Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

söndag 2 augusti 2015

Ang bortförda barn

HIttade en länk till en sida med texten: Tänkte du föra bort ditt barn. Sedan mycket tänkvärt som handlar om att sätta barnet i centrum.
http://www.saknadebarn.org/hjalp-nu/vill-du-bortfora-ditt-barn/
Funderar du själv på att ta ditt barn och försvinna? Läs då först igenom den här sidan!
Det är många föräldrar som i ren desperation tar sina barn och försvinner. Kanske efter en lång och uppslitande vårdnadstvist, där man känner sig ohörd eller riskerar att förlora sitt barn eller bara blir tilldömd begränsat umgänge med barnet. Många tänker att “om jag inte får ha barnet mer än så här, är det bättre att försvinna och vara med barnet hela tiden”.
Ibland kanske man lever i rädsla för att barnet ska skadas hos den andra föräldern och tänker att man skyddar barnet bäst genom att försvinna.
Vi kan garantera dig att oavsett dina skäl så vinner du ingenting på ett bortförande och chansen är stor att du inte lyckas, såsom du planerat.
Tvärtom riskerar du att skada ditt barn för livet och att förlora barnet för alltid.
De flesta föräldrar som gömmer sig med barn blir hittade. Då blir man som bortförande förälder oftast häktad av polisen i Sverige eller utlandet och sedan riskerar man ett långt fängelsestraff. Barnet återförs omedelbart till den andra föräldern. Man har väldigt små chanser att få sin röst hörd i domstol efter ett bortförande.
—————————————————————————————-
SBN rekommenderar den förälder som går i bortförandetankar att söka emotionellt och psykiskt stöd för att försöka må bättre och blir stark i sig själv igen. Du kan söka dig till din vårdcentral eller närmaste sjukhus. Du kan också tala med en präst eller någon annan inom din trosamfund som du känner förtroende för.
Du kan också söka stöd hos andra mamma/pappa-grupper, hos Kyrkan eller hos Jourhavande Medmänniska, journummer: 08-702 16 80 (kl. 21.00 – 06.00).
Det finns också någon att prata med på Nationella Hjälplinjen: 020 22 00 60.
Eller BRIS för vuxna: 077-150 50 50
——————————————–
arg2 (Small)Du bör undvika personer i din närhet som du känner förstärker den pågående konflikten med den andre föräldern eller de som uppmuntrar dig att ta barnet och sticka. Dessa individer förstör för dig och ditt barn och det är inte de själva som riskerar straff och irreparabla skador. Inte sällan finns det en nära person som hetsar och uppmanar till bortförande, det kan vara din egen förälder eller en nära vän eller syskon. Ta om möjligt avstånd från denna person under en tid om du behöver och/eller be personen att sluta upp med sitt beteende. Det kanske kan vara en bra idé att tillsammans med denna person söka rådgivning från kommunens Familjerådgivare?
——————————————–
Oavsett hur mörkt det ibland eller just nu känns och ser ut, är det viktigt att komma ihåg att inget är för evigt. Barnet växer och förändras och situationer och förhållanden växer och förändras också över tid. Låt det ta sin tid. Ha hopp om att det kan bli bättre. En dag är ditt barn plötsligt en ung vuxen individ och ska då kunna se tillbaka på sitt liv. Det är då din tålmodighet betalar sig. Var den större människan. Ge mer än du tar. Försök att vara generös mot barnets andra förälder, ditt barn tjänar på det.
Försök komma ihåg att det som är bra för dig inte per automatik är det bästa för ditt barn. Ditt barn är inte du. Ditt barn har två föräldrar och varje gång du baktalar eller är öppet arg mot barnets andra förälder sårar du barnet och baktalar en del av honom eller henne. Det du tror dig vinna i situationen eller i det korta loppet, förlorar du med hästlängder i det långa loppet.
——————————————-
Av de barn som vi sett återvända efter ett bortförande så är det endast en liten del som har fortsatt kontakt med sin bortförande förälder. Oftast vägrar barnen själva att ha umgänge eller annan kontakt. Kontakten är därmed bruten för eventuellt all framtid.
Förutom det som du personligen riskerar(åtal, böter, fängelse, straffregistret, förlora vårdnad, boende, umgänge samt all kontakt med ditt barn för resten avledsenpojk (Small) dess uppväxt) som bortförande förälder, är det dessvärre alltid barnet som drabbas hårdast.
Barn som bortförs riskerar stora emotionella trauman och att skadas för livet. Här är några av de vanligaste känslorna de brottas med:
  1. Depression.
  2. Känsla av att inte tillhöra samhället.
  3. Känsla av att ha förlorat stabiliteten, säkerheten och förtroendet.
  4. Överdriven rädsla, även för vanliga händelser.
  5. Ensamhet.
  6. Ilska.
  7. Hjälplöshet.
  8. Avbrott i identitetsskapandet.
  9. Rädsla för att bli övergiven.
Dessa negativa känslor kan följa barnet genom hela livet. De kan få stora problem med sin egen självbild och självförtroende. De får svårt att lita på andra människor eller skapa varaktiga relationer. I USA och Storbritannien finns mycket samlas forskning kring detta ämne och ni som vill veta mer om hur dessa barn påverkas kan läsa mer på sidan “Hur påverkas barnen“.
“Som vuxna är det många offer efter bittra vårdnadsstrider som permanent har flyttats från en av sina föräldrar, flyttats över till en ny stad och tvingats anta en ny identitet, som fortfarande längtar efter att återförenas med sin förlorade förälder. Deras förlust kan aldrig kompenseras. Barndomen kan aldrig återupplevas. På det viset är känslan för historien, intimiteten, skapandet av värderingarna och moralen, självkännedomen som man får genom att känna till sin egen start, kärleken, kontakten med hela släkten m.m. för alltid försvunnen. Det finns helt enkelt inte ett enda barn som har förmågan att skydda sig själv gentemot en sådant ovärdig och komplett förlust.” (Clawar & Rivlin)
———————————————————-
Ni kan också läsa mer på denna original-länk:
http://www.healthyplace.com/abuse/articles/impact-of-parental-child-abduction/
worry1 (Small)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar