Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 27 september 2011

Rättegång

Har fått ett mail att de begärt att rättegången skall skjutas upp så sent som i fredags. Fick ett nytt mail nu på morgonen att rätten avslog begäran. Som det ser ut nu blir det alltså i morgon.

Blev så intresserad av bloggen jag skrev om igår att jag gick in i dag igen. Ett lika bra inlägg idag.
http://evalenaedholm.se/blogg/2011/09/socialsekreterare-har-reglerad-arbetstid-och-semester-det-ar-familjehemmet-som-ar-nyckeln-till-en-lyckad-placering-nar-politiker-forstar-det-oppnar-det-upp-for-en-forandring
Hon skriver:
”Jag skulle vilja berätta för Maria Larsson att det är bra att barnen får en egen socialsekreterare, men hon kanske inte vet att denne socialsekreterare faktiskt har både reglerad arbetstid och semester. Barnen fortsätter att finnas till på kvällar och helger!

Ett barn som placeras inom familjehemsvården har ofta problem med skolarbetet, det kan vara inlärningssvårigheter eller att de hamnat så pass efter alla andra elever att allt känns hopplöst. Det är familjehemsföräldern som sitter vid köksbordet och försöker hitta ett sätt att motivera barnet att göra läxor, det är familjehemsföräldern som behöver hitta alternativa sätt att förklara läxan så att barnet förstår.
Det är ingen socialsekreterare som gör läxor med dessa barn.

Jag har dessutom under mina nio år som familjehemsförälder aldrig haft någon från socialen med på alla möten med skolan. Det är jag som suttit och kämpat med lärare och rektorer för att barnet ska få en skolgång som anpassas efter barnets förutsättningar.

Socialsekreteraren är inte den som ser till att det placerade barnet får möjligheter till att ha fritidsintressen, de varken skjutsar till träningar eller ser teaterföreställningar. Socialen gör ingenting för att barnets allmänbildning ska höjas, de går aldrig på museum eller åker slalom med det placerade barnet.

Det är familjehemsföräldern som är spindeln i nätet. Det är familjehemsföräldrarna som är sambandscentralen mellan det placerade barnet och socialtjänsten, skola, övriga myndigheter och biologiska föräldrarna. Det är de vuxna i familjehemmet som känner det placerade barnet bäst och upplever familjehemsföräldrarna att uppdraget är hanterbart, begripbart och meningsfullt då ökar förutsättningarna för en bra skolgång och hälsa för det enskilda barnet.

Socialtjänstens familjehemsvård behöver förändras. För att det ska kunna ske en utveckling och placeringen ska anses vara lyckad för alla parter, behövs insikt i familjehemsföräldrarnas behov av stöd”.


Underabart. Som sagt synen på familjehem måste uppdateras. Det vi gör måste bli erkänt och vi måste få uppskattning för det vi gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar