Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 27 juni 2015

Det liknar vårt

Ett ärende till som jag är engagerad i
http://www.bpis.nu/2015/06/27/familjehem-det-kan-inte-f%C3%A5-forts%C3%A4tta-s%C3%A5-h%C3%A4r-27470568

För nästan tre år sedan placerades tre syskon från Östra Göinge i ett familjehem. Under våren flyttades plötsligt barnen.
Fosterföräldrarna valde att anmäla kommunen till IVO, inspektionen för vård och omsorg, eftersom de anser att ärendet inte gått rätt till
.

Efter hand som barnen började känna sig mer bekväma började de också prata mer med fosterföräldrarna om vad de varit med om. Det visade sig att syskonens situation varit tuffare än någon visste. – De har varit med om mycket, säger Linda med gråten i halsen.
Just därför tycker hon det är extra olämpligt att rycka upp barnen från det som de kommit att betrakta som sitt hem, och dessutom dela på dem. 
Linda berättar att hon och hennes familj inte heller fick några indikationer på att familjehemmet inte skulle duga och att kommunen funderade på att flytta barnen.
– Vi hade ett bra samarbete med både skolan, vården och bup, barn- och ungdomspsykiatrin, där barnen gick, säger hon.
– Det har inte gjorts någon utredning och ingen har påtalat att vi gjorde något fel. De har inte pratat med varken oss, skolan eller bup.

Linda fick höra att en av anledningarna till att barnen omplacerades skulle vara att de inte gjort de framsteg som socialsekreteraren hoppats på.
– Men jag har pratat med läkarna och de säger att barnen kanske aldrig kommer att kunna lämna det som hänt bakom sig helt och hållet. Det bästa vi kan göra är att se till att de är trygga.


Till IVO har kommunen uppgett att de ansett att det fanns samarbetssvårigheter med familjehemmet och att de skulle varit svåra att få kontakt med. Det säger Linda inte stämmer alls.
– Vi föreslog till och med att socialsekreteraren skulle komma och träffa barnen oftare. Det bestämdes att hon skulle komma en gång i månaden och ha telefonkontakt en gång i månaden, men det hände aldrig.

Beslutet att omplacera barnen togs av vice ordförande i Östra Göinges individutskott. Detta trots att behovet av omplacering inte var akut.
– Det var tydligen så att socialsekreteraren hade funderat och det hela bygger på hennes tankar, säger Linda.


Barnen skulle till sin avlastningsfamilj, men blev i stället hämtade i skolan av socialtjänsten.
– Vi fick veta senare på dagen att de inte skulle komma tillbaka. vi fick inte ens säga hej då till dem!
Linda har inget hopp om att barnen skulle få komma tillbaka till henne och hennes familj igen.
– Men vi vill ändå göra vad vi kan för att de ska få det bra. Och det här måste stoppas, det kan inte få fortsätta på det här viset.

Norra Skåne har varit i kontakt med kommunen. som i nuläget inte vill kommentera kritiken från IVO.
 
Det liknar så mycket vårt ärende.  som sagt jag är kontaktad och engagerad och har gett alla råd jag kan. Det liknar så mycket vårt ärende och då borde de också ha möjlighet till granskning och åtal med fällande dom.
http://www.bpis.nu/2015/06/27/st%C3%A4rkta-r%C3%A4ttigheter-f%C3%B6r-barn-f%C3%B6resl%C3%A5s-i-ny-lag-27470747
En av dem som arbetat för att påverka lagstiftningen är Eva Hallgren, med egen erfarenhet av att vara familjehem och engagerad i organisationen Barnperspektivet i Sverige.
Hon tog förra hösten kontakt med riksdagens socialutskott samt med representanter för samtliga riksdagspartier för att uppmärksamma dem på problemen med omplaceringar av barn i familjehem.
– Först ville de inte tro mig. Då började jag att skicka mejl med alla ärenden. Ett i veckan, säger Eva Hallgren.
Hon skickade 48 mejl med 55 ärenden.
– Har man börjat omplacera ett barn leder det ofta till fler. Barnen vågar inte rota sig och det märks snart i skolresultat och andra sammanhang. Det kan lätt leda till miljonkostnader för samhället, menar Eva Hallgren.

Den nya lagen föreslås i betänkandet att träda i kraft den 1 juli 2017.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar