Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

söndag 25 september 2011

Svergies syn på barnen

Då är Sverige igen på löpsedlarna utifrån sin sneda syn på barn och deras rättigheter.
Två små barn har fosterhemsplacerats för att deras föräldrar som är från Azerbadjan har misshandlat dem.
Men nu är det så att föräldrarna inte fick uppehållstillstånd i Sverige utan de skall utvisas.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.731063--cyniskt-hur-barnen-behandlas-
Vad gör man jo man sliter barnen ifrån sin fosterfamilj för de skall ju med.
Har föräldrarna plötsligt ändrat sig? Nej.
Kan man säkerställa att det inte händer igen? Nej.
Kan de garantera att hemlandet ser till att barnen inte far illa? nej.

Till och med Unicef kritiserar vårt sätt att handskas med barn.

Gp försökte ställa Maria Larsson mot väggen i detta http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.731065-vilket-ansvar-har-sverige-for-barnen- men hon svarade enbart per mail.
Hon svarar återigen med deras tanke, hur det är tänkt att vara, hur det borde vara.
Hon skriver:
”Såväl LVU som utlänningslagen ska alltid ha barnets bästa för ögonen. Men att det för alla barn som omhändertagits enligt LVU alltid skulle vara bättre att stanna i Sverige kan man inte förutsätta. Det skulle också kunna innebära att man splittrar familjen. Två tidigare utredningar som granskat saken har kommit fram till att man inte bör införa ett så kallat verkställighetsförbud mot avvisning i utlänningslagen medan avvisning dock inte bör ske så länge det finns ett behov av vård. Däremot är det oerhört viktigt att myndigheterna noga utreder barnets situation i samråd också med sociala myndigheter.”
Vad jag är trött på ursäkter. Varför kan man inte bara använda sunt förnuft?

Så fort man har med myndigheter att göra och det kommer kritik mot deras hantering så skall det utredas och det tar tid och sedan händer ingenting. Vad hjälper det att utreda när det inte leder till något?
Om det inte blir konsekvenser av vad man kommer fram till så leder det ingenstans.
Som en kompis sa igår varför kör de flesta för fort jo därför att det oftast går bra. Man åker dit för sällan. Det blir inga konsekvenser och skulle man "åka dit" så får man väl ta det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar