Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 5 november 2011

Jämför man... stämmer det inte

Då har även HN en artikel runt advokatnotan.http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1419527-socialnamndens-advokatrakning-uppror
Den avslutas med orden :
"Timtaxan är förhållandevis låg, om man jämför med andra advokater, men uppdraget svällde när det blev fler rättegångsdagar än beräknat."

Jag råkar veta att advokaten som de ”ratade” erbjöd sig att ta ärendet gratis.
Han kontaktade nämligen mig från början och erbjöd sig men jag fick ju svara att jag inte var part, inte kunde välja utan hänvisade honom till Per-Olov.
Jag hörde senare av mig bara för att höra hur det gått.
Det visade sig då att Per-Olov inte brytt sig om hans försök att få tag i honom så han vände sig till Ordförande i utskottet som tagit med hans förslag. Han kallades på möte och fick senare veta att PO hade ringt hans kollega för att förhöra sig om honom. Sedan tog de kollegan istället.
På mötet hade han inte ens informerats om att de hade andra förslag.
Har kollat lite runt honom och om jag förstått saken rätt är det samma advokat som har spalten i Markbladet och som tidigare jobbat på försvarsadvokaterna. (Serien som gick på TV) Han är alltså välrenommerad och duktig. Han har t.o.m. specialiserat sig på LVU ärenden vad jag hört. han har ca 50 om året. Advokaten man valde har ca 5. (vad jag fått fram)

Även Borås tidning har med en artikel runt advokatens räkning. http://www.bt.se/nyheter/mark/chocknota-for-advokatarvoden-i-fosterbarnsarendet(3017421).gm
Ordförande försvarar notan även här och säger att timtaxan är förhållande vis låg.
Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) beklagar att fördyringen kommer i en tid när ekonomin är körd i botten, men tycker inte att kostnaden för tjänsten är orimlig.
Jag blir förvånad över resonemanget. Som jag skrev igår om man jämför med vad de andra ombuden i rättegången tog. Som jag skrev igår ombudet för mamman tog ut 75459 kr och barnens advokat tog begärde 69010 kr. Advokaten som kommunen anlitade tog 277 968kr och så var han inte ens där.
Så jämför man så stämmer inte påstående att det svälde och det var orsaken till att det blev en högre kostnad.
Inte heller att timtaxan är förhållandevis låg. Den hade kunnat varit i princip NOLL.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar