Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

söndag 18 januari 2015

Surogatproblem

Det är väl bara att konstatera att lagen inte hänger med. Vad sägs som
Egentligen har hon två pappor men ingen mamma. Men enligt Skatteverket har hon ingen pappa men en mamma som inte är hennes biologiska mor. Hon är svensk medborgare men har ingen vårdnadshavare i landet.  
Så snurrigt blir det när Skatteverket ska hantera ett barn fött av en surrogatmamma.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20156894.ab
I höstas föddes en flicka i USA.
Barnet har tillkommit med ett donerat ägg och sperma från en av hennes svenska pappor och utvecklats i livmodern hos en surrogatmamma.
Direkt efter födseln avsade sig surrogatmamman alla anspråk på barnet.
En domstol i Oregon fastställde att en av papporna var den biologiska fadern men att hans äkta hälft också var rättslig far.
Uppgifterna om surrogatmamman togs bort från födelseattesten.
Två veckor senare landade den lilla familjen i Sverige.

Hos Migrationsverket gick det undan. Efter ett par veckor var flickan svensk medborgare.
Men hos Skatteverket, som sköter folkbokföringen, tog det tvärstopp. Myndigheten ansåg att ingen av flickans pappor var far till barnet och att den enda vårdnadshavaren var en surrogatmamma i USA.
I domstolshandlingarna från Oregon står det att den ena pappan är "genetic parent, det vill säga biologisk pappa.
Men Skatteverket ville inte anse att "genetic parent" är detsamma som far. Och eftersom ingen av papporna är pappa, enligt Skatteverket, så kan ingen av dem vara vårdnadshavare heller.
Efter tre månader i Sverige har flickan fortfarande ingen vårdnadshavare i landet.
– Vi har ju ändå fått komma till Bvc men det känns skakigt. Tänk om hon skulle bli allvarligt sjuk?
De får inte heller vare sig föräldrapeng eller barnbidrag.
– Nu sitter vi inte i sjön rent ekonomiskt så det är ingen stor sak.
 
Den biologiska pappan har nu fått faderskapet fastställt av socialnämnden och har lämnat in en ansökan om vårdnad till tingsrätten.
– Sedan får min make ansöka om närståendeadoption.
Han har svårt att förstå varför Skatteverket lägger så mycket tid och energi på det här fallet.
– Det är inte det bästa för barnet att sakna juridisk vårdnadshavare. Skatteverket hade kunnat ordna saken för länge sedan. Det känns som om de är lite dryga.
Enligt Sölvie Hellberg på Skatteverkets rättsavdelning ligger Sverige långt efter när det gäller lagstiftning kring surrogatmödraskap:
– Det är komplicerade frågor. Verkligheten har hunnit i kapp oss men inte lagarna.
Ska ändå inte Skatteverket följa FN:s barnkonvention och handla med barnets bästa för ögonen?
– Vi gör aldrig några egna bedömningar på Skatteverket. Om det finns ett glapp mellan barnkonventionen och våra lagar så är det lagstiftarens sak att rätta till det.
Varför kan ni inte luta er mot domen i Svea Hovrätt?
– Den är inte prejudicerande för oss. Vi vill ha ett utslag i Kammarrätten eller ännu hellre i Högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Ja vad säger man? Det borde finnas bättre saker att lägga pengarna på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar