Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 27 juli 2015

BRY vill att vi bryr oss

En av de organisationer vi diskuterar samarbete med (det enda som saknas är ett personligt möte vilket vi inte fått till än) är BRY. De jobbar med barn som utsätts för misshandel och övergrepp.
De startar nu upp en lokalavdelning i Eskilstuna

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sormland/bry-vill-att-vi-bryr-oss-om-barnen
– Övergreppen är ingen förkylning. De försvinner inte och de går inte över, men vad jag kan göra är att lära mig leva med dem, säger Eskilstunabon Falak Qazi.
Till vardags arbetar hon som lärare på en skola i kommunen.
På sin fritid föreläser Falak om sin barndom och berättar om de övergrepp hon utsattes för av sin styvfar från nio till 15 års ålder. Han dömdes 1998 till fängelse för bland annat sexuellt utnyttjande av minderårig, men det var först för fyra år sedan som Falak kunde börja börja prata om övergreppen.

Livet blev lättare

– Jag hade mått dåligt i många år och ville börja må bra. Med hjälp av KBT-terapi och när jag faktiskt började prata öppet om vad jag upplevt så vände det. Det var som att komma ut ur garderoben. Jag kunde se färger igen, jag kunde andas, berättar Falak.
Nu är hon även initiativtagare till Bry (Barns rättsskydd) Eskilstuna. 

Vill påverka politiker

Gruppen är en lokalavdelning till riksorgansationen Bry, vars mål är att påverka makthavare genom opinionsbildande arbete. Bland annat kräver man att socialsekreterare som möter utsatta barn ska ha specialistutbildning och lång erfarenhet.
– Jag vill skapa ett cilvikurage i samhället, att man vågar säga till om man ser ett barn som behandlas illa. Det ger barnet en signal om att vad den utsätts för inte är rätt.
Medlemmarna i Bry vill ge råd och vägledning till föräldrar och barn som far illa, och slussa dem vidare till rätt myndigheter. Många hör av sig redan i dag, enligt Falak.
Gruppen träffas på regelbunden basis och diskuterar olika fall, och hur man kan agera för att stoppa övergrepp.
– Behoven är stora. Många barn far väldigt illa. Det behövs en förändring, säger hon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar