Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 1 december 2015

Pressrelease

Fick denna ifrån advokaten Peter Zeijersborger idag. Nu åker vi....

Hej!
För din kännedom kan informeras att Marks kommun blir stämda i dag. Tingsrätten får stämning per epost i dag och i pappersform i morgon. Har informerat Borås tidning.
PZ

Det är det väl kända ärendet där två små barn omplacerades ifrån sitt familjehem. Det hem de bott i sedan de var små. Det hem de såg som sitt och de föräldrar de såg som sina.

Uppdrag granskning lyfte ärendet med höga tittar siffror.

Man lovade att barnen skulle tillbaka men så blev det inte.

Man verkställde inte beslutet och mamman överklagade. Man skickade då en jurist som inte stått i domstol på 5 år. Sedan en advokat som inte ens brydde sig om att vara där. Han åkte till Australien och lämnade över till en bisittare.

Ett ytterligare överklagande föll på att ordförande använde sin utslagsröst och röstade emot eftersom han var arg på familjehemmesmamman (mig)

Barnen får idag inte träffa familjehemmet alls trots att det står i den sista domen att en förutsättning för att de skall vara kvar är att de skall tillåtas ha fortsatt kontakt med oss. Trots det har Mark t.o.m försökt med kontakt förbud mot den tidigare fostermamman (det gick inte igenom)

Nu stämmer vi dem, Marks kommun för att man konstaterat att de gjort fel, vem som gjort fel men inte om det finns något brottsoffer och om det är vi. Barnen är det självklart men deras krav kan/får vi inte driva.

Vi gör det för oss och alla andra som har barn sedan länge som omplaceras utan grund. Den höga summan för att de inte bara skall betala och sopa under mattan.

Vi grundar stämningen på ett antal domar i Europadomstolen. Men det är aldrig prövat i Sverige tidigare.

Mvh Eva Markmamman
 
Har redan gjort första intervjun

1 kommentar: