Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 12 september 2011

Luddiga lagar

Då ligger min debattartikel på svt debatt sidan http://svtdebatt.se/2011/09/politikerna-tiger-trots-socialtjanstens-alla-katastrofer/
Hittar ett ärende i media runt en mamma som har förlorat sin son och nu är på väg att förlora sin dotter.
Ärendet har varit uppe i rätten och där har hon önskat att en annan förvaltning skall göra en bedömning ang. LVU då hon tror och känner att den förvaltning som har ärende är partiska.
Förvaltningsdomstolen bedömde att hon borde få sin sak prövad av en annan förvaltning men det kände de ansvariga politikerna inte till. Här i Norrköping liksom på så många andra platser litar politikerna på tjänstemännen. Tror att de gjort ett bra jobb. http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=5768526
Ordförende går ut och komenterar och tror på tjänstemännen.
Trots att de inte ens informerar om att rätten menat att de skall låta någon annan testa det och de inte informerat om det tror de på tjänstemännen.
Men han, ordförande håller med om att det är ovanligt att rätten lägger sig i sådant men säger i nästa andetag - Jo, det är viktigt att man funderar igenom det, när en begäran om att få byta socialkontor kommer, men jag tycker inte alltid att man kan göra som den enskilde personen begär.

En överläkare Harald Sturm på BUP säger att:http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=5769743
Hur socialtjänsten bedömer föräldrars förmåga att ta hand om sina barn ser olika ut i olika delar av landet - Det finns inget regelverk hur det ska styras
De skriver att mamman har vägrat medverka och därför har de gått på en gammal utredning. Man undrar hur man kan göra en ny bedömning på en gammal utredning. Enligt mamman har socialen inte ens träffat dottern och enligt dem är hon för liten för att ha ett samtala med. Sedan slänger de till med att mamman vägrar samarbeta.
Överläkaren säger:
- För det mesta brukar barn, oavsett ålder, visa tecken på att de far illa om de gör det. Fysiska skador är ju lättare att upptäcka. Psykiska skador måste bedömas utifrån barnets utvecklingsnivå och då måste man ha kunskap om barnets utveckling. Det finns många möjligheter att värdera ett litet barns välmående. För att göra det krävs expertis.
Kan socialtjänsten avgöra sådant?
- Jag skulle själv anlita den vården som har kunskap om små barn och psykisk hälsa eller ohälsa. I regel är det barnpsykiatrin som har det.
Enligt uppgifter som lämnats av BVC och förskolan som dottern går på har hon inte tagit skada av sin uppväxt hos sin mamma.
Socialen tror ändå att dottern har farit illa av att vara med sin mamma trots att hon i dagsläget inte visar några symtom. Deras bedömning är därför att en fortsatt uppväxt hos mamman innebär en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling.
Det är nu upp till förvaltningsrätten att avgöra om den tvååriga dottern ska tvångsomhändertas, enligt lagen om vård av unga, LVU.

Man slutar aldrig förvånas.
Hur kan man mena att barnet antagligen farit illa trots att det inte visar symptom och hur kan det vara tillräkligt för att begära ett LVU på flickan? Hur kan man göra så helt olika bedömningar av samma barn samma ärende? Man tar väl inte barn i förebyggande syfte? Varför finns det inga riktlinjer? Varför kan olika myndigheter göra så olika bedömningar? Socialtjänsten en och läkare en.

Talade med en advokat i veckan som berättade att han just nu har ett ärende med frånskilda föräldrar. De bor inte i samma kommun. Den ena kommunen vill LVU barnen den andra ser ingen anledning alls. Nu är ärendet i rätt. Som sagt hur kan man göra så olika bedömningar? Finns det inga riktlinjer? Jo men de är så luddigt skrivet att det lämnar så mycket för eget godtycke, egna åsikter att det blir såhär tokigt.

Domstolarna tror att politikerna gjort sitt jobb i att granska underlag och utredningar. Politikerna har sällan den kunskapen, tiden eller det engagemanget utan tror att tjänstemännen gjort sitt jobb och säger därför bara ja och amen till deras förslag. Tjänstemännen har inte utbildningen för det som krävs av dem, de har heller inte tiden, stödet eller en tydlig lag som stöd utan de är helt ensamma i att tolka och sedan fatta beslut i vad som skall göras. Då blir det baserat på deras uppfattning, de måste tro på det de gör och det är lätt att underlaget stödjer det de tror istället för att vara objektivt.
Att först politikerna sedan domstolarna ställer upp på det blir ett bekräftande om att de gör rätt och eftersom granskningsmyndigheterna inte kritiserar enskilda tjänstemän så tillåts det fortsätta. Lagarna finns där till viss del men eftersom det sällan eller aldrig blir konsekvenser trots att man bryter mot dem så kan det fortsätta. Det är så långt ifrån rättsäkert det kan bli och demokratiskt är det sista man kan påstå att det är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar