Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 29 juni 2015

Almedalen nästa

Då skall jag strax sätta mig i bilen och fara till Gotland och Almedalsveckan för första gången i mitt liv. skall försöka rapportera så gott jag kan därifrån.
Sedan hittade jag en artikel om Karlskrona ..igen. Samma kommun som orsakade Yaras död kan man väl säga. <Och det verkar som om det skulle kunna hända igen...

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/bryter-mot-lagen-i-46-fall
När socialnämnden i mitten av juni träffades för ett sista sammanträde innan semestern redovisades att 46 fall om barn och ungdomar som misstänks fara illa inte har hunnit utredas i tid. Därmed bryter socialförvaltningen mot lagen.
Det är tidsgränsen på två veckor för förhandsbedömningar och fyra månader för utredningar som förvaltningen i dag inte klarar.
Endast akuta bedömningar hinns med.
– Det här är givetvis inte bra på något sätt. Men vi har nu ett beslut om finansiering för 16 nya tjänster och vi kommer att rekrytera personal för att klara det är vi är skyldiga att göra, säger socialchef Anette Gladher.

Även i Sölvesborgs finns ärenden om barn som far illa där den lagstadgade utredningstiden gått ut.

- Just nu handlar det om 17 ärenden. Men vi jobbar intesivt för att lösa det här innan semestrarna, säger Ingrid Lindquist, avdelningschef för barn och familj på Sölvesborgs kommun.

Enligt Lindquist har man i Sölvesborg tillfört mer resurser för att komma tillrätta med problemet. Bland annat har ytterligare en socialskreterare anställts under våren. Men trycket på anmälningssidan är hårt.

- I snitt får vi in 40 anmälningar i månaden, säger Ingrid Lindquist.

I Ronneby hade man i april 27 fall som inte utretts inom fyra månader. I maj var siffran nere på 11.

- Det blir bättre. I fler och fler fall klaras ärendena av i rätt tid, säger socialförvaltningens chef Birgitta Ratcovich.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar