Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 26 juni 2015

Hotar stämma Marks kommun

Då blev det officiellt att vi hotar stämma Marks kommun. Man har ju prövat att de gjort fel och man har även konstaterat vem som gjort fel men man har inte prövat om det finns något brottsoffer eller om det är vi. En advokatbyrå har letat och hittat blan domar i europadomstolen där familjehem som haft barn så länge som våra skall jämställas med adopterade barn.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/fostermamman-hotar-stamma-marks-kommun

Marks kommun tar ställning

Stämningsansökan kommer dock att lämnas in först efter att man gett Marks kommun chansen att lösa frågan utanför rättssalen. Kommunen tog del av skadeståndskravet under torsdagen.
– Vår kommunjurist ska titta på det. Innan hon har gjort det kan jag inte kommentera saken, säger Haleh Lindqvist, kommunchef i Mark.
Eva Hallgren, som numera driver föreningen Barnperspektivet i Sverige, arbetar aktivt med att lyfta frågor om fosterbarns och familjehems rättigheter i samhället.
Fosterbarnen får hon idag inte träffa överhuvudtaget. De lever i ett annat familjehem på hemlig ort.
 
På hemlig ort stämmer inte riktigt. Jag vet var de är och de är inte skyddsplacerade längre.


http://www.bpis.nu/2015/06/26/fostermamma-hotar-st%C3%A4mma-marks-kommun%C2%A0-27468692
Eva Hallgren påpekar att tidigare rättegång bara handlade om tjänstefelen. Nu vill hon pröva om en fosterfamilj som behandlats felaktigt kan anses vara ett brottsoffer.
– Det har aldrig testats i Sverige tidigare. Men vår advokat har granskat domar i Europadomstolar som pekar på att när barn har bott hos en fosterfamilj så länge ska det jämställas med biologiska eller adopterade barn.

Först kommer familjen att erbjuda Marks kommun att göra upp i godo. Men Eva Hallgren tvivlar på att det kommer att bli så. Hur det kommer att gå i en eventuell rättegång tycker hon är svårt att bedöma.
– Jag har ingen aning men vi vill få upp det här på agendan och är beredda att köra hela vägen till Europadomstolen om det krävs, säger Eva Hallgren.

 
I radio sjuhärad
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=6199015
Nu vill den förra fostermamman Eva markera mot Marks kommun och kräver alltså 400 000 kronor i skadestånd.
– Vi vill ha testat om det finns ett brottsoffer och om det är vi. Det är inte vi som har kommit fram till summan utan det är advokatfirman.
Eva poängterar att det inte handlar om pengarna.
– Skulle vi ha stämt kommunen på 100 kronor så hade det inte blivit den genomslagskraft, de kanske hade betalat och så hade det varit över.
För Eva spelar det inte roll att de två barnen varken är parets biologiska eller adopterade.
– Enligt mänskliga rättigheter är det en kränkning mot familjens integritet och ska jämställas med adopterade barn. Hade de varit våra biologiska barn hade de varit hemma för länge sedan. Om de varit våra adopterade barn hade ingen ifrågasatt att vi kämpat för dem.
 
De skall nu utreda våra krav
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6199200
Ett svar på skadeståndskravet kan fosterföräldrarna förvänta sig från kommunen först framåt september, enligt kommunchefen Haleh Lindqvist, eftersom kommunstyrelsen inte sammanträder förrän då.
– Vi kan inte hantera den här typen av skadeståndskrav på 14 dagar, det finns det ingen organisation som kan.
– Vi har respekt för att de känner sig kränkta och därför vill vi också hantera det här skadeståndskravet på ett rätt och riktigt sätt så att de ska veta att vi tar det här på största allvar och hanterar det varsamt och korrekt, säger Haleh Lindqvist. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar