Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

söndag 14 juni 2015

Magnus R:I.P och skrivkramp

Visst känns det att man blir äldre och det märks då dem man växt upp med dör. Nu är det Magnus Härenstam som är död. Tänk vad många barn deras program fem myror lärt bokstäver, siffror, skillnader.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6183782
I julas startade Evelina Johansson en insamling på sociala medier som resulterade i att familjer som hade det tufft kunde få hjälp att köpa julmat. På nationaldagen fick hon ta emot Anna Lindhpriset av Skövdes lokala kommitté
 Liknande grupper har startats på fler ställen i Sverige. Det är många som engagerar sig för utsatta människor. Det jag reagerar mot är att det behövs. Visst borde vi väl ha ett samhälle som tar hans om utsatta ändå?

Hittade en länk till en artikel om ett skrivarprojekt. http://www.etc.se/nyheter/intagna-med-skrivkamp  Man låter barn som är placerade, straffade eller på behandlingshem skriva av sig.
Förra året tvångsplacerades drygt tusen ungdomar på LSU- och LVU-hem i Sverige. En del av dem för brottslighet, andra för missbruk. Vem lyssnar på vad dessa ungdomar har att säga om sitt liv och sin situation? Genom satsningen ”Skriva för förändring” får de chansen att göra sin röst hörd i samhällsdebatten.
De växer enormt när en text blivit publicerad, säger Olle Eriksson, en av initiativtagarna till projektet.
Vi känner dem i regel genom mediernas beskrivningar av olika samhällsproblem. De passerar brottsjournalistiken eller kriminalpolitiken i termer av sina handlingar – utanförskap, gäng, rån, misshandel och missbruk. Deras talan förs av försvarsadvokater, socialtjänst eller politiker. De själva kommer väldigt sällan till tals. 
Hur ser deras beskrivning av verkligheten ut? Vad har de för drömmar och förhoppningar om framtiden? 
Det nationella skrivarprojektet ”Skriva för förändring” vänder sig till de ungdomar som dömts till slutenvård för att ge dem chansen att göra sina röster hörda bortom de låsta dörrarna. Projektet startades Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, journalister på fängelsetidningen Filen. 
– Vi fick mycket texter skickade till oss från frihetsberövade, som ville berätta om sin syn i olika frågor och som ville göra sig hörda i samhällsdebatten. När texterna publicerades såg vi hur mycket det betydde för deras självkänsla, berättar Jonas Klinteberg.  
Vilken bra ide.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar