Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 2 december 2015

Skapar otrygghet

Att ta emot ensamkommande barn och sedan mötas av nya lagsförslag om tillfälliga uppehållstillstånd gör det näst intill omöjligt att göra ett bra jobb. Ett barn som kommer hit och sedan får veta att de skall anpassa sig under tre år för att sedan riskera att åka ut igen har mycket svårt att koncentrera sig på att ex studera.
De skall anpassa sig, landa men vet samtidigt att de förmodligen inte får stanna. Att de de bygger upp inte är beständigt.
Att hela tiden gå och tänka på vad som skall hända då blir som psykisk tortyr.
Något som ett antal skribenter lyfter i denna debatt artikeln.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21866097.ab
Tillfälliga uppehållstillstånd är motsatsen till trygghet. Det kommer att skapa stress, ångest och passivitet. Det är inte en bra grund att stå på för barn som ska starta sitt liv i ett nytt land. Vi arbetar för att dessa barn ska få en bra start i Sverige. Samtidigt drar regeringen undan mattan för dem redan innan de har hunnit ta ett andetag av luften i ett land utan krig. Tillfälliga uppehållstillstånd kommer att försvåra vårt arbete att skapa trygghet och säkerhet på de boenden där vi arbetar.
En annan sak som regeringens flyktingöverenskommelse innehåller är medicinsk åldersbedömning. Detta har kritiserats från både läkare och jurister, för att de helt enkelt inte är tillförlitliga. Ibland används dessa av Migrationsverket för att flytta unga människor som har oturen att klassas som vuxna från deras boende för barn, till förläggningar för vuxna.
I andra fall leder de osäkra ålderbedömningar till att unga personer som annars hade fått stanna, utvisas ur landet. Det är inte riktigt att en så osäker och ovetenskaplig metod ska få avgöra en människas öde.
Låt oss jobba i lugn och ro, ge oss verktyg för att ge Sveriges framtid en bra uppväxt. Sätt inte käppar i hjulet för vårt arbete med dumheter som tillfälliga uppehållstillstånd och opålitliga åldersbedömningar. Sverige behöver inte fler papperslösa ungdomar och otrygga barn.
 
Artikeln är längre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar