Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 31 augusti 2015

Blöjor och goda män

Det kostar att bli förälder. Enligt Konsumentverket går bara själva basutrustningen för barnets första år på runt 15  000 kronor. Då handlar det bland annat om säng, vagn, badbalja, skötbord, nappflaska och nappar. Men kostnaderna slutar inte där. Saker som mat, blöjor, kläder och leksaker tillkommer.
http://www.svd.se/sa-klarar-du-ekonomin-som-nybliven-foralder/om/naringsliv
Innan du handlar, tänk på att alla produkter kanske inte behöver vara nya.
–  Man får mycket av andra, och sedan kan man passa på och önska sig, tipsar Ingela Gabrielsson.
Smarta spartips
• Vänta med att handla tills du vet vad du behöver.
• Köp begagnat i stället för nytt.
• Gör egen babymat.
• Prisjämför olika blöjmärken.
• Kan du sy? Försök göra enkla babykläder.
• Byt saker med andra föräldrar – låt barn ärva efter varandra.
• Inte råd med barnvagn? Det finns flera aktörer som hyr ut.
• Tidig potträning kan spara in på blöjor. Enligt nya riktlinjer ska föräldrar nämligen uppmuntras att börja med potträning – gärna innan barnet lärt sig gå.
Det finns mer smått och gott i artikeln på länken

Sedan i spåren av den ökade siffran av ensamkommande flyktingbarn så behövs goda män. Tidigare var det så att många tog på sig mer än de skulle för att på så sätt få upp arvodet men det han man nu satt stopp för. Man har infört en bestämd taxa samt riktlinjer för vad en god man skall gör. Därmed även vad de inte skall göra om det inte är med på listan. Men det får andra konsekvenser.
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6238531
De nya arvodesreglerna som Överförmyndare i samverkan har infört i fem av Sjuhäradskommuner innebär att milersättningen slopas. Nu menar flera att man inte längre kommer besöka barnet lika ofta.  

I vägledningen för gode män till ensamkommande barn står det bland annat att den gode mannen ska ha ett nära sammarbete med barnet. En källa till P4 Sjuhärad menar att det nu är omöjligt eftersom milersättningen slopas för skolmöten, socialsekreteraren, polisen, advokaten, banken och framförallt för besök på barnets boende.
Ingen som kontrollerar missförhållanden
Flera uttrycker en oro i den slopade milersättningen som man tror kommer leda till att färre gode män träffar barnen regelbundet. Vilket innebär att insynen i HVB-hemmen och familjehemmen kommer bli sämre. Missförhållanden som kanske aldrig kommer att upptäckas och rapporteras.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar