Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 7 augusti 2015

865 barn försvunna i Stockholm

Den rubriken hade nog de flesta reagerat på. men faktum är att det inte är så långt ifrån verkligheten. På fem år har 1400 barn försvunnit och så många som 865 barn är fortfarande borta om man vet inte vart de är.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6227478
Antingen har de försvunnit från sitt första boende direkt när de anlänt redan innan de hunnit att söka asyl eller så ha de försvunnit senare under asylprocessen.
Ekot har försökt få svar från Migrationsverket om när under asylprocessen som barnen försvunnit men fått till svar att det inte förs någon statistik över detta.

Däremot finns det statistik hos polismyndigheten över barn och vuxna som som kommit till Sverige och sedan försvunnit, men det går inte att se hur många av dem som är barn.
– Det är en hög siffra men det är också många barn som kommit. Vi vet ju inte riktigt varför barnen avviker och vi analyserar inte det heller utan omsorg om barnen och de som ansvarar för boendet därifrån de avviker, det är ju kommunen som har det ansvaret, säger Sverker Spaak, processägare och ansvarig chef vid Migrationsverket.

Om en person försvinner efter att ha fått ett beslut, exempelvis ett avslag, är inte heller Migrationsverket den handläggande myndigheten. Då övergår ärendet till en polismyndighet som är handläggande myndighet, säger Sverker Spaak.
På Rädda Barnen oroas man över att så många flyktingbarn försvinner.
– Vi tycker det är väldigt allvarligt naturligtvis. Det är ju barn som riskerar att fara illa och som vi inte vet vad som hänt med om de hamnar i en dålig situation eller tagit sig vidare och fått tillstånd någon annanstans, säger handläggaren Sara Granath.
Hon fortsätter:
– Det finns en risk att det finns barn i landet som far väldigt illa för att de är i en utsatt situation i papperslöshet och lever utanför systemet.
Det är konstigt att barn kan falla mellan stolarna på det här sättet. Ingen är direkt ansvarig och alla skyller ifrån sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar