Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 15 september 2011

Svårt att erkänna

Det kommer rapporter från fler och fler håll om familjer som råkat illa ut. Anklagas för övergrepp som inte skett.
Fick en länk http://pippigruppen.wordpress.com/ Gå gärna vidare och läs deras berättelse http://pippigruppen.files.wordpress.com/2009/04/samhallet-tog-deras-barn.pdf även http://www.expressen.se/nyheter/1.1609796/anholls-for-misshandel-av-sitt-barn
Visste ni att det inte finns någon expertis i Sverige runt t.ex. shaken baby syndrom?
Att symptomen är likadana som för barn med vattenskalle? I England har man tagit bort diagnosen då man upptäckte att över hälften (tror jag det var) blev misstänkta eller anklagade på felaktiga grunder. Att anklagas för att ha slagit sina egna barn och kanske t.o.m. anklagas i domstol och dömas för det trots att man inte gjort det måste vara fruktansvärt. Jag kan inte ens tänka mig in i den fasa det måste vara.

Det är likadant med benskörhet för små barn. Det kan alltså finnas andra orsaker som kan se ut som misshandel men inte är det. Det måste säkerställas att man verkligen gör rätt. Som tur är tror jag ändå att de flesta omhändertaganden är befogade men de som inte är det måste ses över och minimeras.

Senast igår talade jag med en på socialstyrelsen som bara för ett tag sedan haft ett samtal med en ansvarig läkare för vissa sådana diagnoser. De hade diskuterat att de olika sjukhusen hade så olika förhållningssätt till det och att dt inte fanns någon expertis i ämnet.
Jag har ju kontakt med en familj som råkade ut just för det. De hade ”tur” och fick tag i expertis ifrån England och de frikändes. Men så är det inte för alla. Att orka leta ta strid mitt i anklagelser frustration över vad man anklagas för, oro för barnen som sagt det måste vara en mardröm.
Återigen måste utredningar verkligen grunda sig på fakta och göras ordentligt av sådana som har kunskap och inte redan bestämt sig för vad de vill se och letar efter det.

Jag tror ändå att de flesta LVU ärenden sköts som de skall men alla de som inte gör det är ett för mycket.
Man kan inte mena att lite svinn eller några felsteg får man räkna med. Varje fel är ett för mycket.
Det som slår mig mest ändå är myndigheters ovilja att rätta till när och om fel begåtts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar