ge återkoppling på genomförda kompletteringar som tillsynen efterfrågat.

· Om IVO finner att det i en verksamhet under tillsyn förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till, får IVO förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som IVO anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

· IVO har sedan 2010 utökade befogenheter. Om allvarliga missförhållanden och det innebär fara för barn och ungas liv, hälsa eller personliga säkerhet, får IVO utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.

Behörighet och kompetens inom socialtjänsten

· Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden ska använda handläggare som har svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har en erkänd utländsk utbildning.

· Genom krav i lagstiftning, i förordning och genom föreskrifter ställs högre krav på kommunerna att se till att personalen har både rätt kompetens och erfarenhet.

· För att stärka huvudmännens arbete genomför regeringen en långsiktig satsning för att stödja kommunernas arbete med kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården fram t.o.m. 2016. Som ett första led har Socialstyrelsen fått i uppdrag att under 2013 och 2014 årligen fördela totalt 57 miljoner kronor till kommunerna för att möjliggöra utbildning och kompetensutveckling (37 miljoner kronor) och för att inventera befintlig kompetens och kompetensbehov inom den sociala barn- och ungdomsvården (20 miljoner kronor).

· Inventeringen av kommunernas behov av insatser för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, kommer att ligga till grund för inriktningen i den fortsatta satsningen.

· Socialstyrelsen presenterade 8 april 2014 öppna jämförelser för den sociala barn- och ungdomsvården. Av de öppna jämförelserna framgår att 50 procent av handläggarna i landets kommuner har socionomutbildning och minst fem års erfarenhet av barnutredningar.

Kvalitetshöjande insatser inom socialtjänsten

  • Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Dessa gäller från den 1 januari 2011. Föreskrifterna innebär att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ledningssystem för verksamheten. Systemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten.

  • Med stöd av ledningssystemet ska socialtjänsten planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vidare ska socialtjänsten identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Socialtjänsten ska utöva egenkontroller och ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

  • De nya bestämmelserna i socialtjänstlagen som trädde ikraft den 1 januari 2013 innebär att socialnämnden ska vara skyldig att inom ramen för kvalitetsarbetet se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom den sociala barn- och ungdomsvården.

  • För att ytterligare intensifiera utvecklingen av kvalitet i socialtjänstens arbete fick Socialstyrelsen i oktober 2012 i uppdrag ta fram förslag på åtgärder som ska bidra till att det i kommunerna utvecklas rutiner, strukturer samt ändamålsenliga verktyg för att trygga och säkra den sociala barn- och ungdomsvården. Detta kan avse tidig upptäckt av risker eller brister i vården och behandlingen, hur det är möjligt att förebygga att dessa brister och risker uppstår samt åtgärder för att sprida och analysera dessa lärdomar.

Utredningen om tvångsvård för barn och unga

· En särskild utredare har i uppgift att göra en översyn av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Vissa frågor som berör SoL ingår också i uppdraget.

· Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och ungdomar upp till 20 år som tvångsvårdas enligt LVU samt att bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård (dir. 2012:79).

· Regeringen fattade den 19 juni 2013 beslut om att komplettera utredningens uppdrag till att även omfatta en översyn av olika former av placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU samt att lämna förslag till fler alternativ än vad som finns i dag (dir. 2013:74).

· Den 11 februari 2014 överlämnades delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SIU 2014:3) till barn- och äldreminister Maria Larsson. Betänkandet innehåller bl.a. förslag om två nya boendeformer (s.k. stödboende och behandling i familj).

· Utredaren lämnar ett slutbetänkande våren 2015

Utredning om Barnkonventionen

· Utredning pågår om fördelar och nackdelar med att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Socialstyrelsen allmänna råd och handbok mm

· Den reviderade handboken Barn och unga i socialtjänsten Utreda, planera och följa upp öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen har publicerats den 11 juni 2014

· Socialstyrelsens nya allmänna råd (SOSFS 2014:6) Handläggning av ärenden som gäller barn och unga och handboken Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare har publicerats den 11 juni 2014

· En informationsfolder till anmälningsskyldiga har också tagits fram

Barnsamordnare
· En barnsamordnare, Cecilia Grefve, socialchef i Jönköping, har utsetts till nationell samordnare för att stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården.

Ja det var ju en hel del och ändå är det så mycket som saknas