Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 9 juli 2015

”Det finns en stor risk för allvarliga incidenter”

I kommum efter kommun är det kris. Ingen liten kris utan ordeltlig kris så att man inte klarar att följa lagen längre. I Värmdö fick man ett brev ifrån personalen.
http://m.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Larm-fran-socialtjansten/?ent=m 
det har kommit till NVP via ett anonymt brev från personalen på Individ- och familjeomsorgen. Där står att de i dag inte kan fullgöra sitt uppdrag, vara det yttersta skyddet för medborgarna, och att det därför finns en stor risk för allvarliga incidenter.
Enligt brevet har den ”alarmerande arbetssituationen” flera gånger framförts till cheferna. Därför har personalen nu bett att få träffa ansvariga politiker (se separat artikel).
– Arbetsuppgifterna är för många och medarbetarna för få, säger Katarina Magnusson, huvudskyddsombud för Värmdös socialtjänst.

Fler ärenden

Enligt henne ökade exempelvis antalet utredningar som görs av individ- och familjeomsorgen med 100 ärenden 2014 jämfört med året innan, från 396 till 494.
Ärenden som bland annat kan handla om skyddsbedömning av barn som blir slagna i hemmet, eller har föräldrar med missbruksproblematik.
– Om det händer ett barn något är det förstås allvarligt. Jobbigt för handläggaren och ännu jobbigare för familjen, säger Katarina Magnusson.
– När en orosanmälan görs om ett barn ska den utredas skyndsamt, inom två veckor måste vi göra en bedömning om en utredning ska inledas.
Socialtjänsten brottas redan i dagsläget med att personal saknas och har dessutom haft problem med sjukskrivningar.
– Det skapar problem för arbetsgivaren, även nationellt finns en brist på socialsekreterare. Veckan innan midsommar fanns 661 lediga tjänster bara i Stockholms län, säger Katarina Magnusson.
Ett tiotal till av personalen lämnar i höst.
Personal på socialtjänsten har flera gånger bett om ett möte med politikerna i socialnämnden. Hittills utan framgång.
Anledningen till det föreslagna mötet är att personalen på individ- och familjeomsorgen vill informera socialnämnden, som är ytterst ansvarig, om den pågående krissituation de upplever.
Senast förslogs att information skulle lämnas på socialnämndens arbetsutskott i förra veckan.
Socialnämndens ordförande, Elisabeth Dingertz, M, har hittills inte bjudit in personalen.

– Det är väldigt svårt att hitta socionomer. Vi har haft en del konsulter inne, men de har inte alltid hållit måttet. Jag vet att det har varit kämpigt, men personalen har gjort ett jättebra jobb.
Även arbetet med att rekrytera fem nya avdelningschefer har dragit ut på tiden. I augusti tillträder den sista av dem sin tjänst.

 
Han är orolig att det kan finnas ett samband mellan socialnämndens stora underskott och den situation som nu beskrivs. Förra året handlade det om 25 miljoner kronor, elva miljoner bara för individ- och familjeomsorgen, enligt Sandro Wennberg
– Visar det sig att det är en resursfråga är det väldigt allvarligt, säger han.
Enligt Elisabeth Dingertz är det dock inte en pengafråga. Hon säger att Värmdös socialtjänst i dagsläget klarar att leva upp till lagkraven och har ingen kännedom om att några incidenter ska ha inträffat.
Hur situationen ser ut i höst, om kommunen inte klarar att rekrytera ny personal, har hon däremot inget klart besked om.
Finns det några akuta lösningar ni kan ta till?
– Jag vet inte, så långt har jag inte tänkt än.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar