Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 12 augusti 2015

Vårdnadstvister ökar

Det är en mängd familjer som far illa i vårdnadstvister. Föräldrar som inte kan hålla barnen utanför.
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21232303.ab
Skilsmässorna har inte ökat mycket under de senaste tio åren. Men antalet vårdnadstvister har fördubblats under samma period.Ökad invandring och ökat resande ligger bakom, enligt forskare.
– Den globaliserade världen har trätt in i vårdnadstvisterna. Det kan handla om studenter som fått barn här, men sedan rest i väg. Föräldrar och barn lever i högre utsträckning i olika länder, då är det svårt att utöva gemensam vårdnad i Sverige, säger Annika Rejmer, jurist och rättssociolog vid Lunds universitet.
Rejmer, som ägnat många års forskning åt just vårdnadstvister, gick i fjol igenom 443 stämningsansökningar gällande sådana tvister.

Föräldrar mår dåligt

I en enkät som har besvarats av 202 föräldrar har hon frågat hur de uppfattar tvisten och hur de tror att barnen uppfattar den.
– Föräldrar med barn under fyra år svarar att barnen inte riktigt verkar förstå och därför mår ganska bra. De äldre barnen, de som är över tolv år, har börjat frigöra sig och mår också lite bättre medan de yngre skolbarnen mår sämst enligt föräldrarna. Föräldrakonflikter är jättestressande för barnen. Och föräldrarna säger att de mår dåligt. De är otroligt stressade av det här eftersom de inte vet hur domstolen kommer att döma, säger Rejmer.
För snart tio år sedan blev det möjligt för domstolarna att besluta om medling som alternativ till rättsprocess, men få domare har utnyttjat den möjligheten, förklarar Annika Rejmer.

Kurs i separation

Nätverket Makalösa föräldrar planerar nu en kurs för föräldrar i separationsfasen. Kursen är tänkt att starta nästa år och ska förhindra att konflikten växer och måste lösas i domstol.
– Det handlar om att föräldern ska få inblick i vilken del den har i konflikten, och få förståelse för den andra föräldern, säger Catarina Danso, ordförande för nätverket.
Flera gånger i månaden får nätverket samtal från föräldrar som ska eller har separerat, men inte vet hur de ska agera.
– Vi brukar hänvisa dem vidare till vår advokat i det akuta skedet. Oftast handlar konflikterna om pengar, om barnets tid hos föräldrarna och ibland om smutskastning och misshandelsanmälningar, säger Catarina Danso,
Fler borde tänka på barnets rätt till båda sina föräldrar, anser hon.
– Vill barnet verkligen vara 50/50 hos föräldrarna? Lyssna på barnen.
TT
 
Kurser i separation Underbart. Frågan är bara hur man skall få dit dem som mest skulle behöva det.
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar