Det handlar om barn som placerats i Färgelanda. Bohusläningen har tidigare rapporterat om socialtjänstens problem och hur ett högt tryck på oerfaren personal lett till att man kallat in konsulter. Detta på grund av många orosanmälningar om barn som far illa. Även i höstas uppmärksammades brister i utredningarna om hur barnen sen placerats.
IVO, Inspektionen för vård och omsorg riktar nu allvarlig kritik för hur placeringar i familjehem gjorts. I ett fall har familjehemmet till exempel inte utretts. I ett annat fall har ett ensamkommande flyktingbarn hämtats av polis när han hade begett sig från familjehemmet han bodde i - en tvångsåtgärd som inte var tillåten. I ytterligare ett hem som hade valts ut av socialtjänsten förekom en av föräldern i polisens belastningsregister