Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 1 september 2011

Varför händer inget?

Fick en länk till en artikel. http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/rattsosakert-for-barn-i-dals-ed(2921800).gm Det är fler kommuner som får kritik. I Dahls Ed från början var det ett ärende jag skrivit om. En mormor jag har kontakt med som blivit av med sitt barnbarn. Även Dals Ed tvingas nu gå igenom alla sina ärenden men uppsträckningen gör om och gör rätt. Handläggaren på socialstyrelsen är den samma som i vårt ärende och hade sagt att det verkade vara lika illa som i Mark. Kritiken omfattar rättsosäkerhet och återkommande brister i struktur, rutiner och kompetens kring unga.

Även Gävle får kritik http://gd.se/nyheter/gavle/1.3006901-socialstyrelsen-kritiserar-socialtjansten Där genomför man nu en större granskning av hela verksamheten.
Det står :
Det är allvarlig kritik som riktas mot kommunen, bland annat vad gäller anmälningar om barn som varit vittnen till våld eller sagt sig bli slagna. Barnen har inte fått komma till tals.
”Nämndens bedömningar vad gäller dessa anmälningar måste starkt ifrågasättas”, skriver Socialstyrelsen och kräver att kommunen framöver ska se till att alla parter får komma till tals.
Socialstyrelsen konstaterar vidare att det förekommit att barn varit placerade i familjehem längre än två månader utan att några särskilda skäl dokumenterats.
Myndigheten ifrågasätter även om socialnämnden hanterar ansökningar från ungdomar på ett seriöst sätt när de vill ha en annan bostad med hänvisning till relationsproblem inom familjen. Det är inte tillräckligt att rutinmässigt hänvisa till familjestöd för att förbättra relationerna, menar Socialstyrelsen.
Även på flera andra punkter får socialtjänsten kritik, bland annat för att inte ha lämnat ut allmänna handlingar till föräldrar.
Sammanlagt kräver Socialstyrelsen att kommunen ska bättra sig på tolv olika punkter.

Högsby kommun http://svtplay.se/v/2453571/socialtjansten_i_hogsby_fick_hard_kritik får kritik

Likaså Finspång http://www.nt.se/nyheter/?articleid=6963915

Gävle får kritik http://gd.se/nyheter/gavle/1.3105688-socialtjansten-synar-brister även här gör men en granskning av hela socialtjänsten.

Både Linköping och Kalmars socialtjänster får kritik http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-passiv-socialtjanst & http://www.nytt24.se/a/kritik-mot-passiv-socialtj%C3%A4nst

Göteborgs kommun kritiseras men här av revisorerna http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.563305-kritik-for-kommunens-hantering-av-familjehem

Här är det en kommun till http://www.vf.se/node/45545

Även Fosie (Malmö) får kritik slutet av förra året http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/malmo/pressrelease/view/allvarlig-kritik-mot-socialtjaensten-i-fosie-507292

Likaså Kortedala http://svt.se/2.34007/1.2180745/kortedala_socialtjanst_fick_svidande_kritik

Landskrona förra året http://blogg.aftonbladet.se/31023/2010/04/socialstyrelsen-har-granskat-landskrona-socialtjanst-socialtjansten-far-kritik-pa-punkt-efter-punk får kritik på punkt efter punkt.

Det som förvånar mig mest är att Maria Larsson vård och äldre minister, fortfarande påstår att de inte får så mycket indikationer att det är så allvarligt. Det är bara enstaka fall. De får det inte ifrån så många håll, det är inte så många som väcker att det skulle vara ett problem.
Och så läser jag:

I Uppsala går frälsningsarmen ut och kritiserar socialtjänsten. http://www.unt.se/uppsala/socialtjansten-far-kritik-1442124.aspx

Så även polisen i Ljungby som fick låta en 10 åring spendera en natt i arresten eftersom Socialen där brast i sina åtaganden http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/polisen-kritiserar-socialtjansten(2906614).gm De kräver högre beredskap, större tillgänglighet och bättre rutiner. De har inte ens socialjour.
Det står:
Flera kommuner som Smålandsposten har pratat säger sig känna igen polisens problembeskrivning. Marita Eriksson som är samordnare för välfärdsfrågor på Regionförbundet södra Småland har regelbundna möten med socialcheferna bland länets kommuner. Hon säger att frågan om att skapa en socialjour har tagits upp, men än så länge finns det ingenting konkret på bordet.
– Förvaltningscheferna har väl inte satt ner sin fot och sagt att nu ska vi jobba med det här, men det kommer att komma i och med att det har diskuterats, säger hon.

Likaså rädda barnen i Umeå http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_umea?title=hard_kritik_mot_socialtjansten&videoid=1878236
Trots anmälningar ifrån flera håll har det tagit två år innan någon agerat.

Kuratorer reagerar, här en i Hudiksvall http://helahalsingland.se/hudiksvall/1.3771391-socialtjanst-far-kritik-av-kurator
Det står:
I en anmälan till Socialstyrelsen skriver hon att hon stött på saker som gör henne fundersam på om arbetet inom socialtjänsten vid Hudiksvalls kommun verkligen hjälper de mest utsatta ungdomarna i samhället på bästa sätt.
Kuratorn beskriver tre ärenden hon varit inkopplad i under ett års tid, som alla handlar om elever på gymnasiesärskolan.
Om ett fall skriver hon bland annat att det tagit "orimligt lång tid" att få en kontaktfamilj, om ett annat att socialtjänsten inte tycks ha någon plan för framtiden utan agerar i sista sekund.
Men Socialstyrelsen anser inte att några formella fel har begåtts, efter att ha tagit del av yttranden och journaler i de tre ärendena. Därför avslutas nu ärendet utan kritik mot kommunen.
Socialstyrelsen avslutar alltså granskningen av det ärendet. det händer ingenting. Känns det igen?

T.o.m. FN kritiserar regeringens barnpolitik http://www.rb.se/press/debattartiklar/Pages/FN-kritiserar-regeringens-barnpolitik.aspx
Men det händer ingenting. Varför? Hur många enskilda ärenden skall det vara för att det inte skall vara enskilt längre? Hur många skall påtala bristerna innan någon agerar och reagerar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar