Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 16 juni 2015

Fler ställs till svars

Det verkar ändå som det blir fler och fler som ställs till svars för beslut de tar som är felaktiga.
http://www.jp.se/article/jo-atalar-socialsekreterare/
Justitieombudsmannen (JO) har beslutat väcka åtal mot en anställd inom socialförvaltningen i Jönköping. Bakgrunden är att den anställde hämtade en treårig flicka hos hennes vårdnadshavare och förde henne till ett jourhem, trots att det inte fanns någon laglig grund till det.
Kammarrätten hade visserligen i en dom fastslagit att flickan skulle omhändertas enligt LVU på grund av missförhållanden i hemmet.
Däremot avslog kammarrätten ett yrkande från den sociala områdesnämnden om att beslutet om vård skulle gälla omedelbart.
Senare har vårdnadshavaren överklagat kammarrättens dom.

Hämtade flickan

Trots avslaget om omedelbart omhändertagande hämtade socialsekreteraren tillsammans med en annan socialsekreterare flickan redan två dagar efter kammarrättens utslag och förde henne till ett jourhem.
Genom att göra detta, trots att det inte fanns ett verkställbart beslut om vård, har socialsekreteraren vid sin myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för sin uppgift som handläggare. Det innebar att flickan vistades i jourhemmet utan laga grund fem dagar.
Enligt JO är gärningen inte ringa och har därför beslutat väcka åtal mot socialsekreteraren.

Trollhättan söker 25 familjehem Det gör man genom en film.
http://forandraverkligheten.nu/
Barn växer upp på olika villkor. De flesta ser en stabil och kärleksfull familj som en självklarhet. Men det finns faktiskt 500 000 barn i Sverige som lever i otrygga hem. Det kan bero på psykisk ohälsa hos en förälder, missbruk eller andra problem. Detta är en verklighet som du kan vara med och förändra. Många utsatta barn behöver komma till en ny, trygg familj – ett familjehem. Så hjälp till att sprida budskapet! Eller om just du funderar på att öppna ditt hem, för en lång eller kort tid. Varje insats är guld värd och kan förändra verkligheten för ett barn.
 
Ja de gör vad de kan och alla tvingas nog ta nya grepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar