Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 31 juli 2015

Politiker i socialnämnden

Det har av många och länge ifrågasatts vad politiker har med beslut inom socialtjänsten att göra. En del hävdar att det ger insyn av andra. Jag menar att de inte har mer insyn än vad tjänstemännen vill ge dem.
Andra hävdar att det inte skall vara tjänstemannastyrt medan jag menar att politikerna i de allra flesta fall ändå bara säger ja och amen till de förslag tjänstemännen presenterar.
Några menar att det skall finnas de som är ytterst ansvariga. men politiker kan inte anmälas till ex JO. De kan heller inte fällas för tjänstefel eftersom det inte är de som ansvarar för det löpande och därmed inte kan ha uppsåt.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6215948
En som har funderat kring sin egen roll är socialnämndens vice ordförande i Luleå, socialdemokraten Fredrik Hansson.
– Man kan ifrågasätta varför politiken ska in och fatta beslut kring någonting som en profession utreder och bedömer, säger han

Forskaren Torbjörn Forkby har undersökt politikernas roll i socialnämnderna. Han menar att systemet har ett stort stöd bland politikerna själva.
– Frågorna inom socialtjänsten är inte avgränsade till ett särskilt kunskapsområde som inom medicin, utan relaterade till moraliska och ideologiska ställningstaganden. Dessutom har man sett att det behövs en demokratisk insyn i den här typen av beslut som kan vara avgörande för människors liv.

Men socialnämnds-politikernas roll ifrågasätts ändå då och då. Till exempel av Akademikerförbundet SSR, och nu senast i ett förslag från SKL.
Fritidspolitikern Fredrik Hansson, i Luleå, har sina tankar om hur ett annat system skulle kunna se ut.
– Jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna ge socialsekreterarna en mer betydande roll för att kunna fatta de här besluten själva och ha någon form av legitimation, som man har på läkarsidan, där de få ta egna beslut utan att politiken går in.
Ja det har både för och nackdelar. Fördelen är att de är utbildade och kan ställas ansvariga. Risken är också att de håller varandra bakom ryggen. Nackdelen är att det inte finns någon som kan lägga sig i. Det är svårt nog att få någon att engagera sig i enskilda ärenden som det är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar