Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 17 juni 2015

Våldtagna pojkar

Först i Sverige med mottagning för våldtagna pojkar och män
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6191480
– I befolkningsstudier har man sett att våldtäkt mot män är oerhört mycket vanligare än man tror, för den allmänna uppfattningen är ju att män inte kan våldtas. Man ser också i studier att hälsoeffekterna är större för män, både när det gäller kroppslig hälsa och psykisk hälsa. Det är större risk för en våldtagen man att få posttraumatiskt stressyndrom. Det är ett sånt väldigt tabu så det blir en sådan tystnad kring den man som är utsatt, säger Lotti Helström.

Mellan 600 och 700 kvinnor om året söker sig till den akutmottagning för våldtagna som i tio år funnits på Södersjukhuset i Stockholm. Här finns dygnet runt personal som är specialutbildade för att ta emot personer utsatta för våldtäkt. I mitten av oktober kommer man också att börja ta emot män och pojkar. Enligt beräkningen är det ett par män i månaden som kommer söka sig till mottagningen.
– Den absoluta majoriteten av sexuellt våldsutsatta män är utsatta av en annan man. Det kan vara förvirrande för den personliga identiteten och den sexuella identiteten att ha varit utsatt för det här, och det är en av de svårigheter vi måste möta, säger överläkare Lottie Helström.

Förra året anmäldes runt 370 våldtäkter på män och pojkar, enligt Brottsförebygganderådets statistik. Men bedömningen är att det finns ett mörkertal.
En rundringning som RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, gjorde förra året, där den som ringde uppgavs vara en man som blivit våldtagen, visade att det i många landsting fanns osäkerheter om var en man kunde få akut hjälp vid en våldtäkt, och också hur undersökningen skulle gå till.
 
Hörde någonstans att pojkar som våldtas ofta mår tror inte man kan säga sämre eller bättre än tjejer men de mår dåligt av annat skäl kanske man kan säga därför att de ibland får stånd under övergreppet och då mår dåligt eftersom det känns som om de varit med på det. Självklart skall det finnas även experters som kan hjälpa dem och stötta dem i att bearbeta.

Sedan ren info barn som föds av papperslösa i Marocko får ingen stads tillhörighet.
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6191728
Barn som föds av papperslösa migranter i Marocko får inte per automatik en identitet eller nationalitet fastställd. Det betyder att de blir statslösa och helt saknar dokument som visar vilka de är. P1-morgon har träffat den 17-åriga småbarnsmamman Jenna som lever tillfälligt i norra Marocko med sin dotter som är utan dokument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar