Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 16 juli 2015

Ivos uppdrag förändras vad gäller sjukvården

Man har tydligen sett över IVO´s uppdrag vad gäller sjukvården och nu ändras deras uppdrag.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6212895
– Just när det gäller det här uppdraget så handlar det om att samla de klagomål som ges också på lokal och regional nivå, se till att det finns nationella databaser för detta och att man hittar en mer långsiktig struktur så att man kan återföra kunskap till verksamheterna i syfte att de ska förbättra sin kvalitet, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.
Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, jobbar i dag framförallt med att utreda anmälningar om missförhållanden inom vården, till exempel genom lex Maria eller lex Sarah anmälningar. Och kan sedan kritisera vårdgivaren om myndigheten anser att ett fel begåtts.
Med det nya uppdraget hoppas regeringen att de utredningar som Ivo gör också ska kunna leda till förebyggande arbete och på det sättet förhindra att samma misstag görs flera gånger.
– Vi vill att man förbättrar samverkan med kommuner, landsting och patientnämnder i syfte att kunna återföra kunskap från Ivo till verksamheterna, i syfte att höja kvalitén vilket kommer att gynna patienterna i slutänden, säger Gabriel Wikström.
Inga extra resurser följer med uppdraget som löper över ett år, men regeringen menar att det istället kommer att hjälpa Ivo att utnyttja de resurser de redan har på ett bättre sätt.
Nästa sommar ska Ivo presentera sitt förslag på hur deras samordning med vårdgivarna ska bli bättre och Eva Sunneborn, tillförordnad myndighetschef på Ivo, är positiv till det utökade uppdraget.

Visst är det bra men jag förstår inte att man inte låter det gälla även verksamheterna inom  socialtjänsten.
Det har fått mig att undra över vad IVO´s uppdrag är egentligen. Är det bara att samla in anmälningar?
Vet ju redan att de inte kräver rättelse eller polisanmälan trots att de upptäcker rena lagbrott men vad är deras uppdrag egentligen? Värt att börja gräva i....


3 kommentarer:

 1. Mycket sant, detta gäller också alla lagbrott man begår gentemot felaktigt stulna barn, som omhändertas på fel grunder och på rena lögner och dör det i nte handlar om barn som far illa utan föräldrar som kanske bryr sig lite för mycket ( liknande Daniel Sigsteöm på 90-talet)- och där myndigheter inte respekterar lagar och Europa - konventioner som tex att bar och en har rätt till skydd för sin familj .
  I Averige omhändertas barn , att tom länder i Euripa börjar reagera - på grunder som inte ens uppfyller krit för LVU.
  Alltså begår tjänstemän på myndigheter lagbrott , dör det onte föreligger behov sv skydd, likaväl som när man negligerar behovet av skydd, vilket också händer gång på gång med myndigheters hjälp , mest känt i Vösteråsfallet dör dett ju inte räckte med kritik från fler än 5 myndigheter .
  Då är något ordentligt fel i detta land när barn straffas för att myndigheter inte sköter sitt jobb, och för att socialtjänsten aldrig kan erkänna fel.när fel begås varje dag, vilket barnen får betala priset för.
  Socialtjänsten våldför sig på barn, snarare än skyddar barn- detta måste ju få ett slut, eller så utesluts Sverige ur EU, lagar är till för att följas, inte missbrukas .

  SvaraRadera
 2. Man kan aldrig generalisera och säga att alla... men jag håller med om att varje fel hanterat fall är ertt för mycket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis vad jag menar , och vad alla föräldrar som råkat illa ut menar.
   Socionomer borde vara leg personal som får yrkesförbud om fel begås .
   Det är detta som är grunden till att många upplever soc. Myndigheter som " vilda västern "- man skjuter snarare skarpt än är moderlig .
   Vissa chefer har inte ens erforderlig utbildning , detta skulle aldrig passera tex i andra yrken - då skulle kunskapsluckorna märkas .
   Ingen student får ha ledarroll under en thoraxop- hur skulle det se ut ?
   Men när det kommer till det mest känsliga - som familjen - då är det ok ?De flesta svarar ju nej på den frågan - men maktmissbruket fortgår ändå.
   Och barnen får betala priset för dessa sociala experiment.

   Radera