Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 6 juli 2015

“Nu är jag fri från allt.”

Mobbing är fruktansvärt. Det finns så många barn som har ont i magen då de går till skolan eller hem ifrån den. Under dagen då de är där därför att det finns de som är elaka. Det får inte vara så. Polisen har gått ut med ett brev ifrån en som inte finns kvar. På lappen han lämnade efter sig stod det; Snart är det ingen som bråkar med mig.

http://viralking.se/nu-ar-jag-fri-fran-allt-14-aringen-tog-sitt-eget-liv-brevet-ar-sa-smartsamt-men-alla-borde-lasa-den/
Du retades lite med din klasskamrat i skolan. Det var ju inte så farligt. Du skrattade med när de andra gömde undan hens saker och mobiltelefonen var det ju alla som tog gemensamt. Varje skoldag började med att ni retades med er klasskamrat. Det var kul och dessutom så gjorde ju alla det.


Skoleleven i den här historien var 14 år gammal när hen för några år sedan tog sitt liv. Hen var rädd varje dag. Under det sista halvåret hade hen inga vänner alls och orkade inte mer. Efter sig lämnade hen bara lappen med meddelandet ”Snart är det ingen som bråkar mer med mig”. Vi vill inte att denna historia ska upprepas.

Vi vill inte att den här historien ska upprepas.

Bestäm dig för att du inte deltar när andra retas. Var stark och säg ifrån. Berätta för lärarna ifall det inte hjälper att säga ”nu räcker det, sluta”. Lärarna ser nämligen inte allting. Ta ett kliv framåt och berätta om vad sker för lärarna eller för dina föräldrar.

Är du utsatt för mobbning? Du är inte ensam. Genom att prata om det får du hjälp. Precis som lärarna ser inte vi heller allting men vi vill hjälpa dig för att SKOLMOBBNING ÄR ETT BROTT.

- Polisen.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar