Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 9 november 2011

Handläggarens makt

Här är då inslaget på Tv 4 http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_22_35&videoid=2093706

Sedan ringde Västnytt igår och gjorde en intervju. Den ligger här
http://svt.se/2.34007/1.2593916/ingen_overklagan_om_markbarnen?lid=puff_2593916&lpos=rubrik

I Sandviken får de nu en ursäkt efter turena runt det felaktiga anklagelserna. http://svt.se/2.33557/1.2592342/c_och_m_kraver_br_be_om_ursakt
enbart på grund av att ärndet lyfts i media. Det borde inte vara kravet för en ursäkt.

På newsmill lyfter man det faktum att ärendet kommer att följas av fler.
http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/02/skandalfallet-i-uppdrag-granskning-kommer-f-ljas-av-fler

Hittar ett annat intressant inlägg på newsmill en jurist som debatterar om att socialtjänstens makt leder till felaktiga omhändertaganden. http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/05/socialtj-nstens-makt-leder-till-felaktiga-omh-ndertaganden
Hon skriver:
När en utredning initieras hos socialtjänsten är det oftast en eller två socialsekreterare som utreder. Ibland får man känslan att utredare har bestämt sig på förhand hur utgången ska bli, oftast efter en inkommen anmälan. Utredande tjänstemän har en treårig socionomutbildning vilken idag har störst fokus på missbruksproblematik. I utbildningen ges ingen djupare kunskap om barn som utsätts för våld eller övergrepp
När en barnutredning presenteras för socialnämnden är den till stora delar baserad på tyckande snarare än fakta och därefter finns ingen som granskar om den uppfattning som presenteras är rimlig i förhållande till det underlag som finns. Socialnämnden skriver under utan egen granskning. Utredningen hamnar sedan hos domstolen som ska fatta beslut kring vård med stöd av LVU. Om inte socialnämnden tar sitt ansvar och granskar ordentligt innan de skriver under är det svårt för domstolen att fatta ett korrekt beslut
Det är viktigt att poängtera att det blir fel åt båda håll. Det får till följd att barn som behöver beredas vård eller som utsätts för våld och övergrepp inte uppmärksammas. Om en socialsekreterare inte tar en anmälan på allvar finns risken att barn far illa för att utredningen brister.
Alla dessa problem uppstår just eftersom systemet är för skört och att vi inte har nationella regler för hur utredningarna ska gå till och hur socialtjänstens ska tala med barn och föräldrar och under vilka förutsättningar socialnämnden ska underteckna en utredning som gjorts av socialsekreterarna.
Socialtjänstens makt gentemot enskilda är enorm ur detta perspektiv och det är därför dags för en översyn och förändring för att öka rättssäkerheten.
Hon har förslag på vad man skulle kunna göra åt problemet.:
Bättre utbildning inom många områden hos socialtjänsten efterlyses. Förslagsvis ett team med olika kompetenser såsom socialsekreterare tillsammans med en jurist och en barnpsykolog i utredningar som rör barn. Juristens arbete skulle innebära att socialtjänstens omhändertaganden faktiskt har stöd i lag och barnpsykologen kan dra korrekta slutsatser kring barns berättelser. Teamet ska göra en korrekt riskbedömning, något som ofta brister idag
Det är också önskvärt att omhändertagna barn har ett offentligt biträde i alla beslut som rör de omhändertagna barnen, alltså en jurist som tillvaratar barnets bästa även efter avslutad domstolsprocess.
Kan bara hålla med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar