Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 21 september 2011

Jo och JK

Förra veckan ringd jag till JO och bad att få tala med ansvarig för de sociala frågorna. De undrade vad jag vill och jag talade om att jag ville tala med ansvarig direkt. Jag blev inte framkopplad. Det var de som avgjorde vem jag skulle tala med fick jag höra. För övrigt var ingen av dem där fick jag veta utan jag kunde återkomma dagen efter om jag ville.

Då ringde jag JK och bad att få tala med justitiekanslern. Det blev nobben fär också. Om hon skulle svara alla som ville tala med hen så skulle hon inte göra annat än att sitta i telefon fick jag veta de hade jurister för sådant. Det var de som avgjorde vem som fick tala med justitiekanslern.
Tillsist bad jag att få tala med en jurist.
Jag frågade om han visste att rätten inte göra sitt jobb utan ofta går på vad förvaltningen förordar, om han visste att det var omvänd bevis börda där man skulle motbevisa allt det en myndighet står och påstår om en ibland utan utredningar eller diagnoser som bekräftar det de påstår.
Jag frågade om han visste hur ofta rätten dömer till förvaltningens förmån kontra vårdnadshavaren.
Det visste han inte.

Jag talade om att vår känsla ar att det kanske var så högt som i 80-90 % av ärendena. Jag talade om att vi efterfrågat siffrorna men de inte fanns,inte på domstolarna i alla fall, ingen var intresserad och ingen hade efterfrågat dem tidigare fick vi höra.

Jag undrade om inte de borde kolla upp hur det låg till? Jo om det var som jag påstod så var det anmärkningsvärt och borde kollas.
Kommer du att göra det då frågade jag?
Nej du måste göra en skriftlig anmälan. OK sa jag kan jag skicka den til dig? Nej du får skicka den till registratorn som sedan lämnar ut den på någon jurist.
Och sedan tittar de på det frågade jag?
Nej det beror ju på om de gör samma bedömning som jag svarar han.

Så du säger att det jag framför är anmärkningsvärt men att ni kanske ändå inte granskar det? Frågar jag.
Nej, så kan det bli svarade han.
Men borde ni inte vara intresserad av att veta hur det står till? Om det är så att förvaltningsrätten i 80-90% av ärendena går på förvaltningens linje och akademikerförbundet slagit fast i en undersökning att var tredje handläggarna säger att de skulle få kritik om de granskandes och var femte säger att deras utredningar inte håller tillräkligt hög kvalitet eller är rättsäkra och jag talar om att utredningar ibland inte bygger på fakta utan på tyckande, tänkande och åsikter ändå ligger till grund för beslut i rätt och det är omvänd bevisbörda och vårdnadshavaren skall bevisa att de inte är allt det handläggaren står och påstår om dem, tycker du inte att ni borde vara intresserad av de siffrorna? Frågade jag.
Jo men om vi skulle göra en sådan undersökning skulle det ta minst 5-7 av personalen och det skulle aldrig funka det kan jag säga direkt sa han.

Så du säger till mig att du tycker att det är anmärkningsvärt, ni borde granska och titta på hur det ser ut, att det är allvarligt men att ni förmodligen ändå inte kommer att göra det i alla fall?
Ja, när du formulerar det så låter det ju inte så bra men så är det.

Hur skall man kunna få rätt om de som granskar inte vill veta för det är för jobbigt eller tar för mycket resurser?
Att de som gransknar inte vill veta för det kostar för mycket?

Ringde socialstyrelsen fick tillsist tag i en kvinna som var mycket tjänstevillig Jo de hade faktiskt tittat på det 2008, ca 100 ärenden och de kom fram till att det var allvarligare än de trodde. Det är tre år sedan och ändå hände ingenting.

Man blir så uppgiven.

Men en liten tröst.
Jag fick ett mail ifrån en som sitter i riksdagen.
Det är motionstider. Är det något du vill att jag skall motionera om?
Jag ringde upp och drog mina tyngsta punkter. Hon var lätt chockad. Det jag framförde var ju både allvarligt och oroväckande och jag hade konkreta förslag på åtgärder som hon även de tyckte var bra. Maila dem till mig jag sätter min sekreterare på dem direkt sa hon.
Det finns de som har hjärta och vill påverka. Tack.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar