Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 11 juli 2015

Barn i behov av skydd på vandrarhem

Det finns ju lagar som är till för att skydda barn.
T.ex. skall barn inte sparkas ut på gatan.
Barn som bevittnat våld skall slippa träffa dem som utsatt dem för våld.
Barn har rätt till att leva så att de har en förutsägbar tillvaro.
Men jag har ju gång på gång lyft olika ärenden som visar att lagen inte efterföljs.
http://mobil.unt.se/sigtunabygden/far-inte-bo-kvar-pa-jourhem-3802865.aspx
Vi kallar henne Anna, men hon heter något annat. Hon bor i Sigtuna kommun men sedan några månader tillbaka har hon tvingats fly från sin misshandlande man och lever i skyddat boende i en annan kommun. Hon berättar att hennes man är åtalad och att det i juni skulle ha hållits en rättegång mot honom men han dök inte upp. Nu är han efterlyst av polisen och rättegången är uppskjuten till september.
– Självklart är jag rädd att han ska hitta mig och barnen, de mår väldigt dåligt och de bor redan på sin tredje plats efter misshandeln och kanske måste de byta skola igen, säger Anna.

Hon berättar att mannen ska ha vållat henne så svåra kroppsliga skador att hon behövt operera sig flera gånger och i höst väntar ännu en operation. Därför är hon sjukskriven.
– Socialsekreteraren har sagt till mig att inte visa mig i Sigtuna kommun på grund av min man, och nu säger de att jag måste flytta från jourhemmet till ett vandrarhem, de har inget barnperspektiv, säger Anna.

I oktober i fjol kom Socialstyrelsens med nya föreskrifter gällande våld i nära relationer. Kommuners socialnämnder har ansvar för att hjälpa barn som utsatts för eller blivit vittnen till våld och brott av närstående. I föreskrifterna står också att hotell eller liknande i de flesta fall är olämpligt som bostad för barn som blivit utsatta för våld, dels ur säkerhetssynpunkt, dels för att sådana boenden inte är anpassade eller avsedda för vuxna och barn i kris.

Kambiz Asadollahi, enhetschef för försörjningsstöd på Sigtuna kommun, den enhet som ansvarar för Anna och hennes barns boende, kan på grund av sekretess inte uttala sig om det enskilda ärendet.
– Vår tanke är att ingen ska behöva bo på vandrarhem, men jag kan inte gå in på ett enskilt ärende, säger Kambiz Asadollahi.
 
Men trots lagen så gör man som man vill...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar