Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 22 juli 2015

Haverikomission

En politiker som suttit i Socialnämnd flera år samt jobbar med utbildningen till socionom i Kristianstad regagerar och kräver nu en haverikommission som ser över "krisen" i socialtjänsten

http://www.bpis.nu/2015/07/22/nu-kr%C3%A4vs-en-haverikommission-27716836
Björn Fries menar att tillståndet inom socialtjänsten är ansträngt över hela landet. Besparingar och ökat tryck har lett till att personalen känner frustration och det pressade läget riskerar att drabba också den som är i behov av hjälp och stöd. Nu vill därför Karlskrona tidfigare kommunalråd och regeringens tidigare narkotikasamordnare se omfattande insatser för att kunna möta situationen.

- Det är dags att ta ett samlat nationellt grepp kring det här. Att se över pengabristen, personalbristen, kompetensbristen, brukarinflytandet och göra en översyn av nuvarande lagstiftning. Lagen i dag är fortfarande ganska moralistisk och bestraffande i stället för modern och kunskapsbaserad, säger han.

Fries ifrågasätter också om det är rimligt att fritidspolitiker har den kompetens som krävs för att kunna fatta avgörande beslut i enskilda ärenden.

- Kunskapen är tyvärr många gånger för låg. Jag tycker att politikernas huvuduppgift måste vara att se till att organisationen får de resurser som krävs. Det är ju på samma sätt helt otänkbart att landstingspolitiker skulle ta beslut om vilka insatser en läkare ska sätta in hos en sjuk patient, säger han.
Martin Hultmartin.hult@svt.se
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/fries-nu-kravs-en-haverikommission

Det enda jag undrar över är om vi har tid med ännu en utredning. Se till att snabba på LVU utredningen och gör den mer omfattande istället. 

1 kommentar:

  1. Någon som är förvånad ?
    Till hösten får ni se fler nyheter ...

    SvaraRadera