Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 2 november 2011

Trött men mycket nöjd

Ja hur var då dagen i Stockholm.
Jag kom hem trött och mycket nöjd.
Jag var ju bara där ock vände.
Det var direkt till kontoret där de väntade med mat och så började vi prata. Det var Barnombudsmannen him self, Fredrik och två mycket kompetenta kvinnor.
Vi pratade om allt jag upptäckt och vi var faktiskt (inte överraskande) överens om allt tror jag. Jag kommer inte på något som vi var oense om. Vi pratade och diskuterade i två timmar och det var väldigt givande. Fick veta att en hel del av det vi talade om hade de redan lyft och ingick i det de drev. Sedan sa Fredrik att det var ju inte så konstigt för det var ju sådant jag skickat sedan tidigare och de tagit till sig.

Skönt att få lite Credit för vad man gör. Få höra att det ger resultat. Att de får effekt. Man sitter här och ringer, lobbar och gör allt jag kan för att det skalla komma upp men vet inte alltid om det ger så mycket. Det är frustrerande. Man skönt som sagt att få höra att det gett något iallfall där.
Vi diskuterade även att det skulle behövas en undersökning runt alla ärenden i rätt där barn är inblandade. Hur många av de ärendena där man faktiskt hör barnen själva. Tror inte att det är så många även om det skall ske enligt lag.

I kväll kommer ett nytt ärende på uppdrag granskning se det. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13873795.ab
Sedan diskuteras det i morgon på debatt om det går som de planerar. Det var visst svårt att få folk som försvarar det de gjort. Konstigt. Eller inte.
Att göra fel är lätt men att stå för det verkar vara näst intill OMÖJLIGT.
Det var en av de sakerna vi pratade om igår. Tjänstemanna ansvaret måste tillbaka. Då kanske de själva börjar kräva bättre utbildning, mer på fötterna, mer stöd än vad de får nu. Socionomerna, handläggarna som har människors liv i sina händer men inte behöver ta ansvar föra vare sig beslut eller felsteg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar