Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 2 december 2015

Borås Tidning idag

Fosterfamilj tar skadeståndsfråga till rätten

Det uppmärksammade familjehemsfallet i Mark ser åter ut att hamna i domstol. Fosterfamiljen har nu via sin advokat stämmer nu Marks kommun på 200 000 kronor i skadestånd.

Kinna Igår 10.46, uppdaterad 12 timmar sedan


Foto: Anders Robertsson

Fakta

Detta har hänt

Hösten 2009 omplaceras barnen hastigt, då de lämnats för umgänge hos den biologiska modern. För det får socialnämnden hård kritik från Socialstyrelsen. En utredning 2011 visar att fosterfamiljen är väl lämpad som familjehem men förvaltningsrätten beslutar att barnen ska stanna i sitt nya hem. Det överklagas, kammarrätten ger avslag men betonar att barnen bör ha regelbundet umgänge med fosterfamiljen.

2014 döms en politiker och två tjänstemän för tjänstefel. Samma år stoppar socialnämnden alla träffar mellan barnen och fosterfamiljen.

I juni lämnade fosterföräldrarna Eva och Anders in en skrivelse till Marks kommun där de krävde 400 000 kronor i skadestånd, med hänvisning till omplaceringen av de sedermera rikskända fosterbarnen. Då uppgav fosterfamiljens advokat att man vill nå en lösning med Marks kommun utanför en domstol, men nu har en stämningsansökan lämnats in till Borås tingsrätt.

– Vi har väl egentligen aldrig trott på att man skulle gå med på att betala något. Det har blivit prestige i det här, barnen får fortfarande inte träffa oss för Marks kommun, säger fostermamman Eva till BT.

Det var 2009 som barnen, då fyra respektive fem år, omplacerades på ett kuppartat vis då fostermamman lämnade dem för några timmars umgänge hos den biologiska mamman. Det blev starten på flera rättsprocesser och utredningar där bland annat socialnämnden fick hård kritik av Socialstyrelsen och 2014 dömdes två tjänstemän och en politiker i tingsrätten för tjänstefel.

Fostermamman menar att inget kan ändra det faktum att barnen togs ifrån dem, men att de vill få det testat om de kan ses som brottsoffer. Via sin advokat yrkar man nu på 200 000 kronor i skadestånd till följd av den kränkning som omplaceringen av barnen inneburit.

– Fosterföräldrarna betraktar barnen som deras egna och det är ostridigt bevisat att Marks kommun gjort fel. Rent jurdiskt är det intressant eftersom det till viss del är oprövat hur man ser på vad som utgör en familj, säger advokat Peter Zeijerborger.

Stämningsansökan har föregåtts av skiftväxling mellan fosterfamiljens advokat och Marks kommun.

– Marks kommun ville att vi gå igenom våra rättsliga grunder för skadeståndskravet, vilket vi menar att vi redan gjort, säger Zeijersborger.

Enligt Haleh Lindqvist, kommunchef, hade man på tisdagen inte mottagit stämningsansökan ännu.

– Vi får titta på hur vi ska hantera frågan när den kommer in, säger kommunchef Haleh Lindqvist och fortsätter:

- Det är tråkigt att vi inte kunnat nå fram till en dialog, men man har sagt hela tiden att man vill få det prövat i rätten och visst då får det bli en rättslig prövning.

Lindqvist betonar att kommunens hantering av skadeståndskravet inte handlar om prestige.

– Vi har bett om ursäkt och sagt att fel har begåtts. Det har varit en rättslig prövning tidigare, vi har tagit till oss det som hänt och ändrat rutiner. Det här handlar absolut inte om prestige eller att vi inte bryr oss, vår uppgift är att förvalta skattebetalarnas pengar och då måste vi kunna motivera varför vi ska betala skadestånd.

Den där ursäkten måste vi ha missat för den har jag aldrig hört ordentligt Jo en lam framtvingad av socialchefen i uppdrag granskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar